Идет загрузка документа (180 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 2005 р., N 48, ст. 483; 2007 р., N 13, ст. 130; 2010 р., N 1, ст. 6; 2011 р., N 39, ст. 397; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 19 - 20, ст. 170; 2012 р., N 36, ст. 417):

абзац третій частини першої статті 16610 після слова "характеру" доповнити словами ", витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру";

статтю 16611 виключити;

абзац перший частини першої статті 16612 після слів "переоформленої ліцензії" доповнити словами ", витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання";

главу 15 доповнити новою статтею 18843 такого змісту:

"Стаття 18843. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Неподання, несвоєчасне подання державному реєстраторові реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поштовими відправленнями -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами третьою, четвертою або п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у статті 221 цифри "1668 - 16612" замінити цифрами "1668 - 16610, 16612", після цифр "18841" доповнити цифрами "18843";

у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці п'ятдесятому слова та цифри "статті 16610 - 16612" замінити словами та цифрами "статті 16610, 16612, частини перша та друга статті 18843";

доповнити після абзацу п'ятдесятого абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг (частини третя - шоста статті 18843);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесят п'ятим.

У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144; 2005 р., N 11, ст. 205; 2011 р., N 46, ст. 512):

статтю 58 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Відомості про зареєстрованих суб'єктів господарювання, а також зареєстровані зміни до таких відомостей підлягають опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";

у частині восьмій статті 59 слова "у виданні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в якому зазначаються відомості з єдиного державного реєстру" замінити словами "в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".".

У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356; 2005 р., N 16, ст. 257):

в абзаці другому частини другої статті 50 після слів "фізичних осіб - підприємців" доповнити словами ", за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та місця їх проживання,";

у статті 88:

назву після слів "до змісту" доповнити словами "та доступу до";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Установчі документи та зміни до них є відкритими для ознайомлення та одержання їх копій у паперовому та електронному вигляді у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";

у статті 89:

друге речення частини першої після слова "ознайомлення" доповнити словами ", а також підлягають опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";

абзац перший частини першої статті 90 після слів "організаційно-правову форму доповнити словами "та назву.";

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи підлягають опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".".

У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39, ст. 383; із наступними змінами):

у статті 28:

частину першу після слів "на нерухоме майно та їх обтяжень," доповнити словами ", державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

частину другу після слів "нерухоме майно" доповнити словами "або державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

доповнити статтею 462 такого змісту:

"Стаття 462. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Нотаріус є спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і який використовує печатку нотаріуса.".

5. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 2006 р., N 18, ст. 155):

1) в абзаці двадцять першому частини першої статті 1 слова "ліцензійних реєстрів" замінити словами "внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання";

2) доповнити статтею 401 такого змісту:

"Стаття 401. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Національна рада вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видає витяг з цього реєстру щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання у порядку, передбаченому законом. ".

6. Частину третю статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2006 р., N 26, ст. 210) викласти в такій редакції:

"3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, у паперовому або електронному вигляді.

Фінансова звітність про господарську діяльність, що подається в електронному вигляді, оформляється згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";

7. Доповнити Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68;) статтею 162 такого змісту:

"Стаття 162. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видає витяг з цього реєстру щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання та про видачу документів дозвільного характеру у порядку, передбаченому законом. ".

8. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2004 р., N 48, ст. 526) внести такі зміни:

1) у частині четвертій статті 34 та частині п'ятій статті 35 слова "реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.".;

2) у частині восьмій статті 38 слова "ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання ним чинності" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";

3) доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видає витяг з цього реєстру щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання у порядку, передбаченому законом.".

9. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; із наступними змінами):

в абзаці восьмому частини першої статті 1 слова "ліцензійних реєстрів" замінити словами "внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання";

у частині першій статті 5:

в абзаці третьому слово "проекти" замінити словами "та бере участь у розробленні проектів";

абзац шостий після слів "у сфері ліцензування" доповнити словами ", у тому числі за дотриманням строків надання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання,";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює нормативне та методологічне забезпечення формування, ведення та користування Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині повноважень;";

після абзацу дванадцятого доповнити абзацами такого змісту:

"має доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, встановлених частиною четвертою статті 19 цього Закону;

вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості за результатами розгляду звернень (апеляцій) до експертно-апеляційної ради;

видає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання на запити органів державної влади та органів самоврядування;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;

у частині першій статті 6:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання;";

доповнити абзацом такого змісту:

"видає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання.";

частину першу статті 14 після слова "оформити" доповнити словами "із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у другому реченні частини десятої статті 14, частинах п'ятій - шостій статті 16, частині сьомій статті 18 та частині шостій статті 21 слова "ліцензійного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у статті 19:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Ліцензійні справи та Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Орган ліцензування вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості з ліцензування певного виду господарської діяльності, визначеного в статті 9 цього Закону.";

після частини шостої доповнити частинами такого змісту:

"При внесенні відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органи ліцензування отримують в автоматичному режимі відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; види діяльності; інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою; дата державної реєстрації юридичної особи; дата державної реєстрації юридичної особи, яка утворена у результаті перетворення; найменування юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа та їх ідентифікаційні коди; дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; дані про перебування юридичної особи у процесі припинення; дата внесення зміни найменування юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; дата внесення зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи; найменування юридичних осіб - правонаступників, їх місцезнаходження та ідентифікаційні коди; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, види діяльності фізичної особи - підприємця; інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем; дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем; дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення.

Відомості про ліцензіата включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання шляхом внесення записів на підставі рішень органу ліцензування про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу копії ліцензії, дубліката ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання ліцензії, розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.".

У зв'язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - тринадцятою;

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами ліцензування не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення вносяться:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код органу ліцензування, який видав ліцензію;

вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;

дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;

серія та номер ліцензії;

строк дії ліцензії у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України;

відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;

дата і номер рішення про включення ліцензіата до плану перевірок за додержанням ліцензійних умов;

строк проведення планової перевірки;

підстава, дата і номер рішення про проведення позапланової перевірки ліцензіата за додержанням ліцензійних умов;

строк проведення позапланової перевірки;

підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;

підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії.";

частину десяту викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

дата і номер реєстрації спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування звернень (апеляцій) ліцензіата на рішення органу ліцензування;

дата і номер рішення експертно-апеляційної ради;

дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатами розгляду скарги про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.";

частини одинадцяту, дванадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції:

"За запитом заінтересованої особи відомості щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, надаються у вигляді витягу, зміст якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування за погодженням з Міністерством юстиції України.

Запит подається у паперовому або електронному вигляді, форма якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування за погодженням з Міністерством юстиції України.

Органи ліцензування для видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання використовують бланк, опис якого встановлюється Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування.";

після частини тринадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

"Витяг підписується керівником (заступником керівника) органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування і засвідчується печаткою.

Строк надання витягу не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.

За видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка зараховується до Державного бюджету України.

Порядок формування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостями щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання та надання витягів з цього реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за одержання за їх запитом інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо такий запит надається у зв'язку із здійснення ними повноважень, визначених законом. ".

10. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 37, ст. 498; 2011 р., N 46, ст. 512; 2012 р., N 36, ст. 419; із наступними змінами):

у частині першій статті 1:

після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

"витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за запитом заінтересованої особи за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з реєстру, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор) - посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У випадках, передбачених цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора.";

після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстраційний портал) - програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також учасникам цивільного обороту вільний і безперешкодний доступ до відкритих та загальнодоступних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, проведення електронної державної реєстрації, подання запитів про надання інформації та отримання запитувачем електронних документів, пошук відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та податкових реєстрах, оприлюднення відомостей, визначених цим Законом;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - вісімнадцятим;

після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:

"найменування юридичної особи - організаційно-правова форма (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назва юридичної особи;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим;

частину третю статті 4 після слів " (далі - імені)," доповнити словами "видів економічної діяльності";

статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Державна реєстрація новоутворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців нотаріусом як спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора, проводиться у будь-якому нотаріальному окрузі (територіальній одиниці, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність, та знаходиться державна нотаріальна контора, де працює державний нотаріус, або розташоване робоче місце приватного нотаріуса), незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця."

у частині першій статті 6:

абзац четвертий виключити;

в абзаці сьомому слова "та довідки" виключити;

абзац восьмий після слів "зміни імені" доповнити словами ", видів економічної діяльності";

абзац одинадцятий після слів "змін до них" доповнити словами ", а також копій установчих документів та змін до них у випадках, передбачених цим Законом";

в абзаці тринадцятому слова "відповідний документ" виключити, а після слів "паперовому носії" доповнити словами "виписку з Єдиного державного реєстру."

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"2. Нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладені функції державного реєстратора:

здійснює державну реєстрацію новоутворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному цим Законом;

оформлює та видає виписки, витяги з Єдиного державного реєстру;

здійснює облік одержаних ним від заявника електронних документів для державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронних документів, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим Законом, надсилає заявнику у вигляді електронного документа і на паперовому носії виписку з Єдиного державного реєстру. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі;

здійснює передачу державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця прийнятих від заявника документів та другого примірника виданого (надісланого поштовим відправленням) йому опису.

3. Державний реєстратор може мати одного або декількох помічників.".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

доповнити статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Помічник державного реєстратора

1. Помічником державного реєстратора може бути громадянин України, який має повну вищу освіту, володіє державною мовою та не має обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу.

Помічник державного реєстратора є державним службовцем.

2. За дорученням державного реєстратора помічник державного реєстратора бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів документів, пов'язаних із вчиненням реєстраційних дій; вносить записи до Єдиного державного реєстру для вчинення реєстраційних дій; веде діловодство та архів державного реєстратора, готує та надсилає за дорученням державного реєстратора заяви, повідомлення та поштові відправлення, а також виконує іншу допоміжну і технічну роботу.

Помічник державного реєстратора не має права підписувати документи, пов'язані із вчиненням реєстраційних дій, та використовувати печатку державного реєстратора.";

частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"повідомляє центральний орган виконавчої влади з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо порушення визначеного цим Законом строку для подання посадовими особами юридичної особи реєстраційної картки для підтвердження відомостей про юридичну особу протягом десяти робочих днів з дня закінчення такого строку для розгляду справ про адміністративні правопорушення.";

у статті 8:

частину п'яту доповнити абзацом другим та третім такого змісту:

"До поданих установчих документів юридичної особи у паперовій формі обов'язково подається примірник установчого документа в електронній формі.

Оформлення електронних копій з оригіналів установчих документів, що подаються державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій, здійснюється з урахуванням вимог, визначених Міністерством юстиції України".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Примірник змін до установчих документів юридичної особи, викладених окремим додатком, або установчий документ у новій редакції, обов'язково подається юридичною особою в електронній формі.

Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів установчих документів або змін до них, необхідних для державної реєстрації, оригіналам таких документів у паперовій формі несе особа, яка їх подає в електронній формі.

З титульної сторінки додатка до установчих документів або установчих документів юридичної особи у новій редакції з проставленою відміткою державним реєстратором, обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.";

у частині дев'ятій після слів "паперових носіях" доповнити словами " (крім установчих документів та змін до них)";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Фінансова звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати подається у паперовому або електронному вигляді, оформленому згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.".

У зв'язку з цим частини десяту - одинадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - дванадцятою;

частину п'яту статті 10 викласти в такій редакції:

"5. Підтвердженням внесення реєстраційного збору є документ про його сплату.";

у статті 11:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора, протягом двох робочих днів після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний забезпечити передачу (поштою, кур'єрською доставкою, електронним документом або особисто) за описом державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця прийнятих від заявника документів та другого примірника виданого (надісланого поштовим відправленням) йому опису для формування, ведення та зберігання реєстраційних справ.";

у частині третій:

в абзаці тринадцятому слова "судові рішення" замінити словами "копії судових рішень", а слова "щодо припинення юридичної особи" виключити;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"копії судових рішень про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та супровідні листи;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять четвертим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"копії судових рішень про витребування (вилучення) документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені, або, у випадках встановлених Законом, описи документів, які вилучені."

в абзаці двадцятому після слів " (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора," доповнити словами "що містять";

у частині четвертій:

доповнити після абзацу четвертого абзацом такого змісту:

"документи, що подаються для проведення державної реєстрації зміни видів економічної діяльності фізичної особи - підприємця;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"копії повідомлень про відмову у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;";

доповнити після абзацу п'ятнадцятого абзацом такого змісту:

"копії судових рішень про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та супровідні листи;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять другим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"копії судових рішень про витребування (вилучення) документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені, або, у випадках встановлених Законом, описи документів, які вилучені."

у частині п'ятій слово "виїмці" замінити словами "вилученню (виїмці)";

частину шосту виключити;

статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Доступ до документів з реєстраційних справ

1. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви, органи, що здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, особи, визначені у відповідних судових рішеннях, та слідчий, прокурор у разі здійснення ними відповідних процесуальних дій.

2. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, крім копій установчих документів юридичної особи та змін до них, вірність яких засвідчується державним реєстратором у встановленому порядку.

3. На обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, у якій обов'язково зазначається номер відповідної справи з прикладенням гербової печатки відповідного органу, державним реєстратором протягом десяти робочих днів надаються засвідчені в установленому порядку копії документів з реєстраційної справи.

4. На вимогу Міністерства юстиції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з метою виконання повноважень, визначених законодавством, державні реєстратори видають підписані ними копії документів, а також пояснення щодо проведених ними реєстраційних дій у строк, встановлений цими органами.

5. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора в проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення."

у статті 13:

назву статті та частину першу після слова "витребування" доповнити словом " (вилучення)";

у частині другій:

у другому реченні слово "судове" замінити словами "копія судового", а третє речення замінити реченнями такого змісту:

"У разі вилучення документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, до реєстраційної справи долучаються копія такої ухвали, а також опис документів, які були вилучені. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, та підлягають негайному поверненню державному реєстратору після проведення відповідних процесуальних дій.";

назву розділу II після слова "РЕЄСТР" доповнити словами "ТА РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ";

у статті 16:

частину першу після слова "органів" доповнити словами "та органів місцевого самоврядування";

в абзаці четвертому частини третьої слова "органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України" замінити словами "державним органам";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Держателем Єдиного державного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Адміністрування Єдиного державного реєстру здійснює технічний адміністратор, визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, Реєстраційного порталу та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі, забезпечує замовлення, постачання, облік бланків виписок та витягів з Єдиного державного реєстру.";

у статті 17:

абзац перший частини першої після слова "юридичними" доповнити словами "та фізичними";

у частині другій:

в абзаці двадцять дев'ятому слова "повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України)" замінити словами "офіційно повідомили про це відповідний орган податків і зборів і мають про це відмітку у паспорті)";

після абзацу тридцять третього доповнити абзацом такого змісту:

"дата та номер запису про відміну рішення щодо припинення юридичної особи;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - п'ятдесят другим;

після абзацу сорок першого доповнити абзацом такого змісту:

"прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса як спеціального суб'єкта, на якого покладаються функції державного реєстратора, що вніс до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, та нотаріальний округ;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - п'ятдесят третім;

абзац сорок четвертий після слів "його економічної діяльності;" доповнити словами "дані органів доходів і зборів: про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб, взяття на облік як платників податків юридичних осіб, податковий номер найменування, місцезнаходження; дата та номер запису про взяття на облік; найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків; дані з реєстру платників єдиного податку: податковий номер, найменування платника податку; дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; ставку єдиного податку; групу платника податку;";

абзаци сорок сьомий - сорок дев'ятий замінити абзацом такого змісту:

"відомості, отримані з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень: дані про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами); відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб;".

У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий - п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами сорок восьмим - п'ятдесят першим;

абзац дванадцятий частини третьої після слів "його економічної діяльності;" доповнити словами "дані органів доходів і зборів: про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб, взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів; найменування, місцезнаходження; дата та номер запису про взяття на облік; найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків; дані з реєстру платників єдиного податку: податковий номер, найменування, дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; ставку єдиного податку; групу платника податку;";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "повинні міститися" замінити словом "містяться";

в абзаці третьому слово "відмовляються" замінити словом "відмовилися", а слова "повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта" замінити словами "офіційно повідомили про це відповідний орган податків і зборів і мають про це відмітку у паспорті";

після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"дата та номер запису про відміну рішення фізичної особи - підприємця про припинення нею підприємницької діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять дев'ятим;

доповнити після абзацу дев'ятнадцятого абзацом такого змісту:

"прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса як спеціального суб'єкта, на якого покладаються функції державного реєстратора, що вніс до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, та нотаріальний округ;".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцятим;

абзац двадцять перший після слів "його економічної діяльності;" доповнити словами "дані органів доходів і зборів: про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб - підприємців у банках та інших фінансових установах, взяття на облік як платників податків самозайнятих осіб: прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання; дата та номер запису про взяття на облік; найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків; дані з реєстру платників єдиного податку: прізвище, ім'я, по батькові платника податку; дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; ставку єдиного податку; групу платника податку;";

абзаци двадцять другий - двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"відомості, отримані з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень: про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб - підприємці; відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб - підприємців;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять восьмим;

у частині п'ятій слова ", а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб" виключити;

після частини п'ятої доповнити частинами шостою - сьомою такого змісту:

"6. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання:

відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;

відомості про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код органу ліцензування, який видав ліцензію;

вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;

дата прийняття та номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на певний вид господарської діяльності;

серія та номер ліцензії;

строк дії ліцензії у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України;

відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копії ліцензії;

дата і номер рішення про включення ліцензіата до плану перевірок за додержанням ліцензійних умов;

строк проведення планової перевірки;

підстава, дата і номер рішення про проведення позапланової перевірки ліцензіата за додержанням ліцензійних умов;

строк проведення позапланової перевірки;

підстави, дата прийняття та номер розпорядження органу ліцензування про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

підстави, дата прийняття та номер рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, про визнання ліцензії недійсною;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії;

дата і номер реєстрації спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування звернень (апеляцій) ліцензіата на рішення органу ліцензування;

дата і номер рішення експертно-апеляційної ради;

дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатами розгляду скарги про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про видачу документів дозвільного характеру:

відомості про заявника;

дата надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру;

об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

назва документа дозвільного характеру, який було видано;

дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код);

дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру (дату видачі) або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);

дата і номер рішення про переоформлення документа дозвільного характеру, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії;

термін дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа;

дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для анулювання);

дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

дата та номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;

дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала документ дозвільного характеру;

дата видачі документа дозвільного характеру.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Порядок взаємного обміну інформацією між Єдиним державним реєстром та відомчими реєстрами органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, державної виконавчої служби, а також документами в електронній формі, передбаченими цим Законом, між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, органами статистики, органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органами ліцензування та дозвільними органами затверджується Міністерством юстиції України разом з Пенсійним фондом України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.";

у статті 19:

у частині дев'ятій слова "і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису" виключити;

у частині десятій слова "Водночас із внесенням" замінити словами "У разі внесення";

у частині одинадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Керівник юридичної особи зобов'язаний подавати (надсилати поштовим відправленням або електронним документом) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.";

доповнити після абзацу першого абзацом такого змісту:

"Неподання, несвоєчасне подання державному реєстраторові реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, тягне за собою відповідальність згідно із законом.".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

в абзаці третьому слова "реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою" виключити, а після речення другого доповнити реченням такого змісту:

"З титульної сторінки примірника оригіналу установчих документів юридичної особи з проставленою відміткою щодо провадження нею з відповідної дати діяльності на підставі модельного статуту, державним реєстратором обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.";

в абзаці четвертому слова "та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою" виключити;

абзац перший частини дванадцятої після слова "ненадходження" доповнити словами " (неотримання державним реєстратором)";

в абзаці першому частини п'ятнадцятої слова "засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа" замінити словами "особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),";

доповнити частинами шістнадцятою - вісімнадцятою такого змісту:

"16. Після внесення запису до Єдиного державного реєстру про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), для отримання дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи подає державному реєстратору заяву про отримання дублікату оригіналів установчих документів встановленого зразка та документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за видачу дубліката оригіналів установчих документів юридичної особи.

17. Для оформлення дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи державним реєстратором знімається копія з оригіналу установчих документів юридичної особи, згідно із даними, які вказані у заяві про втрату оригіналів установчих документів, що зберігається в реєстраційній справі юридичної особи.

Усі сторінки дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи нумеруються та прошнуровуються.

На титульній сторінці дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи державним реєстратором робиться відмітка про видачу дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати про проведення реєстраційної дії, згідно із даними, які вказані у заяві про втрату оригіналів установчих документів, та зазначається дата видачі дубліката оригіналів установчих документів юридичної особи.

На останній сторінці дубліката установчих документів юридичної особи державним реєстратором робиться стверджувальний напис про кількість сторінок дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи. Стверджувальний напис підписується та засвідчується печаткою державного реєстратора.

18. Якщо дублікат оригіналу установчих документів отримується особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо дублікат оригіналу установчих документів отримується іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.";

у статті 20:

у частині першій:

абзац перший після слів "платників податків," доповнити словами та знаком "місця проживання фізичної особи,";

доповнити абзацом такого змісту:

"Дане обмеження не застосовується при наданні відомостей органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також при наданні за згодою юридичної особи копії установчих документів, що містять ці відомості.";

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

виписок і витягів у паперовій та електронній формах;

копій установчих документів юридичних осіб або змін до них у паперовій та електронній формах у встановленому порядку;

інформації в електронній формі шляхом надання доступу до Єдиного державного реєстру в режимі читання органам державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, бюро кредитних історій, нотаріусам та банкам.

Виписки і витяги з Єдиного державного реєстру в паперовій формі підписуються державним реєстратором і засвідчуються його печаткою. Виписки і витяги з Єдиного державного реєстру в паперовій формі, видані нотаріусом як спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора, засвідчуються печаткою нотаріуса.

3. Порядок та строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст виписки та витягу з Єдиного державного реєстру встановлюються Міністерством юстиції України.

Порядок надання державним органам доступу до Єдиного державного реєстру, даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік встановлюються Міністерством юстиції України.";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Надання бюро кредитних історій, нотаріусам та банкам інформації з Єдиного державного реєстру здійснюється на підставі договору з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру. Розмір плати за надання такої інформації не може перевищувати розміру адміністративних витрат.";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:

17 гривень - за одержання виписки в паперовій формі, у випадках, встановлених цим Законом;

17 гривень - за одержання виписки в електронній формі;

51 гривня - за одержання витягу в паперовій формі;

51 гривня - за одержання витягу в електронній формі;

17 гривень - за одержання копії установчого документа юридичної особи або змін до них в паперовій формі;

17 гривень - за одержання копії установчого документа юридичної особи або змін до них в електронній формі.

За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 3,40 гривень";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру та одержання копій установчих документів юридичних осіб зараховується до Державного бюджету України.

Підтвердженням внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру є документ про його сплату.";

у частині восьмій слова "Державні органи" замінити словами "Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування";

частину дев'яту виключити.

У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною дев'ятою;

у статті 21:

в абзаці третьому частини четвертої слово "відмовляються" замінити словом "відмовилися", слова "повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта" замінити словами "офіційно повідомили про це відповідний орган податків і зборів і мають про це відмітку у паспорті;";

у частині десятій після слів "відокремленого підрозділу юридичної особи;" доповнити словами "внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі;";

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"12. Підтвердженням внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру є документ про його сплату.";

у статті 22:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим органом рішення про відміну рішення про виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про строк заявлення вимог кредиторів щодо юридичної особи, що припиняється, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженого ними органу рішення про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, про втрату оригіналів установчих документів, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора, постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного (складеного капіталу юридичної особи, постановлення судового рішення про відміну рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди, подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, про строк заявлення вимог кредиторів стосовно фізичної особи - підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність, про відміну рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи - підприємця, дату їх призначення, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, про постановлення судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про скасування судових рішень щодо юридичної особи іншими судовими рішеннями, про скасування судових рішень щодо фізичної особи - підприємця іншими судовими рішеннями, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та оприлюдненню шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та на Реєстраційному порталі.";

частину третю після слова "повідомлень" доповнити словами "та їх оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, і Реєстраційному порталі";

частину четверту після слова "опублікуванню" доповнити словами "та оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, і Реєстраційному порталі";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Підтвердженням внесення плати за опублікування повідомлень є документ про їх сплату.";

статтю 221 викласти в такій редакції:

"Стаття 221. Реєстраційний портал

1. На Реєстраційному порталі забезпечується:

доступ всіх бажаючих до основних відомостей Єдиного державного реєстру (у тому числі до відомостей щодо ліцензій та документів дозвільного характеру та відомостей, отриманих в порядку взаємообміну з податкових реєстрів) перелік та критерії пошуку яких затверджуються Міністерством юстиції України;

надання можливості формувати та подавати запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру у формі виписок, витягів з Єдиного державного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за будь-який час;

надання всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів юридичних осіб та змін до них;

подання у строки, що встановлені законом, щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу, фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати;

подання документів на електронну державну реєстрацію, перегляд стану їх розгляду, отримання запитувачем повідомлення про залишення поданих документів без розгляду, про відмову у проведенні державної реєстрації, виписки з Єдиного державного реєстру;

оприлюднення відомостей, передбачених частиною першою статті 22 цього Закону.";

у статті 24:

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"три примірники установчих документів, два з яких у паперовій формі та один в електронній формі (або один примірник установчого документа в електронній формі - у разі подання електронних документів);";

у частині тринадцятій:

в абзаці другому слова "виключно на паперових носіях без подання електронних документів" замінити словами "на паперових носіях з обов'язковим поданням примірника установчого документа в електронній формі.";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб примірника установчих документів та змін до них в електронній формі включає ці електронні документи до Єдиного державного реєстру.";

в абзаці першому частини четвертої статті 241 слова "та повідомляє про це органи статистики, служби доходів і зборів, Пенсійного фонду України" виключити;

у статті 25:

після частини п'ятої доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.".

У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі виписка з Єдиного державного реєстру.";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Ідентифікаційні коди Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України формуються та передаються до Єдиного державного реєстру автоматично у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики разом з Міністерством юстиції України.";

статтю 26 виключити;

у статті 28:

абзац восьмий частини другої після слів "його економічної діяльності;" доповнити словами "дані органів доходів і зборів: про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб, взяття на облік як платників податків відокремлених підрозділів юридичних осіб; найменування, місцезнаходження; дата та номер запису про взяття на облік; найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків; дані з реєстру платників єдиного податку: податковий номер, найменування, дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; ставку єдиного податку; групу платника податку;";

у частині дев'ятій:

слово "третьою" замінити словом "сьомою", слова ", видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру та в той же день передати відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи органам статистики, служби доходів і зборів, Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу" виключити;

частину доповнити абзацом такого змісту:

"Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи державним реєстратором оформляється та видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру.";

у статті 29:

у частині першій:

абзац п'ятий після слова "додатків" доповнити словами "у паперовій формі та примірник змін до установчих документів юридичної особи в електронній формі", після слова "редакції" доповнити словами "та примірник установчих документів у новій редакції в електронній формі;"

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"У разі внесення змін до установчих документів юридичної особи, що пов'язані із зміною відомостей щодо умов провадження діяльності юридичної особи, додатково подається один із таких документів:

рішення уповноваженого органу юридичної особи про продовження своєї діяльності на підставі модельного статуту;

рішення уповноваженого органу юридичної особи про продовження своєї діяльності на підставі розроблених юридичною особою установчих документів.";

в абзаці третьому частини одинадцятої слова "першою, другою, четвертою, п'ятою" замінити словами "першою - п'ятою";

частину чотирнадцяту після слів "один примірник" доповнити словами "змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник", слова "та в той же день передати відповідним органам статистики, служби доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру" замінити словами ", з титульної сторінки якого державним реєстратором виготовляється електронна копія шляхом сканування.";

статтю 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та/або відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, на підставі судового рішення

1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи, суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його копію юридичній особі для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність з прийнятим судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Дата надходження копії відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

2. У разі постановлення судового рішення про визнання повністю або частково не дійсними змін до установчих документів юридичної особи, суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його копію юридичній особі для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність з прийнятим судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

3. У разі постановлення судового рішення щодо скасування відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його копію державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, та юридичній особі за місцезнаходженням.

Дата надходження копії відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.".

4. Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати надходження копії судового рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та/або відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру запис щодо скасування відповідної реєстраційної дії, якщо інше не встановлено судовим рішенням.";

у статті 32:

після частини п'ятої доповнити частинами шостою - десятою такого змісту:

"6. У разі, якщо до завершення процедури проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу, засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом прийнято рішення про відміну рішення щодо виділу, таке рішення підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру.

7. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну рішення щодо виділу заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення щодо виділу.

Документи, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну рішення щодо виділу, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну рішення щодо виділу вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну рішення щодо виділу, якщо вони не передбачені частиною сьомою цієї статті.

9. Якщо документи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо документи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження такого представника.

10. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів щодо відміни рішення щодо виділу внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну рішення щодо виділу, видати (надіслати поштовим відправленням) засновникам (учасникам) або уповноваженому ними органу повідомлення про відміну рішення щодо виділу, другий примірник якого долучається до реєстраційної справи такої юридичної особи.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати відповідно частиною одинадцятою;

у статті 34:

у частині першій слова "заявник повинен" замінити словами ", особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), повинна";

частину третю виключити;

в абзаці шостому частини сьомої а слова "повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України" замінити словами "офіційно повідомили про це відповідний орган податків і зборів і мають про це відмітку у паспорті;";

у частині першій статті 35:

в абзаці першому слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості про внесення такого запису" виключити;

абзац третій виключити;

у статті 36:

абзац четвертий частини другої виключити;

після частини четвертої доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"5. У разі, якщо до закінчення процедури припинення державної реєстрації юридичних осіб засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом прийнято рішення про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, таке рішення підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру.

6. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну рішення щодо припинення юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими статтями 34 та 35 цього Закону.".

У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами сьомою - сімнадцятою;

у частині сьомій:

після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

абзац третій після слів "цієї частини" доповнити словами "та за відсутності підстав для залишення документів, які передбачені частиною дванадцятою цієї статті,";

у частині дванадцятій:

абзац шостий після слова "першої" доповнити словами "та абзацом першим частини сьомої";

в абзаці десятому слово "другою" замінити словом "сьомою";

частину сімнадцяту виключити;

у статті 37:

абзац другий частини другої виключити;

у частині шостій:

після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому після слів "цієї частини" доповнити словами "та за відсутності підстав для залишення документів, які передбачені частиною дев'ятою цієї статті,";

у частині восьмій слова "п'ятої - шостої" замінити словами "шостої - сьомої";

у частині дев'ятій:

абзац шостий після слова "першої" доповнити словами "та абзацом першим частини шостої,";

в абзаці десятому слова "частиною другою" замінити словами "частинами четвертою та шостою";

у частині десятій слово "дев'ятою" замінити словом "дванадцятою";

у частині одинадцятій слова "десятою - дванадцятою" замінити словами "дванадцятою - чотирнадцятою";

частину дванадцяту виключити;

у статті 38:

частину третю після слова "надходження" доповнити словом "копії", слова "та в той же день повідомити органи статистики, служби доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису" виключити;

у частині восьмій слово "шостою" замінити словом "сьомою";

у частині дев'ятій слово "дев'ятою" замінити словом "дванадцятою";

у частині десятій слова "десятою - дванадцятою" замінити словами "дванадцятою - чотирнадцятою";

частину одинадцяту виключити;

у статті 39:

частину другу після слова "надходження" доповнити словом "копій", слова "і в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису" виключити;

в абзаці першому частини шостої слова "та в той же день передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку" виключити;

у частині дев'ятій слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку" виключити;

у статті 391:

у частині другій слова "і в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису" виключити;

в абзаці першому частини шостої слова "та в той же день передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи для зняття юридичної особи з обліку";

статтю 40 викласти в такій редакції:

"Стаття 40. Передача відомостей органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про державну реєстрацію юридичної особи, вчинення відповідних реєстраційних дій та внесення записів до Єдиного державного реєстру

1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день вчинення реєстраційних дій та внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію юридичної особи забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відповідних відомостей про державну реєстрацію юридичної особи та внесення запису до Єдиного державного реєстру в порядку, затвердженому Міністерством юстиції України разом з Пенсійним фондом України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день проведення державної реєстрації припинення юридичної особи забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до відомчого реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлених цим Законом відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи, відміну державної реєстрації припинення юридичної особи є підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Відомості з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.";

у частині третій статті 41 слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства" виключити;

у статті 42:

у частині другій:

в абзаці першому частини другої слова "відповідні державні органи, має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України" замінити словами "відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті";

абзац четвертий виключити;

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "відповідні державні органи" замінити словами "відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України", слова "відповідним записом в електронному безконтактному носії" замінити словами "відповідною відміткою";

в абзаці другому слова "присвоєння ідентифікаційного номера" замінити словами "прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків", слова "відповідним державним органам" замінити словами "відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України", а слова "з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України" замінити словами "сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою";

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"Нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладено функції державного реєстратора, має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим цієї частини.";

абзац другий частини восьмої виключити;

у статті 43:

частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

"У разі подання документів в електронному вигляді для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця державним реєстратором надається заявнику виписка з Єдиного державного реєстру в паперовому та електронному вигляді.";

частину п'яту виключити;

у статті 44:

у частині третій після слова "вкладення" доповнити словами "або повідомленням в електронній формі";

частину шосту після слова "відправленням" доповнити словами "або електронним документом";

у статті 45:

частину першу після слова "проживання" доповнити словами "а також щодо видів економічної діяльності," слова "відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта" замінити словами "відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті";

у частині другій:

абзац перший після слів "фізична особа - підприємець" доповнити словом " (заявник)", слово "особисто" виключити, після слова "вкладення" доповнити словами "або, у разі подання електронних документів, подає опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";

в абзаці шостому слова "відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, подає документи, визначені цією частиною, виключно особисто" замінити словами "відповідний орган доходів і зборів і про це відмітку у паспорті громадянина України, подає до документів, передбачених цією частиною, копію сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою";

доповнити абзацами такого змісту:

"У разі подання державному реєстратору електронних документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені цією частиною, до них додається засвідчений електронним цифровим підписом фізичної особи - підприємця електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів такої особи.

У разі проведення державної реєстрації зміни видів економічної фізичної особи - підприємця реєстраційний збір не справляється.";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "фізичною особою - підприємцем" замінити словом "заявником" та доповнити реченнями такого змісту:

"Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України з відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.";

абзаци другий та третій виключити;

частину п'яту після слова "відправленням" доповнити словами "або електронним документом";

частину восьму після слова "вкладення" доповнити словами "або електронним документом";

у статті 47:

частину другу виключити.

У зв'язку з цим частини третю - двадцяту вважати відповідно другою - дев'ятнадцятою;

у частині восьмій слова "і в той самий день передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення такого запису" та абзац третій виключити;

у частині дев'ятій:

після слів "підприємницької діяльності" доповнити словами ", крім рішення фізичної особи - підприємця щодо відміни рішення щодо припинення нею підприємницької діяльності";

доповнити абзацом такого змісту:

"Внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем здійснюється за процедурами, передбаченими частинами першою - дев'ятою цієї статті";

абзац п'ятий частини десятої виключити;

після частини десятої доповнити частиною такого змісту:

"11. У разі якщо після закінчення проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі не надані у встановленому законом порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, фізична особа - підприємець або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частиною десятою цієї статті, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця така фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом, що нею вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини та за відсутності підстав для залишення документів, які передбачені частиною п'ятнадцятою цієї статті, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.".

У зв'язку з цим частини одинадцяту - дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - двадцятою;

у частині дванадцятій слово "дев'ятою" замінити словом "одинадцятою";

у частині п'ятнадцятій в абзаці першому слова "частиною дев'ятою" замінити словами "частинами одинадцятою та тринадцятою", а також в абзаці третьому слово "одинадцятою" замінити словом "десятою";

в абзаці першому частини сімнадцятої слово "тринадцятою" замінити словом "п'ятнадцятою";

у статті 49:

частину третю після слова "надходження" доповнити словом "копії", слова "органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України" виключити;

у частині четвертій слово "десятою" замінити словом "дев'ятою";

у частині п'ятій слова "одинадцятою - двадцятою" замінити словами "десятою - шістнадцятою";

у статті 50:

частину другу після слова "надходження" доповнити словом "копії", слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису" виключити;

частину четверту після слова "надходження" доповнити словом "копії", слова "органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, а також" виключити;

частину п'яту після слова "його" доповнити словом "копію";

частину шосту після слова "надходження" доповнити словом "копії";

частину дев'яту після слова "його" доповнити словом "копію", а після слова "надходження" доповнити словом "копії";

частину десяту після слова "надходження" доповнити словом "копії", слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису" виключити;

статтю 51 викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Передача відомостей органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, вчинення відповідних реєстраційних дій та внесення записів до Єдиного державного реєстру

1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день вчинення реєстраційних дій та внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відповідних відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та внесення запису до Єдиного державного реєстру в порядку, затвердженому Міністерством юстиції України разом з Пенсійним фондом України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.

2. Відомості з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для взяття фізичної особи - підприємця на облік в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.";

у частині третій статті 52:

після слова "надходження" доповнити словом "копії";

слова "в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття фізичної особи - підприємця на облік, а також" виключити;

у частині третій статті 53:

після слова "реєстратором" доповнити словом "нотаріусом", слова "за рахунок держави у порядку, встановленому законом" замінити словами "на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом";

доповнити абзацом такого змісту:

"Шкода, що заподіяна державним реєстратором та державним нотаріусом, відшкодовується за рахунок держави.".

11. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; із наступними змінами):

в абзаці двадцять шостому частини першої статті 1 слова "ліцензійних реєстрів" замінити словами "внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання";

у статті 48:

частину першу після слова "оформити" доповнити словами "із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у частині десятій слова "ліцензійного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

у частині п'ятій статті 50 слова "ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

у частині п'ятій статті 52 слова "ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

у частині шостій статті 55 слова "ліцензійного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

доповнити статтею 551 такого змісту:

"Стаття 551. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видає витяг з цього реєстру щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання у порядку, передбаченому законом. "

12. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; із наступними змінами):

абзац четвертий частини першої статті 1 після слова "документ" доповнити словами "із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у статті 41:

у частині сьомій:

в абзацах третьому та четвертому перед словом "припинення" доповнити словами "наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про";

в абзацах одинадцятому та дванадцятому слова "реєстрі документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці п'ятнадцятому слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзацах восьмому частини восьмої та десятому частини дев'ятої слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

1) у частині четвертій статті 5:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про видачу документів дозвільного характеру, встановлених частиною другою статті 6 цього Закону;";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру;";

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про видачу документів дозвільного характеру.

1. Державні адміністратори та дозвільні органи (центральні органи виконавчої влади) вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про видачу документів дозвільного характеру.

2. При внесенні відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державні адміністратори та дозвільні органи (центральні органи виконавчої влади) отримують в автоматичному режимі відомості про суб'єкта господарювання - отримувача документа дозвільного характеру:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; види діяльності; інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою; дата державної реєстрації юридичної особи; дата державної реєстрації юридичної особи, яка утворена у результаті перетворення; найменування юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа та їх ідентифікаційні коди; дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; дані про перебування юридичної особи у процесі припинення; дата внесення зміни найменування юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; дата внесення зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи; найменування юридичних осіб - правонаступників, їх місцезнаходження та ідентифікаційні коди; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, види діяльності фізичної особи - підприємця; інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем; дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем; дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення.

3. Відомості про видачу документів дозвільного характеру включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання шляхом внесення записів на підставі рішень дозвільного органу про видачу документів дозвільного характеру; про переоформлення документа дозвільного характеру; про призупинення його дії; про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був переоформлений; про зупинення та поновлення розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру; про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був втрачений або пошкоджений, про видачу дубліката документа дозвільного характеру або його копії; про анулювання документа дозвільного характеру.

4. Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі документа дозвільного характеру до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними адміністраторами та дозвільними органами (центральними органами виконавчої влади) вносяться:

дата надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру;

об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

назва документа дозвільного характеру, який було видано;

дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код);

дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру (дату видачі) або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);

дата і номер рішення про переоформлення документа дозвільного характеру, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії;

термін дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа;

дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для анулювання);

дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

дата та номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;

дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала документ дозвільного характеру;

дата видачі документа дозвільного характеру.

За запитом заінтересованої особи відомості про видачу документів дозвільного характеру, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, надаються у вигляді витягу, зміст якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування за погодженням з Міністерством юстиції України.

Запит подається у паперовому або електронному вигляді, форма якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування за погодженням з Міністерством юстиції України.

Дозвільні органи та державні адміністратори використовують бланк витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру встановленого зразка. Опис бланка витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру, а також порядок його оформлення встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру підписується відповідно державним адміністратором або відповідним заступником керівника центрального органу виконавчої влади і засвідчується печаткою.

6. Строк надання витягу не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.

7. За видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка зараховується до Державного бюджету України.

Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за одержання за їх запитом інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру якщо такий запит надається у зв'язку із здійснення ними повноважень, визначених законом.

9. Порядок формування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостями про видачу документів дозвільного характеру та надання витягів з цього реєстру затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ліцензування за погодженням з Міністерством юстиції України";

у частині першій статті 9:

в абзаці другому сполучник "або" замінити сполучником "та";

абзац п'ятий доповнити словами ", у тому числі за дотриманням строків надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру";

доповнити абзацами такого змісту:

"здійснює нормативне та методологічне забезпечення формування, ведення та користування Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині повноважень;

має доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, встановлених частиною другою статті 6 цього Закону;

видає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу документів дозвільного характеру на запити органів державної влади та органів самоврядування.".

13. Частину третю статті 4 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8; із наступними змінами)

доповнити абзацом такого змісту:

"вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання та видає витяг з цього реєстру щодо ліцензування певного виду господарської діяльності суб'єкта господарювання у порядку, передбаченому законом. ".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування, крім пункту 4, абзац шостий підпункту 1, підпункту 3, абзаців восьмого - тринадцятого підпункту 4, підпункту 5, абзаців другого та третього підпункту 9, абзаців дев'ятого та двадцять третього підпункту 14, речення другого абзацу одинадцятого підпункту 16, абзаців дев'ятого підпункту 37, абзаців другого - четвертого підпункту 46 пункту 10, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом під час проведення державної реєстрації, а також під час щорічного підтвердження відомостей стосовно юридичної особи разом з реєстраційною карткою про підтвердження відомостей про цю юридичну особу, юридичні особи подають державному реєстратору разом з паперовими примірниками установчих документів та змін до них примірники цих документів в електронній формі.

Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб установчих документів та змін до них в електронній формі зобов'язаний, відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", включити ці документи до Єдиного державного реєстру.

3. Органи ліцензування, державні адміністратори та дозвільні органи протягом одного року з дня опублікування цього Закону здійснюють заходи щодо наповнення Єдиного державного реєстру відомостями з баз даних Єдиного ліцензійного реєстру і ліцензійних реєстрів та Реєстру документів дозвільного характеру про ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до впровадженого цим Законом реєстру.

4. Для проведення обміну інформацією між Єдиним державним реєстром, органами ліцензування, державними адміністраторами, дозвільними органами, передбаченого цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечує приведення програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру у відповідність до цього Закону протягом п'яти місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

вирішити в установленому порядку питання про віднесення посади помічника державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що запроваджується згідно з цим Законом, та посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, запровадженої згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", за умовами оплати праці, матеріально-побутового забезпечення відповідно до посад, які належать відповідно до III групи посад державної служби згідно із Законом України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 62.1 розділу VI "Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг" Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, Міністерство юстиції України визначено відповідальним за внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачити, зокрема:

створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру;

оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про реєстрацію суб'єктів господарювання, що міститься в єдиному реєстрі та податкових реєстрах;

надання вільного доступу через мережу Інтернет до основних відомостей єдиного реєстру, зокрема щодо ліцензій та документів дозвільного характеру;

надання всім бажаючим можливості одержати будь-які відомості з єдиного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за будь-який час шляхом звернення до державного реєстратора (який має засвідчити вірність таких відомостей) або через веб-сайт єдиного реєстру;

надання всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів юридичних осіб, вірність яких засвідчена державним реєстратором, забезпечення доступу до установчих документів юридичних осіб через веб-сайт єдиного реєстру;

платність одержання відомостей з єдиного реєстру та копій установчих документів юридичних осіб (при цьому розмір плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат).

Пунктом 4 розділу II Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1240, Міністерство юстиції України та Державну реєстраційну службу України зобов'язано забезпечити до 2014 року удосконалення інституту державного регулювання (ліцензування, сертифікація, реєстрація, нормування, паспортизація тощо) у частині зменшення кількості відокремлених державних реєстрів (кадастрів) шляхом об'єднання їх в єдиний державний реєстр (кадастр) з відповідними підсистемами реєстрів (кадастрів), який перебуватиме в розпорядженні єдиного державного органу.

На сьогоднішній день:

Єдиний державний реєстр, Єдиний ліцензійний реєстр та Реєстр документів дозвільного характеру містять дублюючі відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та як наслідок технічний адміністратор Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру забезпечує утримання та адміністрування трьох майже тотожних баз даних;

спосіб ведення Єдиного ліцензійного реєстру не відповідає вимогам сьогодення, оскільки наповнення відомостями цього реєстру відбувається шляхом щомісячної ручної обробки файлів визначеної структури технічним адміністратором, отриманих від органів ліцензування;

Реєстр документів дозвільного характеру містить не повні відомості про видачу документів дозвільного характеру через несумлінне ведення цього реєстру державними адміністраторами та дозвільними органами.

Крім того, потребують узгодження норми Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з вимогами Кримінального процесуального кодексу України в частині проведення процедури витребування (вилучення) документів з реєстраційної справи.

Також нормативного урегулювання потребують деякі процедури державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видачі дублікатів установчих документів юридичної особи, усунення обмежень для юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту, лише раз на рік (під час подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу) реалізувати рішення юридичної особи продовжувати або не продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, встановлення можливості подання юридичними особами в електронній формі щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

У зв'язку з цим Міністерством юстиції разом з Державною реєстраційною службою України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру, розширення переліку та способу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також удосконалення деяких процедур державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Проектом Закону передбачається:

створення на базі Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру;

запровадження видачі органами ліцензування та дозвільними органами на запити заінтересованих осіб витягів з Єдиного державного реєстру щодо ліцензування певного виду господарської діяльності та про видачу документів дозвільного характеру;

забезпечення проведення державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців нотаріусом як спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора;

вільний і безперешкодний доступ всім бажаючим до відкритої та загальнодоступної інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі через Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстраційний портал) (у тому числі до відомостей щодо ліцензій та документів дозвільного характеру та відомостей, отриманих в порядку взаємообміну з податкових реєстрів);

надання можливості формувати та подавати запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру у формі виписок, витягів з Єдиного державного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за будь-який час шляхом звернення до державного реєстратора (який має засвідчити вірність таких відомостей) або через Реєстраційний портал;

надання всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів юридичних осіб та змін до них, вірність яких засвідчена державним реєстратором, а також забезпечення доступу до установчих документів юридичних осіб через Реєстраційний портал;

оприлюднення на Реєстраційному порталі відомостей, передбачених частиною першою статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

можливість подання юридичними особами в електронній формі щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати;

встановлення адміністративної відповідальності для юридичних осіб за неподання, несвоєчасне подання щорічного підтвердження відомостей стосовно юридичної особи;

урегулювання процедури видачі дублікатів установчих документів юридичної особи;

усунення обмежень для юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту, лише раз на рік (під час подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу) реалізувати рішення юридичної особи продовжувати або не продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту;

приведення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу України в частині проведення процедури витребування (вилучення) документів з реєстраційної справи.

Для цього проектом Закону передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного і Господарського кодексів України, законів України "Про нотаріат", "Про телебачення і радіомовлення", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про радіочастотний ресурс України", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про телекомунікації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про охоронну діяльність".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 N 8073-X;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV;

Господарський Кодекс України 16.01.2003 N 436-IV;

Закон України від 02.09.93 N 3425-XII "Про нотаріат";

Закон України від 21.12.93 N 3759-XII "Про телебачення і радіомовлення";

Закон України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Закон України від 11.01.2000 N 1370-XIV "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

Закон України від 01.06.2000 N 1770-III "Про радіочастотний ресурс України";

Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

Закон України від 18.11.2003 N 1280-IV "Про телекомунікації";

Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про охоронну діяльність" від 22.03.2012 N 4616-VI;

постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру";

постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України від 15.11.96 N ЛП-37 "Про затвердження Положення про порядок та умови видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 1996 року за N 693/1718;

наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України від 24 грудня 1997 року N 10 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та умови видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 січня 98 року за N 5/2445;

наказ Ліцензійної палати України від 02.06.98 N 59 "Про затвердження Тарифів на оплату послуг за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 1998 року за N 385/2825;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2001 року N 47 "Про затвердження Положення про порядок надання відомостей в електронному вигляді до Єдиного ліцензійного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 20 березня 2001 року за N 254/54459;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 25.07.2001 N 101 "Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 9 серпня 2001 року за N 685/5876;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 N 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 травня 2006 року за N 558/12432 (з наступними змінами);

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22.09.2006 N 82 "Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2006 року за N 1103/129774;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.11.2006 N 101 "Про затвердження форми та Технічного опису бланка довідки з реєстру документів дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1236/13110;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 01.08.2008 N 100 "Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо використання бланків довідки з реєстру документів дозвільного характеру та внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 N 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2008 року за N 831/15522;

наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 N 2010/5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за N 997/19735;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 N 28 "Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 січня 2012 року за N 49/20362.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством промислової політики України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством культури України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національним агентством України з питань державної служби.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Закону забезпечить створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру, розширення переліку та способу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також удосконалення деяких процедур державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Сфери впливу

Вплив, який справлятиме регуляторний акт

Ринкове середовище

Відсутній

Забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання

1. Забезпечення реалізації прав суб'єктів господарювання на отримання інформації з Єдиного державного реєстру.
2. Наближення послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до суб'єкта господарювання шляхом розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Спрощення порядку подання юридичними особами щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи шляхом впровадження електронного звітування.

Очікувані наслідки: дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб'єктам господарювання і обмеження їх прав, а також витрати суб'єктів господарювання відсутні.

Забезпечення прав та інтересів громадян

Забезпечення реалізації прав громадян на отримання інформації з Єдиного державного реєстру.

Очікувані наслідки: дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди громадянам і обмеження їх прав, а також витрати громадян відсутні.

Забезпечення прав та інтересів держави

1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Уникнення необхідності витрачання коштів на утримання трьох майже тотожних реєстрів.
3. Скорочення часу на внесення до Єдиного державного реєстру інформації про видані ліцензії та документи дозвільного характеру.
4. Створення умов для внесення посадовими особами органів ліцензування та дозвільних органів до Єдиного державного реєстру інформації про видані ліцензії та документи дозвільного характеру у режимі online.
5. Задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб у частині одержання ними інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді.

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру, розширення переліку та способу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також удосконалення деяких процедур державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Міністр

О. Лукаш

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Пунктом 62.1 розділу VI "Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг" Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, Міністерство юстиції України визначено відповідальним за внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачити, зокрема:

створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру;

оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про реєстрацію суб'єктів господарювання, що міститься в єдиному реєстрі та податкових реєстрах;

надання вільного доступу через мережу Інтернет до основних відомостей єдиного реєстру, зокрема щодо ліцензій та документів дозвільного характеру;

надання всім бажаючим можливості одержати будь-які відомості з єдиного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за будь-який час шляхом звернення до державного реєстратора (який має засвідчити вірність таких відомостей) або через веб-сайт єдиного реєстру;

надання всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів юридичних осіб, вірність яких засвідчена державним реєстратором, забезпечення доступу до установчих документів юридичних осіб через веб-сайт єдиного реєстру;

платність одержання відомостей з єдиного реєстру та копій установчих документів юридичних осіб (при цьому розмір плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат).

Пунктом 4 розділу II Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1240, Міністерство юстиції України та Державну реєстраційну службу України зобов'язано забезпечити до 2014 року удосконалення інституту державного регулювання (ліцензування, сертифікація, реєстрація, нормування, паспортизація тощо) у частині зменшення кількості відокремлених державних реєстрів (кадастрів) шляхом об'єднання їх в єдиний державний реєстр (кадастр) з відповідними підсистемами реєстрів (кадастрів), який перебуватиме в розпорядженні єдиного державного органу.

На сьогоднішній день:

Єдиний державний реєстр, Єдиний ліцензійний реєстр та Реєстр документів дозвільного характеру містять дублюючі відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та як наслідок технічний адміністратор Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру забезпечує утримання та адміністрування трьох майже тотожних баз даних;

спосіб ведення Єдиного ліцензійного реєстру не відповідає вимогам сьогодення, оскільки наповнення відомостями цього реєстру відбувається шляхом щомісячної ручної обробки файлів визначеної структури технічним адміністратором, отриманих від органів ліцензування;

Реєстр документів дозвільного характеру містить не повні відомості про видачу документів дозвільного характеру через несумлінне ведення цього реєстру державними адміністраторами та дозвільними органами.

Крім того, потребують узгодження норми Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з вимогами Кримінального процесуального кодексу України в частині проведення процедури витребування (вилучення) документів з реєстраційної справи, а також нормативного урегулювання деякі процедури державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видачі дублікатів установчих документів юридичної особи, усунення обмежень для юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту, лише раз на рік (під час подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу) реалізувати рішення юридичної особи продовжувати або не продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, встановлення можливості подання юридичними особами в електронній формі щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати. Ураховуючи зазначене, Державною реєстраційною службою України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону).

1.2. Обґрунтування неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта

Оскільки, на сьогоднішній день законодавчими актами не урегульовані питання, визначені пунктом 62.1 розділу VI "Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг" Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", а також розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видачі дублікатів установчих документів юридичної особи, усунення обмежень для юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту, лише раз на рік (під час подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу) реалізувати рішення юридичної особи продовжувати або не продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, встановлення можливості подання юридичними особами в електронній формі щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати, вищевказана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного акта.

1.3. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

Засновники юридичних осіб та фізичні особи, які мають намір стати підприємцями, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, інші заінтересовані особи.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Проект Закону спрямований на створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру, забезпечення доступу через мережу Інтернет всім бажаючим до відкритої та загальнодоступної інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, через Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстраційний портал), розширення переліку та способу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також удосконалення деяких процедур державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою проекту Закону є створення правових можливостей для створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру, а також спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом удосконалення деяких процедур державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, забезпечення всім бажаючим вільного і безперешкодного доступу через Реєстраційний портал до відкритої та загальнодоступної інформації з Єдиного державного реєстру (у тому числі до податкових реєстрів), та надання гарантій захисту інтересів учасників та третіх осіб, які вимагаються державами-членами Ради Європейських Співтовариств від компаній щодо розкриття суб'єктом господарювання інформації та надання права доступу за заявою до всіх або частини документів, що знаходяться у реєстраційній справі.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки нормативно-правового акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Збереження так званого "статусу-кво", що не розв'яже вищевказаної проблеми. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

2. Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" сприятиме: удосконаленню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; створенню умов для, зокрема: подання юридичними особами через Реєстраційний портал в електронній формі щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу, доступу через Реєстраційний портал до установчих документів юридичної особи та до даних фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати, усуненню обмеження для юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту, лише раз на рік (під час подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу) реалізувати рішення юридичної особи продовжувати або не продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту.

Таким чином, єдиним способом вирішення вищезазначених проблем є прийняття проекту Закону. Такий спосіб відповідає вимогам чинного законодавства та потребам у вирішенні проблеми. Завдяки прийняттю проекту Закону розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Для досягнення поставлених цілей, проектом Закону передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного і Господарського кодексів України, законів України "Про нотаріат", "Про телебачення і радіомовлення", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про радіочастотний ресурс України", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про телекомунікації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про охоронну діяльність". Зазначене дозволить:

- створити єдиний реєстр на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру;

- оприлюднювати на Реєстраційному порталі інформацію про реєстрацію суб'єктів господарювання, що міститься в єдиному реєстрі та податкових реєстрах;

- надати всім бажаючим вільний і безперешкодний доступ через Реєстраційний портал до відкритої та загальнодоступної інформації з Єдиного державного реєстру, зокрема щодо ліцензій та документів дозвільного характеру;

- надати всім бажаючим можливості одержати будь-які відомості з Єдиного державного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за будь-який час шляхом звернення до державного реєстратора (який має засвідчити вірність таких відомостей) або через Реєстраційний портал;

- надати всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів юридичних осіб, вірність яких засвідчена державним реєстратором, забезпечення доступу до установчих документів юридичних осіб через Реєстраційний портал;

- встановити платність одержання відомостей з єдиного реєстру та копій установчих документів юридичних осіб (при цьому розмір плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат);

- удосконалити процедури проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- забезпечити проведення державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців нотаріусом як спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора;

- реалізувати право суб'єктів господарювання на отримання інформації з Єдиного державного реєстру;

- спростити порядок подання юридичними особами щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи шляхом впровадження електронного звітування;

- зменшити загальні витрати часу заінтересованих осіб на проведення державної реєстрації та на отримання інформації з Єдиного державного реєстру.

6. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону забезпечить удосконалення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних наслідків у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог державними органами (посадовими особами) та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими заінтересованими особами висока.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачає нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта потребує фінансування з Державного бюджету України.

7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону сприятиме реалізації права суб'єктів господарювання на отримання відкритої та загальнодоступної інформації з Єдиного державного реєстру, зокрема про видані ліцензії та документи дозвільного характеру, удосконаленню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Вигоди

Витрати

У сфері держави

1. Реалізація єдиної державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Уникнення необхідності витрачання коштів на утримання трьох майже тотожних реєстрів.
3. Скорочення часу на внесення до Єдиного державного реєстру інформації про видані ліцензії та документи дозвільного характеру.
4. Створення умов для внесення посадовими особами органів ліцензування та дозвільних органів до Єдиного державного реєстру інформації про видані ліцензії та документи дозвільного характеру у режимі on-line.
5. Задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб у частині одержання ними інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді.

Не потребує витрат з Державного бюджету.

У сфері суб'єктів господарювання

Реалізація акта дозволить:
1. Забезпечити реалізацію прав суб'єктів господарювання на отримання інформації з Єдиного державного реєстру.
2. Наблизити послуги з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до суб'єкта господарювання шляхом розширення кола осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Спростити порядок подання юридичними особами щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи шляхом впровадження електронного звітування.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні.

У сфері громадян

Забезпечення реалізації прав громадян на отримання інформації з Єдиного державного реєстру.

Витрати громадян відсутні.

Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати з Державного бюджету, з урахуванням ефективності впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини, що підтверджується підвищенням якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики визначеним статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

9. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії даного регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

Оскільки, проект Закону спрямований на удосконалення процедур державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, тому необхідність у його дії є постійною.

10. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

- надходження до державного та місцевих бюджетів, пов'язані із дією акта, не передбачені;

- дія акта буде поширюватись на державні органи (посадові особи) та органи місцевого самоврядування, засновників юридичних осіб та фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, інших заінтересованих осіб;

- час на виконання вимог акту державними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами скоротиться за рахунок забезпечення всім бажаючим вільного і безперешкодного доступу через Реєстраційний портал до відкритої та загальнодоступної інформації з Єдиного державного реєстру;

- рівень поінформованості державних органів (посадових осіб) та органів місцевого самоврядування, засновників юридичних осіб та фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями, суб'єктів господарювання, інших заінтересованих осіб з основних положень акта - високий, оскільки його розміщено на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України.

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, у тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть здійснюватись статистичним методом.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної реєстраційної служби України на відповідний рік.

 

Міністр

О. Лукаш

Опрос