Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасной эксплуатации зданий и сооружений (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечної експлуатації будівель і споруд

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 961 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами такого змісту:

"Незабезпечення обстеження та паспортизації багатоквартирних житлових будинків, порушення порядку такого обстеження, невиконання заходів, необхідних для забезпечення надійності і безпеки під час їх експлуатації, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною дев'ятнадцятою цієї статті, вчинені щодо об'єктів III - V категорій складності (крім багатоквартирних житлових будинків), -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами дев'ятнадцятою або двадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2012 р., N 29, ст. 345, із змінами, внесеним Законом України від 20 листопада 2012 року N 5496-VI):

1) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Власники або управителі об'єктів IV - V категорії складності, а також балансоутримувачі чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків підвищеної поверховості та висотних, які не забезпечують обстеження та паспортизацію таких об'єктів, порушують порядок такого обстеження, а також не здійснюють заходи, необхідні для забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації, несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат.".

У зв'язку з цим частини восьму - дванадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - тринадцятою.

2) у частині десятій слово "восьмою" замінити словом "дев'ятою".

3. Пункт 3 частини четвертої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI та від 20 листопада 2012 року N 5496-VI) доповнити підпунктом такого змісту:

"в) усунення порушень вимог законодавства щодо огляду, обстеження та паспортизації об'єктів.".

4. У пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 20 листопада 2012 року N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності":

в абзаці другому слово "десятого" замінити словом "дев'ятого";

абзац третій викласти в такій редакції:

"абзацу десятого та одинадцятого підпункту 27 і абзаців десятого та одинадцятого підпункту 29 пункту 7 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1 - 3 розділу I, які набирають чинності з дня набрання чинності абзацом одинадцятим підпункту 27 пункту 7 розділу I Закону України від 20 листопада 2012 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 1).

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечної експлуатації будівель і споруд"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

З 6 липня 2013 р. набирає чинності стаття 392 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", якою установлено загальні засади обстеження та паспортизації об'єктів.

Зокрема, положеннями цієї статті встановлено, що поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів протягом усього періоду їх існування здійснюють та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом власники або управителі таких об'єктів.

Частиною шостою згаданої статті регламентовано, що незабезпечення обстеження та паспортизації об'єкта, що підлягає обов'язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Зазначені положення набирають чинності 6 липня 2014 р.

Однак на сьогодні така відповідальність законами не передбачена.

Залишення ситуації без змін матиме негативні наслідки як для суб'єктів господарювання (відсутність визначених суб'єктів відповідальності та чітко встановлених санкцій може призвести до зловживань органами державного нагляду), так і громадян (мешканці будівель і споруд не мають гарантій щодо їх надійності, безпечності і стійкості з плином часу).

Таким чином, існує потреба у державному регулюванні, шляхом запровадження прозорого і дієвого правового механізму здійснення контролю у цій сфері. Предметом регулювання є адміністративні відносини між регуляторним органом та суб'єктами господарювання, громадянами.

Зазначене відповідає встановленим Президентом України завданням (абзац другий пункту 1 доручення Президента України від 28.12.2012 N 1-1/3521) щодо визначення порядку здійснення контролю за проведенням обстеження об'єктів будівництва і реалізацією заходів з їх безпечної експлуатації; повноважень відповідних державних органів та їх посадових осіб при здійсненні такого контролю; прав, обов'язків та відповідальності фізичних та юридичних осіб у зазначеній сфері.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є запровадження прозорого правового механізму здійснення контролю за проведенням обстеження об'єктів будівництва і реалізацією заходів з їх безпечної експлуатації контролю шляхом:

установлення суб'єктів відповідальності: власники або управителі об'єктів, які підлягають обов'язковому обстеженню (для житлових будинків - балансоутримувачі чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків);

визначення розміру санкцій у залежності від правопорушення;

визначення уповноважених контролюючих суб'єктів;

відтермінування набрання чинності нормою про відповідальність за порушення вимог законодавства щодо огляду, обстеження та паспортизації об'єктів до 1 січня 2015 року.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту Закону були розглянуті такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- не забезпечує досягнення цілей державного регулювання
- залишає невпорядкованими відносини між державним органом та суб'єктами господарювання в частині контролю за порушення вимог законодавства щодо огляду, обстеження та паспортизації об'єктів

- не відповідає принципам регуляторної політики
- проблема не розв'язується
- залишається прогалина у чинному законодавстві.

Прийняття тимчасового регуляторного акта з питань контролю за порушення вимог законодавства щодо огляду, обстеження та паспортизації об'єктів

- частково забезпечує досягнення цілей державного регулювання
- не повністю відповідає потребам у вирішені проблеми

- не відповідає принципу послідовності регуляторної діяльності
- можлива недовіра з боку учасників відносин до тимчасового документа, існує ризик свідомого невиконання його вимог в очікуванні постійного загального регулювання

Обраний спосіб
(Внесення змін до законодавчих актів)

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання
- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми
- встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання

- забезпечує досягнення визначених цілей
- відповідає принципам державної регуляторної політики
- упорядковує відносини між державним органом та суб'єктами господарювання (громадянином)
- нівелює можливість зловживань в питаннях здійснення відповідного контролю

Тому єдиним способом вирішення проблеми є обраний спосіб.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, проектом зазначеного регуляторного акта передбачено внести зміни до:

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності".

Змінами передбачається:

установити суб'єктів відповідальності: власники або управителі об'єктів, які підлягають обов'язковому обстеженню (для житлових будинків - балансоутримувачі чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків);

визначити розмір санкцій у залежності від правопорушення;

визначити уповноважений контролюючий суб'єкт;

відтермінувати набрання чинності нормою про відповідальність за порушення вимог законодавства щодо огляду, обстеження та паспортизації об'єктів до 1 січня 2015 року.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути зміни до законодавства, які суперечитимуть нормам, викладеним у цьому акті.

Позитивно можуть вплинути такі фактори:

- рівень освіти населення;

- підвищення рівня правосвідомості учасників відносин.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта висока. Вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України. Для адміністрування процесу контролю немає необхідності створювати нові робочі місця. Виконання цієї роботи буде покладено на посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

В цілому прийняття регуляторного акта дозволить запровадити прозорий правовий механізм контролю за проведенням обстеження об'єктів будівництва і реалізацією заходів з їх безпечної експлуатації.

Аналіз вигод та витрат:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Прозорість сфери
2. Зменшення часових витрат на роз'яснювальну роботу
3. Реалізація регуляторних функцій держави
4. Посилення довіри до органів державної влади, які стоять на захисті прав та інтересів суспільства

Відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання і громадян

1. Покращення показників надійності, безпечності і стійкості будівель і споруд
2. Створення сприятливих умов для володіння, користування та розпорядження об'єктами житлового фонду

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений у часі з моменту його прийняття.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

Прогнозні показники:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта - на всіх власників або управителів прийнятих в експлуатацію об'єктів;

- рівень поінформованості суб'єктів містобудівної діяльності з основних положень акта вище середнього;

- час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або фізичним особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - низький.

Статистичні показники:

- розмір надходжень до державного бюджету, грн.;

- кількість виявлених правопорушень у сфері, що регулюється.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. П. Темник

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечної експлуатації будівель і споруд"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечної експлуатації будівель і споруд" розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання абзацу другого пункту 1 доручення Президента України від 28.12.2012 N 1-1/3521 (доручення Прем'єр-міністра України від 02.01.2013 N 51778/1/1-12).

2. Мета та шляхи її досягнення

Проектом акта передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань безпечної експлуатації будівель і споруд, зокрема з питань контролю за проведенням обстеження об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню, та здійсненням заходів з їх безпечної експлуатації.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 доручення Президента України від 28.12.2012 N 1-1/3521 на законодавчому рівні має бути визначено порядок здійснення контролю за проведенням обстеження об'єктів будівництва і реалізацією заходів з їх безпечної експлуатації; повноваження відповідних державних органів та їх посадових осіб при здійсненні такого контролю; права, обов'язки та відповідальність фізичних та юридичних осіб у зазначеній сфері.

Поставлене завдання пропонується вирішувати наступним чином.

З 06.07.2013 згідно з абзацом одинадцятим підпункту 27 пункту 7 розділу I Закону України від 20.11.2012 N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності" набирає чинності стаття 392 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", якою установлено загальні засади обстеження та паспортизації об'єктів.

Відповідно до цієї статті поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів протягом усього періоду їх існування здійснюють та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом власники або управителі таких об'єктів.

Відповідно до частини шостої цієї статті, яка набирає чинності 06.07.2014, незабезпечення обстеження та паспортизації об'єкта, що підлягає обов'язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Однак на сьогодні така відповідальність законами не передбачена, тому проектом акта пропонується:

установити суб'єктів відповідальності: власники або управителі об'єктів, які підлягають обов'язковому обстеженню (для житлових будинків - балансоутримувачі чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків);

визначити розмір санкцій у залежності від правопорушення.

Для цього пропонується внести зміни до статті 961 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

Контроль за проведенням обстеження об'єктів будівництва і реалізацією заходів з їх безпечної експлуатації буде здійснюватися в системі державного архітектурно-будівельного контролю, загальні засади якого (органи контролю, повноваження посадових осіб цих органів, порядок здійснення контролю тощо) на цей час вже визначені законодавством.

З 06.07.2014 згідно з абзацами десятим та одинадцятим підпункту 29 пункту 7 розділу I Закону України від 20.11.2012 N 5496-VI набирає чинності пункт 11 частини четвертої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", відповідно до якої посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю отримають повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також за реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

Для здійснення ними контрольних функцій у зазначеній сфері пропонується також внести зміни до частини четвертої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", передбачивши можливість видання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства щодо огляду, обстеження та паспортизації об'єктів.

З метою забезпечення можливості для здійснення власниками або управителями передбачених законодавством заходів з обстеження та паспортизації об'єктів пропонується відтермінувати норми щодо відповідальності за невиконання зазначених вимог до 1 січня 2015 року.

3. Правові аспекти

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

Закон України від 20.11.2012 N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Для проведення громадської антидискримінаційної експертизи проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом.

Проект акта розроблено з метою забезпечення на нормативно-правовому рівні врегулювання питань відповідальності за незабезпечення обстеження та паспортизації об'єкта, що підлягає обов'язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки, які стосуються суб'єктів господарювання.

Таким чином, існує потреба у державному регулюванні, предметом якого є адміністративні відносини між регуляторним органом та суб'єктами господарювання, громадянами.

Аналіз вигод та витрат:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Прозорість сфери надання послуг
2. Зменшення часових витрат на роз'яснювальну роботу
3. Реалізація регуляторних функцій держави
4. Посилення довіри до органів державної влади, які стоять на захисті прав та інтересів суспільства

Відсутні

Інтереси суб'єктів

1. Скорочення часових витрат, пов'язаних з виконанням вимог законодавчих актів господарювання і громадян
2. Забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель і споруд, реалізація права на безпечне оточуюче середовище

Відсутні

Проект акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття закону дозволить установити відповідальність за незабезпечення обстеження та паспортизації об'єкта, що підлягає обов'язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізацію заходів щодо забезпечення надійності та безпеки будівель та споруд, що сприятиме створенню безпечних умов життя, праці та відпочинку для громадян.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. П. Темник

Опрос