Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, подлежащих государственному надзору (контролю) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. Частину третю статті 19 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144; 2009 р., N 30, ст. 416) викласти у такій редакції:

"3. Держава здійснює контроль і нагляд за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах, визначених законом.".

2. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48 - 49, ст. 536, N 50, ст. 543; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5502-VI):

1) у частині першій статті 1:

абзац другий після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами ", Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів";

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження державного нагляду (контролю);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

абзац п'ятий виключити;

в абзаці восьмому слова "або органами державного нагляду (контролю)" виключити;

2) статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані із здійсненням державного нагляду (контролю) в таких сферах:

1) агропромислового комплексу, а саме:

використання прав на сорти рослин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

насінництва та розсадництва (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

карантину рослин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин);

державного ветеринарно-санітарного контролю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини);

захисту рослин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин);

племінної справи у тваринництві (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві);

рибного господарства (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства);

діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

ведення виноградників та виробництва винограду, вина та інших продуктів виноробства (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

використання та охорони земель (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин);

використання, охорони і відтворення державного мисливського фонду (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства);

експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

топографо-геодезичної і картографічної діяльності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин);

2) охоронної діяльності та забезпечення громадської безпеки, а саме:

охоронної діяльності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

3) охорони навколишнього природного середовища, а саме:

охорони навколишнього природного середовища (крім водних біоресурсів) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

використання надр та ведення робіт з експлуатації родовищ корисних копалин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр);

4) виробництва товарів і послуг, а саме:

метрології (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації);

формування, встановлення та застосування цін (тарифів) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами);

виробництва, випуску і реалізації продукції (робіт, послуг) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів);

5) промисловості, промислової безпеки та охорони праці, а саме:

заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику);

промислової безпеки та охорони праці (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

6) енергетики, а саме:

торгівлі рідким паливом з біомаси (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах (паливно-енергетичному комплексі);

діяльності, пов'язаної з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання);

діяльності з виробництва електричної енергії та теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики);

діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) (органи місцевого самоврядування);

введення родовищ в дослідно-промислову або промислову розробку або промислову розробку родовищ нафти і газу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах (паливно-енергетичному комплексі);

реалізації проектів дослідно-промислової або промислової розробки родовищ нафти і газу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах (паливно-енергетичному комплексі);

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл, постачання та зберігання природного газу (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики);

7) ядерної та радіаційної безпеки, а саме:

ядерної та радіаційної безпеки (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії);

8) транспорту та туризму, а саме:

цивільної авіації (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації);

туроператорської діяльності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів);

морського та річкового транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті);

міського електричного транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті);

автомобільного транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті);

залізничного транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті);

9) охорони культурної спадщини, культури, науки та освіти, а саме:

дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини під час провадження господарської діяльності на об'єктах культурної спадщини, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини);

дотримання вимог законодавства щодо стану утримання об'єктів культурної спадщини, які перебувають у власності, користуванні чи управлінні суб'єктів господарювання (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини);

використання об'єктів права інтелектуальної власності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності);

фізичної культури і спорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту);

надання освітніх послуг (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів);

10) техногенної безпеки, а саме:

техногенної та пожежної безпеки (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки);

11) охорони здоров'я, а саме:

медичної практики та народної медицини (цілительство) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я);

переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань);

виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення);

культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу);

санітарного та епідемічного благополуччя населення (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення);

забезпечення якості питної води (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, органи місцевого самоврядування);

12) житлово-комунального господарства, а саме:

централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) (органи місцевого самоврядування);

дотримання вимог щодо технічного стану централізованого питного водопостачання, використання та охорони джерел і систем питного водопостачання (органи місцевого самоврядування);

благоустрою населених пунктів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства);

поховання (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства);

вивезення побутових відходів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства);

перероблення та захоронення побутових відходів (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства);

державного архітектурно-будівельного контролю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства);

13) зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин, а саме:

надання посередницьких послуг із працевлаштування за кордоном (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції);

наймання працівників суб'єктами господарювання для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції);

виконання вимог законодавства про працю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері трудових відносин);

14) державного пробірного контролю, випуску та проведення лотерей, виготовлення бланків цінних паперів та документів і бланків документів суворого обліку або суворої звітності, а саме:

випуску та проведення лотерей (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з випуску і проведення лотерей);

виготовлення бланків цінних паперів та документів і бланків документів суворого обліку або суворої звітності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності);

господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, пов'язана з виробництвом таких металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівля такими металами і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю);

торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю);

діяльності суб'єктів фінансового моніторингу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму);

15) митної справи, а саме:

митної брокерської діяльності, експлуатації магазину безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу, складу тимчасового зберігання та вантажного митного комплексу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи);

16) архівної справи, діловодства, створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та захисту персональних даних, а саме:

створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері функціонування державної системи страхового фонду документації);

забезпечення захисту персональних даних (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних);

17) захисту інформації, а саме:

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації);

надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації);

надання послуг у галузі електронного цифрового підпису (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації);

18) космічної діяльності, а саме:

розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності);

19) національної безпеки, а саме:

впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів (Служба безпеки України);

розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля ними (Служба безпеки України);

20) загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань);

працевлаштування інвалідів (Фонд соціального захисту інвалідів);

21) збирання та використання інформації, з якої складається кредитна історія, а саме:

збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації, з якої складається кредитна історія (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг);

22) зв'язку та інформатизації, а саме:

телекомунікації, радіочастотного ресурсу та надання послуг поштового зв'язку (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації);

23) телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфери, а саме:

провадження діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення);

провадження діяльності у видавничій сфері (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері).

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час:

здійснення заходів валютного контролю, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства і законодавства про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків;

використання державного та комунального майна;

здійснення заходів митного контролю, крім контролю за окремими видами діяльності підприємств;

здійснення державного експортного контролю;

здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, прокурорського нагляду, досудового розслідування.

3. Заходи державного нагляду (контролю) не поширюються на сфери господарської діяльності, не зазначені в частині першій цієї статті, та відносини, на які не поширюється дія частини другої цієї статті.";

3) у статті 4:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Заходи державного нагляду (контролю) можуть бути планові та позапланові.";

у частині сьомій слова "норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає" замінити словами "норми законів чи інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до законів, припускають";

доповнити статтю частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. Органи державного нагляду (контролю) визначають вичерпні переліки питань для здійснення заходів державного нагляду (контролю) та уніфіковані форми актів, що складаються за результатами таких заходів, які затверджуються розпорядчим документом органу державного нагляду (контролю).

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу повинен визначити питання, щодо яких здійснюватиметься державний нагляд (контроль). Орган державного нагляду (контролю) не має права перевіряти питання, що не входять до такого переліку питань.

Органи державного нагляду (контролю) розміщують на своїх офіційних веб-сайтах уніфіковані форми актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), переліки питань для здійснення таких заходів, а також тексти нормативно-правових актів, на підставі яких складено питання, що підлягають перевірці.

У разі коли до нормативно-правового акта не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності шляхом його публікації на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю), під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) забороняється перевіряти дотримання вимог, установлених таким актом.";

4) у статті 5:

частини першу і другу викласти у такій редакції:

"1. Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Орган державного нагляду (контролю) розміщує відповідні акти Кабінету Міністрів України, якими затверджуються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, на своєму офіційному
веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після набрання ними чинності.

2. Орган державного нагляду (контролю) визначає щороку до 1 листопада перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому році.

У разі коли один суб'єкт господарювання підлягає плановим заходам державного нагляду (контролю), що здійснюється одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи проводяться комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).

Координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю), створення та ведення реєстру перевірок здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) господарської діяльності, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Плани проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) публікуються до 20 грудня року, що передує плановому, на офіційному веб-сайті органу державної влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю).

Забороняється проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю), за винятком випадків, передбачених законом.";

у частині третій:

слова "(квартальних планів)" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"У звіті міститься узагальнена інформація про результати проведених заходів державного нагляду (контролю), виявлені типові порушення та роз'яснення щодо змісту відповідних вимог нормативно-правових актів.";

у частині четвертій:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"найменування органу державного нагляду (контролю), що проводить плановий захід, а в разі проведення комплексної перевірки - найменування органів державного нагляду (контролю), що беруть участь у плановому заході;";

в абзаці сьомому слова "посадову особу органу" замінити словами "посадових осіб органів";

5) у статті 6:

у частині першій:

абзац третій викласти у такій редакції:

"акт про виявлення недостовірних відомостей у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання.";

в абзаці четвертому слова "планових заходів органом" замінити словами "попереднього заходу";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"обґрунтоване звернення фізичної особи (фізичних осіб) про те, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг. Позаплановий захід у такому випадку здійснюється тільки за наявності згоди відповідного центрального органу виконавчої влади на його проведення, наданої за кожним зверненням окремо;";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"Під час проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) уніфіковані форми актів застосовуються в межах питань, які стали підставою для проведення перевірки.

У разі наявності підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одночасно кількома органами державного нагляду (контролю), такі заходи можуть здійснюватися комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).";

у частині другій слова "законом або" виключити;

6) доповнити Закон статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою інформаційної підтримки основних процесів діяльності органів державного нагляду (контролю); автоматизації розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику від провадження ними господарської діяльності; збирання, накопичення, систематизації, обробки та узагальнення інформації у сфері державного нагляду (контролю); координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю); моніторингу ефективності та законності здійснення державного нагляду (контролю).

2. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) складається із:

реєстру відомостей про суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у тому числі про розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику шляхом їх автоматичного віднесення до груп залежно від ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності та періодичність проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи;

реєстру річних планів проведення заходів державного нагляду (контролю) та плану проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

реєстру наказів (рішень) про здійснення планового (позапланового) заходу та посвідчень (направлень) на проведення заходу;

реєстру відомостей про проведені заходи державного нагляду (контролю), у тому числі про дату проведення заходу, посадових осіб органів державного нагляду (контролю), що брали участь у заході, підстави для проведення позапланової перевірки, інформацію, що міститься в акті перевірки, рішення органів державного нагляду (контролю) за результатами проведеної перевірки тощо.

3. Органи державного нагляду (контролю) реєструють накази (рішення) про здійснення планового (позапланового) заходу та посвідчення (направлення) на проведення заходу до початку заходу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Проведення заходу державного нагляду (контролю) без внесення відомостей у відповідний реєстр не допускається.

4. Ведення та функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

7) у статті 7:

частини першу, другу, абзац п'ятий частини третьої після слова "наказ" доповнити словом "(рішення)";

у частині сьомій слова "здійснення планового заходу" замінити словами "здійснення заходу державного нагляду (контролю)";

8) у частині другій статті 15 слова "уповноваженої та/або" виключити;

9) у першому реченні частини третьої статті 18 слова "уповноваженій та/або" виключити;

10) статтю 19 після слів "суб'єкта господарювання" доповнити словами "не пізніше ніж у місячний строк";

11) у статті 22 "Прикінцеві положення":

доповнити статтю пунктом 12 такого змісту:

"12. Цей Закон є спеціальним Законом у сфері державного нагляду (контролю). Інші законодавчі та нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Якщо не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів, перелік питань для їх здійснення та уніфікована форма акта перевірки, такі суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п'ять років, за винятком випадку, наведеного в абзаці другому цього пункту.

У разі коли протягом трьох місяців з моменту набрання чинності законодавчими актами, якими внесено зміни до законів щодо встановлення державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності, не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів, перелік питань для їх здійснення та уніфікована форма акта перевірки заходи державного нагляду (контролю) відносно таких суб'єктів господарювання не здійснюються.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 49, ст. 558).

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)" (далі - законопроект) розроблено Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на виконання пунктів 76.1 та 76.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013.

Розроблення та прийняття законопроекту обумовлено необхідністю визначення на законодавчому рівні:

переліку органів державного нагляду (контролю) та сфер їх нагляду (контролю). На сьогодні єдиного розуміння переліку сфер державного нагляду (контролю) та органів, відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю), на державному рівні немає;

скорочення переліку відносин, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон). На сьогодні більше 20 видів відносин не підпадають під дію Закону. Так, відповідно до частини другої статті 2 Закону до відносин, на які не поширюється дія Закону, серед інших, належать відносини, що виникають під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного контролю та нагляду в галузі цивільної авіації, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу. Зазначені положення доцільно виключити як такі, що не відповідають політиці Президента України та Уряду щодо дерегуляції підприємницької діяльності;

обов'язкового розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборону перевіряти дотримання тих вимог, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання. Так, досить часто органами державного нагляду (контролю) перевіряється дотримання вимог актів та документів, доступу до яких немає на офіційних сайтах Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади або, навіть, у мережі Інтернет. До таких, зокрема, належать акти, прийняті до 1991 року;

проведення комплексної планової перевірки суб'єкта господарювання протягом календарного року спільно усіма органами державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи;

затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

оприлюднення планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті органу державної влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та на офіційних сайтах органів державного нагляду (контролю) до 20 грудня року, що передує плановому;

виключення з переліку підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) звернень юридичних осіб та проведення таких заходів за зверненнями фізичних осіб у випадках, якщо у зверненні доведено, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства автору (авторам) звернення було завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг. Варто зауважити, що зазначене використовується юридичними та фізичними особами для тиску на бізнес, усунення конкурентів;

створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), яка повинна містити відомості про суб'єктів господарювання, автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів кожним із органів державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи, а також відомості про всі проведені перевірки суб'єкта господарювання (планові та позапланові), зокрема про:

дату перевірки, посадових осіб органів державного нагляду (контролю), що брали участь у заході, підстави для проведення позапланової перевірки, а також інформацію, що міститься в акті перевірки, рішення органів державного нагляду (контролю) за результатами проведеної перевірки;

удосконалення термінів та понять, що використовуються у Законі. На сьогодні визначення терміну "треті особи" дає підстави для маніпуляцій законодавством органами державного нагляду (контролю). Так, можливість залучення третіх осіб до заходів державного нагляду (контролю) дає можливість деяким органам залучати до участі у перевірках державні підприємства.

Також частиною третьою статті 19 Господарського кодексу України визначено сфери господарської діяльності, у яких держава здійснює контроль і нагляд. Зокрема, до таких сфер належать збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин; фінансові, кредитні відносини, валютне регулювання та податкові відносини; ціни і ціноутворення; монополізм та конкуренція; земельні відносини; виробництво і праця; споживання; зовнішньоекономічна діяльність. Зазначене не узгоджується з чинними на сьогодні актами законодавства.

Крім того, Законом України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" введено мораторій на перевірку суб'єктів господарювання, які використовують спрощену систему оподаткування. Цей Закон доцільно визнати таким, що втратив чинність, як такий що ставить у нерівні умови суб'єктів господарювання; штучно (адміністративними методами) зменшує кількість контрольних заходів; є проблемним для виконання контролюючими органами, які не можуть визначити самостійно, на якій системі оподаткування перебуває суб'єкт господарювання.

Таким чином, існує нагальна потреба внесення змін до Господарського кодексу України, Закону та визнання таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є удосконалення державного нагляду (контролю) на законодавчому рівні.

З цією метою частина третя статті 19 Господарського кодексу України, якою на сьогодні визначено сфери господарської діяльності, у яких держава здійснює контроль і нагляд викладається у новій редакції. Зокрема, запропоновано навести відсильну норму на Закон, яким визначити вичерпний перелік таких сфер та органів відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю).

Також вносяться зміни до Закону, зокрема:

1) удосконалюються терміни "державний нагляд (контроль)", "треті особи";

2) визначається на законодавчому рівні перелік органів державного нагляду (контролю) та сфери їх нагляду (контролю); скорочується перелік відносин, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону, шляхом викладення статті 2 Закону у новій редакції;

3) вносяться зміни до статей 4 - 7 Закону, якими передбачається:

обов'язкове розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборону перевіряти дотримання тих вимог, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання;

проведення комплексної планової перевірки суб'єкта господарювання протягом календарного року спільно усіма органами державного нагляду (контролю), які відповідно до Закону можуть здійснювати такі заходи;

затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

оприлюднення планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті органу державної влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та на офіційних сайтах органів державного нагляду (контролю) до 20 грудня року, що передує плановому;

виключення з переліку підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) звернень юридичних осіб та проведення таких заходів за зверненнями фізичних осіб у випадках, якщо у зверненні не обґрунтовано, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства автору (авторам) звернення було завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг.

Крім того, визнається таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

3. Правові аспекти

Правовими аспектами розроблення законопроекту є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

Конституція України;

Господарський кодекс України;

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності";

Положення про центральні органи виконавчої влади, затверджені Указами Президента України;

спеціальні закони, якими визначено повноваження органів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері правового регулювання (Кодекс цивільного захисту України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону земель", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про енергозбереження", "Про освіту", "Про мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про насіння і садивний матеріал", "Про землеустрій", "Про автомобільний транспорт", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" тощо).

Реалізація акта передбачає внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Господарського кодексу України та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект направлено на опрацювання центральним органам виконавчої влади. Зауваження, які відповідають Національному плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженому Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013, враховано.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Держпідприємництва України з метою вивчення громадської думки, шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, отримання позиції бізнесу.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та сприятиме урегулюванню законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити державний нагляд (контроль), закріпити на законодавчому рівні вичерпний перелік сфер господарювання, які підлягають державному нагляду (контролю), та визначити органи державного нагляду (контролю), відповідальні за здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Основним результатом цього законопроекту є те, що його реалізація сприятиме розвитку конкуренції і зменшенню адміністративного тиску на суб'єктів господарювання.

 

Голова
Держпідприємництва України

М. Ю. Бродський

Опрос