Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила продажи товаров магазинами беспошлинной торговли (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.06.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ N _______

Київ

Про внесення змін до Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1089 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1533), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі

1. Пункти 5, 6 та 14 викласти у такій редакції:

"5. Магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари у пунктах пропуску через державний кордон України або на повітряних чи водних транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення цими особами документів, що посвідчують особу та дають право на перетин державного кордону України, а також:

посадкового талону (крім членів екіпажу повітряного судна), якщо покупка здійснюється у магазині безмитної торгівлі, розташованому в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для повітряного сполучення;

проїзного чи посадочного документа (крім обслуговуючого персоналу пасажирського поїзда), якщо покупка здійснюється у магазині безмитної торгівлі, розташованому в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для залізничного сполучення.

6. Факт продажу товару підтверджується касовим або товарним чеком, який оформлюється у двох примірниках і в якому повинні зазначатися час і дата продажу, номер рейсу (для міжнародного повітряного пасажирського сполучення), номер поїзда (для міжнародного залізничного пасажирського сполучення), назва судна (для міжнародного морського сполучення), серія та номер документа, який посвідчує особу та дає право на перетин державного кордону України, ідентифікаційний код товару і його вартість. Один примірник чека видається покупцеві, інший примірник зберігається у магазині безмитної торгівлі відповідно до законодавства.

Утримувач магазину безмитної торгівлі у пунктах пропуску через державний кордон України для повітряного сполучення забезпечує автоматичне внесення до касового чеку відомостей про номер рейсу повітряного судна шляхом зчитування цих відомостей з посадкового талона за допомогою відповідного скануючого пристрою.

14. Утримувач магазину безмитної торгівлі зобов'язаний щомісяця до 15 числа, наступного за звітним, подавати митну декларацію на товари, реалізовані у магазині безмитної торгівлі.

Не дозволяється:

використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, митне оформлення яких у митному режимі безмитної торгівлі не здійснено;

продаж товарів із допоміжних приміщень чи зі складу магазину безмитної торгівлі, а також у розстрочку;

продаж товарів особам, які прямують за кордон через пункти пропуску для повітряного, морського та залізничного сполучення, після фактичної відправки транспортного засобу, яким прямують ці особи".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Митним кодексом України (далі - Кодекс) встановлено, що реалізація товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, здійснюється у магазинах безмитної торгівлі (далі - МБТ) - спеціалізованих торговельних закладах, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, а також на повітряних або водних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси.

МБТ здійснюють продаж товарів громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами.

Необхідність прийняття акта зумовлена потребою посилення контролю за порядком реалізації товарів МБТ, розташованими у пунктах пропуску через державний кордон, та виключення можливості ввезення таких товарів для споживання на митній території України.

У вересні 2012 року Держмитслужбою України проведено перевірку дотримання порядку відкриття та функціонування МБТ, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, у ході якої виявлено системні порушення та недоліки у роботі.

Результати перевірки засвідчили необхідність удосконалення положень Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1089, зі змінами (далі - Правила), у частині забезпечення унеможливлення безпосереднього ввезення товарів, що реалізуються МБТ, для споживання на митній території України.

2. Цілі державного регулювання

Проект акта розроблений на виконання положень Кодексу.

Основними цілями його прийняття є:

виконання положень Кодексу;

забезпечення єдиного підходу при реалізації товарів МБТ;

створення умов для прискорення здійснення митних формальностей.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не забезпечує досягнення мети державного регулювання

Не можливе досягнення визначених цілей. Створення передумов для ухилення від виконання Кодексу.

Застосування положень міжнародних (міждержавних) угод (договорів)

Не забезпечує досягнення мети державного регулювання

Відсутність укладених міжнародних (міждержавних) угод (договорів), що регулюють проблему.

Обраний спосіб

Відповідає вимогам законодавства.
Забезпечує досягнення мети державного регулювання.

Забезпечення неухильного дотримання МБТ вимог частини другої статті 421 Митного кодексу України, а саме виключення можливості безпосереднього ввезення товарів, що реалізуються у МБТ, для споживання на митній території України.
Не потребує додаткових фінансових витрат.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми

Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблем

Способом досягнення цілі державного регулювання є внесення змін до Правил.

Проектом акта передбачено обов'язкове внесення до касового або товарного чеку відомостей, що дають можливість однозначно ідентифікувати особу покупця і відповідно забезпечити контроль за правилами продажу товарів магазинами безмитної торгівлі. Проектом акта встановлена необхідність подання при здійсненні покупки пасажирами додаткових документів:

посадкового талона (у пунктах пропуску для повітряного сполучення);

проїзного чи посадочного документа (у пунктах пропуску для залізничного сполучення).

Проектом акта також встановлюється норма щодо заборони продажу товарів особам у пунктах пропуску через державний кордон України для повітряного, морського та залізничного сполучення після часу відправлення транспортного засобу, на якому від'їжджають за кордон такі особи.

На виконання частини 1 статті 422 Митного кодексу України щодо своєчасного декларування товарів, що вибувають з МБТ, проектом акта передбачено норму, відповідно до якої утримувач МБТ зобов'язаний щомісяця до 15 числа, наступного за звітним, подавати митну декларацію на товари, реалізовані в МБТ.

Зазначені зміни сприятимуть посиленню контролю за реалізацією товарів МБТ.

Опис організаційних заходів регуляторного органу

Реалізація регулювання буде здійснюватись шляхом аналізу проблем, з якими стикатимуться підприємства, що мають дозвіл на відкриття та експлуатацію МБТ, після набрання чинності регуляторним актом;

додаткових фінансових і матеріально-технічних витрат з боку утримувачів магазинів безмитної торгівлі і суб'єкта регулювання для впровадження зазначеного регуляторного акта не передбачається.

Опис механізму контролю за додержанням вимог регуляторного акта

Передбачуваність - проект регуляторного акта внесений до переліку пріоритетних нормативно-правових актів.

Контроль за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснюватись Міндоходів України після набрання чинності регуляторним актом під час проведення документальних перевірок підприємств-утримувачів МБТ.

Додаткових фінансових і матеріально-технічних витрат з боку митниць та суб'єктів господарювання не передбачається.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Введення в дію постанови забезпечить посилення контролю за діяльністю МБТ у пунктах пропуску через державний кордон України та неухильне дотримання ними законодавства України з питань державної митної справи.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не зазнає

Затвердження запропонованого нормативно-правового акта забезпечить дотримання вимог податкового та митного законодавства при реалізації товарів МБТ. Попередження, виявлення та припинення порушень митних правил.

Суб'єкти господарювання

Додаткових витрат не зазнають

Визначеність правил господарської діяльності з питань реалізації товарів МБТ

Населення

Не передбачаються

Отримання у МБТ послуг високого рівня і товарів високої якості, що реалізуються без справляння мита, податків, установлених законодавством на експорт і імпорт таких товарів.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Оскільки проект регуляторного акта розроблено відповідно до Кодексу, строк чинності регуляторного акта залежить від строку дії Кодексу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - додаткових надходжень до Держбюджету не передбачається, оскільки норми проекту регуляторного акта не регулюють будь-яких фінансових питань;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - всі суб'єкти господарювання, які мають дозвіл на відкриття та експлуатацію МБТ;

розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових витрат коштів та часу не передбачається, оскільки проект наказу не містить нових правових норм або будь-яких обмежень щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій. Здійснення митницями митних процедур щодо товарів, які реалізуються в МБТ, є безкоштовним, плата за митне оформлення береться тільки у випадках його здійснення поза місцем розташування митниці або поза робочим часом;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий, оскільки проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-порталі Міндоходів України (www.minrd.gov.ua). Вказаний регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на відповідних сайтах.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись протягом року після набрання чинності регуляторним актом, оскільки для визначення значень показників результативності використовуватимуться виключно статистичні дані, а саме:

загальна кількість МБТ;

період часу, необхідний для декларування товарів, що вибувають з МБТ;

кількість негативних звернень суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, пов'язаних із реалізацією товарів МБТ.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з показниками результативності, які були отримані при базовому відстеженні.

Відстеження буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Міндоходів України.

 

Перший заступник
Міністра доходів і зборів України

С. Д. Дериволков

"___" ____________ 2013 р.

 

Опрос