Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 157 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения объединений еврорегионального сотрудничества (ОЕС) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.08.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України щодо оподаткування об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 157 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

підпункт "а" пункту 157.1 після слів "коштів відповідних бюджетів" доповнити словами "а також об'єднаннями єврорегіонального співробітництва, створеними відповідно до закону;";

пункт 157.2 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів об'єднань єврорегіонального співробітництва, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України щодо оподаткування об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону передбачає внесення змін і доповнень до статті 157 Податкового кодексу України у зв'язку з необхідністю визначення порядку оподаткування запровадженої нової форми транскордонного співробітництва - об'єднання єврорегіонального співробітництва, визначеної у Протоколі N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (далі - Протокол N 3).

Чинне законодавство України, на відміну від законодавств країн - учасників Європейського Союзу, не містить норм, що регулюють питання утворення, функціонування, припинення та оподаткування діяльності ОЄС. Разом із тим ратифікація Україною Протоколу N 3 спричинила запровадження у національному законодавстві низки нових положень.

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України щодо оподаткування об'єднань євро регіонального співробітництва (ОЄС)" вноситься одночасно з проектом Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)", яким запроваджується в Україні нова організаційно-правова форма транскордонного співробітництва - ОЄС як неприбуткова юридична особа, визначено порядок її утворення та функціонування.

Ураховуючи той факт, що порядок оподаткування ОЄС як юридичної особи не визначено національним законодавством України, пропонується внести зміни до Податкового кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного законопроекту є внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України в частині визначення порядку оподаткування нової форми органу транскордонного співробітництва у вигляді об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС) як юридичної особи - неприбуткової організації.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Податковий кодекс України, Європейська рамкова конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Закон України від 24.06.2004 N 1861 "Про транскордонне співробітництво", Закон України від 21.05.97 N 280 "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Верховної Ради України від 14.07.93 N 3384 "Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями", Закон України від 16.05.2012 N 4704 "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з МЗС, Мінрегіоном, Мінфіном, Міндоходів, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України", Спільним представницьким органом сторони роботодавців національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Мінюстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту Закону буде визначено порядок оподаткування нової форми органу транскордонного співробітництва України у вигляді об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС) як юридичної особи - неприбуткової організації, що сприятиме активному розвитку транскордонного співробітництва між регіонами України та інших країн, появі нових можливостей та механізмів міжнародної співпраці, залучення додаткових ресурсів зовнішньої допомоги.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Опрос