Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины (относительно взимания платы за землю) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Податкового кодексу України
(щодо справляння плати за землю)

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112, із змінами і доповненнями) викласти у такій редакції:

"288.5.1. не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону "Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо справляння плати за землю)"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння плати за землю)" розроблено у зв'язку з необхідністю створення рівних умов в оподаткуванні земельних ділянок, а також ресурсного забезпечення виконання функцій держави.

Метою законопроекту є необхідність вжиття державою заходів щодо створення економічних умов для забезпечення принципу рівності усіх платників перед законом.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону сприятиме удосконаленню механізму оподаткування землі та створення рівних умов оподаткування платою за землю.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Поширення на всі категорії земель вимоги, згідно якої мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності, не може бути менше 3-кратного розміру земельного податку.

Залишити без змін діючі норми розділу XIII "Плата за землю" Податкового кодексу України. При цьому порушене питання залишаться невирішеними.

Зазначений проект Закону створить більш рівні умови оподаткування платою за землю.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Законопроектом передбачається поширення на всі категорії земель вимоги, згідно якої мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності, не може бути менше 3-кратного розміру земельного податку.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Удосконалення механізму оподаткування землі.

Витрати держави відсутні.

Інтереси суб'єктів господарювання

1. Вирівнювання умов справляння орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Витрати у суб'єктів господарювання відсутні.

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строк дії акта

Термін дії проекту Закону не обмежений.

8. Показники результативності акта

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання із основних положень акта високий, оскільки проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України www.mfu.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

Опрос