Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно ставок акцизного налога на пиво (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.06.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо ставок акцизного податку на пиво

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) доповнити новим підпунктом 14.1.51:

"14.1.51 слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксином вуглецю ";

2) підпункт 14.1.144 викласти у такій редакції:

"14.1.144. пиво - алкогольний напій насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту від 0,5 до 8,5 відсотка, який зазначений у товарній позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД";

2. У статті 215:

1) у абзаці другому пункту 215.1 слово "пиво" вилучити;

2) у абзаці першому підпункту 215.3.1 пункту 215.3 слово "пиво" вилучити;

3) у таблиці підпункту 215.3.1 пункту 215.3 цифри і слова

"

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,87

"

замінити цифрами і словами

"

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

2,43

"

3. У статті 220:

1) у пункті 220.2 слова "у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінити словами "в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову та митну політику, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством";

2) пункт 220.6 викласти у такій редакції:

"220.6. Декларація подається засобами електронного зв'язку в електронній формі уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), та вважається прийнятою за наявності квитанції про отримання податкової декларації засобами електронного зв'язку, що містить дату прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації".

4. У статті 226:

1) пункт 226.6 викласти у такій редакції:

"226.6. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об'ємних одиниць ";

II. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345):

1) у абзаці другому преамбули Закону слова "виробництво і торгівлю пивом, крім випадків, передбачених цим Законом" вилучити;

2) у статті 1:

а) у абзаці восьмому цифри "1,2" замінити цифрами "0,5";

б) абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"пиво - алкогольний напій насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту від 0,5 до 8,5 відсотка, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203";

III. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пунктів 3, 4 Розділу I цього Закону (зміни до статей 220, 226 Податкового кодексу України), які набирають чинності з 01.01.2014 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у тримісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо ставок акцизного податку на пиво)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений регуляторний акт розроблено з метою належного адміністрування акцизного податку, збільшення надходжень платежів до бюджету.

2. Мета і шляхи її досягнення

В Україні на сьогоднішній день пиво не є алкогольним напоєм і його виробництво та обіг не підлягає ліцензуванню.

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України та абзацу дев'ятого статті 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481) пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.

Згідно товарної групи 22 УКТ ЗЕД "Алкогольні і безалкогольні напої та оцет" алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203 - 2206 або в товарній позиції 2208, але на законодавчому рівні пиво не віднесено до алкогольних напоїв.

Середній показник вмісту спирту в пиві становить 4 - 6 %, що робить його одним з головних "конкурентів" і замінників лікеро-горілчаної продукції. За даними статистики в Україні очевидна тенденція все більшого вживання пива споживачами різного віку, в тому числі актуальною є проблема дитячого пивного алкоголізму, оскільки літр-півтора пива відповідає вживанню 100 - 200 грамів горілки, при цьому у грошовому вираженні вартість пива буде нижчою ніж горілки.

Таким чином, лікеро-горілчана та пивна галузь в Україні потребує реформування в частині застосування єдиного підходу до оподаткування алкогольних напоїв та пива в залежності від вмісту спирту, оскільки при подальшому збільшенні акцизного навантаження на лікеро-горілчану продукцію одночасно потрібно збільшувати і ставки акцизного податку на товари замінники, одним із яких є пиво.

Для врегулювання цього питання пропонуємо внести зміни до Податкового кодексу України якими віднести пиво до алкогольної продукції та збільшити ставку акцизного податку на пиво в три рази.

За умови зазначеного підвищення ставок та збереження рівня обсягів виробництва та реалізації 2012 року до загального фонду державного бюджету додатково орієнтовно може надійти 2,6 млрд. грн. на рік (розрахунок додається). Враховуючи тенденцію до спаду споживання пива (купівельної спроможності споживачів, особливо студентства та молоді), вважаємо, що до бюджету додатково ймовірно надійде за попередніми підрахунками Міндоходів України 1,7 млрд. грн. акцизного податку.

Довідково:

Розрахунок додаткових надходжень акцизного податку з реалізації пива на внутрішній ринок при запровадженні нових ставок акцизного податку (із розрахунку на рік)

Обсяг реалізації пива на внутрішній ринок за 2012 рік (за винятком АР Крим) - 2231576,4 тис. л

Темп падіння обсягів реалізації 2012 року до 2011 - 17,51 відс.

Обсяг акцизного податку з реалізованого на внутрішній ринок пива по ставкам, діючих у 2012 році (0,81 грн. за 1 літр) - 1807,6 млн. грн.

Очікувані надходження акцизного податку по новим ставкам (2,43 грн. за 1 літр) за умови збереження темпів падіння обсягів реалізації у 2013 році - 4473,2 млн. грн.

(2231576,4 * 2,43 * (1 - 0,1751) = 4473210,6 тис. грн.)

Додаткові надходження до загального фонду державного бюджету (із розрахунку на рік) - 2665,6 млн. грн. (4473,2 - 1807,6 = 2665,6)

На сьогоднішній день, також відсутній контроль за виробництвом і торгівлею пивом, що разом з низькою ставкою акцизного податку призвело до безпідставного заниження ціни на пиво (ціна води, молока чи соку суттєво вища). Крім резерву наповнення бюджету акцизним податком від пива є ще проблема дитячого пивного алкоголізму.

Останнім часом створено велику кількість міні пивоварень, в т. ч. в ресторанах, пабах, які виробляють та реалізують "живе пиво". Не всі вони зареєстровані як платники акцизного податку в податкових інспекціях та ухиляються від сплати акцизного податку. Також, не всі продавці пива сплачують збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Оскільки законопроектом передбачено віднесення пива до алкогольної продукції, то автоматично всі дозвільні документи на торгівлю та виробництво пива а також норми щодо регулювання його обігу розповсюджуються на цей вид продукції згідно положень Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Законопроектом пропонується маркувати марками акцизного податку слабоалкогольну продукцію в тому числі і пиво, що дозволить забезпечити дієвий контроль за рухом підакцизної продукції та потраплянням фальсифікату на ринок.

З метою належного адміністрування акцизного податку та спрощення подання декларації про МРЦ запропоновано передбачити подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) в електронній формі, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

3. Правові аспекти

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI.

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.95 N 481/95-ВР.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів України, та у разі необхідності з іншими зацікавленими міністерствами та відомствами.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект буде оприлюднений на веб-сайті Міндоходів України для обговорення суб'єктами господарювання та отримання пропозицій у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери і не потребує відображення позиції уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту за попередніми підрахунками Міндоходів України надасть можливість додатково залучити до бюджету 1,7 млрд. грн. акцизного податку із розрахунку на рік, встановити дієвий контроль за рухом підакцизних товарів та покращити адміністрування акцизного податку з урахуванням прийняття Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) в електронній формі та запровадження Єдиного державного реєстру виробників пива.

 

Міністр

О. В. Клименко

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо ставок акцизного податку на пиво)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо ставок акцизного податку на пиво)" розроблено на виконання підпункту 3.6 пункту 3 (удосконалення порядку процедури адміністрування акцизного податку) Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 N 187.

В Україні на сьогоднішній день пиво не є алкогольним напоєм і його виробництво та обіг не підлягає ліцензуванню.

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України та абзацу дев'ятого статті 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481) пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.

Згідно товарної групи 22 УКТ ЗЕД "Алкогольні і безалкогольні напої та оцет" алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203 - 2206 або в товарній позиції 2208, але на законодавчому рівні пиво не віднесено до алкогольних напоїв.

Середній показник вмісту спирту в пиві становить 4 - 6 %, що робить його одним з головних "конкурентів" і замінників лікеро-горілчаної продукції. За даними статистики в Україні очевидна тенденція все більшого вживання пива споживачами різного віку, в тому числі актуальною є проблема дитячого пивного алкоголізму, оскільки літр-півтора пива відповідає вживанню 100 - 200 грамів горілки, при цьому у грошовому вираженні вартість пива буде нижчою ніж горілки.

Таким чином, лікеро-горілчана та пивна галузь в Україні потребує реформування в частині застосування єдиного підходу до оподаткування алкогольних напоїв та пива, оскільки при подальшому збільшенні акцизного навантаження на лікеро-горілчану продукцію одночасно потрібно збільшувати і ставки акцизного податку на товари замінники, одним із яких є пиво.

Для врегулювання цього питання пропонуємо внести зміни до Податкового кодексу України якими віднести пиво до алкогольної продукції та збільшити ставку акцизного податку на пиво в три рази.

На сьогоднішній день, також відсутній контроль за виробництвом і торгівлею пивом, що разом з низькою ставкою акцизного податку призвело до безпідставного заниження ціни на пиво (ціна води, молока чи соку суттєво вища). Крім резерву наповнення бюджету акцизним податком від пива є ще проблема дитячого пивного алкоголізму.

Останнім часом створено велику кількість міні пивоварень, в т. ч. в ресторанах, пабах, які виробляють та реалізують "живе пиво". Не всі вони зареєстровані як платники акцизного податку в податкових інспекціях та ухиляються від сплати акцизного податку. Також, не всі продавці пива сплачують збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Оскільки законопроектом передбачено віднесення пива до алкогольної продукції, то автоматично всі дозвільні документи на торгівлю та виробництво пива а також норми щодо регулювання його обігу розповсюджуються на цей вид продукції згідно положень Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Законопроектом пропонується маркувати марками акцизного податку слабоалкогольну продукцію в тому числі і пиво, що дозволить забезпечити дієвий контроль за рухом підакцизної продукції та потраплянням фальсифікату на ринок.

З метою належного адміністрування акцизного податку та спрощення подання декларації про МРЦ запропоновано передбачити подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) в електронній формі, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

З огляду на зазначене Міністерством доходів і зборів України підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо ставок акцизного податку на пиво)".

2. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання:

- забезпечення єдиного підходу до оподаткування алкогольних напоїв та пива та збільшення надходжень до Державного бюджету України;

- забезпечення дієвого контролю за рухом підакцизної продукції та потраплянням фальсифікату на ринок;

- спрощення процедури подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію).

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілі:

- залишення існуючої ситуації наданий час без змін, проте, залишення ситуації без змін не дозволить досягти визначені цілі - забезпечення єдиного підходу до оподаткування алкогольних напоїв та пива і забезпечення дієвого контролю за рухом підакцизної продукції;

- внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, в свою чергу, не дозволить досягти визначені цілі враховуючи, що зазначене питання регулюється на законодавчому рівні.

Отже, запровадження таких альтернативних способів є недоцільним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Підпунктом 3.6 пункту 3 Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 N 187, Міністерству доходів і зборів України доручено здійснити заходи щодо удосконалення порядку процедури адміністрування акцизного податку, який передбачає удосконалення контролю за рухом підакцизних товарів.

Міністерством доходів і зборів України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо ставок акцизного податку на пиво)".

Шляхами досягнення зазначеної мети є оптимізація та забезпечення єдиного підходу до оподаткування алкогольних напоїв та пива, забезпечення дієвого контролю за рухом підакцизної продукції та потраплянням фальсифікату на ринок, а також спрощення процедури подання податкової звітності.

Основний зміст проекту закону складають зміни до Податкового кодексу України. Ці зміни стосуються оподаткування акцизним податком пива та віднесення його до алкогольної продукції та збільшення ставки акцизного податку на пиво в три рази. Також, вносяться зміни до інших законів щодо визначення пива алкогольною продукцією.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити дієвий контроль за рухом підакцизної продукції та потраплянням фальсифікату на ринок а також забезпечить реформування лікеро-горілчаної та пивної галузі в Україні в частині застосування єдиного підходу до оподаткування алкогольних напоїв та пива.

Природно-екологічні, соціально-культурні та технологічні зовнішні фактори на виконання вимог акту не впливатимуть.

Водночас, вимоги, встановлені актом, є простими та прозорими для їх впровадження та виконання.

Реалізація акту не потребує додаткових бюджетних та інших витрат.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Немає

Удосконалиться оподаткування акцизним податком пива. Може зрости сума додаткових надходжень до державного бюджету у разі збільшення акцизного податку на пиво. Посилиться контроль за виробництвом пива.

Підприємства

Немає

Вдосконалення податкового законодавства. Внесення змін до податкового законодавства з акцизного податку, забезпечить єдиний підхід до оподаткування алкогольних напоїв та пива.

Населення

Немає

Проект регуляторного акту розповсюджується виключно на суб'єктів господарювання платників акцизного податку та не зачіпає права та інтереси населення.

7. Строк дії акта

Регуляторний акт приймається на невизначений строк і буде чинним протягом всього часу доки він не втратить чинність.

8. Показники результативності акта

Після набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо ставок акцизного податку на пиво)" результативність акта визначатиметься такими кількісними показниками:

1) кількістю суб'єктами господарювання які будуть внесені до Єдиного державного реєстру виробників алкогольних напоїв;

2) сумою надходжень акцизного податку з реалізації пива до Держбюджету України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Відстеження результативності цього акта буде здійснюватись Міністерством доходів і зборів України у відповідності до статті 10 Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження буде проведено через рік після набрання актом чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проведено через два роки з дня набрання актом чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності акту буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Вказаний регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на відповідних сайтах.

 

Заступник Міністра

А. П. Ігнатов

Опрос