Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 172 Налогового кодекса Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 172 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13 - 14, ст. 112, 2012, N 6, ст. 50):

в абзаці першому підпункту 172.3 слова "розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону" замінити словами "яка визначається суб'єктом оціночної діяльності (суб'єктом господарювання, який відповідає вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель" та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності)";

підпункт 172.11 виключити.

2. Пункт 8 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 37, ст. 237, 1999, N 38, ст. 349) викласти у наступній редакції:

"8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності (суб'єктом господарювання, який відповідає вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності).".

3. Статтю 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 13, ст. 113) доповнити новою частиною такого змісту:

"При обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості вартість таких договорів визначається виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності (суб'єктом господарювання, який відповідає вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель" та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. В. РИБАК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" розроблено на виконання підпункту 83.8 пункту 83 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, та доручення Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 N 10728/4/1-13.

Нормами Податкового кодексу України передбачено, що дохід від продажу фізичними особами об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Разом з тим, Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" суб'єктами оціночної діяльності Україні є суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

При здійснені операцій з купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна на сьогодні сплачується податок на доходи фізичних осіб, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та державне мито.

При цьому діючими законодавчими актами, що регулюють сплату зазначених податків і зборів, встановлено різне визначення бази оподаткування.

З метою однозначного тлумачення норм законодавства та встановлення однакової бази оподаткування для різних податків і зборів законопроектом пропонується внести зміни до відповідних законів.

2. Цілі державного регулювання

Основними завданнями проекту є забезпечення однакового підходу до визначення бази оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та державного мита при здійсненні операцій з купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілі:

- залишення існуючої ситуації наданий час без змін, проте, залишення ситуації без змін не дозволить досягти визначені цілі - однакового підходу до визначення бази оподаткування при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) при здійсненні операцій з купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна;

- внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, в свою чергу, не дозволить досягти визначені цілі враховуючи, що зазначене питання регулюється на законодавчому рівні.

Отже, запровадження таких альтернативних способів є недоцільним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону шляхом внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України, до статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" пропонується визначити, що база оподаткування при продажі об'єкта нерухомості розраховується виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності (суб'єктом господарювання, який відповідає вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель" та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить уникнути випадків справляння різних податків і зборів з однієї операції з нерухомістю виходячи з різних підходів до визначення вартості такого об'єкта нерухомого майна, а також забезпечить однаковий підхід до порядку визначення оціночної вартості об'єктів нерухомого майна.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету з операцій з нерухомим майном.
2. Забезпечення однакового підходу до порядку визначення оціночної вартості об'єктів нерухомого майна.
3. Зменшення звернень платників податків за роз'ясненнями відповідних норм законодавства.

Додаткових витрати з державного бюджету не потрібно

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1. Забезпечення однакового підходу при визначені оціночної вартості нерухомого та рухомого майна суб'єктами оціночної діяльності.
2. Спрощення процедури контролю нотаріусами за сплатою податків і зборів громадянами при посвідчені договорів купівлі - продажу нерухомого майна.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

1. Зменшення витрат часу на розрахунок податків і зборів (обов'язкових платежів), які необхідно сплатити при операціях з купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна.
2. Спрощення розуміння податкового законодавства

Витрати громадян відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Даний законопроект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення результативності регуляторного акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта - зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акту поширюється на суб'єктів оціночної діяльності, фізичних осіб, які є сторонами договорів купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріуси, які посвідчують зазначені договори.

3) Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта - витрати суб'єктів господарювання не передбачаються.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Зазначений документ, з метою громадського обговорення, оприлюднено на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Опрос