Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 288.5 статті 288:

1) абзац третій підпункту 288.5.1 після слів "для інших категорій земель" доповнити словами "(крім земельних ділянок, що використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури))";

2) підпункт "а" підпункту 288.5.2 викласти в такій редакції:

"а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) та для земельних ділянок, що використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури) - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;".

2. У підрозділі 6 розділу XX "Перехідні положення":

1) назву підрозділу викласти в такій редакції:

"Особливості справляння плати за землю";

2) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Встановити, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, які використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури) відповідно до правочинів, укладених до 1 січня 2014 року, справляється у розмірі, визначеному цим Кодексом.".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Президент України

В. Ф. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 288. Орендна плата

Стаття 288. Орендна плата

288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

288.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

288.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

288.5.1. не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

 
 
288.5.2. не може перевищувати:

а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;

 

б) для земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності та надані для будівництва та/або експлуатації аеродромів - чотирикратний розмір земельного податку, що встановлюється цим розділом;

в) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

 
288.5.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

288.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

288.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 цього розділу.

288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

288.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

288.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

288.5.1. не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

для інших категорій земель (крім земельних ділянок, що використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури)) - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

288.5.2. не може перевищувати:

а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) та для земельних ділянок, що використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури) - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;

б) для земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності та надані для будівництва та/або експлуатації аеродромів - чотирикратний розмір земельного податку, що встановлюється цим розділом;

в) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

 
288.5.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

288.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

288.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 цього розділу.

Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку

Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю

1. Протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.

1. Протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.

2. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме:

літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.

2. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме:

літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.

3. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

3. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

4. До 1 січня 2016 року від сплати земельного податку звільняються суб'єкти суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005)

4. До 1 січня 2016 року від сплати земельного податку звільняються суб'єкти суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005)

5. Звільняються від сплати земельного податку сторони контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", за земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об'єкта, передбаченого проектом, до дня передачі виконавцем замовнику готового об'єкта.

5. Звільняються від сплати земельного податку сторони контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", за земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об'єкта, передбаченого проектом, до дня передачі виконавцем замовнику готового об'єкта.

 

6. Встановити, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, які використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури) відповідно до правочинів, укладених до 1 січня 2014 року, справляється у розмірі, визначеному цим Кодексом.

 

Директор Департаменту тваринництва
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

А. А. Гетя

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Зазначений проект Закону розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання пункту 3 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про аквакультуру", за яким Верховна Рада України доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би врегулював питання щодо зменшення розміру орендної плати за землі водного фонду державної та комунальної власності.

Рибницькі ставові господарства здебільшого розташовані у поймах водних артерій (річок, каналів, струмків, лиманів, озер тощо), заболочених територіях, ярах та низинах. Для їх будівництва були виділені землі непридатні до сільськогосподарської або іншої діяльності - руслові та пойменні ділянки, болота, яри, низини, вимочки та чагарники.

Фактично у рибницьких ставкових господарствах лише 50 - 70 % земель використовуються для отримання рибопродукції. До інших земель відносяться ділянки під допоміжними ставками та спорудами, захисними смугами, заболоченими ділянками, зонами підтоплення, ділянками, що заросли очеретом та чагарниками тощо.

Відповідно до чинного законодавства річна сума орендної плати за землі водного фонду складає не менше трикратного розміру земельного податку та не більше 12 відсотків нормативної грошової оцінки, а в разі коли земельна ділянка отримана на конкурентних засадах орендна плата може перевищувати граничний розмір.

Наприклад, якщо на сьогоднішній день укласти договір оренди земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту під рибницьким ставом орендна плата за 1 гектар землі становитиме:

в Житомирській області від 124 до 1648 гривень;

в Київській області від 192 до 2560 гривень;

в Черкаській області від 239 до 3187 гривень.

Фактично суб'єкт аквакультури з одного гектара "корисної" площі водного плеса (лише вирощувальних та нагульних ставків) може отримати від 500 до 2000 кг товарної риби і лише на другий або третій рік вирощування. Разом з тим рибники змушені сплачувати орендну плату за земельну ділянку - від 185 до 2465 гривень за гектар, за оренду водного об'єкту - від 200 до 500 гривень за гектар водного плеса та за користування гідротехнічними спорудами - близько 390 гривень з одного гектару в рік.

Тобто при веденні рибогосподарської діяльності суб'єкт аквакультури, наприклад у Житомирській області, теоретично може отримати на другий-третій рік вирощування від реалізації риби від 5000 до 20000 гривень з 1 гектара водного дзеркала (лише "корисної" площі). Термін вирощування 30 місяців (при трилітньому циклі). Разом з тим рибник змушений протягом 30 місяців сплатити орендну плату за землю у сумі від 3720 до 49440 грн.

Орендна ставка в розмірі 3 - 4 % нормативної грошової оцінки, що приблизно становить 200 гривень з гектара земель водного фонду може сплачуватися суб'єктами аквакультури, але лише в умовах невеликих господарств, але при цьому у них відсутні кошти на розвиток виробництва, реконструкції та переобладнання рибницьких господарств, впровадження ресурсоощадних технологій тощо.

Застосування більш високих орендних ставок за землю робить діяльність з вирощування риби збитковою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є оптимізація сплати суб'єктам аквакультури орендної плати за використання земель водного фонду під рибницькими господарствами (комплексами рибогосподарських технологічних водойм, інших виробничих будівель та споруд).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України "Про аквакультуру", Бюджетний та Податковий кодекси України.

Законопроект не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначених пропозицій не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат. Передбачені проектом норми щодо встановлення оптимальної орендної плати за землі водного фонду, що надаються для здійснення аквакультури. Запровадження норм законопроекту дасть можливість:

суб'єктам аквакультури оформляти землі водного фонду під рибогосподарськими технологічними водоймами на умовах оренди;

вивільнені від оренди земель кошти вкладати у новітні технології;

підвищити інвестиційну привабливість галузі;

збільшити обсяги вирощування рибопродукції та реалізації для населення України.

Крім того, норми законопроекту суттєво зменшать кількість земель, що використовуються безоплатно. Зменшення фінансового навантаження дасть змогу суб'єктам аквакультури різної форми власності активніше розвивати виробництво, створювати нові робочі місця, що у свою чергу збільшить надходження коштів від діяльності суб'єктів аквакультури до державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" потребує погодження Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства земельних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект закону не містить ознак дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації України".

7. Запобігання корупції

Законопроект відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття законопроекту дозволить оптимізувати оренду плату за землі водного фонду для суб'єктів аквакультури під рибницькими господарствами. Це дасть суттєвий поштовх розвитку вітчизняної аквакультури, реконструкцію та переобладнання застарілих технологічного обладнання та робочих машин, застосування у рибництві нових ресурсоощадних технологій.

11. Прогноз результатів

У сукупності з нормами прийнятого Закону України "Про аквакультуру" прийняття законопроекту складає передумови створення механізму реалізації положення про комплексне використання земельної ділянки з розташованими на ній водними об'єктами, технологічної водойми, інших виробничих будівель та споруд та запроваджує збалансовану орендну плату за їх користування.

 

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

О. В. Сень

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (далі - Проект) розроблено на виконання пункту 3 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про аквакультуру", за яким Верховна Рада України доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би врегулював питання щодо зменшення розміру орендної плати за землі водного фонду державної та комунальної власності.

Суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується Проект, полягає у внесенні змін та доповнень до Податкового кодексу України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання оптимізації сплати суб'єктами аквакультури орендної плати за використання земель водного фонду під рибницькими господарствами (комплексами рибогосподарських технологічних водойм, інших виробничих будівель та споруд), і є метою врегулювання питання щодо зменшення розміру орендної плати за землі водного фонду державної та комунальної власності.

Механізмом досягнення вказаної мети є прийняття Проекту.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб - залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України "Про аквакультуру".

Другий альтернативний спосіб - прийняття Проекту сприятиме вдосконаленню та врегулюванню питання щодо справляння орендної плати за водні об'єкти (їх частини).

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність.

Прийняття Проекту дозволить створити механізм реалізації положення про комплексне використання земельної ділянки з розташованими на ній водними об'єктами, технологічної водойми, інших виробничих будівель та споруд та дозволить запровадити збалансовану орендну плату за їх використання.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить оптимізувати орендну плату за землі водного фонду для суб'єктів аквакультури під рибницькими господарствами. Це дасть суттєвий поштовх розвитку вітчизняної аквакультури, реконструкцію та переобладнання застарілих технологічного обладнання та робочих машин, застосування у рибництві нових ресурсоощадних технологій.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

враховуючи що аквакультура є виробництво з високим ступенем ризику, значного впливу зовнішніх умов, зменшення сплати за землю у межах, визначених законопроектом, підвищить інвестиційну привабливість галузі;
нарощування виробництва продукції аквакультури з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній продукції рибної промисловості

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

можливість суб'єктам аквакультури оформляти землі водного фонду під рибогосподарськими технологічними водоймами на умовах оренди;
вивільнені від оренди земель кошти вкладати у новітні технології

Додаткові витрати відсутні

Населення

збільшення споживання рибної продукції на душу населення

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів у вигляді: справляння орендної плати за водні об'єкти (їх частини).

Кількість суб'єктів господарювання або фізичних осіб-підприємців на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому рибогосподарську діяльність.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання на які поширюється дія акта середній, за рахунок розміщення Проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України - www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України - www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження - кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

О. В. Сень

Опрос