Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины относительно таможенного оформления товаров, перемещаемых (пересылаемых) через таможенную границу Украины гражданами (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 04.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо митного оформлення товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552):

1) у частині першій статті 4:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) експрес-перевізник - перевізник, який має центральну сортувальну станцію, комп'ютерну мережу відстеження проходження міжнародних експрес-відправлень протягом усього часу доставки від відправника до одержувача, на виконання угоди (угод) з іноземним оператором про обмін міжнародними експрес-відправленнями з використанням будь-якого виду транспорту здійснює прискорене перевезення міжнародних експрес-відправлень за єдиним транспортним документом (загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, bill of lading (коносамент) тощо), а також забезпечує приймання, обробку, пред'явлення таких відправлень митницям для митного контролю та митного оформлення в місцях їх митного оформлення та видачу одержувачам (повернення відправникам);";

у пункті 36 слова "міжнародних поштових та експрес-відправленнях" виключити;

доповнити пунктами 321, 491, 64 такого змісту:

"321) місце міжнародного поштового обміну - територія, на якій оператор поштового зв'язку здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень та пред'являє їх підрозділу митниці для митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у цих відправленнях;

491) регіональна сортувальна станція - утворений у конкретному регіоні країни для виконання прискореного перевезення міжнародних експрес-відправлень і підпорядкований центральній сортувальній станції підрозділ експрес-перевізника, на території якого визначено зону митного контролю;

64) центральна сортувальна станція - утворений для виконання угод з іноземними операторами про обмін міжнародними експрес-відправленнями підрозділ експрес-перевізника, на території якого визначено зону митного контролю.";

2) у статті 233:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями (розпакування, перепакування, пред'явлення для огляду тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам здійснюються під митним контролем в місцях міжнародного поштового обміну та центральних (регіональних) сортувальних станціях.

Порядок визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері надання послуг поштового зв'язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики.

Порядок визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики.";

частину дев'яту виключити;

доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. Заяви громадян і підприємств розглядаються в такому порядку:

щодо нарахованих митних платежів, вилучених товарів - органами доходів і зборів;

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження міжнародних поштових та експрес-відправлень від відправників до одержувачів - операторами поштового зв'язку чи експрес-перевізниками відповідно.";

3) статтю 234 викласти в такій редакції:

"1. Товари, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 100 євро, не є об'єктом оподаткування митними платежами.

2. Товари, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 100 євро, оподатковуються митом відповідно до цього Кодексу та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.";

4) статтю 369 викласти у такій редакції:

"1. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю, визначених частиною першою статті 319 цього Кодексу.

2. У міжнародних поштових та експрес-відправленнях особисті речі переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для переміщення (пересилання) товарів.";

5) у статті 374:

у частині першій слова "500 євро" замінити на слова "300 євро";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Норма частини першої цієї статті застосовується у разі, якщо громадянин, який ввозить товари на митну територію України, в'їжджає на митну територію України не частіше одного разу протягом двадцяти чотирьох годин з моменту його попереднього в'їзду. З метою забезпечення дотримання цієї умови посадові особи органів охорони державного кордону, які здійснюють паспортний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, безпосередньо в процесі здійснення такого контролю інформують посадових осіб митниці про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом двадцяти чотирьох годин з моменту їх попереднього в'їзду, у порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики. У разі якщо товари в обсягах, що не перевищують обмежень, встановлених у частині першій цієї статті, ввозяться на митну територію України громадянином, який в'їжджає в Україну частіше одного разу протягом двадцяти чотирьох годин з моменту його попереднього в'їзду, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.;

доповнити частиною 21 такого змісту:

"21. У разі якщо товари, які переміщуються громадянином через митний кордон України, мають ознаки подрібненої партії товарів та/або товарів, які зазвичай не використовуються для задоволення звичайних повсякденних потреб громадян, такі товари незалежно від їх фактурної вартості підлягають письмовому декларуванню на вимогу посадової особи митниці з поданням документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів. Такими ознаками можуть бути:

1) споживчі якості товарів, що свідчать про їх застосування в промисловості, а не для задоволення звичайних повсякденних побутових потреб громадян та/або

2) кількість та однорідність товарів (найменування, розмір, фасон, колір тощо) та/або

3) періодичність переміщення товарів.

Інформація щодо випадків переміщення таких товарів використовується з метою здійснення аналітичних функцій відповідними підрозділами органів доходів і зборів.";

частини шосту та сьому викласти у такій редакції:

"6. Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, а також товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

7. Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує обмеження, встановлені частиною шостою цієї статті, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п'ятою цієї статті, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 100 євро - при переміщенні (пересиланні) товарів у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях або еквівалент 300 євро - при переміщенні (пересиланні) товарів у несупроводжуваному багажі.";

у частині десятій пункт дев'ятий викласти у такій редакції:

9) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні та призначені для власного облаштування житла і забезпечення життєдіяльності громадян, які були направлені за кордон на роботу (перебували за кордоном на навчанні) і виконували роботу (навчались) за кордоном строком не менше 11 місяців, за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) протягом шести місяців з дня повернення таких громадян в Україну після закінчення строку направлення на роботу (навчання);";

6) у статті 376:

частину другу після слів "18-річного віку" доповнити словами "та були відсутні в Україні не менш ніж 24 години з моменту їх попереднього в'їзду";

частину третю виключити;

7) у статті 378:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1 - 24 групах та 2710 - 2711 товарних позиціях УКТ ЗЕД та ввозяться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.";

частину другу доповнити пунктом п'ятим такого змісту:

"5) пальне, що міститься у звичайних баках транспортних засобів, установлених заводом-виробником.".

2. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у статті 191:

підпункт 191.1.1 пункту 191.1 після слів "Митного кодексу України" доповнити словами "з урахуванням ввізного мита та акцизного податку, що підлягають сплаті", а слова " (крім підакцизних товарів та особистих речей)" виключити;

підпункт 191.2.1 пункту 191.2 викласти у такій редакції:

"191.2.1. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей) частіше одного разу протягом двадцяти чотирьох годин з моменту їх попереднього в'їзду на митну територію України, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, ввезених кожного наступного разу після першого перетину такими фізичними особами державного кордону України протягом цих двадцяти чотирьох годин, з урахуванням ввізного мита, що підлягає сплаті.";

підпункт 191.2.2 пункту 191.2 після слів "еквівалент 1000 євро" доповнити словами "з урахуванням ввізного мита, що підлягає сплаті";

підпункт 191.2.3 пункту 191.2 викласти у такій редакції:

"191.2.3. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро, з урахуванням ввізного мита, що підлягає сплаті.";

підпункт 191.2.4 пункту 191.2 після слів "що перевищує 50 кг" доповнити словами "з урахуванням ввізного мита, що підлягає сплаті";

2) у статті 196:

підпункт 196.1.17 пункту 196.1 викласти в такій редакції:

"196.1.17. Ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:

300 євро - у несупроводжуваному багажі;

100 євро - у міжнародних поштових відправленнях на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника та у міжнародних експрес-відправленнях на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника";

у абзаці другому підпункту 196.1.18 пункту 191.1 слова "500 євро" замінити на слова "300 євро".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо митного оформлення товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Чинне митне законодавство України передбачає спрощений порядок переміщення (пересилання) громадянами через митний кордон України товарів, що переміщуються ними для особистих, сімейних та інших не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності потреб.

Аналіз практичної діяльності, а також непоодиноких запитів громадян, що надходять до органів доходів і зборів, свідчить про відсутність перешкод для переміщення громадянами через митний кордон України товарів у дозволеному вартісному та ваговому еквіваленті кожного дня, лише з перервою у 24 години, або однорідного товару, з підприємницькою метою. Такі випадки мають значне поширення, зокрема громадяни переміщують через митний кордон України подрібнені партії товарів без сплати будь-яких митних платежів, а чинне митне законодавство не передбачає можливості обмежити таке ухилення від сплати митних платежів.

Для недопущення переміщення через митний кордон України у спрощеному порядку, передбаченому для громадян, товарів, пов'язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності, а також запобігання втратам Державного бюджету України у вигляді несплачених митних платежів, виникає необхідність зменшення вартісного еквіваленту товарів, що не є об'єктом оподаткування митними платежами при переміщенні їх через митний кордон України громадянами, визначення на законодавчому рівні ознак подрібнення партії товарів комерційного призначення, а також удосконалення процедури переміщення товарів громадянами взагалі з метою посилення контролю органами доходів і зборів за дотриманням громадянами чинного законодавства.

Крім того, необхідно також забезпечити дієвий механізм запобігання незаконному ухиленню від оподаткування митними платежами під час пересилання товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях.

Непоодинокими є випадки, коли канал міжнародного поштового обміну використовується для отримання комерційної партії вантажу шляхом поділу такої партії на дрібні відправлення, сумарна фактурна вартість товарів у яких не перевищує 300 євро і які не оподатковуються митними платежами. Усі відправлення подрібненої партії товарів, як правило, отримуються однією особою за довіреністю від одержувачів, на адресу яких такі відправлення були надіслані. Саме уповноважена за довіреністю особа і є фактичним одержувачем партії товару, випуск у вільний обіг якої забезпечує у подальшому.

У зв'язку з цим законопроект пропонує операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями здійснювати під митним контролем у місцях міжнародного поштового обміну та центральних (регіональних) сортувальних станціях, а порядок їх облаштування і обміну з органами доходів і зборів відповідною інформацією затвердити центральним органом виконавчої влади у сфері надання послуг поштового зв'язку за погодженням з Міністерством доходів і зборів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття нормативно-правового акта є обмеження недобросовісного використання громадянами спрощеного порядку переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України.

3. Правові аспекти

Проект нормативно-правового акта розроблено відповідно до частини третьої статті 7 Митного кодексу України, згідно з якою засади державної митної справи, зокрема, статус митної служби України та основні питання організації її діяльності, митна територія та митний кордон України, процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом окремих видів товарів, умови та порядок справляння митних платежів, митні пільги, визначаються Митним кодексом України та іншими законами України.

Зазначений нормативно-правовий акт передбачає внесення змін до Митного кодексу України та Податкового кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект нормативно-правового акта потребує узгодження із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону та центральним органом виконавчої влади у сфері надання послуг поштового зв'язку з метою з'ясування питання створення спільної бази даних громадян, які переміщуються через митний кордон України, а також переміщення міжнародних поштових та експрес-відправлень відповідно.

6. Регіональний аспект

Проект нормативно-правового акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті нормативно-правового акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проведення громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення відкритості та прозорості під час розробки нормативно-правових актів проект акта буде розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект нормативно-правового акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект регуляторного акта обумовлений необхідністю посилення контролю з боку держави за переміщенням (пересиланням) товарів громадянами через митний кордон України.

Акт передбачає нормативно узгоджене регулювання існуючої проблеми згідно з принципами державної регуляторної політики, зокрема доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Прийняття запропонованого акта усуне існуючі прогалини в законодавстві, дозволить досягти позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян і держави та мінімального впливу на їх інтереси та рівень забезпечення прав.

11. Прогноз результатів

Прийняття закону дозволить врегулювати проблемні питання, що виникають при переміщенні (пересиланні) через митний кордон України товарів громадянами.

Очікуваним результатом прийняття акта є врегулювання порядку переміщення товарів через митний кордон України, унеможливлення незаконного використання наданих спрощень громадянами, ухилення ними від сплати митних платежів.

 

Міністр

О. В. Клименко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо митного оформлення товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинне митне законодавство України передбачає спрощений порядок переміщення (пересилання) громадянами через митний кордон України товарів, що переміщуються ними для особистих, сімейних та інших не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності потреб.

Аналіз практичної діяльності, а також непоодиноких запитів громадян, що надходять до органів доходів і зборів, свідчить про відсутність перешкод для переміщення громадянами через митний кордон України товарів у дозволеному вартісному та ваговому еквіваленті кожного дня, лише з перервою у 24 години, або однорідного товару, з підприємницькою метою. Такі випадки мають значне поширення, зокрема, громадяни переміщують через митний кордон України подрібнені партії товарів без сплати будь-яких митних платежів, а чинне митне законодавство не передбачає можливості обмежити таке ухилення від сплати митних платежів.

Для недопущення переміщення через митний кордон України у спрощеному порядку, передбаченому для громадян, товарів, пов'язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності, а також запобігання втратам Державного бюджету України у вигляді несплачених митних платежів, виникає необхідність зменшення вартісного еквіваленту товарів, що не є об'єктом оподаткування митними платежами при переміщенні їх через митний кордон України громадянами, визначення на законодавчому рівні ознак подрібнення партії товарів комерційного призначення, а також удосконалення процедури переміщення товарів громадянами взагалі з метою посилення контролю органами доходів і зборів за дотриманням громадянами чинного законодавства.

Крім того, необхідно також забезпечити дієвий механізм запобігання незаконному ухиленню від оподаткування митними платежами під час пересилання товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях.

Непоодинокими є випадки, коли канал міжнародного поштового обміну використовується для отримання комерційної партії вантажу шляхом поділу такої партії на дрібні відправлення, сумарна фактурна вартість товарів у яких не перевищує 300 євро і які не оподатковуються митними платежами. Усі відправлення подрібненої партії товарів, як правило, отримуються однією особою за довіреністю від одержувачів, на адресу яких такі відправлення були надіслані. Саме уповноважена за довіреністю особа і є фактичним одержувачем партії товару, випуск у вільний обіг якої забезпечує у подальшому.

У зв'язку з цим законопроектом пропонується операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями здійснювати під митним контролем у місцях міжнародного поштового обміну та центральних (регіональних) сортувальних станціях, а порядок їх облаштування і обміну з органами доходів і зборів відповідною інформацією затвердити центральним органом виконавчої влади у сфері надання послуг поштового зв'язку за погодженням з Міністерством доходів і зборів України.

2. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття акта є приведення норм Митного кодексу України та Податкового кодексу України, що регулюють переміщення (пересилання) громадянами товарів через митний кордон України, у відповідність до сучасного європейського законодавства, обмеження недобросовісного використання громадянами спрощеного порядку переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України, передбаченого для них.

3. Визначення та оцінка альтернативних засобів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Чинне нормативне регулювання порядку переміщення (пересилання) товарів громадянами через митний кордон України дозволяє громадянам використовувати схеми ухилення від сплати митних платежів при переміщенні (пересиланні) ними товарів через митний кордон України

Недобросовісне використання наданих законодавством можливостей щодо кількості/вартості товарів, ввезення яких не підлягає оподаткуванню, завдає значної шкоди економічним інтересам держави, створює нерівні умови оподаткування

Обраний спосіб

Забезпечує вирішення проблеми ухилення громадян від сплати митних платежів шляхом внесення змін до Митного кодексу України та Податкового кодексу України

Відповідає вимогам практики та чинному європейському законодавству, забезпечує оптимальне поєднання контрольно-аналітичних функцій органів доходів і зборів за дотриманням вимог законодавства, підвищення правової культури та свідомості платника податків

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Для досягнення зазначених вище цілей запропонованим проектом акта передбачається внесення змін до Митного кодексу України та Податкового кодексу України в порядку, передбаченому для цього законодавством України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Серед існуючих зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта можуть впливати тільки зміни у правовому регулюванні порядку здійснення державної митної справи.

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних державних органів.

Періодичність та порядок здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог акта визначаються Кабінетом Міністрів України в межах його компетенції.

6. Очікувані результати прийняття акта

У разі прийняття зазначеного Закону України буде забезпечено прозорість процедур митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, рівність умов оподаткування для всіх платників податків без зміни ставок оподаткування та запровадження нових форм документів. Крім того, запровадження процедур, зазначених у проекті, розширить можливості для здійснення контроль-аналітичних функцій органів доходів і зборів та унеможливить порушення громадянами податкового та митного законодавства України.

Прийняття Закону України за вказаним проектом є одним з елементів забезпечення нормативно-правового регулювання державної митної та державної податкової політики, формування та реалізацію яких покладено на органи доходів і зборів, згідно з вимогами чинного законодавства.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Прийняття запропонованого проекту Закону України сприятиме послідовності, визначеності, прогнозованості, відповідності чинному законодавству дій органів доходів і зборів

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Витрати відсутні

Вимоги щодо проведення операцій з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями під митним контролем, у тому числі забезпечення комп'ютерною мережею відстеження міжнародних відправлень, визначені проектом акта для суб'єктів господарювання (операторів поштового зв'язку, експрес перевізників), дозволять налагодити інформаційний обмін з органами доходів і зборів та здійснювати ефективні контрольно-аналітичні заходи

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян відсутні

Захист інтересів громадян, визначеність та послідовність дій державних органів та громадян

7. Термін дії акта

Термін дії Закону України "Про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо митного оформлення товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами" - постійний.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:

у цьому випадку суму надходжень до Державного бюджету України утворюватиме сума митних платежів, сплачених громадянами при переміщенні (пересиланні) ними товарів через митний кордон України. Крім того, очікуються надходження сум інших податків і зборів, що мають сплачуватись громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія цього Закону України поширюється на громадян, які переміщують (пересилають) товари через митний кордон України, а також на структурні підрозділи операторів поштового зв'язку в частині належного облаштування місць міжнародного поштового обміну та центральних (регіональних) сортувальних станцій та експрес-перевізників;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта:

реалізація запропонованого проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових фінансових чи інших витрат з Державного бюджету України та коштів громадян;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта:

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - високий. Зокрема, проект цього акта буде оприлюднено на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України (minrd.gov.ua). Після набрання чинності актом про його положення буде поінформовано громадян шляхом висвітлення в засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці. Зазначений нормативно-правовий акт буде опубліковано у виданні "Голос України" в установленому порядку.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Кабінетом Міністрів України.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено Кабінетом Міністрів України через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

 

Міністр

О. В. Клименко

Опрос