Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно зачисления в общий фонд Государственного бюджета Украины экологического налога, в т. ч. экологического налога за размещение использованной тары и упаковочных материалов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до загального фонду Державного бюджету України екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів)

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:

1. частину другу статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:

"491) 65 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) (у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів).";

2. у статті 69:

а) пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:

"1) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) (у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів), до сільських, селищних, міських бюджетів, а також бюджетів міст Києва та Севастополя;";

3. у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення" пункт 51 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до загального фонду Державного бюджету України екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Питання забезпечення надходження коштів до державного бюджету в умовах формування сприятливого інвестиційного клімату та бізнес середовища належать до першочергових напрямків реформування податкової системи України в частині справляння ресурсних, у тому числі природоресурсних платежів на сучасному етапі.

Національним планом дій на 2013 щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом Президента України від 12.03.2013 N 128, Міністерству доходів і зборів України доручено здійснити заходи щодо удосконалення податкового законодавства з місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів (п. 98), зокрема, стосовно зарахування до загального фонду Державного бюджету України плати на послуги зі збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів.

Міністерством доходів і зборів України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до загального фонду Державного бюджету України екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів)".

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект підготовлено з метою розробки та подальшого фінансування ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними.

Шляхами досягнення зазначеної мети є акумулювання в загальному фонді державного бюджету коштів екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів), що будуть використовуватися на фінансування ефективної програми поводження з відходами.

Зокрема, передбачається визначити що 65 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) (у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів) буде зараховуватися до загального фонду Державного бюджету України, а 35 - до загального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, а також бюджетів міст Києва та Севастополя.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією України та Бюджетним кодексом України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта позитивно вплине на наповнення загального фонду державного бюджету. За орієнтовними розрахунками у разі прийняття вказаного законопроекту додаткові надходження до загального фонду державного бюджету складуть більше 390 млн. гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, оскільки 35 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) (у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів) буде зараховуватися до загального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, а також бюджетів міст Києва та Севастополя.

7. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України буде розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства доходів і зборів України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект має на меті створення фінансового джерела для запровадження ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними.

11. Прогноз результатів

Запровадження норм законопроекту сприятиме забезпеченню умов для формування фінансових ресурсів, достатніх для запровадження ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними.

 

Міністр доходів і зборів

О. В. Клименко

___ ____________ 2013 р.

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до загального фонду Державного бюджету України екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів)"

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом прийняття акта

Питання забезпечення надходження коштів до державного бюджету в умовах формування сприятливого інвестиційного клімату та бізнес середовища належать до першочергових напрямків реформування податкової системи України в частині справляння ресурсних, у тому числі природоресурсних платежів на сучасному етапі.

Встановлення екологічного податку є одним з принципів охорони навколишнього природного середовища (ст. 3 Закону України від 25.06.91 N 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища").

Платниками екологічного податку в основному є бюджетоутворюючі підприємства, що мають розгалужену структуру, розташовану у кількох районах регіону. Існуючий механізм зарахування екологічного податку призводить до нерівномірного використання коштів спеціальних фондів сільських, селищних, міських бюджетів.

Крім цього надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів не гарантує можливість використання органами місцевого самоврядування коштів за цільовим призначенням на заходи з охорони навколишнього середовища.

Нормами Бюджетного кодексу України передбачено перерахування з 2013 року надходжень від екологічного податку до спеціального фонду державного бюджету із наступним спрямуванням коштів на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у порядку, який буде встановлений Кабінетом Міністрів. Однак на теперішній час зазначений порядок не визначений. Тобто не визначені принципи розподілу коштів між підприємствами, які реалізують інвестиційні проекти, відсутній механізм передачі коштів із спеціального фонду державного бюджету конкретним підприємствам, в тому числі приватного сектору, контролю їх ефективного використання.

Більш дієвими заходами вважається реалізація екологічної модернізації підприємств - платників екологічного податку з забезпеченням державних гарантій використання цими підприємствами коштів виключно за цільовим призначенням.

2. Цілі прийняття пропонованого акта

Законопроект підготовлено з метою розробки та подальшого фінансування ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними. Прийняття акта забезпечить акумулювання в загальному фонді державного бюджету коштів екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів), що будуть використовуватися на фінансування ефективної програми поводження з відходами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запропонованого проекту Закону України може бути розглянуто варіант, за яким порядок надходження екологічного податку залишиться без змін.

Такий підхід в умовах відсутності механізму використання коштів спеціального фонду не забезпечить ефективне освоєння коштів екологічного податку на охорону навколишнього середовища.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Національним планом дій на 2013 щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом Президента України від 12.03.2013 N 128, Міністерству доходів і зборів України доручено здійснити заходи щодо удосконалення податкового законодавства з місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів (п. 98).

Міністерством доходів і зборів України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до загального фонду Державного бюджету України екологічного податку, у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів)".

Передбачається визначити, що 65 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) (у т. ч. екологічного податку за розміщення використаної тари і пакувальних матеріалів) буде зараховуватися до загального фонду Державного бюджету України, а 35 - до загального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, а також бюджетів міст Києва та Севастополя.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб'єктами господарювання висока. Контроль за додержанням вимог даного акта буде здійснюватися відповідно до норм Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають заподіяння шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Проект має на меті створення фінансового джерела для запровадження ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними.

Запровадження норм законопроекту сприятиме забезпеченню умов для формування фінансових ресурсів, достатніх для запровадження ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними.

Реалізація зазначеного акта позитивно вплине на наповнення загального фонду державного бюджету. За орієнтовними розрахунками у разі прийняття вказаного законопроекту додаткові надходження до загального фонду державного бюджету складуть більше 390 млн. гривень.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення умов для формування фінансових ресурсів, достатніх для запровадження ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні

Забезпечення можливості використання коштів екологічного податку для цілей охорони навколишнього середовища

 

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Забезпечення можливості використання коштів екологічного податку для цілей екологічної модернізації підприємств

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникнуть

Сфера інтересів громадян

Відповідно до норм ст. 240 розд. VIII Кодексу - розповсюджується на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива (відповідно до ст. 241 податок справляється податковими агентами)

Витрати громадян відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв'язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта буде створення умов для формування фінансових ресурсів, достатніх для запровадження ефективної програми поводження з відходами, у тому числі й з небезпечними.

Дія законопроекту стосується лише платників екологічного податку:

- суб'єктів господарювання, юридичних осіб, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетних установ, громадських та інших підприємств, установ та організацій, постійних представництв нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);

викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива;

- громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання виду діяльності, при здійсненні яких створюється об'єкт оподаткування екологічним податком користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно до ст. 240 розд. VIII Податкового кодексу України.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, складає 85610.

Проект регуляторного акта не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників, не порушує (упереджує) їх законні інтереси у сфері господарювання та відповідно не може чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта є високим.

З метою громадського обговорення зазначений проект акта оприлюднено на веб-сайті Державної податкової служби України.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості платників податку та стану надходжень цього податку до бюджету.

Проведення відстежень здійснюватиметься у такі строки:

базове - до набрання чинності, шляхом аналізу наданих зауважень і пропозицій;

повторне - через два роки після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичної інформації.

періодичне - через кожні три роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну дії.

 

Заступник Міністра доходів
і зборів України

А. П. Ігнатов

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос