Идет загрузка документа (204 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития природно-заповедного дела и приведения в соответствие с требованиями законов Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и "Об административных услугах" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.03.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статті 771, 824 та 825 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122), викласти у такій редакції:

"Стаття 771. Порушення порядку випалювання рослинності або її залишків

Порушення порядку випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, а так само невжиття особою заходів щодо своєчасного гасіння рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

"Стаття 824. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

"Стаття 825. Порушення правил передачі відходів

Передача відходів іншим власникам з порушенням установлених правил їх зберігання, оброблення або видалення, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) пункт 6 статті 81 виключити;

2) пункт 2 статті 9 виключити;

3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:

"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, на проведення робіт на землях водного фонду, також розробки та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;";

4) пункт 5 частини першої статті 151 викласти у такій редакції:

"5) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду;";

5) у частині першій статті 16:

пункт 9 виключити;

пункт 91 викласти у такій редакції:

"91) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду;";

6) пункт 5 статті 17 виключити;

7) пункт 4 та 8 статті 171 виключити;

8) пункт 3 статті 172 виключити;

9) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скидання у водні об'єкти, та затверджуються:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Якщо скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об'єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України";

10) доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження зазначеної діяльності, які вносяться до неї на підставі декларацій, що подаються такими суб'єктами.

Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти формується з метою:

ведення обліку суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

надання високоякісних послуг у сфері розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

забезпечення суб'єктів господарювання, що здійснюють спеціальне водокористування достовірною інформацією про суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

надання довідкової інформації суб'єктам господарювання, що здійснюють спеціальне водокористування.

Формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері у сфері охорони навколишнього природного середовища, у встановленому ним порядку.";

11) статті 49 та 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного та місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється на підставі клопотання водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді, та за участі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, - у разі використання поверхневих вод; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, - у разі використання підземних вод; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 45 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3) надання зауважень до клопотання центральними органами виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я в межах компетенції, визначеної цією статтею.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, на підставах, визначених статтею 55 цього Кодексу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя зазначені ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, без його коригування.

Спеціальне водокористування є платним.";

"Стаття 55. Підстави для припинення дії дозволу (права) на спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування припиняється шляхом його анулювання у разі:

1) якщо немає потреби у спеціальному водокористуванні;

2) припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, яка є власником дозволу;

3) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

4) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

5) необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;

6) анулювання погодження клопотання;

7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.";

12) частину четверту статті 68 виключити;

13) статтю 86 викласти у такій редакції:

"Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

На землях водного фонду на підставі дозволу можуть проводитися роботи, пов'язані з облаштуванням гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, з поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій. Проведення на землях водного фонду робіт, пов'язаних із видобуванням корисних копалин, бурових та геологорозвідувальних робіт здійснюється відповідно до Кодексу України про надра.

Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з відповідними обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та обласними, Київською, Севастопольською міськими радами, а на території Автономної Республіки Крим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у випадку проведення робіт на землях, зайнятих морями у межах внутрішніх морських вод і територіальному морі та у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів;

центральним органом виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної політики у сфері водного господарства у випадку проведення робіт на інших землях водного фонду.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу залежить від строку, необхідного для проведення відповідних робіт та визначеного проектною документацією, але не може перевищувати семи років. Якщо суб'єкт господарювання не закінчує проведення робіт у передбачений дозволом строк, він подає до органу, що видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більш як один раз.";

14) статтю 106 виключити.

3. У статті 69 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

а) частину першу після слів "що видається" доповнити словами "переоформляється, видається дублікат, анулюється";

б) частину другу після слів "головного користування" доповнити словами "(лісорубний квиток)";

в) частину третю після слів "лісових ресурсів" доповнити словами "(лісовий квиток)";

г) частину п'яту після слів "Спеціальний дозвіл" доповнити словами "(лісорубний квиток)";

д) доповнити частинами десятою - п'ятнадцятою такого змісту:

"Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування, проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства, встановлюється з дати його видачі, але не раніше 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 квітня року, наступного за роком рубки. У період з 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 січня року рубки виконуються підготовчі роботи.

Строк дії спеціального дозволу на інші види спеціального використання лісових ресурсів встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем.

У разі настання стихійного лиха або з інших причин, що унеможливлюють заготівлю деревини, строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) подовжується не більш як на три місяці органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.";

4. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5, ст. 34):

1) у пункті "г" статті 201 слова "на захоронення (складування) небезпечних відходів," виключити;

2) у пункті "д" статей 203 та 204 слова "на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)," замінити словами "на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

3) частину другу статті 53 виключити;

4) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:

"Розміщення відходів дозволяється лише за наявності ліміту на розміщення відходів, що видається відповідно до Закону України "Про відходи".

5. У Законі України "Про природно-заповідний фонду України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277; 2000 р., N 4, ст. 26; 2004 р., N 15, ст. 228; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

1) статті 3 і 5 викласти відповідно в такій редакції:

"Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

До природно-заповідного фонду України належать:

природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;

штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони:

заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні;

пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.";

"Стаття 5. Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону і затверджуються:

центральним органом виконавчої влади, що здійснює фонду формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, - щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами.

Ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки місцевого значення та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва відповідно до законодавства України можуть бути юридичними особами.";

2) у статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади в галузі культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури";

3) статтю 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення природоохоронних заходів та заходів з відновлення їх природних комплексів та об'єктів;";

У зв'язку з цим абзаци другий-десятий вважати абзацами третім-одинадцятим;

4) у статті 9:

а) частину першу викласти у редакції:

"Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть використовуватися у порядку загального та спеціального використання:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

у господарських цілях;

для потреб моніторингу навколишнього природного середовища."

б) у частині другій:

слова "а також" замінити словами "у тому числі";

після слова "плодів," доповнити словом "грибів,";

в) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Загальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до їх положень."

5) статтю 91 викласти у такій редакції:

"Стаття 91. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Перелік встановлених цим Законом видів використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і порядок їх використання визначаються режимом територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Для отримання ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, фізична або юридична особа (заявник) має надати визначеному цим Законом органу виконавчої влади:

1) клопотання про встановлення ліміту у довільній формі;

2) проект ліміту, складений за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у трьох примірниках;

3) обґрунтування встановлення лімітів, яке має містити обсяг та/або площу використання території чи об'єкту природно-заповідного фонду або його природного ресурсу, строк використання та умови використання, враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території чи об'єкту природно-заповідного фонду, містити пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу, місце використання, площу в гектарах, обґрунтування обсягів використання, які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються і не призведуть до їх деградації, підтверджені відповідними проектно-нормативними документами та розрахунками;

4) погодження обґрунтування встановлення лімітів підприємством, установою, організацією - науковим куратором території чи об'єкту природно-заповідного фонду, а разі його відсутності - профільною науковою або науково-дослідною установою;

5) витяг з рішення наукової або науково-технічної ради території або об'єкту природно-заповідного фонду, для якого створення такої ради передбачено цим Законом, про результати розгляду обґрунтування встановлення ліміту;

6) картосхему території чи об'єкту природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок де буде здійснюватися використання природних ресурсів.

Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється щорічно на безоплатній основі.

Граничний строк затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду становить 45 календарних днів.

У разі не затвердження уповноваженим на те органом виконавчої влади ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду він повертається заявникові з письмовим поясненням підстави для відмови у його затвердженні.

Підстави для відмови у затвердженні ліміту є:

клопотання про встановлення лімітів на види використання природних ресурсів, які суперечать цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду чи не передбачені цим законом;

подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений цим законом;

виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей;

негативне рішення науково-технічної ради території або об'єкту природно-заповідного фонду за результатами розгляду обґрунтування встановлення ліміту;

непогодження обґрунтування встановлення лімітів науковим куратором території або об'єкту природно-заповідного фонду;

неврахування заявником зауважень або пропозицій науково-технічної ради території або об'єкту природно-заповідного фонду чи його наукового куратора.

У разі усунення заявником причин, що стали відмовою у затвердженні ліміту, він вноситься та розглядається повторно, у порядку визначеному цим Законом.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що мають спеціальні адміністрації - їх спеціальними адміністраціями.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) здійснюється на підставі дозволів, що видаються місцевими радами за погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням із органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається Кабінетом Міністрів України.

Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3) відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування;

2) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

3) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

4) порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі.";

6) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Державне управління та регулювання в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду

Державне управління та регулювання в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

На центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, покладається управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, а також за рішенням Кабінету Міністрів України - іншими територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, які відповідно до статті 5 цього Закону набули статус юридичної особи і перебувають у державній власності.";

7) у статті 12:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"У складі спеціальної адміністрації з управління територією чи об'єктом природно-заповідного фонду створюються структурні підрозділи, які забезпечують виконання завдань, покладених на відповідну територію, об'єкт природно-заповідного фонду відповідно до цього Закону.";

8) у статті 14:

а) частину третю викласти в такій редакції "У випадках, передбачених цим Законом, з метою визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства і вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, екологічної освітньо-виховної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об'єктів, які передбачається здійснити протягом п'яти років, а також стратегії розвитку об'єкта природно-заповідного фонду на десять років розробляється проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду.";

б) доповнити частиною такого змісту: "З метою забезпечення охорони, раціонального використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються режими рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища."

9) у статті 15:

у частині першій після слів "науково-дослідні" доповнити словами "екологічні освітньо-виховні";

у частині другій слова "Ділянки землі та водного простору" замінити словами "Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами", а слова "цим Законом та іншими актами законодавства України" - словами "цим та іншими законами України";

10) у статті 16:

а) абзац третій частини першої після слів "усі види лісокористування" доповнити словами "суцільні санітарні рубки";

б) частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:

"Проекти організації території природних заповідників та охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими проектними організаціями і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду.

У разі термінової необхідності за клопотанням науково-технічної ради природного заповідника, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на території природного заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, та в інших цілях, не передбачених Проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів";

в) у частині шостій слово "дирекції" замінити словами "спеціальної адміністрації";

11) у статті 17:

а) у частині першій після слів "науково дослідними" доповнити словами "культурно-освітніми";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Біосферні заповідники включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера"."

12) частину п'яту статті 18 викласти в такій редакції:

"Проекти організації території біосферних заповідників та охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими проектними організаціями і затверджуються центральним органом виконавчої влади, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

13) частини другу і третю статті 20 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються національним природним паркам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України.

До складу територій національних природних парків можуть включатися земельні ділянки з усіма природними ресурсами та об'єктами інших землевласників та землекористувачів.";

14) у статті 21:

а) у частині першій:

в абзаці третьому після слів "головного користування," доповнити словами "прохідні рубки,";

в абзаці п'ятому слова "землі інших землевласників та землекористувачів" замінити словами "інші земельні ділянки";

б) в частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

15) у статті 23:

а) у частині першій після слова "природоохоронними" доповнити словами ", культурно-освітніми,";

б) у частині третій слова "законодавством України" замінити словами "законами України";

16) у частині другій статті 24 слова "державним органом, який прийняв рішення про організацію парку" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

17) у частині третій статті 26, частині другій статті 28, частині другій статті 30 та частині п'ятій статті 38 слова "беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження" замінити словами "забезпечують додержання режиму їх охорони та збереження";

18) частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються ботанічним садам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України.";

19) у частині 2 статті 32, частині третій статті 34, частині третій статті 36 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", слова "органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".;

20) частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються дендрологічним паркам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України.";

21) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються зоологічним паркам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України.";

22) у частині другій статті 37 слова "є природоохоронними рекреаційними установами" замінити словами "можуть бути природоохоронними рекреаційними установами";

23) у статті 38:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань, загрожує їх збереженню та суперечить положенню про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва.";

б) у частині четвертій:

в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці третьому слова "органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

24) у частині третій статті 40 слова "державними органами, які приймають рішення про їх виділення" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

25) у статті 42:

а) у частині першій та частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) частини другу та третю після слів "у складі" доповнити словом "спеціальної";

в) у частинах другій, четвертій, сьомій та дев'ятій слова "у підпорядкуванні", "в підпорядкуванні" замінити словами "в управлінні";

г) у частині четвертій слова "державних заповідників" замінити словами "природних заповідників";

д) у частинах четвертій та дев'ятій слова "адміністраціями", "адміністрацій" замінити відповідно словами "спеціальними адміністраціями", "спеціальних адміністрацій";

е) у частині сьомій вилучити слова ", до складу яких включаються провідні науковці та фахівці";

26) частину другу статті 43 викласти в такій редакції:

"Порядок підготовки та програма Літопису природи затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, разом із Національною академією наук України.";

27) у статті 45 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

28) у статті 47:

а) у частині першій:

слова "від наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної, рекламно-видавничої та іншої діяльності в межах заповідних територій та об'єктів" замінити словами "від платних послуг";

слова "щодо охорони відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "із виконання завдань, установлених для відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду цим Законом";

б) у частині другій:

слово "адміністрації" замінити словами "спеціальні адміністрації";

слова "за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами" виключити;

29) у статті 48:

у реченні другому частини третьої після слів "включаються представники" доповнити словом "спеціальної", а слова "державних органів з охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

30) статті 49, 51 і 52 викласти відповідно в такій редакції:

"Стаття 49. Надання податкових та інших пільг

Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом України.

Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва" під час надання їм земельних ділянок у постійне користування за рахунок земель сільськогосподарських, лісогосподарських та інших угідь, що є державною власністю, звільняються від відшкодування пов'язаних із цим збитків та втрат сільськогосподарського, лісогосподарського та іншого виробництва. У разі включення до складу їх територій земель, що перебувають у приватній власності, відшкодування пов'язаних із цим виробничих втрат здійснюється за рахунок:

державного бюджету - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

місцевих бюджетів - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Відшкодування збитків власникам земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і надаються територіям та об'єктам природно-заповідного фонду у постійне користування, здійснюється у порядку, встановленому законами України.";

"Стаття 51. Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами, природоохоронними громадськими організаціями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд.

Клопотання має містити обґрунтування необхідності створення чи оголошення території або об'єкта природно-заповідного фонду певної категорії, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал.

До клопотання додаються документи, що підтверджують та доповнюють обґрунтування необхідності створення чи оголошення територій або об'єктів природно-заповідного фонду.

Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій або об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк:

щодо територій та об'єктів загальнодержавного значення - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

щодо територій та об'єктів місцевого значення - обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 52. Розгляд, підготовка і подання проектів створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

У разі погодження клопотання про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, разом з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забезпечують розроблення проектів створення чи оголошення відповідних територій та об'єктів.

У разі погодження клопотання про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення обласна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забезпечує розроблення проектів створення чи оголошення відповідних територій та об'єктів.

Невід'ємною частиною проекту створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду є погодження власників та первинних (постійних) користувачів земельних ділянок, а у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті, - також погодження Кабінету Міністрів України.

У разі непогодження або відмови постійного користувача земельної ділянки, яка перебуває у державній власності, надати погодження на створення чи оголошення території або об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, рішення щодо включення земельної ділянки, пропонованої до заповідання, приймається Кабінетом Міністрів України на підставі пропозиції, внесеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Така пропозиція вноситься до Кабінету Міністрів України без погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Забезпечення розроблення проектів створення ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків може бути доручено заінтересованим державним органам чи установам.

Проекти створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду разом із проектом рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду подаються в установленому порядку відповідно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища до органу, уповноваженого приймати рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Порядок підготовки проектів створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, форми документів, що подаються у складі таких проектів, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

31) у статті 53:

а) у частині третій слово "організацію" замінити словом "створення";

б) частину п'яту виключити;

в) доповнити частиною такого змісту:

"З моменту набуття чинності рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду земельні ділянки, на яких вони створені (оголошені) набувають статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а у власників (постійних користувачів) зазначених земельних ділянок виникають обов'язки з охорони та збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду.";

32) у статті 54 слова "з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку" замінити словами "із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

33) у статті 55:

а) у частині першій слово "організацію" замінити словом "створення";

б) у другому реченні частини другої слова "природних ресурсів" замінити словами "земельних ділянок";

в) частину третю викласти в такій редакції:

"Рішення про резервування приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.";

34) у статті 59:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за рахунок державного бюджету.";

б) частину третю після слова "здійснюється" доповнити словом "спеціальними";

в) у частині п'ятій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

35) статтю 60 викласти у редакції:

"Стаття 60. Організація охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин покладається на власника (постійного користувача) земельної ділянки, на якій створено чи оголошено територію чи об'єкт природно-заповідного фонду.

Спеціальні адміністрації для охорони відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин утворюють служби державної охорони, які входять до складу Служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

Власники (постійні користувачі) земельних ділянок, на які створено чи оголошено територію чи об'єкт природно-заповідного фонду, до охорони можуть залучати службу державної охорони, розташованої поблизу спеціальної адміністрації або інших юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів господарювання.

Протягом одного місяця з моменту набуття чинності рішення про створення або оголошення території чи об'єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, надсилає власнику (постійному користувачу) земельних ділянок, на яких створено або оголошено територію чи об'єкт природно-заповідного фонду охоронне повідомлення.

Щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення обов'язок щодо направлення охоронного повідомлення покладається на обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичні особи, юридичні особи сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів природо-заповідного фонду, виконанню покладених на них завдань."

36) у статті 611:

частини другу та третю виключити;

у частині одинадцятій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законами України";

37) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та його органами на місцях, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.";

38) у статті 63 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";

39) частину другу статті 64 доповнити новим пунктом такого змісту:

"и) незабезпеченні охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин.".

6. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 5, ст. 74; N 43, ст. 420; 2007 р., N 2, ст. 10; 2010 р., N 30, ст. 394; 2011 р., N 11, ст. 69):

1) у статті 4:

а) у частині третій:

після слів "що видається" доповнити словом "одноразово";

доповнити реченням такого змісту: "Строк дії дозволу становить шість місяців.";

слова "погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення,";

б) у частині четвертій ", погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" виключити;

2) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері використання пестицидів і агрохімікатів

Строк видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився (далі - дозвіл), або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше десяти днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із установленим вичерпним переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі";

3) доповнити частину другу статті 7 абзацами другим-п'ятнадцятим такого змісту:

"Термін реєстрації (перереєстрації) препарату не може перевищувати 45 днів.

Для державної реєстрації препаратів заявник подає такі документи:

заявку на державну реєстрацію препарату українською мовою у двох примірниках;

матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами заявки, українською або англійською чи російською мовами у двох примірниках;

довідку про сталість складу препарату, державний (галузевий) стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках - для вітчизняних препаратів;

звіт про результати державних випробувань препарату у двох примірниках;

методичні вказівки щодо визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості у двох примірниках;

зразок етикетки та інструкцію з безпечного застосування препарату у двох примірниках.

Для перереєстрації препаратів заявник подає заявку в двох примірниках та нові матеріали, які не ввійшли до раніше поданих реєстраційних документів. Перереєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації препаратів.

Підставою для прийняття рішення про відмову у реєстрації (перереєстрації) препарату може бути:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації) препарату або виявлення в документах недостовірних відомостей;

негативний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення;

негативний висновок державної екологічної експертизи;

неповідомлення про внесення змін до складу препарату."

3) абзац сьомий частини першої статті 163 виключити.

7. Текст статті 25 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2000 р., N 5, ст. 34), викласти у такій редакції:

"Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни у разі застосування хімічних речовин і матеріалів зобов'язані дотримувати санітарних норм.

Зберігання, транспортування (крім транзиту) та використання особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), здійснюються за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Видача (переоформлення, анулювання, видача дубліката) дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Строк дії дозволу становить:

на зберігання, використання - 5 років;

на транспортування - на термін дії контракту, але не більше ніж на строк дії дозволу на зберігання та використання особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) у вантожоодержувача.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, або прізвища, імені та по батькові фізичної особи-підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Підставою для анулювання дозволу є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.".

8. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2010 р., N 10, ст. 107; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами

Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержувати суб'єкту господарювання, є дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та ліміт на розміщення відходів.

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видаються строком на три роки.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3) у випадку якщо здійснення операцій у сфері поводження з відходами ставлять під загрозу здоров'я людей або можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або погодження;

2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі ліміту на розміщення відходів або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 45 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк дії ліміту на розміщення відходів становить три роки.

Підставою для відмови у видачі ліміту на розміщення відходів є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3) негативна екологічна картка центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (у випадку одержання ліміту на розміщення небезпечних відходів).

Підставою для переоформлення ліміту на розміщення відходів є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката ліміту на розміщення відходів є його втрата або пошкодження.

Ліміт на розміщення відходів анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;

2) припинення юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано погодження;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого ліміту на розміщення відходів недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання ліміту на розміщення відходів надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія погодження припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання ліміту на розміщення відходів здійснюються безоплатно.

Від одержання документів дозвільного характеру, передбачених цим Законом звільняться суб'єкти господарювання - виробники відходів, які за показником загального обсягу утворення відходів не підлягають включенню до Реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Суб'єкти господарювання звільнені від одержання документів дозвільного характеру, зобов'язані щорічного подавати через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацій про відходи за формою та у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Реєстрація таких декларацій здійснюється на безоплатній основі.";

2) у частині першій статті 17:

а) у пункті "н" слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів" замінити словами ", і/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів;";

б) пункт "р" викласти у такій редакції:

"р) здійснювати планування будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;";

в) пункт "с" виключити;

3) у частині першій статті 18:

а) у пункті "л" слова "утворення та" виключити;

б) пункт "м" викласти у такій редакції:

"м) визначення органу ліцензування господарської діяльності у сфері здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;";

4) у статті 20:

а) у частині першій:

пункт "к" викласти у такій редакції:

"к) затвердження за участі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (у випадку розміщення небезпечних відходів), лімітів на розміщення відходів;

пункти "о", "р" і "с" виключити;

б) у частині другій:

у пункті "б" слова "(крім небезпечних відходів)" виключити;

пункти "в" та "г" виключити;

доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) щорічно інформують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо показників загального обсягу утворення відходів.";

5) у статті 201:

а) у пункті "б" слова "(крім небезпечних відходів)" виключити;

б) пункти "в" та "г" виключити;

в) доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) щорічно інформують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо показників загального обсягу утворення відходів.";

6) пункти "к" і "л" частини першої статті 21 виключити;

7) у частині першій статті 23:

а) пункт "ж" виключити;

б) пункт "и" викласти у такій редакції:

"и) надання екологічної картки на розміщення небезпечних відходів;";

в) пункти "і" та "р" виключити;

8) у пункті "б" частини першої статті 232 слова "утворення та" виключити;

9) у статті 31:

а) у частині першій:

пункт "в" виключити;

у пункті "є" слова "утворення та" виключити;

б) частину другу виключити;

10) у пункті "а" частини першої статті 32:

а) у першому реченні слова "утворення та" виключити;

б) речення друге виключити;

11) текст статті 341 та статті 35 викласти у такій редакції:

"Транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється на підставі письмової згоди (повідомлення), що надається центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Заява та пакет документів, необхідний для одержання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, подається суб'єктом господарювання не пізніше 60 днів до запланованої дати їх першого перевезення.

Строк видачі письмової згоди (повідомлення) або надання письмового повідомлення про відмову у її видачі не повинен перевищувати:

30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд, у випадку встановлення відсутності у відходах сполук, що містять одну чи більше небезпечних властивостей;

60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд, у випадку встановлення наявності у відходах сполук, що містять одну чи більше небезпечних властивостей;

Видача (переоформлення, анулювання, видача дубліката) письмової згоди (повідомлення) здійснюється на безоплатній основі.

Строк дії письмової згоди (повідомлення) становить 1 рік.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні письмової згоди (повідомлення) є:

недостовірність даних у документах, поданих для отримання письмової згоди (повідомлення);

подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення), не в повному обсязі та/або виявлення в них недостовірних відомостей;

відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду під час здійснення транскордонного перевезення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.

Підставою для переоформлення письмової згоди (повідомлення) є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Підставами для видачі дубліката письмової згоди (повідомлення) є його втрата або пошкодження.

Підставою для анулювання письмової згоди (повідомлення) є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання письмової згоди (повідомлення);

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення умов, передбачених письмовою згодою (повідомленням);

виникнення у центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, підстав для припущення, що не буде забезпечено екологічно обґрунтованого поводження з небезпечними відходами;

визнання виданої письмової згоди (повідомлення) недійсною у судовому порядку.

Рішення про анулювання письмової згоди (повідомлення) надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія письмової згоди (повідомлення) припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.".

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

"Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпеченням ними переробних підприємств, здійснюється на підставі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).";

12) у пункті "а" частини першої статті 38 слова "утворення та" виключити;

13) пункти "е", "є" та "і" частини першої статті 42 викласти у такій редакції:

"е) приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги розміщення відходів;";

"є) змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;"

"і) передачу відходів іншим власникам з порушенням установлених правил їх зберігання, оброблення або видалення".

9. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; 2009 р., N 30, ст. 428):

1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:

"об'єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх органи (корінь, стебло, брунька, листки, квітка, плід, спори, насіння), продукти їх життєдіяльності (сік, живиця, камедь тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби та утворені ними угруповання";

2) у статті 6 слова "що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" замінити словами "що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

3) доповнити статтею 101 такого змісту:

"Стаття 101. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері використання природних рослинних ресурсів

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) видається:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у разі використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у разі використання природних рослинних ресурсів місцевого значення

Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи чи фізичної особи - підприємця;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;

5) перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;

6) нецільового використання природних рослинних ресурсів;

7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів видається строком на шість місяців.";

4) у статті 11:

а) у частині першій після слова "загальнодержавного" доповнити словами "та місцевого" і далі за текстом;

б) у частині третій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) частину третю статті 27 викласти у такій редакції:

"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків здійснюється без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування питань державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

6) у статті 31:

а) у назві слова "та типових" виключити;

б) у частині першій слова "та типові" виключити.

7) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.

На підставі дозволу здійснюється:

1) ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України;

2) ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

3) вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, включених у додатки II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

4) ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об'єктів;

5) ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об'єктів рослинного світу.

На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, включених у додатки I, II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, у таких випадках:

1) вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

2) ввезення в Україну об'єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, яке не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

3) засвідчення країни походження об'єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);

4) підтвердження права власності на об'єкт рослинного світу до дня набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу або сертифіката здійснюються на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

1) подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

3) негативний висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу.

Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Дозвіл або сертифікат анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;

2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;

5) порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.

Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу або сертифіката становить для:

дозволів - шість місяців;

реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;

сертифіката про походження - один рік.

Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин

Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються юридичними або фізичними особами без отримання дозволу в межах території України.

Порядок інтродукції та акліматизації рослин розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину та захисту рослин.";

8) у другому реченні статті 34 слова "за дозволами уповноважених на це органів виконавчої влади" замінити словами "без дозволу".

10. У пункті 3 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 6; 2011 р., N 11, ст. 69), слова ", збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)" виключити.

11. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2004 р., N 36, ст. 434; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

1) у статті 11:

а) у частині п'ятій та шостій слова "за погодженням з центральним органом" замінити словами "за участі центрального органу";

б) у частині сьомій слова "екологічно безпечні" замінити словами "найкращі доступні"

в) у частині одинадцятій виключити слова "та оплати";

2) доповнити статтями 111 та 112 такого змісту:

"Стаття 111. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Орган, що видав дозвіл, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Орган, що видав дозвіл, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов'язаний видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається строком на п'ять років.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.";

"Стаття 112. Порядок внесення до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності

Строк розгляду документів для внесення переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності становить двадцять днів з дня надходження документів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для внесення до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності необхідно надати такі документи:

заяву за довільною формою на бланку заявника;

відомості про організацію, яка здійснює розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, за формою, що затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

засвідчену копію витягу зі статуту, який підтверджує, що одним із видів діяльності є роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

перелік розроблених за останні два роки матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря (звіт з інвентаризації, документи, що обґрунтовують обсяги викидів) (за виключенням новостворених установ, організацій та закладів);

дані про професійний і кваліфікаційний рівні керівника та працівників організації, необхідні для розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, за формою, що затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (освітній рівень - повна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр із зазначенням відповідних документів у відповідній галузі). Кількість працівників, які працюють в організації у відповідній галузі, не може бути менше ніж 5 осіб (без урахування керівників);

інформаційну довідку про наявність програм на персональних електронно-обчислювальних машинах, які використовуються при розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, які забезпечують поповнення відповідних баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо джерел забруднення атмосферного повітря та обґрунтування відповідних обсягів викидів;

відомості про систему контролю, управління якістю виробництва (стандарт організації, постанова з якості), які розроблені згідно зі стандартом з управління якістю та забезпечення якості (ДСТУ ISO 9000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9004-2001, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO 9004-4-98, ДСТУ ISO 14001:2006);

перелік нормативно-методичної документації, яка використовується при розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

копію наказу про призначення відповідальних за проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

копію свідоцтва та галузь про уповноваження (атестацію) відповідно до ДСТУ ISO 14001:2006.

Про результати розгляду центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища повідомляє організацію листом.

У разі відмови у внесенні організації до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища направляє заявнику лист з обґрунтуванням такої відмови за підписом уповноваженої особи.

Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності є:

виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником;

відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Строк внесення до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності становить п'ять років. Строк може бути продовжено на п'ять років у разі надання організацією матеріалів, що підтверджують відповідність її матеріально-технічної бази вимогам Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Внесення до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності провадиться на безоплатній основі.";

3) у назві статті 14 слова "і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря" виключити;

4) доповнити Закон статтями 141 і 161 такого змісту:

"Стаття 141. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається строком на п'ять років.";

"Стаття 161. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях

Строк видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, спрямована на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях;

виникнення пов'язаних із зміною атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я населення.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається строком на один рік.";

5) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами чи речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до вимог Закону України "Про відходи";

12. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428):

1) у статті 17:

а) у першому реченні частини третьої слова "чи іншими документами" виключити;

б) доповнити частинами четвертою - десятою такого змісту:

"Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - на використання об'єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім водних біоресурсів), не мисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - на добування вовків, лисиць, ворон сірих, сорок, граків, регулювання чисельності собак і котів бродячих а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства - на використання водних біоресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства - на добування кабанів, ланей, оленів європейських та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, борсуків, ондатр, куниць лісових та кам'яних, норок американських, на добування вовків, лисиць, ворон сірих, сорок, граків, регулювання чисельності собак і котів бродячих не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об'єктів природно-заповідного фонду), лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю (якщо це не пов'язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.

Строк видачі дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, на умовах і підставах, встановлених статтею 19 цього Закону, та у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається строком на шість місяців, крім дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів, який видається строком на п'ять років.";

2) у частині другій статті 31 слова "чи іншим документом" та "чи інший документ" виключити;

3) частину шосту статті 39 викласти у такій редакції:

"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків здійснюється без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування питань державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

4) статті 45, 46, 50 і 53 викласти в такій редакції:

"Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин

Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин дозволяється з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо досягти в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;

відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення правил утримання тварин;

визнання дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видається на необмежений строк.

Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи та організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Стаття 46. Зоологічні колекції

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволом на спеціальне використання об'єктів тваринного світу, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку передбаченому статтею 17 цього Закону.

Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку.

Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

"Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин

Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків з дозволу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері мисливського господарства та полювання та у сфері рибного господарства.

Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, а також його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність результатів наукового дослідження щодо збереження та відтворення об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк.

Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують або розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище.";

"Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.

На підставі дозволу здійснюється:

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, включених у додатки II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.

На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Сертифікат видається з метою:

організації за межами України пересувних виставок об'єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (сертифікат на реекспорт);

ввезення в Україну об'єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, яке не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об'єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);

засвідчення права власності на об'єкт тваринного світу до набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - щодо об'єктів тваринного світу;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, - щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції.

Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

негативний висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Дозвіл або сертифікат анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл чи сертифікат;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об'єктів тваринного світу, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), - шість місяців;

дозволу на вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - шість місяців;

дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, - шість місяців;

дозволу на ввезення об'єктів тваринного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дванадцять місяців;

дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки і належать до видів, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дванадцять місяців;

дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції - до кінця поточного року;

сертифіката на пересувну виставку - три роки;

сертифіката про походження - дванадцять місяців;

реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців.

Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом.".

13. У статті 19 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259):

а) після частини першої доповнити вісьма новими частинами такого змісту:

"Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше десяти днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність обґрунтування наукової установи відповідного профілю щодо обсягу спеціального використання об'єктів, занесених до Червоної книги України;

негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об'єктів, занесених до Червоної книги України.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;

порушення норм і правил використання природних ресурсів;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл видається строком на шість місяців.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;

б) у частині одинадцятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

14. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2010 р., N 9, ст. 76):

1) у статті 8:

а) у назві та частинах першій-четвертій після слів "у неволі" доповнити словами "чи напіввільних умовах";

б) у частині п'ятій слова "в неволі" замінити словами "у неволі чи напіввільних умовах";

2) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах

Строк видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту;

відсутність умов для утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення умов утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах видається на необмежений строк.";

3) частину першу статті 20 після слів "мисливських тварин" доповнити словами "що видається відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання";

4) частину четверту статті 25 викласти у такій редакції:

"Проведення заходів із залученням тварин допускається за наявності дозволу, що видається відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину".";

5) частину третю статті 26 викласти в такій редакції:

"Робота з експериментальними тваринами проводиться за наявності дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки ";

6) доповнити статтею 261 такого змісту:

"Стаття 261. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Строк видачі дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність акредитованого обладнання для роботи з експериментальними тваринами.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов утримання експериментальних тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається на необмежений строк.";

7) абзац п'ятий статті 29 виключити.

15. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90):

1) абзац четвертий статті 9 виключити;

2) абзац третій частини третьої статті 14 виключити;

3) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності під час поводження з ГМО

Дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань), на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі видаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк розгляду заяви та відповідних документів для видачі дозволів, зазначених у частині першій цієї статті, або відмови у їх видачі становить не більше 45 днів з дня подачі документів.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

отримання наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

отримання наукової інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров'я людини та навколишнє природне середовище в напрямі його підвищення;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні ГМО, виданого державою-імпортером, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), крім дозволу на проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі, який діє протягом строку проведення державної апробації (випробувань) ГМО, але не більш як п'ять років.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для видачі зазначених дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади.".

16. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532):

1) у графі "Назва документа дозвільного характеру" пункт 16, 37, 68, 107 та 149 викласти у такій редакції:

"16. Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду";

"37. Дозвіл на зберігання, транспортування (крім транзиту) та використання особливо небезпечних хімічних речовин";

"68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів";

"107. Ліміт на розміщення відходів";

"149. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах";

2) пункти 19, 22, 23, 59, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 86, 94, 95, 96, 105, 109, 129, 150, 151 та 152 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" (далі - проект Закону) розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" підготовлено на виконання положень законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" та з метою виконання підпункту 68.1 пункту 61 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013.

Крім того, Законом України від 16.10.2012 N 5456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні" внесено зміни в ряд законодавчих актів у зв'язку проведенням адміністративної реформи.

Разом з тим, згаданим Законом не було внесено змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", що може призвести до проблем з реалізацією державної політики у сфері заповідної справи.

З метою приведення законодавчих актів у відповідність до вимог зазначеного Закону, проектом вносяться зміни до Водного кодексу України, Лісового кодексу України, законів України "Про охорону атмосферного повітря", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про Червону книгу України", "Про пестициди і агрохімікати", "Про відходи", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про природно-заповідний фонд України".

2. Визначення цілей державного регулювання

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування природними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

Метою державного регулювання є забезпечення взаємоузгодженості норм законодавчих актів, врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з одержанням, переоформленням, видачею дубліката, анулюванням документів дозвільного характеру та наданням адміністративних послуг.

Дозвільними документами забезпечується рівність прав та обов'язків суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів та їх охорони від забруднення, засмічення та вичерпання.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб - залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат - залишення невирішеним питання відповідності окремих положень законодавчих актів, якими регулюються питання видачі документів дозвільного характеру Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", та надання адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" відсутність контролю за використанням природних ресурсів та їх охорони.

Другий спосіб - прийняття проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

Таким чином розробка законопроекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

Відповідно до вимог частини першої статті 4 цього Закону виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

З метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень зазначеного Закону, законопроектом вносяться зміни до наступних законодавчих актів в частині видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів:

Водного кодексу України щодо дозволу на:

- проведення робіт на землях водного фонду;

- спеціальне водокористування

Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо отримання:

- дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- дозволу на викиди забруднюючих речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних чинників, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки;

- дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях,

Закону України "Про тваринний світ" щодо дозволу на:

- спеціальне використання об'єктів тваринного світу;

- право займатись розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України;

- переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу з числа видів, занесених до Червоної книги України та в додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,

Закону України "Про рослинний світ" щодо отримання дозволу на:

- спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу з числа видів, занесених до Червоної книги України та в додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,

Закону України "Про Червону книгу України" щодо отримання дозволу на:

- спеціальне використання об'єктів Червоної книги України,

Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо отримання дозволу на:

- ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

- використання залишків пестицидів і агрохімікатів,

Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" щодо отримання дозволу на:

- проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі;

- транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО;

- на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державних апробацій (випробовувань);

- на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей,

Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо отримання дозволу на:

- утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах;

- на роботу з експериментальними тваринами,

Лісового кодексу України щодо отримання:

- спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування;

- спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці,

Законом України "Про відходи" щодо отримання:

- лімітів на розміщення відходів;

- на здійснення операцій у сфері поводження з відходами,

Законом України "Про природно-заповідний фонд України" щодо отримання:

- на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Законопроект передбачає видачу, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволів суб'єктам господарювання на безоплатній основі.

Одночасно законопроектом скасовується 23 документи дозвільного характеру, зокрема, на виготовлення та використання пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва; переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин; селекція дикорослих рослин у природних умовах та інтродукція рослин, до яких було вжито селекційні методи; створення зоопарків; на утилізацію та видалення відходів тощо та ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України).

Відповідно до статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги", виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

З метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень зазначеного Закону, законопроектом вносяться зміни до наступних законодавчих актів в частині надання адміністративних послуг.

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", які дозволять удосконалити та актуалізувати основний Закон у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду України.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між дозвільними органами та суб'єктами господарювання, пов'язаних з видачею, переоформленням, видачею дубліката, анулюванням документів дозвільного характеру, та наданням адміністративних послуг, удосконалення контролю з боку центральних органів виконавчої влади за діяльністю суб'єктів господарювання в частині виконання умов дозволу, ефективного використання та збереження природних ресурсів.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розробка нових нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища, які дозволять більш детально урегулювати відносини, пов'язані з отриманням документів дозвільного характеру та наданням адміністративних послуг.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

Витрати на видачу дозволів та надання адміністративних послуг не збільшаться

Інтереси суб'єктів господарювання

Спрощення процедури видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документів дозвільного характеру та одержання адміністративних послуг

Витрати не передбачаються, оскільки документи дозвільного характеру видаються на безоплатній основі

Інтереси громадян

Покращення стану навколишнього природного середовища
Забезпечення прав громадськості на участь у процесі прийняття рішень, що стосуються охорони довкілля та використання природних ресурсів

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін. Зазначене викликане необхідністю встановлення єдиного постійного порядку регулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з одержанням документів дозвільного характеру та наданням адміністративних послуг.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

статистичні показники:

- кількість суб'єктів господарювання, які будуть звертатися до Мінприроди та його органів на місцях з метою отримання документів дозвільного характеру та одержанням адміністративних послуг;

- кількість скарг суб'єктів господарювання на дії посадових осіб органів Мінприроди щодо порушення вимог положень цього регуляторного акта під час видачі дозволів та наданням адміністративних послуг.

показники соціологічних опитувань:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - дозволи будуть надаватися на безоплатній основі, а тому це не призведе до обтяження фізичних та юридичних осіб.

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб про основні положення регуляторного акта - з положеннями акта можна буде ознайомитися на офіційному сайті Мінприроди та Верховної Ради України.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" підготовлено на виконання положень законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" та з метою виконання підпункту 68.1 пункту 61 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013.

Крім того, Законом України від 16.10.2012 N 5456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні" внесено зміни в ряд законодавчих актів у зв'язку проведенням адміністративної реформи.

Разом з тим, згаданим Законом не було внесено змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", що може призвести до проблем з реалізацією державної політики у сфері заповідної справи.

У зв'язку з цим, законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", які дозволять удосконалити та актуалізувати основний Закон у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" є врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дубліката та анулюванням та наданням адміністративний послуг.

3. Правові аспекти

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

Відповідно до вимог частини першої статті 4 цього Закону виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

З метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень зазначеного Закону, законопроектом вносяться зміни до наступних законодавчих актів в частині видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів:

Водного кодексу України щодо дозволу на:

- проведення робіт на землях водного фонду;

- спеціальне водокористування

Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо отримання:

- дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- дозволу на викиди забруднюючих речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних чинників, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки;

- дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях,

Закону України "Про тваринний світ" щодо дозволу на:

- спеціальне використання об'єктів тваринного світу;

- право займатись розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України;

- переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу з числа видів, занесених до Червоної книги України та в додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,

Закону України "Про рослинний світ" щодо отримання дозволу на:

- спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу з числа видів, занесених до Червоної книги України та в додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,

Закону України "Про Червону книгу України" щодо отримання дозволу на:

- спеціальне використання об'єктів Червоної книги України,

Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо отримання дозволу на:

- ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

- використання залишків пестицидів і агрохімікатів,

Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" щодо отримання дозволу на:

- проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі;

- транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО;

- на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державних апробацій (випробовувань);

- на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей,

Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо отримання дозволу на:

- утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах;

- на роботу з експериментальними тваринами,

Лісового кодексу України щодо отримання:

- спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування;

- спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці,

Законом України "Про відходи" щодо отримання:

- лімітів на розміщення відходів;

- на здійснення операцій у сфері поводження з відходами,

Законом України "Про природно-заповідний фонд України" щодо отримання:

- на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Законопроект передбачає видачу, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволів суб'єктам господарювання на безоплатній основі.

Одночасно законопроектом скасовується 23 документи дозвільного характеру, зокрема, на виготовлення та використання пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва; переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин; селекція дикорослих рослин у природних умовах та інтродукція рослин, до яких було вжито селекційні методи; створення зоопарків; на утилізацію та видалення відходів тощо та ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України).

Відповідно до статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

З метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень зазначеного Закону, законопроектом вносяться зміни до наступних законодавчих актів в частині надання адміністративних послуг.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінфіном, МОЗ, Мінекономрозвитку, МОН, Мінагрополітики, Міндоходів, Мінрегіоном, Мін'юстом, Держводагентством, Держгеонадра, Держпідприємництвом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання пропозицій проект розміщено на офіційному сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується відносин у соціально-трудовій сфері, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між дозвільними органами та суб'єктами господарювання, пов'язаних з видачею, переоформленням, видачею дубліката, анулюванням документів дозвільного характеру, та наданням адміністративних послуг, удосконалення контролю з боку центральних органів виконавчої влади за діяльністю суб'єктів господарювання в частині виконання умов дозволу, ефективного використання та збереження природних ресурсів.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного проекту забезпечить взаємоузгодженість норм законодавчих актів, дозволить врегулювати відносини дозвільних органів та суб'єктів господарювання та наданням адміністративний послуг.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

"___" ____________ 2013

 

Опрос