Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 296 Налогового кодекса Украины относительно усиления контроля за оборотом товаров иностранного производства (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.03.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 296 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112; 2012 р., N 24, ст. 248, із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5083-VI) такі зміни:

1. У підпункті 296.1.1 пункту 296.1:

1) абзац перший після слів "отриманих доходів" доповнити словами і цифрами ", а також книгу обліку витрат на придбання раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101 - 6106, 6110, 6112, 6201 - 6206, 6211, 7101 - 7118 (окрім 7117), 8407 - 8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521 - 8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901 - 8907, 9006 - 9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 9111 10, 9113 10, 9301 - 9307, 9401 - 9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД";

2) в абзаці другому слова "Форма книги обліку доходів, порядок її ведення" замінити словами "Форми книг обліку доходів та витрат, порядок їх ведення".

2. Пункт 296.10 після слів "розрахункових операцій" доповнити словами і цифрами ", крім платників єдиного податку, які здійснюють продаж раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101 - 6106, 6110, 6112, 6201 - 6206, 6211, 7101 - 7118 (окрім 7117), 8407 - 8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521 - 8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901 - 8907, 9006 - 9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 9111 10, 9113 10, 9301 - 9307, 9401 - 9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2014 року.

2. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 1, ст. 23; 2011 р., N 23, ст. 160) такі зміни:

1) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:

"Подання завіреної декларантом копії митної декларації або іншого документа, що її замінює, з використанням яких здійснено митне оформлення раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101 - 6106, 6110, 6112, 6201 - 6206, 6211, 7101 - 7118 (окрім 7117), 8407 - 8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521 - 8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901 - 8907, 9006 - 9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 9111 10, 9113 10, 9301 - 9307, 9401 - 9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, є обов'язковим для ведення такого обліку.

У разі коли митне оформлення зазначених товарів здійснено з використанням митної декларації або іншого документа, що її замінює, поданих декларантом в електронній формі, така декларація або документ роздруковуються та завіряються декларантом у встановленому порядку.";

2) пункт 6 статті 9 викласти в такій редакції:

"6) під час продажу товарів (надання послуг) платниками єдиного податку першої - третьої груп, крім продажу раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101 - 6106, 6110, 6112, 6201 - 6206, 6211, 7101 - 7118 (окрім 7117), 8407 - 8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521 - 8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901 - 8907, 9006 - 9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301 - 9307, 9401 - 9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД;";

3) розділ II "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. Вимоги щодо ведення обліку, встановлені абзацами другим та третім статті 6 цього Закону, не застосовуються до товарів, ввезених на митну територію України до 01 січня 2014 року."

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У відповідності до положень статті 374 Митного кодексу України не є об'єктами оподаткування митними платежами товари, що ввозяться громадянами на митну територію України, сумарна фактурна вартість не перевищує суми у розмірі 300 та 1000 євро, в залежності від способу такого переміщення.

Поряд із спрощенням митних процедур для сумлінних громадян зазначена норма створює можливість ввезення з комерційною метою високоліквідних товарів народного споживання, які реалізовуватимуться на митній території України без оподаткування.

Також в умовах щорічного зростання товарообігу та вимог законодавства щодо спрощення митних процедур контроль при здійсненні митного оформлення комерційних вантажів може бути лише вибірковим, що створює ризики потрапляння у вільний обіг не задекларованих товарів. При цьому, реалізація таких товарів відбувається кінцевому споживачу за готівкові кошти переважно фізичними особами - платниками єдиного податку, які не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Наявність у продажу незаконно ввезених товарів робить економічно недоцільним легальний імпорт, а відтак не дозволяє здійснювати розвиток дистриб'юторської мережі, розробляти довгострокові плани роботи, вибудовувати соціально-відповідальну модель бізнесу.

Таким чином, боротьба з контрабандою повинна включати, перш за все, дієвий контроль за продажем на внутрішньому ринку товарів іноземного виробництва.

2. Цілі державного регулювання

Основним завданням проекту є забезпечення належного контролю за продажем товарів іноземного виробництва.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Внесення запропонованих змін до Податкового кодексу дозволить забезпечити належний контроль за продажем товарів іноземного виробництва

Залишити без змін діючі норми Податкового кодексу України. При цьому порушені питання не будуть вирішені

Реалізація положень проекту закону дозволить врегулювати проблемні питання, пов'язані із продажем на митній території товарів іноземного виробництва

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Законопроектом передбачається запровадити для фізичних осіб - платників єдиного податку першої - третьої груп обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу товарів іноземного виробництва, що підпадають під визначення груп 4302, 4303, 6101 - 6106, 6110, 6112, 6201 - 6206, 6211, 7101 - 7118 (окрім 7117), 8407 - 8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521 - 8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901 - 8907, 9006 - 9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 9111 10, 9113 10, 9301 - 9307, 9401 - 9406 (окрім 9404, 9405) УКТ ЗЕД, зокрема:

- одяг, у тому числі вироби з натурального хутра;

- ювелірні вироби;

- мотоцикли, причепи та напівпричепи, судна, човни;

- машини посудомийні; холодильники, морозильники та інше холодильне морозильне обладнання; машини пральні, фото-, кінокамери;

- машини автоматичного оброблення інформації, у тому числі портативні (ноутбуки, нетбуки, планшетні комп'ютери);

- телевізори; пилососи; монітори та проектори; телефонні апарати для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку;

- зброя;

- меблі, матраци, подушки, світильники;

- годинники наручні, кишенькові з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами.

Також пропонується зобов'язати платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, вести облік витрат на придбання вищевказаних товарів іноземного виробництва.

Крім того, законопроектом пропонується встановити, що завірена декларантом копія митного документа, у відповідності до якого товар було ввезено на митну територію України у митному режимі імпорту, є обов'язковою для обліку зазначених товарів іноземного виробництва (за винятком товарів, ввезених на митну територію України до 01.01.2014).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття проекту закону дозволить врегулювати проблемні питання, пов'язані із продажем на митній території незаконно ввезених або не призначених для продажу товарів іноземного виробництва, а також забезпечення повноти та своєчасності надходження до бюджету податкових та митних платежів

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Немає

Немає

Сфера інтересів громадян

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити захист конституційного права споживачів на придбання безпечних та якісних товарів

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Термін дії проекту закону не обмежений.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту закону сприятиме врегулюванню проблемних питань, пов'язаних із продажем на митній території товарів іноземного виробництва.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки проект закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень до проекту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульовані та проблемні питання будуть виправлені шляхом внесення відповідних змін.

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Опрос