Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.05.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214; 2003 р., N 35, ст. 271; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) статтю 52 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. У разі виявлення порушення в мережі Інтернет, суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав (далі - заявник), поряд з іншими способами захисту своїх прав, має право звернутись до Установи, із заявою щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав.

При зверненні заявник подає такі документи:

1) заяву, у якій, зокрема, зазначаються: найменування та місцезнаходження (для заявника - юридичної особи) або прізвище, ім'я, по-батькові та місце проживання (для заявника - фізичної особи), електронна адреса заявника, дата звернення, суть виявленого порушення авторського права і (або) суміжних прав, дата виявлення такого порушення, найменування, поштова та електронна адреса суб'єкта господарювання, який надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту, на якому розміщені об'єкти авторського права і (або) суміжних прав (далі - сервісна служба);

2) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) юридичної особи, зокрема витяги з торговельного, банківського, судового або іншого реєстру, апостильовані або легалізовані у встановленому порядку (для юридичної особи, створеної за законодавством іноземної держави);

3) копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (для фізичної особи - резидента);

4) перелік музичних творів, аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, фонограм, відеограм, зафіксованих у них виконань, які розміщені в мережі Інтернет (мовою оригіналу відповідного об'єкта) із зазначенням адреси у мережі Інтернет, за якою розміщені відповідні об'єкти авторського права і (або) суміжних прав;

5) нотаріально засвідчені копії договорів, завірені копії інших документів, що підтверджують належність авторського права і (або) суміжних прав заявнику на вказані об'єкти цих прав відповідно до законодавства;

6) у разі якщо звернення подається представником заявника - документи, що підтверджують повноваження та особу представника заявника (довіреність, копія паспорта).

Заява та копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи, що засвідчується печаткою (для заявника - юридичної особи), підписом (для заявника - фізичної особи), за винятком тих документів, копії яких повинні бути засвідчені нотаріально згідно з наведеним вище переліком.

Форма заяви визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

Документи можуть бути надані особисто або шляхом відправлення поштою.

Одночасно із зверненням до Установи заявник надсилає повідомлення щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав сервісній службі. У цьому повідомленні, зокрема, зазначається адреса у мережі Інтернет, за якою розміщені відповідні об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, та перелік вказаних об'єктів.

Сервісна служба зобов'язана протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення від заявника довести вказане повідомлення заявника до відома особи, якій надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту, на якому розміщені об'єкти авторського права і (або) суміжних прав.

Протягом десяти робочих днів після отримання заяви та відповідних документів Установа перевіряє правомірність розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет на підставі документів, наданих заявником, та розміщує на своєму веб-сайті інформацію про вказану у заяві адресу у мережі Інтернет, за якою особа, до якої є претензія щодо правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, розмістила відповідні об'єкти та перелік таких об'єктів відповідно до заяви.

Після оприлюднення Установою зазначеної вище інформації, остання повинна бути доступна для публічного доступу та перегляду на веб-сайті протягом 14-ти календарних днів.

У цей період особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав, повинна припинити порушення, або надати до Установи разом із супровідним листом документи, що підтверджують правомірність розміщення вказаного об'єкта авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет (далі - відповідь на заяву), а саме:

1) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) юридичної особи, зокрема витяги з торговельного, банківського, судового або іншого реєстру, апостильовані або легалізовані у встановленому порядку (для юридичної особи, створеної за законодавством іноземної держави);

2) копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (для фізичної особи - резидента);

3) нотаріально засвідчені копії договорів, завірені копії інших документів, що підтверджують правомірність розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет.

Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи, що засвідчується печаткою (для юридичної особи), підписом (для фізичної особи), за винятком тих документів, копії яких повинні бути засвідчені нотаріально згідно з наведеним вище переліком.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

Заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав протягом двох робочих днів з дати передачі матеріалів до Установи, за кожну зазначену у заяві та відповіді на заяву назву:

музичного твору, фонограми, відеограми, зафіксованих у них виконань сплачують суму в розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, сплачують суму в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав, (кожен окремо) здійснюють оплату щодо об'єктів, зазначених у заяві та відповіді на заяву відповідно.

Несплата зазначених коштів заявником і (або) особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав, є підставою для прийняття Установою рішення про відмову у розгляді документів, наданих такою особою.

Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету України.

Протягом десяти робочих днів від дня надходження документів від особи, до якої є претензії щодо порушення авторського і (або) суміжних прав, а у випадку ненадходження таких документів - від дати закінчення терміну розміщення для публічного доступу та перегляду на веб-сайті Установи інформації про об'єкт авторського і (або) суміжних прав, вказаний у заяві заявника, Установи повинна прийняти рішення щодо правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет або рішення про відмову у розгляді документів та направити зазначене рішення заявнику, у сервісну службу та особі, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав (якщо така особа була встановлена), а також розмістити інформацію на своєму веб-сайті.

Форма рішення Установи щодо правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет та рішення про відмову у розгляді документів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Рішення Установи щодо правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет приймається на підставі документів, наданих заявником та особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав (у разі наявності документів від такої особи).

Рішення про відмову у розгляді документів, з обґрунтуванням причин такої відмови, приймається у випадках:

а) подання неповного переліку документів;

б) подання документів з порушенням зазначених вимог щодо їх оформлення або змісту;

в) несплати зазначених коштів заявником і (або) особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав,

г) недостовірності даних у поданих документах.

Рішення Установи про неправомірне розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет є підставою для сервісної служби заблокувати доступ до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучити, а у разі неможливості з технічних причин блокування чи вилучення відповідних об'єктів - обмежити чи припинити надання послуг особі, яка допустила порушення авторського права і (або) суміжних прав, припинивши технічне забезпечення функціонування відповідного сайту. Ці заходи вживаються сервісною службою не пізніше наступного робочого дня після дати отримання рішення Установи.

Сервісна служба зобов'язана припинити надання послуг з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту особі, у разі якщо протягом календарного року Установою прийнято три і більше рішення, згідно з яким розміщення такою особою об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет визнано неправомірним. Про зазначене Установа повідомляє сервісну службу у третьому і більше прийнятому рішенні стосовно вказаної особи.

Відповідальність за достовірність документів, поданих для прийняття рішення Установою, несуть, відповідно, заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Сервісна служба не несе відповідальність за блокування доступу до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучення, обмеження чи припинення надання послуг здійснених у порядку, визначеному цією статтею Закону.

Якщо особа порушує авторське право і (або) суміжні права, а сервісна служба не виконала вимоги цієї статті Закону і (або) змінює чи знищує інформацію про суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, - зазначена особа і сервісна служба несуть солідарну відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Рішення Установи щодо правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет може бути оскаржене в судовому порядку.

У разі прийняття Установою або судом рішення, згідно з яким об'єкти авторського права і (або) суміжних прав були розміщені особою, до якої була претензія щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет правомірно, зазначені вище кошти, повертаються цій особі з Державного бюджету України, а інші витрати, пов'язані з доказуванням правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, відшкодовуються особі, до якої була відповідна претензія, заявником. ".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.

2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):

1) пункт 9 частини першої статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту:

"блокування доступу до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучення, обмеження чи припинення надання послуг в мережі Інтернет, у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права", у разі, якщо вони надають послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернет;";

2) частину першу статті 39 доповнити новим пунктом 182 такого змісту:

"182) блокувати доступ до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучати, обмежувати чи припиняти надання послуг в мережі Інтернет, у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права" або на підставі рішення суду, у разі, якщо вони надають послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту абонента в мережі Інтернет;";

3) частину четверту статті 40 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оператор, провайдер телекомунікацій, який надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернет, не несе відповідальності за дії з припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав, здійснені у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права".".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Закон України "Про авторське право і суміжні права" прийнятий у 1993 році (нова редакція - 2001 рік). За час дії Закону на практиці виявилися проблемні питання, пов'язані з реалізацією його правових норм, що потребують законодавчого врегулювання. Поряд зі швидким розвитком технічного процесу та вільним доступом до багатьох інформаційних ресурсів виникають сприятливі умови для недобросовісного використання у мережі Інтернет об'єктів авторського права і суміжних прав.

Також внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" має під собою і політичний аспект. Так відповідно до Звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (МАІВ) 2012 року в рамках "Списку 301" щодо правової охорони та захисту авторського права в Україні рекомендовано переглянути зазначений Закон з метою запровадження більш ефективних механізмів захисту авторського права і суміжних прав для боротьби з Інтернет-піратством.

Тому головною метою внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" - є створення додаткового та вагомого механізму боротьби із порушеннями у мережі Інтернет законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об'єкти авторського права та суміжних прав, що буде сприяти виконанню Україною своїх міжнародних зобов'язань, забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

2. Визначення цілі державного регулювання

Ціллю прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет" (далі - проект Закону) є забезпечення ефективного захисту авторського права і суміжних прав при використанні відповідних об'єктів у мережі Інтернет, забезпечення можливості притягнення до відповідальності різних категорій суб'єктів, від яких залежить створення умов для правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених результатів

1. Залишення існуючої ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання питань захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет призведе до залишення існуючих проблем, коли оператори, провайдери телекомунікацій не достатньо мотивовані сприяти припиненню порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Це створює умови для розміщення в Україні піратських сайтів, в тому числі доступних для користувачів з різних країн, що завдає значної шкоди майновим інтересам правовласників, контент яких незаконно використовується з допомогою цих сайтів.

Крім того, залишення існуючої ситуації без змін може призвести до застосування до України економічних санкцій з боку Уряду США.

2. Встановлення відповідальності операторів, провайдерів телекомунікацій за зміст інформації, що передається їх мережами.

Такий правовий режим суперечитиме міжнародній практиці, Директиві Європейського Союзу від 08.06.2000 N 2000/31/ЄС "Про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку".

Тому, оптимальним способом забезпечити умови для ефективного захисту прав суб'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет є встановлення правового режиму, за якого оператор, провайдер телекомунікацій, який надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернет, не несе відповідальності за дії з припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав, здійснені у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права".

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права", які передбачають:

1) надання можливості суб'єктам авторського права і суміжних прав захищати свої інтереси шляхом звернення до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Установа), із заявою щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

2) прийняття Установою рішення щодо правомірності розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет;

3) блокування сервісною службою доступу до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, які використовуються незаконно, або їх вилучення, а у разі неможливості з технічних причин блокування чи вилучення відповідних об'єктів - обмеження чи припинення надання послуг особі, яка допустила порушення авторського права і (або) суміжних прав, шляхом припинення технічного забезпечення функціонування відповідного сайту.

4) припинення оператором, провайдером телекомунікацій надання послуг з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту особі, у разі якщо протягом календарного року Установою прийнято три і більше рішення, згідно із яким розміщення такою особою об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет визнано неправомірним;

5) встановлення солідарної відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав особи, що порушує авторське право і (або) суміжні права та сервісної служби, які не виконали процедуру протидії піратству, передбачену Законом.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту акта сприятиме:

захисту прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав під час використання відповідних об'єктів у мережі Інтернет;

створенню умов для розвитку легального ринку цифрового контенту, який зможе конкурувати з Інтернет-піратами;

розміщенню на веб-сайті Установи інформації про веб-сайти, на які скаржаться суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав у зв'язку з порушенням відповідних прав в Інтернеті.

На дію цього акта можуть негативно вплинути такі фактори:

негативне сприйняття процедури боротьби з піратством споживачами об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет;

можлива складність реалізації процедури, передбаченої у проекті акта у зв'язку з транскордонним характером мережі Інтернет.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:

підвищення активності суб'єктів авторського права і суміжних прав щодо захисту своїх прав у мережі Інтернет;

налаштованість операторів, провайдерів телекомунікацій на активнішу взаємодію з правовласниками та державою під час боротьби з піратством в мережі Інтернет.

6. Визначення очікуваних результатів

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод і витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація державної політики у сфері захисту та охорони авторського права та суміжних прав.
2. Створення умов для легального розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет.
3. Покращення іміджу України на світовій арені та покращення статусу в рамках Списку 301.

Не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України

Сфера інтересів суб'єктів господарської діяльності

1. Зменшення збитків внаслідок зменшення рівня нелегального використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.
2. Створення для правовласників додаткових можливостей щодо контролю за процесом використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.

Заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав протягом одного робочого дня з дати передачі матеріалів до Установи, за кожну зазначену у заяві та відповіді на заяву назву:
музичного твору, фонограми, відеограми, зафіксованих у них виконань сплачують суму в розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
аудіовізуального твору, комп'ютерної програми сплачують суму в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Сфера інтересів громадян

1. Захист прав суб'єктів авторського права і суміжних прав від неправомірного використання у мережі Інтернет результатів їх творчої діяльності.
2. Можливість споживати якісні легальні цифрові копії об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет при низькому рівні Інтернет-піратства.

Заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав протягом одного робочого дня з дати передачі матеріалів до Установи, за кожну зазначену у заяві та відповіді на заяву назву:
музичного твору, фонограми, відеограми, зафіксованих у них виконань сплачують суму в розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, сплачують суму в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість звернень від суб'єктів авторського права і суміжних прав до Установи щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

2) кількість звернень осіб, до яких є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав з наданням до Установи документів, що підтверджують правомірність використання відповідних об'єктів авторського і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.

3) покращення статусу України в рамках Списку 301.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта.

У рамках цих показників буде проведено аналіз кількості звернень до Установи суб'єктів авторського права і суміжних прав щодо порушення їх прав у мережі Інтернет; кількості виявлених під час звернення до Установи піратських копій у мережі Інтернет; кількості звернень осіб, до яких є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав з наданням до Установи документів, що підтверджують правомірність використання відповідних об'єктів авторського і (або) суміжних прав у мережі Інтернет; зауваження міжнародних експертів та зміна статусу України в рамках Списку 301.

Відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься Установою протягом усього строку його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Установи від суб'єктів авторського права і суміжних прав та осіб, до яких є (були) претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства освіти і науки України на відповідний рік.

 

Міністр освіти і науки України

Д. Табачник

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос