Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

1) частину третю статті 50 викласти в такій редакції:

"3. Якщо фізична особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори як фізична особа - підприємець, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

Зобов'язання, які виникають на підставі цивільно-правових угод, укладених фізичною особою - підприємцем, набуваються нею як фізичною особою".

2) у статті 501:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Фізична особа - підприємець, підприємницьку діяльність якої припинено за її рішенням, письмово повідомляє кредиторів про зобов'язання, що виникли в результаті провадження нею підприємницької діяльності, про порядок і строк заявлення такими кредиторами своїх вимог, що не може становити менше двох і більше трьох місяців з дня опублікування повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.";

у частині другій слова "про прийняття рішення" виключити та доповнити словами "та оприлюднюється шляхом розміщення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на власному веб-сайті відповідно до статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з метою заявлення кредиторами своїх вимог.";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Кожна вимога кредитора за зобов'язаннями, які виникли в результаті провадження підприємницької діяльності, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається фізичною особою - підприємцем, підприємницьку діяльність якої припинено за її рішенням після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається відповідному кредитору не пізніше п'ятнадцяти днів з дня отримання фізичною особою - підприємцем відповідної вимоги кредитора.";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, які виникли в результаті провадження підприємницької діяльності, не визнані фізичною особою - підприємцем, підприємницьку діяльність якої припинено за її рішенням, якщо кредитор у місячний строк з дня одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, та вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.";

після частини п'ятої доповнити новими частинами такого змісту:

"6. Фізична особа - підприємець, припиняє свою діяльність у порядку, встановленому статтею 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

7. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця не є підставою для припинення зобов'язань, набутих фізичною особою на підставі цивільно-правових угод, укладених у період здійснення нею підприємницької діяльності.";

3) доповнити статтю 52 частиною третьою такого змісту:

"3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням не зупиняє зобов'язань такої особи, пов'язаних із підприємницькою діяльністю, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

Після проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа не має права оскаржувати укладені нею договори, вимоги кредиторів та зобов'язання, пов'язані з підприємницькою діяльністю, у зв'язку з тим, що вона не є підприємцем.".

2. У частині третій статті 60 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144; із наступними змінами) слова "вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення" замінити словами "повідомляє державного реєстратора відповідно до закону".

3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 37, ст. 498; 2011 р., N 46, ст. 512; 2012 р., N 36, ст. 419):

1) у статті 17:

у абзаці дев'ятнадцятому частини четвертої:

слова "дані про основний вид діяльності" виключити;

після слів "посадової особи, яка підписала документ;" доповнити словами "відомості органу доходів і зборів про виконання/невиконання фізичною особою - підприємцем процедур, визначених статтею 79 Податкового кодексу України, у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, та Пенсійного фонду України сплату/несплату єдиного внеску і подання/неподання фізичною особою - підприємцем звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;"

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Порядок взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, а також документами в електронній формі, передбаченими цим Законом, між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, органами статистики, органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України затверджується Міністерством юстиції України разом з Пенсійним фондом України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.";

2) у статті 22:

у частині першій:

після слів "призначення ліквідатора" доповнити словами "про строк заявлення вимог кредиторів щодо юридичної особи, що припиняється;";

слова "подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням", а також слова "про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди" виключити;

після слів "про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" доповнити словами "за її рішенням", а також після слів "масової інформації" словами "та оприлюдненню шляхом розміщення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на власному веб-сайті.";

у частині третій після слова "повідомлень" доповнити словами "та їх оприлюднення шляхом розміщення на власному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,";

у частині четвертій після слова "опублікуванню" доповнити словами "та оприлюдненню шляхом їх розміщення на власному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,";

3) статтю 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

1. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа подає державному реєстратору особисто (надсилає поштовим відправленням) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

Реєстраційна картка подається фізичною особою - підприємцем не раніше двох робочих днів з дня виконання:

процедур, визначених статтею 79 Податкового кодексу України;

заходів, передбачених підпунктом 2 частини першої та частиною другою статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", щодо подання заяви на проведення позапланової перевірки у зв'язку із припиненням підприємницької діяльності, звірення сум нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування і подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період до подання реєстраційної картки.

2. У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням письмово зазначається та підтверджується особистим підписом фізичної особи - підприємця або уповноваженої нею особи інформація про вчинення всіх передбачених законодавством дій щодо порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи виконання процедур, передбачених абзацами другим - четвертим частини першої цієї статті.

3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця за її рішенням та внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності за її рішенням, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.

4. У разі, якщо реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням подається фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою особисто, державному реєстраторові додатково пред'являються паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність).

5. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням приймається за описом, копія якого в день надходження реєстраційної картки видається (надсилається поштовим відправленням) фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі з відміткою про дату її надходження.

6. Дата надходження реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

7. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, яка передбачена частиною першою цієї статті, без розгляду, якщо:

реєстраційна картка подана за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

реєстраційна картка не відповідає вимогам, встановленим частиною першою або другою статті 8 цього Закону;

не зазначено та не підтверджено особистим підписом фізичної особи - підприємця або уповноваженої нею особи відомості, передбачені частиною другою цієї статті.

Залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора у порядку, встановленому цією статтею, після усунення причин, що були підставою для залишення цієї реєстраційної картки без розгляду.

8. Про залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням без розгляду фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі в день надходження реєстраційної картки державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав про залишення реєстраційної картки без розгляду та реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відповідно до опису.

9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, яка подана для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, перевіряє відповідність заявлених фізичною особою - підприємцем (уповноваженою нею особою) у реєстраційній картці даних, передбачених частиною другою цієї статті, з використанням відомостей Єдиного державного реєстру.

10. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, якщо в Єдиному державному реєстрі:

наявне повідомлення органу доходів і зборів про невиконання фізичною особою - підприємцем процедур, визначених статтею 79 Податкового кодексу України (із зазначенням невиконаних процедур), і неможливість проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням та строк дії такого повідомлення не закінчений;

відсутнє повідомлення органу доходів і зборів про виконання фізичною особою - підприємцем процедур, визначених статтею 79 Податкового кодексу України, у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

наявне повідомлення Пенсійного фонду України про звірення сум нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування і не подання фізичною особою - підприємцем звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (із зазначенням невиконаних процедур), і неможливість проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, та строк дії такого повідомлення не закінчений;

відсутнє повідомлення Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування і подання фізичною особою - підприємцем звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

11. Повідомлення органу доходів і зборів та Пенсійного фонду України, передбачені абзацами другим і четвертим частини десятої цієї статті, надсилаються до Єдиного державного реєстру в електронній формі не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідної заяви, поданої фізичною особою - підприємцем на проведення перевірки у зв'язку із припиненням підприємницької діяльності, мають бути засвідчені підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку.

Строк дії зазначених повідомлень - 10 календарних днів з дня отримання Єдиним державним реєстром відповідного повідомлення.

Форми повідомлень, зазначених у цій частині, затверджуються органом доходів і зборів та Пенсійним фондом України відповідно за погодженням з Міністерством юстиції України.

Дата надходження до державного реєстратора повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

12. Відмова державного реєстратора у проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора у порядку, встановленому цією статтею, після усунення причин, що були підставою для відмови.

13. Про відмову у проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі в день надходження реєстраційної картки державний реєстратор видає (надсилає поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав відмови та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відповідно до опису.

14. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати надходження реєстраційної картки:

проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

залучає до реєстраційної справи цієї фізичної особи - підприємця другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

15. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

16. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням органам статистики, органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.";

4) у статті 49:

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слова "одинадцятою - двадцятою" замінити словами "першою - третьою";

5) у частині першій статті 491 слово "одинадцятою" замінити словом "першою";

6) у статті 51:

у назві статті слова "державної податкової служби" замінити словами "органам доходів і зборів", а після слова "припинення" доповнити словами "підприємницької діяльності";

частину першу після слів "державної реєстрації припинення" доповнити словами "підприємницької діяльності".

7) у тексті Закону слова "державна податкова служба" у всіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів".

5. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82, із змінами, внесеними законами України від 24 травня 2012 року N 4839-VI, від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

1) у абзаці сьомому частини першої статті 5 після слів "реєстраційної картки" доповнити словами "на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рушенням, наданих у порядку взаємообміну з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, але не раніше проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку";

2) у статті 6:

підпункт 2 частини першої доповнити словами "про проведення позапланової перевірки за його бажанням у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;";

у підпункті 2 частини другої:

після слова "зберігати" доповнити словами "протягом строку давності";

доповнити словами "а також документи первинного обліку, в тому числі, пов'язані з провадженням підприємницької діяльності;";

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"Після проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, до дати зняття з обліку осіб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, такі особи несуть обов'язки платника єдиного внеску та притягуються до відповідальності, передбаченої цим Законом за порушення порядку нарахування та сплати єдиного внеску, подання звітності, вчинені під час провадження ними підприємницької діяльності.";

3) у частині першій статті 14:

у підпункті 11 після слів "єдиного внеску" доповнити словами та знаками ", подання фізичною особою - підприємцем звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;";

доповнити підпунктом 12 такого змісту:

"12) надсилати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня після отримання письмової заяви, поданої фізичною особою - підприємцем на проведення позапланової перевірки у зв'язку з припиненням нею підприємницької діяльності, повідомлення Пенсійного фонду України в електронній формі, що мають бути засвідчені підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку, про:

не сплату єдиного внеску і не подання фізичною особою - підприємцем звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (із зазначенням невиконаних процедур) і неможливість проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

виконання обов'язків фізичною особою - підприємцем, визначених частиною другою статті 6 цього Закону, і можливість проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Строк дії зазначених повідомлень - 10 календарних днів з дня отримання Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного повідомлення.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, яка подала заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем до набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, визначеному статтею 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинною на момент подання такої заяви.

 

Голова
Верховної Ради України

В. РИБАК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців" (далі - проект Закону) розроблено на виконання пункту 64 розділу VI "Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг" Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128.

Даний проект Закону спрямований на скорочення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є істотне спрощення процедур, що застосовуються під час припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, скорочення терміну державної реєстрації припинення таких осіб.

Проектом Закону передбачається скасувати двоетапну процедуру припинення підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців за їх рішенням, згідно з якою на першому етапі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вноситься запис про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення підприємницької діяльності, а на другому етапі (не раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів від 2-х до 3-х місяців) - запис про проведення державної реєстрації припинення).

Проектом пропонується проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі поданої державному реєстратору реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням не пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначеної реєстраційної картки.

Для цього пропонується внести зміни до деяких законів України.

Зокрема, з метою врегулювання обов'язків фізичних осіб - підприємців за зобов'язаннями, пов'язаними з припиненням ними підприємницької діяльності, пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, визначивши строк пред'явлення вимог кредиторів та цивільно-правову відповідальність таких осіб.

Також проектом Закону пропонується внести зміни до Господарського кодексу України, відповідно до яких інформація про ліквідацію суб'єкта господарювання, порядок і строки заявлення кредиторами претензій до нього мають розміщуватися на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та визначити порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

3. Правові аспекти

Питання, що пропонується врегулювати у проекті Закону, регулюються Цивільним та Податковим кодексами України, Законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством доходів і зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Пенсійним фондом України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки направлений на запобігання вчиненню посадовими особами зазначених вище органів корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Проект Закону підлягає оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції з метою отримання зауважень і пропозицій до нього.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери і не підлягає погодженню суб'єктами Генеральної угоди.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Закону забезпечить спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Сфери впливу

Вплив, який справлятиме регуляторний акт

 

Ринкове середовище

Відсутній

Інтереси держави

1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Створення сприятливих умов для припинення малого бізнесу в Україні.
3. Зменшення черг до державних реєстраторів.
4. Задоволення потреб органів державної влади у частині одержання ними відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Інтереси суб'єктів господарювання

1. Спрощення та здешевлення припинення малого бізнесу в Україні.
2. Скорочення термінів процедури припинення суб'єктів господарювання.
3. Зменшення витрат коштів і часу суб'єктів господарювання, пов'язаних з процедурою припинення.

Очікувані наслідки: дія запропонованого регуляторного акта не передбачає завдання шкоди суб'єктам господарювання і обмеження їх прав. Інтереси громадян

Відсутні

 

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Закону:

створить умови, за яких процедура припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями за їх рішенням буде виконуватись кардинально швидко протягом одного робочого дня;

забезпечить на законодавчому рівні скорочення строків проведення позапланових перевірок контролюючими органами тих фізичних осіб - підприємців, якими прийнято рішення щодо припинення підприємницької діяльності;

дозволить скоротити строк пред'явлення вимог кредиторів до таких осіб, що не може становити менше двох і більше трьох місяців з дня опублікування відповідного повідомлення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

покращить місце України у світових рейтингах і підвищить інвестиційну привабливість України.

 

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова

19 квітня 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Обтяжливість процедур припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців є загальновідомою.

На сьогодні діє двоетапна процедура припинення підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців за їх рішенням (наразі, на першому етапі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вноситься запис про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення підприємницької діяльності, на другому етапі (не раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів від 2-х до 3-х місяців) - запис про проведення державної реєстрації припинення).

Статтею 501 Цивільного кодексу України визначено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до фізичних осіб - підприємців становить від двох до трьох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття підприємцем рішення щодо припинення, що ускладнює процедуру припинення підприємницької діяльності.

Таким чином виникла нагальна потреба спростити таку процедуру для фізичних осіб - підприємців, скоротити вищевказані строки, що стане додатковим заходом для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами відповідних державних органів своїх повноважень в межах, встановлених законом, та унеможливить тиск контролюючих органів на суб'єктів господарювання під час проведення перевірок, пов'язаних з припиненням таких суб'єктів.

Відтак основною метою проекту Закону є спрощення процедури припинення фізичних осіб - підприємців шляхом встановлення механізму для скорочення процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців до 1 робочого дня.

1.2. Обґрунтування неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта

Оскільки на сьогоднішній день процес проведення припинення державної реєстрації підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців за їх рішенням, встановлений законодавчими актами, вищевказана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного акта.

1.3. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

Фізичні особи - підприємці.

2. Обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Проект Закону спрямований на запровадження спрощеного принципу державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням, що забезпечить скорочення процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, ураховуючи положення про те, що фізична особа не має права оспорювати укладені нею договори, вимоги кредиторів та зобов'язання, пов'язані з підприємницькою діяльністю, на тій підставі, що вона не є підприємцем, після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

3. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою проекту Закону є спрощення процедури державної реєстрації припинення фізичних осіб - підприємців шляхом:

встановлення механізму для скорочення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця до 1 робочого дня;

обмеження максимального строку заявлення кредиторами своїх вимог до фізичної особи - підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність (не може становити менше двох і більше трьох місяців з дня опублікування повідомлення про державну реєстрацію припинення фізичної особи - підприємця за її рішенням).

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки нормативно-правового акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Збереження так званого "статусу-кво", що не розв'яже вищевказаної проблеми. Отже запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

2. Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо переходу фізичних осіб - підприємців на спрощену процедуру припинення підприємницької діяльності)" дозволить кардинально спростити процедури, що застосовуються під час припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, скоротити термін державної реєстрації припинення таких осіб, встановити максимальний строк заявлення кредиторами своїх вимог до фізичної особи - підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність, що не може становити менше двох і більше трьох місяців, що створить умови для виконання суб'єктами господарювання своїх зобов'язань, визначених законодавством.

Таким чином, єдиним способом вирішення вищезазначених проблем є прийняття проекту Закону. Такий спосіб відповідає вимогам чинного законодавства та потребам у вирішенні проблеми. Завдяки прийняттю проекту Закону розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Для досягнення поставлених цілей проектом Закону передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Зазначене дозволить вирішити питання щодо спрощення процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців.

6. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону дозволить спростити процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців.

Вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних наслідків у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог органами державної влади, суб'єктами господарювання висока.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачає нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує фінансування з Державного бюджету України.

7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону забезпечить спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Сфери впливу

Вплив, який справлятиме регуляторний акт

Ринкове середовище

Відсутній

Забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання

1. Спрощення процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням як суб'єктів господарювання.
2. Скорочення термінів процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням як суб'єктів господарювання.
3. Зменшення витрат коштів і часу фізичних осіб - підприємців за їх рішенням, пов'язаних з процедурою припинення.
Очікувані наслідки: дія запропонованого регуляторного акта не передбачає завдання шкоди суб'єктам господарювання і обмеження їх прав.

Забезпечення прав та інтересів громадян

Відсутній.

Забезпечення прав та інтересів держави

1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Скорочення часу на проведення перевірок, пов'язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців як суб'єктів господарювання.

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії даного регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. Оскільки проект Закону спрямований на спрощення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, необхідність у його дії є постійною.

9. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

- надходження до державного та місцевих бюджетів, пов'язані із дією акта, не передбачені;

- дія акта буде поширюватись на фізичних осіб - підприємців;

- час на виконання вимог акта витрачатися фізичними особами - підприємцями та органами державної влади не буде;

- рівень інформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - високий, оскільки його розміщено на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть здійснюватись статистичним методом.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної реєстраційної служби України на відповідний рік.

 

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова

19 квітня 2013 р.

 

Опрос