Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в пункт 4 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.06.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший підпункту "в" підпункту 10 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552; із змінами, внесеними Законом України від 6 вересня 2012 року N 5210-VI) доповнити словами "або ввозяться за окремим рішенням Кабінету Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати

Проект Закону України "Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України" розроблено на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 (пункт 3 розділу 3 витягу з протоколу N 33 засідання Кабінету Міністрів України).

2. Цілі державного регулювання

Законопроект розроблено з метою поширення норм Митного кодексу України і Податкового кодексу України щодо тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України суб'єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Законопроектом пропонується розширити перелік тимчасово звільненого від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", перебачивши товари, що ввозяться за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить розширити можливості застосування заходів державної підтримки інвестиційної діяльності, передбачених Законом України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

6. Очікувані результати прийняття акта

Розширення переліку звільненого від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, надасть можливість в повній мірі реалізувати інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Реалізація інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"; ввезення відповідних товарів за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, використовуючи пільговий режим їх оподаткування.

Втрати від ненадходжень до Державного бюджету сум ввізного мита та податку на додану вартість при ввезенні устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

Інтереси суб'єктів господарювання

Можливість реалізовувати інвестиційні проекти, заручившись підтримкою держави.

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії акта

Строк дії законопроекту - обмежується строком дії підпункту 10 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (до 1 січня 2018 року).

8. Показники результативності акта

Показниками результативності законопроекту є:

кількість реалізованих інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць";

розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання для виконання вимог акту, - витрати відсутні;

час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання для виконання вимог акту - витрати часу відсутні;

реалізація законопроекту дозволить розширити можливості застосування заходів державної підтримки інвестиційної діяльності, передбачених Законом України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць";

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - вище середнього, оскільки законопроект оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку, а в разі його прийняття - на офіційному сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Мінекономрозвитку буде здійснювати базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через один рік після набрання чинності актом.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних показників, кількості реалізованих інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності регуляторного акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за результатами аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України" розроблено на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 (пункт 3 розділу 3 витягу з протоколу N 33 засідання Кабінету Міністрів України).

2. Мета та шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою поширення норм Митного кодексу України і Податкового кодексу України щодо тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом та обкладення податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття закону не потребує додаткових матеріальних та інших затрат і збільшення видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект направляється на погодження Мінфіну, Міндоходів, Мін'юсту і Держпідприємництву.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення, які містять ознаки дискримінації в проекті акта відсутні. У зв'язку з цим, громадська антидискримінаційна експертиза законопроекту не проводилася.

7. Запобігання корупції

Норми проекту закону не містять заходів, що можуть нести корупційні ризики.

8. Громадське обговорення

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" положення проекту закону будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до проекту закону буде розроблено аналіз регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить розширити можливості застосування заходів державної підтримки інвестиційної діяльності, передбачених Законом України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос