Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.03.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 27, ст. 229 із наступними змінами), такі зміни:

1. У розділі VII:

1) цифри і слово:

"3902 30 00 90

- - інші

 

5

5

-"

замінити цифрами і словом:

"3902 30 00 90

- - інші

 

0

0

-";

2) цифри і слово:

"3908 10 00 90

- - інші

 

5

5

-"

замінити цифрами і словом:

"3908 10 00 90

- - інші

 

0

0

-";

3) цифри і слово:

"3926 30 00 90

- - інші

 

6,5

6,5

-"

замінити цифрами і словом:

"3926 30 00 90

- - інші

 

0

0

-".

2. У розділі XV:

1) цифри і слово:

"7318 12 90 90

- - - - інші

 

5

5

-"

замінити цифрами і словом:

"7318 12 90 90

- - - - інші

 

0

0

-";

2) цифри і слова:

"7323 99 10 00

- - - вироби столові

 

5

5

-"

замінити цифрами і словами:

"7323 99 10 00

- - - вироби столові

 

0

0

-";

3) цифри і слово:

"8302 10 00 90

- - інші

 

10

10

-"

замінити цифрами і словом:

"8302 10 00 90

- - інші

 

0

0

-";

4) цифри і слово:

"8302 20 00 90

- - інші

 

10

10

-"

замінити цифрами і словом:

"8302 20 00 90

- - інші

 

0

0

-";

5) цифри і слово:

"8302 41 00 90

- - - інші

 

10

10

-"

замінити цифрами і словом:

"8302 41 00 90

- - - інші

 

0

0

-";

6) цифри і слово:

"8302 42 00 90

- - - інші

 

10

10

-"

замінити цифрами і словом:

"8302 42 00 90

- - - інші

 

0

0

-".

3. У розділі XVI:

цифри і слово:

"8412 31 00 98

- - - - інші

 

5

5

-"

замінити цифрами і словом:

"8412 31 00 98

- - - - інші

 

0

0

-".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
___ ___________ 2013 року
N _____

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі на виконання доручень Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 20.06.2012 N 25613/1/1-12 та від 24.11.2012 N 47122/0/1-12.

На цей час при митному оформленні товарів, що возяться в Україну, застосовуються ставки Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.2001 N 2371-III "Про Митний тариф України" в редакції Закону України від 21.12.2010 N 2829-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України", із змінами та доповненнями.

За результатами аналізу ставок Митного тарифу України встановлено, що на ряд товарів, які використовуються у виробництві меблів і в Україні не виробляються, розмір ставки ввізного мита дорівнює від 5 до 10 %, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних меблів за ціною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Це стосується виробів з пластмас, чорних та інших недорогоцінних металів, які використовуються як фурнітура та комплектуючі для меблів і класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 3902, 3908, 3926, 7318, 7323, 8302, 8412.

Керуючись основними принципами системи оподаткування, якими є обов'язковість, економічна доцільність, соціальна справедливість, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян, вбачається не логічним і недоцільним обкладання ввізним митом товарів, у даному випадку меблевої фурнітури та комплектуючих, які в Україні не виробляються.

Законопроектом пропонується встановити нульові ставки ввізного мита на вказані товари, що відповідає міжнародним зобов'язанням України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є створення сприятливих економічних умов для підвищення ефективності розвитку меблевої промисловості шляхом зниження ставок ввізного мита до рівня, що не суперечить Протоколу про вступ України до СОТ.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 05.04.2001 N 2371-III "Про Митний тариф України";

Закон України від 10.04.2008 N 250-VI "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

В результаті застосування ввізного мита на меблеву фурнітуру та комплектуючі, меблевими підприємствами щорічно необґрунтовано сплачується 13 - 14 млн. дол. США (з урахуванням звільнення від сплати ввізного мита при імпорті товарів з країн СНД та інших країн, з якими діє режим вільної торгівлі).

Більше того, застосування ввізного мита на вказані товари є стримуючим фактором для розвитку меблевої та інших, суміжних, галузей промисловості, у першу чергу, плитної та фанерної промисловості, продукція яких є основним конструкційним матеріалом для меблів.

Прийняття законопроекту сприятиме зростанню ефективності меблевого виробництва, підвищенню конкурентоздатності вітчизняних товарів, створенню додаткових робочих місць. Зокрема, у 2014 році на 20 % зросте обсяг виробництва і реалізації меблів, збільшиться прибутковість меблевого виробництва, на 6 % зросте зайнятість та на 30 % - середня заробітна плата. Внаслідок цього буде досягнуто приріст фонду оплати праці більше, ніж на 300 млн. грн., відповідно, майже на 123 млн. грн., зросте обсяг надходжень від сплати єдиного соціального внеску.

Таким чином, пов'язане із зниженням ставок ввізного мита зменшення бюджетних надходжень (108 млн. грн. у 2011 р.) буде повністю компенсоване надходженнями від збільшення сплати єдиного соціального внеску меблевими підприємствами.

Крім цього, щонайменше на 108 млн. грн. (на суму, яка не підлягатиме сплаті у зв'язку із зниженням ставок ввізного мита) зросте прибуток підприємств, а отже зростуть і надходження від податку на прибуток підприємств на 20 млн. грн., із розрахунку розміру ставки податку на прибуток 16 % у 2014 році, а також надходження від сплати ПДВ з операцій по реалізації товарів, вироблених на території України.

Зросте також попит і виробництво деревних плит і фанери, покращаться фінансово-економічні показники деревообробних підприємств, збільшаться відрахування до держбюджету.

Одночасно, на виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. від 29.11.2012 року N 46922/1/1-12 та п. 3 Протоколу наради з питань перегляду тарифних ставок у рамках угод СОТ від 07.12.2012 до "Проекту індикативної позиції на переговори в рамках Статті XXVIII ГАТТ-1994" включено пропозицію щодо підвищення рівня зв'язаних ставок ввізного мита в рамка СОТ на товарну позицію 9401 (позиції, за якими класифікуються меблі для сидіння) в середньому на 6 % митної вартості, що забезпечить додаткові надходження до держбюджету в обсязі близько 7 млн. дол. США.

Прогнозні припущення базуються на аналізі розвитку меблевої і деревообробної промисловості у 2011 році та соціально-економічної ситуації в поточному році, а також на експертній оцінці Української асоціації меблевиків щодо впливу згаданого законодавчого акту на обсяги виробництва і реалізації меблів, покращення фінансово-економічних показників меблевих підприємств. Враховані також показники економічного і соціального розвитку України на 2012 - 2014 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 907.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із Міністерством фінансів, Міністерством доходів і зборів, Міністерством промислової політики, Держпідприємництвом, Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу акта разом з проектом акта розміщений на сайті Мінекономрозвитку.

11. Прогноз результатів

Прийняття акту сприятиме розвитку виробництва меблів та плитних матеріалів в Україні, підвищенню їх конкурентоспроможності та прибутковості, збільшенню експортного потенціалу меблевої та деревообробної промисловості, а також зростанню зайнятості населення.

За прогнозом, у 2014 році виробництво меблів зросте щонайменше на 15 - 20 %, а враховуючи тривалий відкладений попит населення, викликаний фінансовою кризою та очікуванням чергової її хвилі, та виконання заходів державної цільової програми щодо будівництва доступного житла, зростання може досягти 1,5 раза. Відповідно зростуть фінансові показники підприємств та надходження до бюджетів усіх рівнів.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

О. І. Пінський

___ __________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
при впровадженні Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати

Проект Закону України розроблено з метою зниження ставок ввізних мит на устаткування, сировину і комплектуючі, які не виробляються в Україні (в рамках дотримання зобов'язань перед СОТ).

За результатами аналізу ставок Митного тарифу України встановлено, що на ряд товарів, які використовуються у виробництві меблів і в Україні не виробляються, розмір ставки ввізного мита дорівнює від 5 до 10 %, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних меблів за ціною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Це стосується виробів з пластмас, чорних та інших недорогоцінних металів, які використовуються як фурнітура та комплектуючі для меблів і класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 3902, 3908, 3926, 7318, 7323, 8302, 8412.

Законопроектом пропонується встановити нульові ставки ввізного мита на вказані товари, що відповідає міжнародним зобов'язанням України.

2. Цілі державного регулювання

Метою даного законопроекту є створення сприятливих економічних умов для підвищення ефективності розвитку меблевої промисловості шляхом зниження ставок ввізного мита до рівня, що не суперечить Протоколу про вступ України до СОТ, а також спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Існуючи ставки ввізного мита призводять до дорожчання вітчизняної меблевої продукції. Галузь втрачає позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках через низьку конкурентоспроможності вітчизняної меблевої продукції за ціною. Поруч з цим, стрімка експансія внутрішнього ринку китайськими виробниками не сприяє створенню конкурентного середовища.
Витрати на розмитнення значно зменшують рентабельність виробництва.

Подальше погіршення інвестиційної привабливості меблевої галузі, зменшення обсягів виробництва, падіння прибутковості меблевого виробництва, зниження зайнятості населення в цій галузі

Обраний спосіб

Зниження ставок ввізного мита на устаткування, сировину і комплектуючі, які не виробляються в Україні сприятиме зростанню ефективності меблевого виробництва, підвищенню конкурентоздатності вітчизняних товарів, створенню додаткових робочих місць.

Зменшення бюджетних надходжень через зниження ставок ввізного мита буде повністю компенсоване надходженнями від збільшення сплати єдиного соціального внеску меблевими підприємствами.
Крім цього, зросте прибуток підприємств, а отже зростуть і надходження від податку на прибуток підприємств, а також надходження від сплати ПДВ з операцій по реалізації товарів, вироблених на території України.
Відбудеться поліпшення умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Законопроектом передбачається:

Встановити нульові ставки ввізного мита на фурнітуру та комплектуючі для меблів, які класифікуються за кодами УКТЗЕД 3902, 3908, 3926, 7318, 7323, 8302, 8412, що не суперечить Протоколу про вступ України до СОТ, ратифікованого Законом України від 10.04.2008 N 250-VI.

А саме, законопроектом передбачається зменшення пільгових ставок ввізного мита на деяку продукцію товарних позицій згідно з УКТЗЕД 3902 та 3908 з 5 до 0 %; товарної позиції згідно з УКТЗЕД 3926 з 6,5 до 0 %; товарних позицій згідно з УКТЗЕД 7318 та 7323 з 5 до 0 %; товарної позиції згідно з УКТЗЕД 8302 з 10 до 0 % і товарної позиції згідно з УКТЗЕД 8412 з 5 до 0 %.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі введення даного регуляторного акта в дію будуть створені умови для забезпечення сталого розвитку виробництва меблів та плитних матеріалів в Україні, які сприятимуть підвищенню їх конкурентоспроможності та прибутковості, збільшенню експортного потенціалу меблевої та деревообробної промисловості, а також зростанню зайнятості населення.

Відповідно зростуть фінансові показники підприємств та надходження до бюджетів усіх рівнів.

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Закону сприятиме розвитку внутрішнього виробництва і, як наслідок, збільшенню надходжень до державного бюджету України.

За орієнтовними розрахунками у разі збереження імпорту на рівні 2011 року надходження до державного бюджету від сплати ввізного мита з товарів, зазначених в законопроекті, можуть зменшитися в 2014 році на суму близько 100 млн. грн. в рік.
При цьому, за рахунок збільшення обсягів внутрішнього виробництва та імпорту, а також розширення бази оподаткування, що зумовлено зокрема зростанням обсягів виробництва і реалізації меблів, збільшенням прибутковість меблевого виробництва, зростанням зайнятості та середньої заробітної плати. Зазначене дозволить забезпечити збільшення надходжень до бюджету від сплати єдиного соціального внеску, податку на прибуток підприємств та сплати ПДВ з операцій по реалізації товарів, вироблених на території України в на суму біля 150 млн. грн. на рік.
З урахуванням 100 млн. грн. недоотриманих надходжень від справляння ввізного мита, додаткові надходження до держбюджету можуть скласти порядку 50 млн. грн. на рік.
Тобто, реалізація законопроекту, за розрахунками, не призведе до втрат держбюджету.

Суб'єкти господарювання

Для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - зменшення розміру коштів, які витрачатимуться при митному оформленні товарів за рахунок зменшення рівня ставок ввізного мита.

Відсутні

Населення

Зменшення ціни на товари та продукцію меблевого виробництва за рахунок зменшення складової митної вартості комплектуючих в собівартості виробу, і, як наслідок - споживчої ціни.

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Постійний - протягом дії Закону України "Про Митний тариф України".

8. Результативність регуляторного акта буде визначатись на підставі наступних показників

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - передбачається зменшення надходжень до держбюджету за рахунок зменшення ставок ввізного мита, що можуть бути компенсовані за рахунок збільшення обсягів внутрішнього виробництва та імпорту, а також розширення бази оподаткування, що зумовлено зокрема зростанням прибутковості виробництва і збільшенням реалізації меблів, зростанням зайнятості та середньої заробітної плати.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - всі суб'єкти господарювання, зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять продукцію за ставками ввізного мита, які затверджено Митним тарифом України.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - зменшення розміру коштів, які витрачатимуться суб'єктами господарювання при митному оформленні товарів за рахунок зменшення на них рівня ставок увізного мита, зменшення часу митного оформлення товарів.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього, так як проект Закону України було розміщено на зовнішньому сайті Мінекономрозвитку та після прийняття в джерелах офіційного опублікування "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України" "Голос України" і "Відомості Верховної Ради України", у яких згідно з Указом Президента України від 10.06.97 N 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" та постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", публікуються всі нормативні і законодавчі акти.

5. Під час відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватися наступні статистичні показники:

- кількість фактично імпортованих товарів,

- обсяги фактично сплаченого мита;

- обсяги фактично реалізованої меблевої продукції;

- обсяги фактично сплачених податків та обов'язкових зборів суб'єктами господарювання в сфері виробництва меблів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності буде здійснюватись до набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності регуляторного акту також шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись Мінекономрозвитку по показниках результативності підприємств меблевої галузі.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

О. І. Пінський

Опрос