Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования обращения с генетически модифицированными организмами) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.03.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) такі зміни:

1) Підпункт 44 частини другої статті 9 викласти у такій редакції:

"44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі, пов'язана зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт у замкненій системі, а також тари від них;";

2) доповнити частину другу статті 9 підпунктом 46 такого змісту:

"46) генетично-інженерна діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробування), заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО.".

2. Внести до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; Голос України від 17.03.2012 N 49) такі зміни:

1) абзац другий преамбули викласти в такій редакції: "Цей Закон не регулює відносини, що стосуються людського організму, тканин та окремих клітин у складі людського організму".

2) у статті 1:

абзац десятий викласти у такій редакції :

"генетично-інженерна діяльність - практична сфера діяльності, пов'язана зі створенням ГМО, проведенням науково-дослідних робіт з ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, проведенням державної апробації (випробувань) ГМО, впровадженням ГМО в обіг, а також утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО;";

абзац двадцять другий викласти у наступній редакції:

"обіг - будь-які дії, пов'язані з передачею, отриманням, зберіганням, переміщенням (транспортуванням) ГМО та продукції, отриманої із застосуванням ГМО, незалежно від переходу права власності чи володіння на них, включаючи продаж, обмін або дарування;";

3) у статті 7:

абзац дев'ятий вилучити;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"затверджує порядок надання дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі згідно з їх господарським призначенням, зазначеним у відповідному державному реєстрі ГМО".

4) статтю 8 доповнити статтю абзацом наступного змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання ГМО в замкнених системах.".

5) у статті 81:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкненій системі, пов'язаної зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт, а також тари від них;"

6) у статті 9:

абзац третій вилучити;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Здійснює процедуру попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище.

Виконує функції національного координаційного центру та адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань навмисного вивільнення ГМО у відкриту систему та транзиту територією України не зареєстрованих в Україні ГМО.".

7) статтю 92 викласти у наступній редакції:

"Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів:

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі;

забезпечує на постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон реєстрування вантажів, що містять ГМО, проводить екологічний контроль підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО.".

8) статтю 101 доповнити абзацом такого змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання косметичних засобів, лікарських засобів, які містять ГМО або отримані з їх використанням.".

9) статтю 111 доповнити абзацами такого змісту:

"Здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності, пов'язаної з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробуванні), непридатних, заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО.

Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання ГМО у якості харчових продуктів, кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів та їх джерел."

10) статтю 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО у відкритій системі, підлягає ліцензуванню.".

11) у статті 14:

абзац третій частини третьої вилучити;

абзац п'ятий частини третьої після слів "а також" доповнити словом "корми".

Доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Після державної реєстрації вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище можливе лише за дозволом на вивільнення ГМО у відкритій системі згідно їх господарського призначення, зазначеного у відповідному державному реєстрі ГМО;

дозвіл на вивільнення ГМО у відкритій системі згідно їх господарського призначення надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Порядок отримання такого дозволу та його форма затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

12) у статті 16:

назву "Ввезення та транзит ГМО" замінити назвою "Ввезення, експорт та транзит ГМО".

Після частини другої доповнити частиною наступного змісту:

"Ввезення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відбувається за процедурою попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття".

Частину четверту після слів "лікарських засобів," доповнити словами "кормів", далі за текстом.

У частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", далі за текстом.

Доповнити статтю абзацами наступного змісту:

"Експорт ГМО, зареєстрованих в Україні, можливий за умови:

письмового повідомлення експортером національного компетентного органу Сторони імпорту, відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, про експорт ГМО до першого умисного транскордонного переміщення ГМО, призначених для умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту;

отримання експортером письмового згоди національного компетентного органу Сторони імпортера на імпорт ГМО.

Письмове повідомлення експортера повинне містити, як мінімум, інформацію про ГМО, зазначену у додатку I до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

Експортер несе відповідальність за достовірність наданої в письмовому повідомленні інформації про ГМО, що експортується.

Експортер несе відповідальність за забезпечення належного пакування та маркування вантажів, що містять ГМО, відповідно до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

У документації, що супроводжує вантаж з ГМО:

у випадку, коли ГМО призначені для безпосереднього використання у якості продуктів харчування або корму або для обробки, повинно бути чітко вказано, що вантаж "містить ГМО" і не призначений для умисного введення в навколишнє середовище, із зазначенням контактного пункту для одержання додаткової інформації;

у випадку, коли ГМО призначені для безпосереднього використання в замкнених системах, повинно бути чітко вказано, що вантаж "містить ГМО" та зазначені будь-які вимоги, що стосуються безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, а також контактний пункт для одержання додаткової інформації, включаючи ім'я та адресу особи та назву установи, яким направляються ГМО;

у випадку, коли ГМО призначені для умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту, чітко зазначається, що вантаж "містить ГМО" із зазначенням його ідентифікаційних даних і відповідних ознак та/або характеристик, зазначаються будь-які вимоги, що стосуються безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, а також контактний пункт для одержання додаткової інформації, ім'я/назва та адреса імпортера та експортера.

Експорт ГМО, незареєстрованих в Україні, можливий тільки для науково-дослідних цілей.".

13) у статті 17:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Транспортування та зберігання ГМО";

частину другу та третю виключити.

14) доповнити Закон новою статтею 171 такого змісту:

"Статтю 171. Утилізація, знищення та знешкодження ГМО

Обліковий матеріал ГМО, одержаний при проведенні науково-дослідних робіт та державної апробації (випробування) (далі - обліковий матеріал ГМО), заборонені до використання, незареєстровані в державних реєстрах ГМО, а також тара від них, підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, облікового матеріалу ГМО, а також тари від них має проводитися у спосіб, що виключає розповсюдження ГМО та генетичного матеріалу в навколишньому середовищі через отримані продукти.

Продукт, отриманий в результаті утилізації заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО та облікового матеріалу ГМО, не може використовуватись в якості харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів та їх джерел.

Утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО здійснюється за умови, якщо вони визнані такими на підставі результатів експертизи установ та закладів, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, проведених у порядку державного нагляду і державного контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО провадиться на підставі припису посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Утилізація, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них здійснюється підприємствами, які включені до державного реєстру підприємств, що здійснюють утилізацію, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них.

Державний реєстр підприємств, що здійснюють утилізацію, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження зазначеної діяльності, які вносяться до неї на підставі декларацій, що подаються такими суб'єктами.

Державний реєстр підприємств, що здійснюють утилізацію, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них формується з метою:

ведення обліку суб'єктів господарювання, що здійснюють утилізацію, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них;

надання високоякісних послуг у сфері утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них;

автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів господарювання, що здійснюють утилізацію, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них.

Державний реєстр ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів.

Нормативні документи щодо методів, засобів, методик та технологій утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО, заборонених до використання ГМО, а також тари від них затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів.";

15) частину другу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:

"ненаданні, на запит центральних органів виконавчої влади, інформації про наявність у продукції ГМО.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку запропоновано розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)" розроблено Мінприроди на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.03.2012 N 10/5/1-12-ДСК.

Питання утилізації, знищення та знешкодження незареєстрованих в державних реєстрах ГМО (заборонених до обігу в Україні) зокрема, та контролю за недопущенням їх неконтрольованого обігу на сьогодні є досить актуальним з огляду на наявність фактів виявлення таких ГМО на території України та потребує внесення змін до законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою акта є законодавче врегулювання таких актуальних на сьогодні питань, як:

- здійснення ліцензування таких видів діяльності як генетично-інженерна діяльність у замкненій системі, пов'язана зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт у замкненій системі, а також тари від них та генетично-інженерна діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробування), заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО;

- запровадження на постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон реєстрування вантажів, що містять ГМО, проводить екологічний контроль підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО;

- експорту ГМО;

- утилізації, знищення та знешкодження ГМО;

- вивільнення ГМО після державної реєстрації у навколишнє природне середовище;

- визначення національного координаційного центу та компетентних національних органів Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Існує два прийнятних альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

Перший спосіб - залишення без змін чинного законодавства, і як результат - залишення невирішеним питання щодо удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері контролю за обігом та поводження з ГМО.

Другий спосіб - розроблення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)", та забезпечення удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері поводження з ГМО та контролю за його обігом, основними новелами якого є:

1) віднесення таких видів діяльності як генетично-інженерна діяльність у замкненій системі, пов'язана зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт у замкненій системі, а також тари від них та генетично-інженерна діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробування), заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО до видів діяльності, що підлягають ліцензуванню шляхом внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

2) встановлення процедури реєстрування, постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вантажів, що містять ГМО, та запровадження екологічного контролю підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО;

3) регулювання експорту ГМО;

4) встановлення правил для утилізації, знищення та знешкодження ГМО;

5) шляхом внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" покладаються функції національного координаційного центу та компетентних національних органів Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття на центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Прийняття закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)" є оптимальним варіантом досягнення поставленої мети.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізм дії регуляторного акта

Проектом цього регуляторного акта передбачається віднесення таких видів діяльності як генетично-інженерна діяльність у замкненій системі, пов'язана зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт у замкненій системі, а також тари від них та генетично-інженерна діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробування), заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; запровадити на постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон реєстрування вантажів, що містять ГМО, проводить екологічний контроль підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО; запровадити законодавче регулювання таких питань як експорт ГМО та питання утилізації, знищення та знешкодження ГМО, вивільнення ГМО після державної реєстрації у навколишнє природне середовище.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

3. Схвалення проекту на засіданні Кабінету Міністрів України та внесення його на розгляд Верховної Ради України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде забезпечення удосконалення нормативно-правового регулювання питання поводження з ГМО та контролю за їх обігом.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правового регулювання питання поводження з ГМО та контролю за їх обігом

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Чітке визначення процедури експорту, утилізації, знищення та знешкодження ГМО, а також вивільнення ГМО після державної реєстрації у навколишнє природне середовище

Не передбачено

Інтереси громадян

Удосконалення нормативно-правового регулювання питання поводження з ГМО та контролю за їх обігом сприятиме запобіганню неконтрольованого розповсюдження ГМО та зменшенню ймовірності нанесення можливої шкоди довкіллю з урахуванням загроз для здоров'я людини

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники:

статистичні показники:

кількість суб'єктів господарювання, які здійснюватимуть господарську діяльність у сфері поводження з ГМО;

кількість скарг суб'єктів господарювання на дії посадових осіб органів державної влади щодо порушення вимог положень цього регуляторного акта;

показники соціологічних опитувань:

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб про основні положення регуляторного акта - з положеннями акта можна буде ознайомитись на офіційному сайті Мінприроди.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено Мінприроди на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.03.2012 N 10/5/1-12-ДСК.

Питання утилізації, знищення та знешкодження незареєстрованих в державних реєстрах ГМО (заборонених до обігу в Україні) зокрема, та контролю за недопущенням їх неконтрольованого обігу на сьогодні є досить актуальним з огляду на наявність фактів виявлення таких ГМО на території України та потребує внесення змін до законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонованим законопроектом передбачається законодавче врегулювання таких актуальних на сьогодні питань, як:

- здійснення ліцензування таких видів діяльності як генетично-інженерна діяльність у замкненій системі, пов'язана зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт у замкненій системі, а також тари від них та генетично-інженерна діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробування), заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО;

- запровадження на постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон реєстрування вантажів, що містять ГМО, проводить екологічний контроль підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО;

- експорту ГМО;

- утилізації, знищення та знешкодження ГМО;

- вивільнення ГМО після державної реєстрації у навколишнє природне середовище;

- визначення національного координаційного центу та компетентних національних органів Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

 

Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів",

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",

Закон України "Про екологічну експертизу",

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності",

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів",

Закон України "Про захист прав споживачів",

Закон України "Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття",

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 734 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)",

постанова КМУ від 16 жовтня 2008 р. N 922 "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі",

постанова КМУ від 18 лютого 2009 р. N 114 "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням",

постанова КМУ від 2 квітня 2009 р. N 308 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі",

постанова КМУ від 28 квітня 2009 р. N 423 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів",

постанова КМУ від 13 травня 2009 р. N 468 "Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг",

постанова КМУ від 23 липня 2009 р. N 808 "Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин",

постанова КМУ від 23 липня 2009 р. N 848 "Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки",

наказ МОЗ від 09.11.2010 N 971 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 13.12.2010 N 1248/18543) "Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів",

наказ Мінприроди від 07.02.2011 N 36 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.03.2011 N 247/18985) "Про затвердження Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище".

3. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством юстиції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством освіти і науки.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не потрібна.

8. Громадське обговорення

З метою проведення громадського обговорення проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом, яким генетично-інженерна діяльність у замкненій системі, пов'язана зі створенням ГМО, визначенням вмісту та ідентифікацією ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні науково-дослідних робіт у замкненій системі, а також тари від них; генетично-інженерна діяльність, пов'язана з проведенням державної апробації (випробування) ГМО, утилізацією, знищенням та знешкодженням ГМО, одержаного при проведенні державної апробації (випробування), заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, а також тари від них, продукції, отриманої з використанням незареєстрованих в державних реєстрах ГМО віднесена до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

11. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого Закону дозволить вдосконалити існуючу систему державного регулювання генетично-інженерної діяльності та систему державного нагляду і контролю за дотриманням заходів біологічної та генетичної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами.

 

Міністр екології та природних ресурсів

О. А. Проскуряков

Опрос