Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.06.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" такі зміни:

1) у пункті 9 частини першої статті 5 слова "негрошових лотерей" виключити;

2) абзац другий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"Договір про благодійну пожертву валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.";

3) у частині першій статті 8 слова "за умови їх використання для цілей благодійної діяльності" виключити;

4) друге речення частини третьої статті 13 виключити;

5) у частині другій статті 27 слова "державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради

В. Рибак

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року N 4664/7/1-13 до доручення Президента України В. Ф. Януковича від 01 лютого 2013 року N 1-1/253 стосовно внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності.

Даний проект Закону спрямований на узгодження окремих норм Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" з нормами Цивільного та Податкового кодексів України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є удосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності.

З метою узгодження норм Закону з нормами Цивільного кодексу України щодо посвідчення договору про благодійну пожертву валютних цінностей проектом Закону пропонується внести зміни до абзацу другого частини першої статті 6 Закону та установити, що договір про благодійну пожертву валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, має укладатися у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Крім того, з метою вирішення питання вміщення в заповіті установчого акта благодійної установи проектом Закону пропонується виключити положення Закону, згідно з яким установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті.

З метою узгодження норм Закону із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" проектом Закону пропонується виключити положення, згідно з яким постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації здійснюється за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації.

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 50 вказаного Кодексу позивачем в адміністративній справі можуть бути суб'єкти владних повноважень за позовами про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України; про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) та в інших випадках, встановлених законом.

Суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (стаття 3 зазначеного Кодексу).

При цьому у пункті 20.1.12 статті 20 Податкового кодексу України визначено право органів державної податкової служби, у випадках, встановлених законом, звертатися до суду, зокрема, щодо припинення юридичної особи.

Крім того, вказаним Кодексом на місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби покладається повноваження здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт та послуг (пункт 197.1.15 статті 197 Податкового кодексу України).

3. Правові аспекти

Питання, що пропонується врегулювати у проекті Закону, регулюються Цивільним та Податковим кодексами України, Законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством культури України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

13 червня 2013 року проект Закону України було опубліковано на сайті Міністерства юстиції з метою отримання пропозицій та зауважень громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери і не підлягає погодженню суб'єктами Генеральної угоди.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить узгодження положень Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" з Цивільним та Податковим кодексами України, Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

Міністр

О. Лавринович

Опрос