Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О политических партиях в Украине" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 2 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118) викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Поняття політичної партії

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що бере участь у політичній діяльності.

Під політичною діяльністю у цьому Закону мається на увазі суспільна діяльність, що ґрунтується на врахуванні політичних інтересів, мобілізації політичних сил і здійснюється з метою досягнення політичних цілей - сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян. Політична діяльність провадиться шляхом участі у всеукраїнському та місцевих референдумах, виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участі в управлінні державними справами та шляхом проведення мирних зібрань.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною другою статті 5 Основного Закону України передбачено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Конституції України держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.

Відповідно до статті 69 Конституції України основними формами безпосередньої демократії є вибори та референдум, а згідно з частиною першою статті 38 цієї Конституції громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Отже, однією з основоположних умов демократії є участь громадян в політичній діяльності. Така діяльність громадян провадиться шляхом їх участі у політичному житті суспільства, зокрема через право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Разом з тим інституйоване Основним Законом поняття політичної діяльності на сьогодні не знайшло свого належного законодавчого втілення.

Зокрема, у статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні", якою дається визначення поняття політичної партії, встановлено, що політична партія, зокрема, бере участь у політичних заходах. При цьому зміст поняття "політичні заходи" у цьому Законі та інших законодавчих актах не розкрито.

Враховуючи важливість питання належного законодавчого врегулювання поняття та форм політичної діяльності, законопроектом пропонується внести зміни до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні", якими пропонується уточнити поняття політичної партії як суб'єкта політичної діяльності та визначити поняття і форми політичної діяльності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні" (далі - проект Закону) має на меті врегулювати на законодавчому рівні поняття та форми політичної діяльності.

Так, відповідно до проекту Закону політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що бере участь у політичній діяльності.

Політичну діяльність проектом Закону пропонується визначити як суспільну діяльність, що ґрунтується на врахуванні політичних інтересів, мобілізації політичних сил і здійснюється з метою досягнення політичних цілей - сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян. Політична діяльність провадиться шляхом участі у всеукраїнському та місцевих референдумах, виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участі в управлінні державними справами та шляхом проведення мирних зібрань.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері є Конституція України, Закон України "Про політичні партії в Україні".

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону додаткових фінансових витрат не потребуватиме.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною реєстраційною службою.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення публічного громадського обговорення та буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мін'юсту у рубриці "Обговорюємо законопроекти".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні" дозволить у розвиток конституційних положень на законодавчому рівні врегулювати суспільні відносини, пов'язані із здійсненням політичної діяльності.

 

Міністр

О. Лавринович

3 квітня 2013 року

 

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні"

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про політичні партії в Україні"

Стаття 2. Поняття політичної партії

Стаття 2. Поняття політичної партії

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що бере участь у політичній діяльності. Під політичною діяльністю у цьому Закону мається на увазі суспільна діяльність, що ґрунтується на врахуванні політичних інтересів, мобілізації політичних сил і здійснюється з метою досягнення політичних цілей - сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян. Політична діяльність провадиться шляхом участі у всеукраїнському та місцевих референдумах, виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участі в управлінні державними справами та шляхом проведення мирних зібрань.

____________

Опрос