Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога, расширения круга налоговых агентов экологического налога, определения плательщиками сбора за специальное использование воды первичных водопользователей и сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 розділу I доповнити:

а) новим підпунктом 14.1.57.1 у такій редакції:

"14.1.57.1. екологічна модернізація - господарська діяльність спрямована на відповідне зменшення екологічного навантаження операційної діяльності суб'єкта господарювання на навколишнє середовищ "

б) новим підпунктом 14.1.227.1 у такій редакції:

"14.1.227.1 середня митна вартість імпортного природного газу у податковому (звітному) періоді для цілей розділів VIII, XI, XIV є вартість, що склалася у процесі митного оформлення такого газу під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період що обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.".

2. У розділі VIII:

2.1. у статті 240:

1) підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти у такій редакції:

"240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що утримуються, як активи на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання для:

а) власного вторинного використання для виробництва товарів (послуг);

б) реалізації для виробництва нових товарів (послуг) з вторинної сировини)";

2) пункт 240.2 викласти у такій редакції:

"240.2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які:

а) здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива;

б) здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними та/або стаціонарними джерелами забруднення у разі використання ними природного газу;

в) здійснюють викиди озоноруйнівних речовин в атмосферу при використання товару в аерозольному упакуванні;

г) утворюють відходи з:

1) люмінесцентних ламп (УКТЗЕД 8539 31, 8539 32; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

2) хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (далі - хімічне джерело струму) (УКТЗЕД 8506, 8507; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

3) полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (УКТЗЕД 3901 - 3925; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

4) каучуку, гуми та виробів з них (УКТЗЕД 4001 - 4009, 4011 - 4013, 4017; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

д) здійснюють скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти від:

1) засобів побутової хімії, у тому числі відбілювачів, очищувачів труб та скла (будь-яких інших поверхонь) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

2) пральних порошків та рідин, як фосфатвміщуючих, та і без фосфатних (далі - засоби побутової хімії) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку)".

3) пункт 240.5 викласти у такій редакції:

"240.5. Не є платниками податку, які розміщують на власних територіях (об'єктах) окремі види (класи) відходів як вторинної сировини, що утримуються, як активи, для:

а) власного вторинного використання для виробництва товарів (послуг);

б) реалізації для виробництва нових товарів (послуг) з вторинної сировини)";

2.2. статтю 241 доповнити новими пунктами 241.3 - 241.7 у такій редакції:

"241.3. Податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від використання товару в аерозольному упакуванні, що містить озоноруйнівні речовини (далі - товар в аерозольній упаковці), утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.3.1. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які здійснюють:

а) торгівлю на митній території України товаром в аерозольній упаковці власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі товар в аерозольній упаковці, вироблений з давальницької сировини такого замовника, крім товарів вивезених в митному режимі експорту;

б) ввезення товару в аерозольній упаковці на митну територію України, крім ввезення в митному режимі транзиту.

241.4. Податок за утворення відходів з:

а) люмінесцентних ламп (УКТЗЕД 8539 31, 8539 32; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

б) хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (далі - хімічне джерело струму) (УКТЗЕД 8506, 8507; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

в) полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (УКТЗЕД 3901 - 3925; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

г) каучуку, гуми та виробів з них (УКТЗЕД 4001 - 4009, 4011 - 4013, 4017; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.4.1. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

а) здійснюють торгівлю на митній території України товарами власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі товари, вироблені з давальницької сировини такого замовника, що визначені у пунктах "а" - "г" пункту 241.4, крім товарів вивезених в митному режимі експорту;

б) здійснюють ввезення на митну територію України товарів, що визначені у пунктах "а" - "г" пункту 241.4, крім ввезення в митному режимі транзиту.

241.5. Податок, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти від:

а) засобів побутової хімії, у тому числі відбілювачів, очищувачів труб та скла (будь-яких інших поверхонь) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

б) пральних порошків та рідин, як фосфатвміщуючих, та і без фосфатних (далі - засоби побутової хімії) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку)

утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.5.1. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

а) здійснюють торгівлю на митній території України товарами власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі товари, вироблені з давальницької сировини такого замовника, що визначені у пунктах "а" - "б" пункту 241.5, крім товарів вивезених в митному режимі експорту;

б) здійснюють ввезення на митну територію України товарів, що визначені у пунктах "а" - "б" пункту 241.5, крім ввезення в митному режимі транзиту.

241.6. Податок, що справляється за розміщення у якості відходів товарів, що отримуються у якості гуманітарної допомоги у натуральній формі та відповідно до законодавства підлягають утилізації на території України утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.6.1. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які є:

а) отримувачами гуманітарної допомоги у натуральній формі за кордоном, які сплачують екологічний податок при операціях із ввезення на митну територію України такої гуманітарної допомоги;

б) донорами гуманітарної допомоги у натуральній формі в Україні, які сплачують екологічний податок при операціях передачі такої гуманітарної допомоги від донора до отримувача.

241.7. Податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від використання природного газу, у тому числі нафтового (попутного) (далі - газ) (УКТЗЕД 2711; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку), при господарських операціях з транспортування, розподілу, постачання та споживання у якості палива або сировини утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.7.1. До податкових агентів належать:

а) суб'єкти, що здійснюють видобування такого газу на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

б) суб'єкти господарювання, які здійснюють операції із ввезення на митну територію України такого газу, крім ввезення в митному режимі транзиту".

2.3. підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 викласти у такій редакції:

"242.1.4. обсяги (кількість) та види реалізованих або ввезених на митну територію України податковими агентами:

а) товарів в аерозольній упаковці;

б) люмінесцентних ламп;

в) хімічних джерел струму;

г) полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них;

д) каучуку, гуми та виробів з них;

е) засобів побутової хімії;

є) гуманітарної допомоги в натуральній формі;

ж) палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, у тому числі й для використання стаціонарними засобами генерації електроенергії, крім:

обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України, засвідчених належно оформленою митною декларацією;

мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії;

з) природного, у тому числі нафтового (попутного) газу".

2.4. у статті 243:

1) таблицю пункту 243.1 після назви забруднюючої речовини - "вуглеводні" доповнити приміткою 1 у такій редакції:

"1) до обсягів газу метану вугільних родовищ, що викидається в атмосферне повітря, застосовується ставка у розмірі 2,5 відсотка середньої митної вартості в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу ".

2) доповнити новими пунктами 243.6 - 243.7 у такій редакції:

"243.6. Для товарів в аерозольній упаковці, екологічний податок, що утримується і сплачується податковими агентами застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації) кожної одиниці упаковки.

243.7. Для природного, у тому числі нафтового (попутного) газу, екологічний податок, що утримується і сплачується податковими агентами застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка:

а) закупівельної ціни, встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", в частині обсягів газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 статті 263 цього Кодексу;

б) середньої митної вартості імпортного природного газу в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу;

в) митна вартість імпортного природного газу для імпортерів".

2.5. статтю 245 доповнити новим пунктом 245.5 у такій редакції:

"245.5. Для засобів побутової хімії, екологічний податок, що утримується і сплачується податковими агентами застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації) кожного засобу".

2.6. у статті 246:

1) підпункт 246.1.2 пункту 246.1 викласти у такій редакції:

"246.1.2. люмінесцентних ламп - 1 (одного) євро за одиницю".

2) доповнити новими пунктами 246.6 - 246.7 у такій редакції:

"246.6. Для полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, каучуку, гуми та виробів з них, екологічний податок за яку вноситься податковими агентами, застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації), але не менше 100 євро за 1 (одну) тону таких матеріалів (виробів).

246.7. Для гуманітарної допомоги в натуральній формі, екологічний податок за яку вноситься податковими агентами, застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації), але не менше 100 євро за 1 (одну) тону такої допомоги, що відповідно до законодавства підлягає утилізації на території України";

2.7. у статті 249:

1) пункт 249.1 викласти у такій редакції:

"249.1. Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу для визначених у цьому пункті об'єктів), податковими агентами (які визначені: підпунктом 241.2.1 пункту 241.2, пунктом "а" підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом "а" підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом "а" підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктом "а" підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу).

249.1.1. Податкові агенти, які визначені підпунктом 241.2.2 пункту 241.2, пунктом "б" підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом "б" підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом "б" підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктами "а" та "б" підпункту 241.6.1 пункту 241.6, пунктом "б" підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення."

2) абзац перший пункту 249.3 викласти у такій редакції:

"249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс) (за виключенням забруднюючих речовин, що виникають від використання:

а) товарів в аерозольній упаковці, що передбачені у пункті "а" підпункту 242.1.4 пункту 242.1 та/або

б) обсягів природного, у тому числі нафтового (попутного) газу, що передбачені у пункті "з" підпункту 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 статті 242 цього Кодексу обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:"

2) цифру "249.8" пункту 249.8 замінити цифру "249.9";

3) цифру "249.7" пункту 249.7 замінити цифру "249.8";

4) пункт 249.7 викласти у такій редакції:

"249.7. Сума податкових зобов'язань (П) для відповідних об'єктів оподаткування, що визначені у пунктах "а" - "є" та "з" підпункту 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 цього Кодексу, ставки яких затверджено у відсотках митної вартості (вартості реалізації), обчислюються податковими агентами, які визначені:

а) пунктом "а" підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом "а" підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом "а" підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктом "а" підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, самостійно щокварталу виходячи з фактично реалізованих об'єктів оподаткування;

б) пунктом "б" підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом "б" підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом "б" підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктами "а" та "б" підпункту 241.6.1 пункту 241.6, пунктом "б" підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, самостійно виходячи з фактично ввезених на митну територію України об'єктів оподаткування

за формулою:

    

де Mi - фактичний обсяг (кількість) i-го об'єкту оподаткування у відповідних одиницях обліку;

Pi - ставки податку для і-го об'єкту оподаткування у відсотках вартості;

Si - вартість облікової одиниці відповідного об'єкту оподаткування.

2.8. пункт 250.2 статті 250 викласти у такій редакції:

"250.2. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючого органу та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, визначених підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 та пунктом "б" підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом "б" підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом "б" підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктами "а" та "б" підпункту 241.6.1 пункту 241.6, пунктом "б" підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної декларації:"

3. У розділі XI:

3.1. пункт 263.1 доповнити новим підпунктом 263.1.5 у такій редакції:

"263.1.5. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод, у тому числі на підставі дозволів на спеціальне водокористування."

3.2. у підпункті 263.2.1 пункту 263.2 виключити слова "або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин"

3.3 абзац третій підпункту 263.6.2 пункту 263.6 статті 263 викласти у такій редакції:

"для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" категорії газовидобувників, - середня митна вартість імпортного природного газу в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу";

3.4. абзац шостий підпункту 263.7.1 та абзац п'ятий підпункту 263.7.2 пункту 263.7 викласти у такій редакції:

"Кпп - коригуючий коефіцієнт, який застосовується у випадках (критерії застосування) та розмірах передбачених пунктом 263.10 цієї статті";

3.5. підпункті 263.9.1 пункту 263.9 розділ таблиці "підземні води" викласти у такій редакції:

"

Назва корисної копалини

Одиниця виміру

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Від вартості видобутих корисних копалин

відсотків

але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин

1

2

3

4

5

Корисні копалини загальнодержавного значення

Підземні води:

мінеральні для промислового розливу

куб.
метрів

 

15

39,30

мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

- " -

 

7,5

14,18

мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

- " -

 

7,5

9,47

промислові (розсіл)

- " -

 

3

0,92

теплоенергетичні (термальні)

- " -

 

5

0,77

прісні підземні води

куб. метрів

 

5

0,34

Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

 

5

0,86

Грязі лікувальні

- " -

10,24

 

 

"

3.6. примітку до таблиці підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263 викласти у такій редакції:

" ____________
** В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин.

Платники плати, що визначені у пункті 263.1, та видобувають, у тому числі вилучають газ (метан) вугільних родовищ при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин, з метою зниження надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раптовим викидам та з метою забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт, або при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт; справляють із застосуванням до обсягів такої видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) ставки у розмірі 1,25 відсотка середньої митної вартості в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу."

4. У розділі XIV:

4.1. у главі 2 у пункті 303.1 статті 303 слова та цифри "проведена за станом на 1 липня 1995 року" замінити словами та цифрами "з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу".

4.2. Главу 4 розділу XIV Кодексу викласти у такій редакції:

"ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Стаття 314. Платники збору

314.1. Платниками збору є:

а) суб'єкти господарювання, що імпортують природний газ на митну територію України, як з метою реалізації (постачання), так і власного споживання;

б) суб'єкти господарювання, прості товариства, що провадять господарську діяльність з видобування природного газу в значенні встановленому пунктом 19 частини першої статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", на території України, в межах континентального шельфу та (або) виключної (морської) економічної зони України, які далі в цій главі іменуються газовидобувниками, як з метою реалізації (постачання), так і власного споживання.

Стаття 315. Об'єкт та база оподаткування збором

315.1 Об'єктом оподаткування збором є:

а) обсяг природного газу, видобутого газовидобувником у звітному періоді;

б) обсяг природного газу, який імпортовано платником у звітному періоді.

315.2. Базою оподаткування збором є вартість природного газу, що обчислена для:

а) обсягів видобутого природного газу, що у звітному періоді реалізований суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, за закупівельною ціною, встановленою національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

б) інших, ніж визначені у пункті "а" пункту 315.2 цієї статті Кодексу, обсягів видобутого у звітному періоді природного газу за середньою митною вартістю імпортного природного газу в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу;

в) імпортованого у звітному періоді природного газу за митною вартістю імпортного природного газу на дату митного оформлення.

Стаття 316. Ставки збору

316.1. Для природного газу, база оподаткування для якого визначена у пункті "а" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу застосовується ставка у розмірі 4 (чотирьох) відсотків вартості такого газу.

316.2. Для природного газу, база оподаткування для якого визначена у пунктах "б" - "в" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу застосовується ставка у розмірі 2 (двох) відсотків вартості такого газу.

Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору

317.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

317.2. Податкові зобов'язання зі збору обчислюються платниками податку:

а) щодо бази оподаткування, визначеній у пункті а) пункту 315.2. цієї статті, за формулою:

ПЗ = S Vi х Pз х S(316.1),

де:

Vi - обсяг видобутого в межах відповідної ділянки надр природного газу, що у звітному періоді реалізований суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення;

Pз - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання;

S(316.1) - ставка збору визначена у пункту 316.1 статті 316 цього Кодексу,

б) щодо бази оподаткування, визначеній у пункті б) пункту 315.2. цієї статті, за формулою:

ПЗ = S Vi х PI х S(316.2),

де:

Vi - обсяг видобутого в межах відповідної ділянки надр природного газу, що у звітному періоді, що не відповідають умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 статті 263 розділу XI цього Кодексу;

PІ - середня митна вартість імпортного природного газу у податковому (звітному), в значенні встановленому підпунктом 14.1.227.1 пунктом 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу;

S(316.2) - ставка збору визначена у пункту 316.2 статті 316 цього Кодексу;

в) щодо бази оподаткування, визначеній у пункті в) пункту 315.2. цієї статті, за формулою:

ПЗ = S Vi х PМ х S(316.2),

де:

Vi - обсяг імпортованого природного газу на дату подання митної декларації для митного оформлення;

PМ - митна вартість імпортного природного газу на дату подання митної декларації для митного оформлення визначається відповідно до Митного кодексу України;

S(316.2) - ставка збору визначена у пункту 316.2 статті 316 цього Кодексу.

317.3. Платники податку, визначені у:

а) пункті "а" пункту 314.1 цієї статті Кодексу обчислюють суму збору на дату подання митної декларації для митного оформлення і сплачують суму збору до або в день подання митної декларації:

б) пункті "б" пункту 314.1 цієї статті Кодексу складають, щомісячно подають декларації зі збору за місцезнаходженням об'єктів газовидобування, за виключенням газовидобувників, які провадять господарську діяльність з видобування газу на об'єктах газовидобування розташованих в межах континентального шельфу та (або) виключної (морської) економічної зони України, що подають декларацію за місцем податкової реєстрації, а також сплачують збір в порядку та строки визначені для місячного податкового (звітного) періоду;

317.4. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

317.5. Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

317.6. Платники збору складають, щомісячно подають декларації зі збору за місцезнаходженням об'єктів газовидобування, за виключенням газовидобувників, які провадять господарську діяльність з видобування газу на об'єктах газовидобування розташованих в межах континентального шельфу та (або) виключної (морської) економічної зони України, а також сплачують збір в порядку та строки визначені для місячного податкового (звітного) періоду.

317.7. Платники збору обчислюють суму збору на дату подання митної декларації для митного оформлення і сплачується до або в день подання митної декларації.

5. Розділ XVI викласти у наступній редакції:

"РОЗДІЛ XVI. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Стаття 323. Платники збору

323.1. Платниками збору за спеціальне використання води (далі відповідно - "платники збору", "збір") є суб'єкти господарювання, які здійснюють використання поверхневих вод (далі - води):

323.1.1. без вилучення обсягів води з водних об'єктів, у якості:

а) енергетичного ресурсу для потреб гідроенергетики;

б) теплоносія для охолодження конденсату турбін теплоелектростанцій;

в) водного простору для потреб водного транспорту.

323.1.2. з вилученням обсягів води з водних об'єктів, при провадженні господарської діяльності з метою:

а) отримання економічної вигоди (доходу) від реалізації (передачі) обсягів води споживачам із застосуванням та (або) без застосування засобів їх транспортування, у тому числі але не виключно під час провадження господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання;

б) задоволення власних потреб, у тому числі й у формі поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів за рахунок обсягів води вилучених з інших водних об'єктів.

Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором

324.1. Об'єктом оподаткування збором при використанні води без вилучення обсягів води з водних об'єктів є:

а) строк використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується платником податку (залежно від тоннажності);

б) строк використання поверхневих вод пасажирським флотом, що експлуатується платником податку (залежно від кількості місць);

в) обсяг електричної енергії, виробленої у звітному податковому періоді при використанні обсягів води у якості енергетичного ресурсу для потреб гідроенергетики, а також у якості теплоносія для охолодження конденсату турбін теплоелектростанцій.

324.2. До об'єкту оподаткування збором без вилучення обсягів води з водних об'єктів не належать:

а) обсяги води, що використовуються гідроакумулюючими електростанціями, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями;

б) об'єкти морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

в) об'єкти стоянкових (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжних суден та суден експлуатації водних шляхів річки Дунаю.

324.3. Об'єктом оподаткування збором при використанні води з вилученням обсягів води з водних об'єктів є обсяги води піднятої насосними станціями першого підйому:

а) приведені водоочисними пристроями до відповідних гігієнічних вимог якості води, у разі встановлення дозвільними документами відповідних вимог,

б) без відповідного приведення, у разі відсутності у дозвільних документах вимог додаткової обробки (підготовки),

що взята платником збору на бухгалтерський облік як запаси в значенні положення (стандарту) бухгалтерського обліку, що регулює облік запасів (активів), за показниками засобів обліку обсягів води, що:

а) спожита самостійно платником збору, у тому числі й на поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (включаючи поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування);

б) передана безпосередньо споживачу,

в) використана для власного виробництва напоїв;

г) передана до трубопровідних мереж.

324.4. До об'єкту оподаткування збором при використанні води із вилученням обсягів води з водних об'єктів (крім морських) не належать обсяги води, що використовуються для:

а) наповнення магістральних каналів на зрошувальних і осушувальних системах;

б) наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

Стаття 325. База оподаткування

325.1. Базою оподаткування збором при використанні води із вилученням обсягів води з водних об'єктів є вартість води, як товару, що обчислюється за більшою з таких величин:

а) фактичною вартістю реалізації обсягів на базових умовах постачання (пункт водопідготовки до трубопровідних мереж); або

б) розрахунковою вартістю, обчисленою за методикою, затвердженою відповідною центральною комісією з регулювання ринку природних монополій та суміжних ринків.

325.2. База оподаткування збором визначається окремо для кожного з обсягів води, як товару, що:

а) приведена водоочисними пристроями у відповідність до гігієнічних вимог якості води, у разі встановлення дозвільними документами відповідних вимог, та

б) не була відповідно приведена у відповідність до таких вимог, у разі відсутності у дозвільних документах вимог додаткової обробки (підготовки) води.

Стаття 326. Ставки збору

326.1. Ставка збору при використанні води без вилучення обсягів води з водних об'єктів у разі використання води у якості енергетичного ресурсу для потреб гідроенергетики, а також теплоносія для охолодження конденсату турбін теплоелектростанцій ставка збору складає 5 (п'ять) відсотків вартості виробленої такими установками електрогенерації у звітному періоді електричної енергії.

326.2. Ставка збору при використанні води без вилучення обсягів води з водних об'єктів у разі використання води у якості водного простору для потреб водного транспорту усіх річок, за виключенням Дунаю, складає для:

а) вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,01 євро за 1 тоннаж-добу експлуатації;

б) пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,001 євро за 1 місце-добу експлуатації.

326.3. Ставки збору при використанні води із вилученням обсягів води з водних об'єктів складають для:

а) централізованого та нецентралізованого водопостачання, крім обсягів води, що входять до складу напоїв, - 5 відсотків вартості води, як товару, поставленого платником податку у звітному періоді (але не менше ніж 0,115 гривень за кубічний метр);

б) постачання в зрошувальних системах із зрошувальних каналів безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників (крім галузі рисосіяння), а також поповнення водних об'єктів розведення риби та інших водних живих ресурсів (включаючи поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування) - 2,5 відсотка вартості води, як товару, поставленого платником податку у звітному періоді (але не менше ніж 0,06 гривень за кубічний метр);

в) постачання в зрошувальних системах із зрошувальних каналів безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників галузі рисосіяння - 0,5 відсотка вартості води, як товару, поставленого платником податку у звітному періоді (але не менше ніж 0,03 гривень за кубічний метр);

г) власного виробництва напоїв та входять до їх складу, складає 15 (відсотків) вартості води, як товару (але не менше ніж 30 гривень за кубічний метр).

Стаття 327. Порядок обчислення збору

327.1. Платники збору самостійно обчислюють податкові зобов'язання зі збору.

327.1.1. Платники збору при використанні води у якості водного простору для потреб водного транспорту, які обчислюють збір починаючи з другого кварталу поточного року, у якому було здійснено таке використання, обчислюють податкові зобов'язання зі збору за формулою:

ПЗ = S Si х Ki х S(326.2),

де:

Si - час використання поверхневих вод відповідною обліковою одиницею (тоннажність або кількість місць) флоту, що експлуатується платником податку;

Ki - тоннажність, у разі використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується або кількості місць, у разі використання поверхневих вод пасажирським флотом, що експлуатується;

S(326.2) - ставка збору, визначена у пункту 326.2 статті 316 цього Кодексу для відповідного виду водного транспорту;

i - індекс, що відповідає кількості водних об'єктів.

327.1.2. Платники збору при використанні води у якості енергетичного ресурсу для потреб гідроенергетики, а також теплоносія для охолодження конденсату турбін теплоелектростанцій, обчислюють податкові зобов'язання зі збору за формулою:

ПЗ = S Pi х S(326.1),

де:

Pi - вартість електричної енергії, що вироблена відповідними установками електрогенерації у звітному періоді;

S(326.1) - ставка збору, визначена у пункту 326.1 статті 316 цього Кодексу

і - індекс, що відповідає кількості водних об'єктів, а також установок електрогенерації.

327.2. Платники збору при використанні води із вилученням обсягів води з водних об'єктів, обчислюють податкові зобов'язання зі збору за формулою:

ПЗ = S Vi х Pi х S(326.3),

де:

Vi - обсяг взятої на облік у звітному період води, що:

а) приведена водоочисними пристроями у відповідність до гігієнічних вимог якості води, у разі встановлення дозвільними документами відповідних вимог;

б) без відповідного приведення, у разі відсутності у дозвільних документах вимог додаткової обробки (підготовки);

Pi - вартість води, як товару, що для кожного виду товару визначається відповідно до пункту 325.1 статті 325 цього Кодексу;

S(326.3) - ставки збору визначена у пункту 326.3 статті 326 цього Кодексу для кожного виду товару;

i - індекс, що відповідає кількості водних об'єктів, а також водоочисних пристроїв.

327.3. Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи.

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це контролюючим органам та органам водного господарства.

Стаття 328. Порядок сплати збору

328.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

328.2. Платники збору обчислюють суму збору та складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

328.3. Податкові декларації збору подаються платниками збору контролюючим органам у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду, за місцем податкової реєстрації для об'єктів водокористування без вилучення води з водного об'єкту, та за місцезнаходженням водного об'єкту для об'єктів водокористування із вилучення обсягів води.

Податкова декларація за спеціальне використання води без вилучення обсягів води з водних об'єктів у якості водного простору для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

328.4. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Збір за спеціальне використання води без вилучення обсягів води з водних об'єктів у якості водного простору для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

328.5. Платники збору одночасно з податковими деклараціями подають контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування та статистичної звітності про використання води.

328.6. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом".

6. у розділі XIX:

6.1. у абзаці одинадцятому пункту четвертого виключити слова:

"у тому числі щодо зарахування частини екологічного податку (у 2013 році - 33 відсотки, з 2014 року - 50 відсотків) до спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, що встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України";

7. У підрозділі 5 розділу XX:

а) абзаци другий та третій частини другої викласти у такій редакції:

"у 2013 році:

а) з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 цього Кодексу;

б) платники екологічного податку в терміни подання декларацій з екологічного податку за II або III квартали мають право подати за місцем податкової реєстрації платника податків заяву про намір здійснити у 2013 - 2015 роках проект екологічної модернізації (далі - проект) за таких умов:

1) сума задекларованих ним податкових зобов'язання з екологічного податку за 2012 рік, що обчислені за ставками встановленими у статтях 243 та 245 цього Кодексу перевищили 1 мільйон гривень;

2) відсутності податкового боргу з податків і зборів станом на дату подання заяви про намір здійснити проект.

У заяві про намір здійснити проект платник визначає об'єкт, на якому буде здійснюватися такий проект.

Заява є підтвердженням згоди платника на здійснення проект в умовах державної підтримки з паритетним співфінансуванням витрат.

Платник екологічного податку, що реалізує проект:

1) обчислює податкові зобов'язання відповідно до ставок, передбачених статтями 243 та 245 цього Кодексу;

2) не сплачує до бюджету та використовує на фінансування відповідного проекту 50 (п'ятдесят) відсотків суми податкових зобов'язань з екологічного податку, що нараховані відповідно до вимог попереднього пункту;

3) при поданні податкової декларації з екологічного податку письмово інформує контролюючий орган за місцем податкової реєстрації про суму витрат на фінансування проекту в звітному (податковому) періоді із зазначенням часток екологічного податку, що не сплачений відповідно до пункту 2, та фінансування за рахунок власних (запозичених) коштів. На операції придбання товарів, робіт (послуг) для реалізації проекту не поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності";

4) до 1 квітня 2016 року отримують, в порядку визначеному статтею 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", акт готовності об'єкта до експлуатації, з позитивним висновком екологічної експертизи результатів реалізації проекту, як невід'ємної частини акту, а також сертифікат на об'єкт (об'єкти) проекту, як об'єкт (об'єкти), що належать до IV і V категорій складності за можливими матеріальними збитками і (або) соціальними втратами, пов'язаними з припиненням експлуатації або із втратою цілісності об'єкта.

Невиконання проекту вважається порушеннями: порядку виконання податкових зобов'язань з екологічного податку в частині несвоєчасного виконання податкових зобов'язань, а також нецільовим використанням бюджетних коштів.

Невиконання проекту визнається у випадку відсутності сертифіката на (об'єкти) проекту та (або) порушення платником умов паритетного співфінансування проекту за результатами документальної перевірки контролюючим органом господарської діяльності платника за період реалізації проекту, що здійснюється до 1 травня 2016 року.

Контролюючий орган до платника екологічного податку, який не виконав проект, застосовує передбачені цим Кодексом санкції за порушенням порядку виконання податкових зобов'язань з екологічного податку в частині несвоєчасного виконання податкових зобов'язань та нецільове використання бюджетних коштів за весь строк проекту."

7. у тексті Кодексу слово "гірничодобувне" у всіх відмінках замінити словами "гірниче (гірничодобувне)"

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Питання забезпечення надходження коштів до державного бюджету в умовах формування спрятливого інвестиційного клімату та бізнес середовища належать до першочергових напрямків реформування податкової системи України в частині справляння ресурсних, у тому числі природоресурсних платежів на сучасному етапі. Шляхи її вирішення включають заходи із спрощення та удосконалення порядку адміністрування податків, уніфікації податкового обліку.

Національним планом дій на 2013 щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом президента України від 12.03.2013 N 128, Міністерству доходів і зборів України доручено здійснити заходи щодо удосконалення податкового законодавства з місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів (п. 98), зокрема, стосовно удосконалення порядку адміністрування екологічного податку, збору за спеціальне використання води, цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів)" розроблено за результатами проведеного системного аналізу практики застосування норм Податкового кодексу України з метою законодавчого унормування найбільш актуальних проблемних питань, подальшого спрощення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів територіальними органами Міністерства доходів і зборів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект підготовлено з метою комплексного вирішення проблем адміністрування податків, створення умов для більш ефективного виконання Міністерством доходів і зборів України своїх функцій, та забезпечення збалансованості Державного бюджету, а також зменшення навантаження на платників в частині формування та складання ними податкової звітності.

Шляхами досягнення зазначеної мети є оптимізація кола платників, спрощення механізму справляння податків шляхом запровадження системи податкових агентів, які сплачують екологічний податок та збір за спеціальне використання води, зміна категорії платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, актуалізація бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком з урахуванням індексації у встановленому порядку нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року. Зазначене створить рівні умови справляння податків та зборів, спрощення механізму їх адміністрування, сприятиме зниженню адміністративного тиску на бізнес-середовище.

Зокрема, передбачається визначити податкових агентів які:

сплачують екологічний податок за енергоносії, що утворюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за товари, які імпортуються і є джерелом утворення забруднюючих речовин;

сплачують збір за спеціальне використання води - первинних водокористувачів, які здійснюють використання поверхневих вод як без вилучення, так і з вилученням обсягів води з водних об'єктів.

Відповідно до Податкового кодексу України, починаючи з 1 січня 2005 року не переглядався розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податку, які, до того ж, встановлюються у відсотках до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проведеної за станом на 1 липня 1995 року.

Тобто, оподаткування платників ФСП, які перебувають на спеціальному пільговому режимі оподаткування здійснюється без врахування інфляційних процесів в економіці.

В середньому сума ФСП за 1 гектар сільськогосподарських угідь становить лише 6 грн. на рік.

У зв'язку з цим, з метою дотримання основних засад податкового законодавства, збільшення надходжень до місцевого бюджету пропонується визначення бази оподаткування ФСП з урахуванням індексації у встановленому порядку нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, Водним кодексом України, Земельним кодексом України, законами України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про оцінку землі".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта позитивно вплине на наповнення державного бюджету. За орієнтовними розрахунками у разі прийняття вказаного законопроекту додаткові надходження до бюджету складуть більше 1,3 млрд. гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України буде розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства доходів і зборів України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект має на меті створення умов для більш ефективного виконання органами Міністерства доходів і зборів України своїх функцій, забезпечення збалансованості Державного бюджету та удосконалення адміністрування податків.

11. Прогноз результатів

Запровадження норм законопроекту сприятиме забезпеченню умов для формування фінансових ресурсів, достатніх для виконання конституційно закріплених функцій держави, дозволить збільшити надходження до бюджету, забезпечить покращення адміністрування податків органами Міністерства доходів і зборів України.

 

Міністр доходів і зборів

О. В. Клименко

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)"

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом прийняття акта

Питання забезпечення надходження коштів до державного бюджету в умовах формування сприятливого інвестиційного клімату та бізнес середовища належать до першочергових напрямків реформування податкової системи України в частині справляння ресурсних, у тому числі природоресурсних платежів на сучасному етапі.

До нагальних належить питання складання податкової звітності та забезпечення виконання податкових зобов'язань з природоресурсних платежів, коли витрати платника на їх виконання суттєво перевищують розмір податкових зобов'язань.

Одним із шляхів вирішення питання поліпшення інвестиційного клімату та бізнес середовища є сегрегація значної частини податкових зобов'язань з природоресурсних платежів через податкових агентів, які або безпосередньо отримують рентний дохід від господарської діяльності з природними ресурсами або їх діяльність продукує джерела впливу на природні ресурси.

Водночас, чинне законодавство містить норми, що обумовлюють податкову дискримінацію суб'єктів господарювання за об'єктами оподаткування (постачання природного газу нерезидентами) або бази оподаткування (нормативна грошова оцінка земель для фіксованого сільськогосподарського податку).

2. Цілі прийняття пропонованого акта

Законопроект підготовлено з метою покращення бізнес середовища шляхом комплексного вирішення проблем адміністрування податків, у тому числі й шляхом сегрегації чисельних платників з незначними податковими зобов'язаннями через податкових агентів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запропонованого проекту Закону України може бути розглянуто варіант, за яким порядок адміністрування екологічного податку, збору за спеціальне використання води, цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності залишиться без змін.

При цьому, витрати ресурсів платників податків на забезпечення виконання податкових зобов'язань і в подальшому зачасту залишаться більшими ніж суми самих податкових зобов'язань.

Таким чином альтернатива, яка б могла забезпечити поліпшення інвестиційних умов для ведення бізнесу в частині виконання податкових зобов'язань відсутня.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Національним планом дій на 2013 щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом президента України від 12.03.2013 N 128, Міністерству доходів і зборів України доручено здійснити заходи щодо удосконалення податкового законодавства з місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів (п. 98).

Міністерством доходів і зборів України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)".

Шляхами досягнення зазначеної мети є оптимізація кола платників, спрощення механізму справляння податків шляхом запровадження системи податкових агентів, які сплачують екологічний податок та збір за спеціальне використання води, зміна категорії платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, актуалізація бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком з урахуванням індексації.

Зазначене створить рівні умови справляння податків та зборів, спрощення механізму їх адміністрування, сприятиме зниженню адміністративного тиску на бізнес-середовище.

Зокрема, передбачається визначити податкових агентів які:

сплачують екологічний податок за енергоносії, що утворюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за товари, які імпортуються і є джерелом утворення забруднюючих речовин;

сплачують збір за спеціальне використання води - первинних водокористувачів - власне суб'єктів, що отримують рентний дохід від використання водних ресурсів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб'єктами господарювання висока. Контроль за додержанням вимог даного акта буде здійснюватися відповідно до норм Податкового кодексу України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають заподіяння шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Законопроект забезпечить покращення бізнес середовища шляхом комплексного вирішення проблем адміністрування податків, у тому числі й шляхом сегрегації чисельних платників з незначними податковими зобов'язаннями через податкових агентів.

Буде досягнуто припинення податкової дискримінації суб'єктів господарювання за об'єктами оподаткування (постачання природного газу нерезидентами) або бази оподаткування (нормативна грошова оцінка земель) для фіксованого сільськогосподарського податку.

Реалізація зазначеного акта позитивно вплине на наповнення загального фонду державного бюджету. За орієнтовними розрахунками у разі прийняття вказаного законопроекту додаткові надходження до загального фонду державного бюджету складуть близько 1,0 млрд. гривень.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Зменшення витрат на адміністрування податків у зв'язку із значним зменшенням кількості платників.

Забезпечення умов для формування фінансових ресурсів загального фонду державного бюджету

Зменшення витрат на адміністрування податків у зв'язку із значним зменшенням кількості платників.

Забезпечення можливості використання коштів екологічного податку для цілей охорони навколишнього середовища

 

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Зменшення витрат фінансових та людських ресурсів на виконання зобов'язань платників податків, пов'язаних зі сплатою податкових зобов'язань.

Зменшення витрат на виконання зобов'язань платників податків, пов'язаних зі сплатою податкових зобов'язань.

Сфера інтересів громадян

Відповідно до норм ст. 240 розд. VIII Кодексу - екологічний податок розповсюджується на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива (відповідно до ст. 241 податок справляється податковими агентами)

Витрати громадян відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв'язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

8. Показники результативності регуляторного акта

До показників результативності належить збереження розміру податкових надходжень до державного бюджету та зменшення кількості платників, а також витрат таких платників на формування податкової звітності та забезпечення сплати податкових зобов'язань.

 

Заступник Міністра
доходів і зборів України

А. П. Ігнатов

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос