Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение порядка осуществления операций с металлоломом (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212) такі зміни:

1) у статті 1:

абзац шістнадцятий після слів "переробки металобрухту" доповнити словами "оснащений системою відеоспостереження відповідно до порядку функціонування систем відеоспостереження на приймальних пунктах, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом";

2) у статті 4:

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слова "відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями" виключити;

доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

"У разі виявлення правопорушення чи одержання інформації про вчинення правопорушення спеціалізованим або спеціалізованим металургійним переробним підприємством під час приймання металобрухту, особи, які виявили таке правопорушення або отримали відповідну інформацію, зобов'язані негайно повідомити про це правоохоронні органи";

3) у статті 5:

Частину третю після слів "операцій з металобрухтом є" доповнити словами "внесена спеціалізованими підприємствами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, грошова застава у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та"

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

4) у статті 12:

в абзаці другому частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";

в абзаці другому частини третьої слова "на підставі акта обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку та встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з металобрухтом і контролю за їх додержанням" виключити;

абзац третій частини третьої виключити;

доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Ліцензійні умови на здійснення операцій з металобрухтом та порядок контролю за їх додержанням затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.";

5) у статті 13:

в абзаці третьому частини другої слова "умов та правил" замінити словами "Ліцензійних умов на";

абзаци п'ятий - сьомий частини другої виключити;

абзац другий частини третьої виключити;

в абзаці третьому частини третьої слова "умов та правил" замінити словами "Ліцензійних умов на";

частину четверту виключити;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації є органами ліцензування на відповідній території, які:

забезпечують виконання законодавства у сфері ліцензування;

видають та переоформлюють ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, видають дублікати ліцензій на цей вид господарської діяльності, приймають рішення про визнання ліцензій недійсними;

здійснюють у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;

видають розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

анулюють ліцензії на певний вид господарської діяльності;

формують і ведуть ліцензійний реєстр.";

6) у статті 14:

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Органи ліцензування та правоохоронні органи здійснюють позапланові перевірки додержання спеціалізованими підприємствами вимог цього Закону".

5) у статті 15:

абзац четвертий частини першої виключити;

частину другу виключити;

у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику" замінити словами "відповідний орган ліцензування".

2. В абзаці третьому частини першої статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36 ст. 299) слова "цим Законом" замінити словами "спеціальними Законами".

3. Статтю 16410 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:

"Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації".

4. Статтю 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:

"Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту -

караються штрафом від десяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від двадцяти п'яти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Особи, що здійснюють купівлю та/або реалізацію металевих виробів, які відповідно до статті 1 Закону України від 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт" не є металобрухтом -

караються виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом"

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом" розроблено на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України від 26.06.2013 N 23889/5/1-13 з метою посилення державного контролю за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

На сьогоднішній день питання здійснення операцій з металобрухтом потребує внесення до законодавства суттєвих змін в частині вдосконалення механізму регулювання операцій з металобрухтом шляхом посилення державного контролю в цій сфері господарської діяльності.

Вищезазначене обумовлено тим, що впродовж 2013 року органами внутрішніх справ виявлено 16295 кримінальних правопорушень у сфері обігу металобрухту. Зокрема, це стосується незаконних операцій з брухтом кольорових і чорних металів, тобто організації незаконних пунктів прийому, схову або збуту металобрухту, прийому чи збуту металобрухту без державної реєстрації або ліцензії, викрадення шляхом демонтажу та іншим способом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їхнього обладнання, люків і т. д.

Зазначена проблема несе за собою негативні економічні наслідки для підприємств, установ та організацій у сфері електроенергетики, житлово-комунального господарства та інших. Разом з цим, на території України діє величезна кількість нелегальних пунктів прийому металобрухту.

Ураховуючи викладене, запроваджений на даний час спосіб державного регулювання операцій з металобрухтом, за час його практичного застосування, свідчить про недосконалість механізмів державного контролю за діяльністю відповідних суб'єктів господарювання.

У зв'язку з цим, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття зазначеного Закону України є удосконалення існуючого способу державного регулювання операцій з металобрухтом шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів у зазначеній сфері.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблем /аргументи щодо переваги обраного способу

збереження чинного способу регулювання

неефективний

- збільшення кількості адміністративних та кримінальних правопорушень;
- незаконна підприємницька діяльність;
- низький рівень державного контролю

обраний спосіб
прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом"

ефективний

- забезпечить вирішення зазначеної проблеми:
• посилення відповідальності;
• легалізація бізнесу;
• зменшення випадків нанесення збитків підприємствам, установам, організаціям інших сфер господарської діяльності

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття законопроекту забезпечить реалізацію основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом, зокрема:

- здійснення децентралізації регулювання цього виду господарської діяльності, передбачивши передачу функції органу ліцензування з центрального рівня, тобто від Мінекономрозвитку України, на місцевий, а саме: Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

Прийняття законопроекту забезпечить реалізацію основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", шляхом зокрема:

- здійснення децентралізації регулювання цього виду господарської діяльності, передбачивши передачу функції органу ліцензування з центрального рівня, тобто від Мінекономрозвитку України, на місцевий, а саме: Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, що надасть право місцевим органам виконавчої влади видавати ліцензії (їх копії, дублікати, переоформлювати ліцензії), а також здійснювати контроль за цим видом господарської діяльності (видавати розпорядження про усунення порушень умов провадження діяльності, анулювати ліцензії);

- запровадження додаткової обов'язкової умови для отримання ліцензії на вид діяльності, пов'язаної із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, внесення спеціалізованими підприємствами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, грошової застави у розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та, у випадку порушення передбачених законодавством для даного виду господарської діяльності Ліцензійних умов її перерахунку до Державного бюджету України.

Разом з цим, в рамках посилення відповідальності, передбачається запровадження на законодавчому рівні положень щодо:

- процедури обов'язкового повідомлення правоохоронних органів про факт протиправного приймання спеціалізованими пунктами спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства металобрухту, що, в свою чергу, підтверджуватиметься записами запровадженої на кожному приймальному пункті системи відеоспостереження;

- суттєвого підвищення розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, а у випадку повторного виявлення правопорушень - збільшення суми штрафу до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації;

- кримінальної відповідальності для осіб, які реалізують спеціалізованим підприємствам металеві вироби, що відповідно до статті 1 Закону України "Про металобрухт" не належать до металобрухту;

- надання місцевим органам виконавчої влади та правоохоронним органам функціональних повноважень щодо здійснення, передбачених законодавством заходів державного контролю та нагляду за здійсненням операцій з металобрухтом, без завчасного повідомлення відповідних спеціалізованих підприємств.

Запровадження зазначеного вище механізму забезпечить ефективне вирішення проблеми та досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом" дозволить поліпшити існуюче регуляторне середовище.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

удосконалення існуючого способу державного регулювання шляхом посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

не передбачається

Суб'єкт господарювання

одержання ліцензії на місцевому;
здорова конкуренція

- одержання ліцензій;
- грошову заставу у розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- штрафні санкції

Громадяни

суттєве посилення контролю за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

не передбачається

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта - необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів - передбачається збільшення розміру надходжень за рахунок оплати за видачу ліцензій, внесеної грошової застави, суми штрафних санкцій;

кількість суб'єктів господарювання - всі суб'єкти господарювання, які внесли у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України грошову заставу та одержали ліцензію на вид діяльності, пов'язаний із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - зменшення часу на одержання ліцензії за рахунок децентралізації регулювання, збільшення витрат коштів за рахунок необхідності внесення грошової застави та підвищення розміру штрафних санкцій;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання - середній, законопроект оприлюднений на сайті Держпідприємництва України.

Разом з цим, під час здійснення заходів з відстеження результативності даного регуляторного акта застосовуватимуться статистичні показники результативності, зокрема кількість:

кримінальних правопорушень;

адміністративних правопорушень;

випадків компенсації збитків за рахунок грошової застави;

виданих ліцензій;

анульованих ліцензій.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження буде здійснено після набрання чинності регуляторним актом шляхом статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з результатами аналогічних показників до запровадження даного закону.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності зазначеним законом статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності цього акта статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з повторним.

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Опрос