Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90) такі зміни:

1) абзац другий преамбули викласти в такій редакції:

"Цей Закон не регулює відносини, що стосуються людського організму, тканин та окремих клітин у складі людського організму".

2) у статті 1:

абзац восьмий замінити абзацом наступного змісту:

"продукція, вироблена з ГМО - продукція, у тому числі харчові продукти, корми, кормові добавки та ветеринарні препарати, косметичні та лікарські засоби, що походить, повністю або частково, з ГМО, але не містить або не складається з ГМО;";

абзац двадцять другий викласти у такій редакції:

"обіг - будь-які дії, пов'язані з передачею, отриманням, зберіганням, переміщенням (транспортуванням) ГМО та продукції, виробленої з ГМО, незалежно від переходу права власності чи володіння на них, включаючи продаж, обмін або дарування;";

доповнити статтю абзацом наступного змісту:

"ГМО джерело - генетично модифікований організм, який використовується для вироблення продукції, у тому числі харчових продуктів, косметичних, лікарських засобів, кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів.";

3) у статті 3:

абзац третій частини першої викласти у наступній редакції:

"контроль за ввезенням на митну територію України ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, їх реєстрацією та обігом;";

4) у статті 5:

абзаци третій та четвертий частини першої викласти у наступній редакції:

"державна реєстрація ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та ГМО джерел;

введення в обіг і подальший обіг ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та ГМО джерел;";

доповнити статтю абзацом наступного змісту:

"маркування ГМО та продукції, у тому числі харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів, що містить, складається або вироблена з ГМО;";

5) у статті 7:

абзац шостий викласти у наступній редакції:

"затверджує порядок державної реєстрації ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та ГМО джерел;";

абзац дев'ятий вилучити;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"затверджує порядок надання дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі";

6) статтю 8 доповнити статтю абзацом наступного змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання ГМО в замкнених системах.".

7) статтю 82 вилучити.

8) у статті 9:

абзац четвертий вилучити;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Здійснює процедуру попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище.

Виконує функції національного координаційного центру та адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань навмисного вивільнення ГМО у відкриту систему та транзиту територією України не зареєстрованих в Україні ГМО";

9) статтю 92 викласти у наступній редакції:

"Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі, а також забезпечує на постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон реєстрування вантажів, що містять ГМО, проводить екологічний контроль підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО.";

10) у статті 10:

абзац перший викласти у наступній редакції:

"на основі наукових принципів та міжнародного досвіду розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу на здоров'я людини ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, у тому числі харчових продуктів;";

11) у статті 101:

абзаци перший та другий частини першої викласти у наступній редакції:

"здійснює державну реєстрацію ГМО джерел косметичних та лікарських засобів;

здійснює моніторинг косметичних та лікарських засобів, що містять або складаються з ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел.";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання косметичних та лікарських засобів, які містять, складаються або вироблені з ГМО.";

12) у статті 102:

абзац третій викласти у наступній редакції:

"здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу продукції, яка містить, складається або вироблена з ГМО, для обґрунтування висновку щодо її безпечності для здоров'я і життя людини.";

13) у статті 11:

абзац п'ятий викласти у наступній редакції:

"забезпечує державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію генетично модифікованих: сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів.";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Розробляє правила співіснування в процесі вирощування генетично модифікованих сортів сільськогосподарських рослин та сільськогосподарських рослин, що створені традиційними методами;";

14) у статті 111:

абзац перший частини першої викласти у наступній редакції:

"здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів;";

абзаци четвертий та п'ятий викласти у наступній редакції:

"проводить моніторинг харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять або складаються з ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел;

уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять або складаються з ГМО за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел;";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять, складаються або вироблені з ГМО.";

15) у статті 12:

частину третю викласти у наступній редакції:

"Порядок такого ліцензування встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.";

16) частину третю статті 13 викласти у наступній редакції:

"Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО до їх державної реєстрації за цільовим призначенням "вивільнення у навколишнє середовище";

17) у статті 14:

частину першу викласти у наступній редакції:

"Державну реєстрацію ГМО, призначених для використання у відкритій системі та ГМО джерел здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до повноважень, викладених у статтях 8 - 111 цього Закону.";

абзац перший частини третьої викласти у наступній редакції:

"генетично модифіковані сорти сільськогосподарських рослин, породи тварин, мікробіологічні сільськогосподарські препарати;";

абзац другий частини третьої вилучити;

абзаци третій та четвертий частини третьої викласти у наступній редакції:

"ГМО джерела косметичних та лікарських засобів;

ГМО джерела харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів.";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Після державної реєстрації вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище можливе лише за дозволом на вивільнення ГМО у відкритій системі;

дозвіл на вивільнення ГМО у відкритій системі надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Порядок отримання такого дозволу та його форма затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

18) у статті 15:

частину першу викласти у наступній редакції:

"Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, до державної реєстрації ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі та ГМО джерел такої продукції.";

частину другу викласти у наступній редакції:

"Суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг ГМО, призначені для вивільнення у відкритій системі, та продукцію, що містить, складається або вироблена з ГМО, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов'язковому порядку зазначаються відомості про суб'єкта господарювання, зазначається інформація, що така продукція містить, складається або вироблена з ГМО, а також наводиться номер ГМО джерела у державному реєстрі ГМО.";

частину четверту викласти у наступній редакції:

"Суб'єкти господарювання під час проведення всіх операцій з передачі продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, забезпечують надання суб'єктам господарювання, яким вони передають таку продукцію, копії декларації, зазначеної в частині другій цієї статті.";

частину шосту викласти у наступній редакції:

"Суб'єкти господарювання зобов'язані зберігати протягом п'яти років з дня передачі продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, декларацію, зазначену в частині другій цієї статті, або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати:

суб'єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію;

суб'єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію.";

доповнити частиною наступного змісту:

"Вся продукція, що містить, складається або вироблена з ГМО, підлягає обов'язковому маркуванню та здійснюється на підставі інформації, що міститься у супровідних документах. Порядок нанесення маркування та перелік харчової продукції, що підлягає маркуванню, затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Порядок нанесення маркування та перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, що підлягають маркуванню, затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів.";

19) у статті 151:

назву статті викласти у наступній редакції:

"Стаття 151. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО";

частину першу викласти у наступній редакції:

"З метою здійснення державного контролю за обігом ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання цього Закону, створюють за відповідними напрямами мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції.";

20) у статті 16:

назву "Ввезення та транзит ГМО" замінити назвою "Ввезення, експорт та транзит ГМО";

частину першу викласти у наступній редакції:

"Забороняється ввезення на митну територію України ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, до державної реєстрації ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі та ГМО джерел такої продукції, за винятком таких, що призначені для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань).";

після частини другої доповнити частиною наступного змісту:

"Ввезення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відбувається за процедурою попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття";

частину четверту викласти у наступній редакції:

"Ввезення харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять, складаються або вироблені з ГМО для безпосереднього вживання за призначенням, можливе тільки за умови державної реєстрації відповідних ГМО джерел.";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", далі за текстом.

Доповнити статтю абзацами наступного змісту:

"Експорт ГМО, зареєстрованих в Україні, з метою умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту можливий за умови:

письмового повідомлення експортером національного компетентного органу Сторони імпорту, відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, про експорт ГМО до першого умисного транскордонного переміщення ГМО, призначених для умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту;

отримання експортером письмового згоди національного компетентного органу Сторони імпортера на імпорт ГМО;

письмове повідомлення експортера містить, як мінімум, інформацію про ГМО, зазначену у додатку I до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

Експортер несе відповідальність за достовірність наданої в письмовому повідомленні інформації про ГМО, що експортується.

Експортер несе відповідальність за забезпечення належного пакування та маркування вантажів, що містять ГМО, відповідно до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

У документації, що супроводжує вантаж з ГМО:

у випадку, коли ГМО призначені для безпосереднього використання у якості продуктів харчування або корму або для обробки, повинно бути чітко вказано, що вантаж "містить ГМО" і не призначений для умисного введення в навколишнє середовище, із зазначенням контактного пункту для одержання додаткової інформації;

у випадку, коли ГМО призначені для безпосереднього використання в замкнених системах, повинно бути чітко вказано, що вантаж "містить ГМО" та зазначені будь-які вимоги, що стосуються безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, а також контактний пункт для одержання додаткової інформації, включаючи ім'я та адресу особи та назву установи, яким направляються ГМО;

у випадку, коли ГМО призначені для умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту, чітко зазначається, що вантаж "містить ГМО" із зазначенням його ідентифікаційних даних і відповідних ознак та/або характеристик, зазначаються будь-які вимоги, що стосуються безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, а також контактний пункт для одержання додаткової інформації, ім'я/назва та адреса імпортера та експортера.

Експорт ГМО, незареєстрованих в Україні, можливий тільки для науково-дослідних цілей.".

21) у статті 17:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Транспортування та зберігання ГМО";

частину другу та третю виключити;

22) доповнити Закон новою статтею 171 такого змісту:

"Статтю 171. Утилізація, знищення та знешкодження ГМО

Обліковий матеріал ГМО, одержаний при проведенні науково-дослідних робіт та державної апробації (випробування) (далі - обліковий матеріал ГМО), заборонені до використання, незареєстровані в державних реєстрах ГМО, а також тара від них, підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, облікового матеріалу ГМО, а також тари від них має проводитися у спосіб, що виключає розповсюдження ГМО та генетичного матеріалу в навколишньому середовищі через отримані продукти.

Продукт, отриманий в результаті утилізації заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО та облікового матеріалу ГМО, не може використовуватись в якості харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів та їх джерел.

Утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО здійснюється за умови, якщо вони визнані такими на підставі результатів лабораторних досліджень, виконаних лабораторіями, які входять до мережі випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції або науково-методологічним центром з питань випробувань ГМО.

Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО (крім облікового матеріалу ГМО) провадиться на підставі рішення окружного адміністративного суду;

23) у статті 18:

частину другу доповнити абзацами такого змісту:

"ненаданні, на запит центральних органів виконавчої влади, інформації про наявність у продукції ГМО;

неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі, подання недостовірних даних про наявність у продукції ГМО;

порушенні авторських прав на ГМО, в тому числі прав власників зареєстрованих генетично модифікованих сортів рослин.";

частину третю після слів "в галузі" доповнити словами "біологічної безпеки" далі за текстом;

24) частину першу статті 19 викласти у наступній редакції:

"Дозволи на ввезення продукції, що містить або складається з ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей; на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні ГМО; на вивільнення ГМО у відкритій системі надаються на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, передбачених статтями 8 - 111 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено Мінприроди на виконання пункту 212.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013 (далі - Національний план дій).

2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонованим законопроектом передбачається законодавче врегулювання таких актуальних на сьогодні питань, як:

- створення ефективного механізму маркування генетично модифікованої продукції;

- удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин;

- запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій;

- визначення порядку захисту авторських прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин;

- приведення тексту Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" до положень Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 року N 1829/2003 про генетично модифіковані продукти харчування і корма.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів",

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",

Закон України "Про екологічну експертизу",

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів",

Закон України "Про захист прав споживачів",

Закон України "Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття",

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 734 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)",

постанова КМУ від 16 жовтня 2008 р. N 922 "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі",

постанова КМУ від 18 лютого 2009 р. N 114 "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням",

постанова КМУ від 2 квітня 2009 р. N 308 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі",

постанова КМУ від 28 квітня 2009 р. N 423 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів",

постанова КМУ від 13 травня 2009 р. N 468 "Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг",

постанова КМУ від 23 липня 2009 р. N 808 "Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин",

постанова КМУ від 23 липня 2009 р. N 848 "Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки",

наказ МОЗ від 09.11.2010 N 971 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 13.12.2010 N 1248/18543) "Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів",

наказ Мінприроди від 07.02.2011 N 36 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.03.2011 N 247/18985) "Про затвердження Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище".

На виконання підпункту 68.1 пункту 68 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, та з метою приведення положень законодавчих актів до положень законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги", Мінприроди листом від 26.06.2013 N 9930/06/10-13 надіслало на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством юстиції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством освіти і науки.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не потрібна.

8. Громадське обговорення

З метою проведення громадського обговорення проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Оскільки проектом акта регулюється питання маркування генетично модифікованої продукції та обіг біотехнологічних сортів рослин; запроваджується процедура державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій; визначається порядок захисту авторських прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин, він є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого Закону дозволить вдосконалити існуючу систему державного регулювання генетично-інженерної діяльності та систему державного нагляду і контролю за дотриманням заходів біологічної та генетичної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами.

 

Міністр екології
та природних ресурсів

О. А. Проскуряков

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку запропоновано розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" розроблений на виконання пункту 212.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, та доручення Кабінету Міністрів України від 04.07.2013 N 10728/609/1-13.

Питання створення ефективного механізму маркування генетично модифікованої продукції; регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин; запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій; визначення порядку захисту авторських прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин на сьогодні є досить актуальним з огляду на наявність фактів виявлення ГМО на території України та потребує внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою акта є законодавче врегулювання таких актуальних на сьогодні питань, як:

- створення ефективного механізму маркування генетично модифікованої продукції;

- удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин;

- запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій;

- визначення порядку захисту авторських прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Існує два прийнятних альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

Перший спосіб - залишення без змін чинного законодавства, і як результат - залишення невирішеним питання щодо удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері контролю за обігом та поводження з ГМО.

Другий спосіб - розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", та забезпечення удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері поводження з ГМО та контролю за його обігом, основними новелами якого є:

1) створення механізму маркування генетично модифікованої продукції, у тому числі кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів;

2) удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин;

3) запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій;

4) визначення порядку захисту авторських прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин.

Прийняття закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" є оптимальним варіантом досягнення поставленої мети.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізм дії регуляторного акта

Проектом цього регуляторного акта передбачається, на виконання пункту 212.1. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013 та доручення Кабінету Міністрів України від 04.07.2013 N 10728/609/1-13 створення ефективного механізму маркування генетично модифікованої продукції; удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин; запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій; законодавчо закріпити відповідальність за порушення авторських прав або права власності на ГМО.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

3. Схвалення проекту на засіданні Кабінету Міністрів України та внесення його на розгляд Верховної Ради України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде забезпечення удосконалення нормативно-правового регулювання питання поводження з ГМО та контролю за їх обігом.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин;
запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Захист авторських прав власників біотехнологічних сортів рослин

Не передбачено

Інтереси громадян

Маркування ГМ-продукції сприятиме запобіганню неконтрольованого розповсюдження ГМО та зменшенню ймовірності нанесення можливої шкоди довкіллю з урахуванням загроз для здоров'я людини

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники:

статистичні показники:

кількість суб'єктів господарювання, які здійснюватимуть господарську діяльність у сфері поводження з ГМО;

кількість скарг суб'єктів господарювання на дії посадових осіб органів державної влади щодо порушення вимог положень цього регуляторного акта;

показники соціологічних опитувань:

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб про основні положення регуляторного акта - з положеннями акта можна буде ознайомитись на офіційному сайті Мінприроди.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

Опрос