Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации государственной политики в сфере лицензирования внешнеэкономической деятельности и отдельных вопросов таможенного оформления экспорта, импорта некоторых товаров (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377, із змінами і доповненнями):

1) у частині сімнадцятій статті 16 слова "код і назва митниці" виключити;

2) частину двадцять дев'яту статті 16 викласти в такій редакції:

"Митне оформлення товарів в митному режимі імпорту, експорту, реекспорту, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису";

3) статтю 16 після частини двадцять дев'ятої доповнити новими двома частинами такого змісту:

"Дотримання умов, зазначених у реквізитах ліцензії, під час митного оформлення є обов'язковим, якщо інше не передбачено в реквізиті ліцензії "особливі умови".

Ліцензія підлягає переоформленню у разі внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), який був підставою для її видачі. Порядок переоформлення ліцензії визначається відповідним актом центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики".

У зв'язку з цим частини тридцяту - сорок четверту вважати відповідно частинами тридцять другою - сорок шостою;

4) в статті 16 перше речення частини тридцятої викласти в такій редакції:

"У митному оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються наливом, насипом або навалом, не може бути відмовлено у разі, коли вартість, кількість або вага таких товарів незначною мірою відрізняються від тих, що зазначені у ліцензії.";

5) статтю 37 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"В разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або до іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальної санкції індивідуального режиму ліцензування, митне оформлення експорту (імпорту) товарів в митному режимі імпорту, експорту, реекспорту здійснюється за наявності разової (індивідуальної) ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису."

У зв'язку з цим частини другу - сімнадцяту вважати відповідно частинами третьою - вісімнадцятою.

2. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 р., N 11, ст. 78, із змінами і доповненнями):

1) у статті 15 частину першу викласти в такій редакції:

"1. Митне оформлення товару в митному режимі імпорту, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється за наявності дозволу на імпорт, який з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається Міністерством митним органам в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Дозвіл видається Міністерством у встановленій ним формі протягом семи робочих днів від дати подання заінтересованим імпортером відповідної заяви за встановленою Міністерством формою."

2) у статті 15 абзац дев'ятий частини другої виключити;

3) у статті 15 абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Митне оформлення товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється за умови встановлення митними органами, що:";

4) частину четверту статті 16 доповнити новим реченням такого змісту:

"Митне оформлення таких товарів в митному режимі імпорту здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається Міністерством митним органам в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.".

3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345, із змінами і доповненнями):

1) статтю 14 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:

"Митне оформлення експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового в митному режимі експорту, імпорту здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового за виданими ліцензіями."

У зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою - сімнадцятою.

2) статтю 15 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:

"Митне оформлення експорту (імпорту) алкогольних напоїв та тютюнових виробів в митному режимі експорту, імпорту здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) алкогольних напоїв та тютюнових виробів за виданими ліцензіями".

У зв'язку з цим частини третю - сорок першу вважати відповідно частинами шостою - сорок четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. Рибак

 

* * *

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відповідно до законодавства України, зокрема Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" Міністерство економічного розвитку і торгівлі видає ліцензії на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У 2012 році набув чинності Митний кодекс України (далі - Кодекс), статтею 33 якого встановлено, що необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Порядок інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

В свою чергу, статтею 197 Кодексу визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання, зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів митним органам передбачено законами України.

При цьому Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" не передбачено подання митним органам ліцензії на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, з метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень Кодексу та з метою удосконалення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів виникла необхідність внесення змін до статей 14, 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", якими серед іншого буде передбачено подання митним органам ліцензії на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх при митному оформленні.

Крім того, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 04.07.2012 N 5039-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та координації взаємодії Мінекономрозвитку, ДПС України та Держмитслужби в процесі ефективного державного контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів внесено зміни до зазначеного Закону України, яким буде передбачено щомісячний обмін інформацією між центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в частині щодо оформлених ліцензій на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також про фактичні обсяги експорту (імпорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за оформленими відповідними ліцензіями.

Керуючись положеннями статті 33 Кодексу, вищезазначеними змінами, також передбачено надання оформлених ліцензій на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Крім того, відповідно до законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оформлює та видає ліцензії на експорт та імпорт товарів.

Однак трапляються випадки, коли під час дії ліцензії у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності виникає необхідність щодо внесення змін до умов зовнішньоекономічного контракту, який був підставою для її видачі, в частині умов поставки, банківських реквізитів, валюти розрахунку, вартісних показників товару і т. і. Зміни, які вносяться у зовнішньоекономічний контракт, повинні бути відображені в отриманій суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ліцензії, термін дії якої ще не закінчився.

Ураховуючи те, що статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" не передбачено можливість переоформлення відповідної ліцензії (з урахуванням змін) та з метою удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності внесено зміни до згаданої статті Закону.

Крім того, згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється тільки за наявності відповідної ліцензії.

При цьому відповідно до Інструкцій про заповнення ліцензії на імпорт і експорт та форм ліцензій на імпорт і експорт товарів (далі - Інструкції), затверджених наказами Мінекономіки від 14.09.2007 р. N 302 та від 09.09.2009 р. N 991 відповідно, одним із реквізитів ліцензії є назва митниці, де буде здійснюватися митне оформлення товару.

Проте положеннями частини третьої статті 247 Кодексу встановлено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому митному органі з пред'явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

З позиції Державної митної служби України вищезазначені норми наказів Мінекономіки від 14.09.2007 N 302 та від 09.09.2009 р. N 991, згідно з якими суб'єкт господарської діяльності має подавати митну декларацію у конкретному митному органі, суперечать згаданим положенням статті 247 Митного кодексу України. Згідно з цим, з позиції Держмитслужби, підстави для відмов у митному оформленні товарів, в ліцензіях на імпорт (експорт) яких вказано інший митний орган, ніж той, де ці товари пред'являються до митного оформлення, відсутні, у зв'язку з чим існує необхідність внесення відповідних змін до Інструкцій.

У зв'язку з тим, що у статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" код і назва митниці визначено у переліку даних, які необхідно вказувати у заявці на одержання ліцензії, а також у статті 15 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" визначено митний пункт і дату ввезення в Україну та перелік засобів транспортування у переліку відомостей, які необхідно вказувати у заяві на одержання дозволу на імпорт, вносяться відповідні зміни до зазначених Законів України щодо їх виключення.

Крім того, враховуючи положення статей 33 та 197 Кодексу, внесено відповідні зміни до статей 16, 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та статей 15, 16 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" стосовно, надання оформлених ліцензій та дозволів на імпорт митним органам в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України є приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України та удосконалення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Митний кодекс України;

Закон України від 16.04.91 р. N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність";

Закон України від 19.12.95 р. N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону не потребує виділення коштів з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством доходів і зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект Закону не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою ознайомлення суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта та отримання пропозицій законопроект розміщено на сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Закону забезпечить приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України та сприятиме удосконаленню системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що в свою чергу спростить процедуру отримання відповідних ліцензій.

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття Закону буде приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України та удосконалення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

О. І. Пінський

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
у разі прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до законодавства України, зокрема Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" Міністерство економічного розвитку і торгівлі видає ліцензії на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У 2012 році набув чинності Митний кодекс України (далі - Кодекс), статтею 33 якого встановлено, що необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Порядок інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

В свою чергу, статтею 197 Кодексу визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання, зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів митним органам передбачено законами України.

При цьому Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" не передбачено подання митним органам ліцензії на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, з метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень Кодексу та з метою удосконалення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів виникла необхідність внесення змін до статей 15, 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", якими серед іншого буде передбачено подання митним органам ліцензії на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх при митному оформленні.

Крім того, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 04.07.2012 N 5039-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та координації взаємодії Мінекономрозвитку, ДПС України та Держмитслужби в процесі ефективного державного контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів внесено зміни до зазначеного Закону України, яким буде передбачено щомісячний обмін інформацією між центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в частині щодо оформлених ліцензій на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також про фактичні обсяги експорту (імпорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за оформленими відповідними ліцензіями.

Керуючись положеннями статті 33 Кодексу, вищезазначеними змінами, також передбачено надання оформлених ліцензій на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Крім того, відповідно до законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оформлює та видає ліцензії на експорт та імпорт товарів.

Однак трапляються випадки, коли під час дії ліцензії у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності виникає необхідність щодо внесення змін до умов зовнішньоекономічного контракту, який був підставою для її видачі, в частині умов поставки, банківських реквізитів, валюти розрахунку, вартісних показників товару і т. і. Зміни, які вносяться у зовнішньоекономічний контракт, повинні бути відображені в отриманій суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ліцензії, термін дії якої ще не закінчився.

Ураховуючи те, що статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" не передбачено можливість переоформлення відповідної ліцензії (з урахуванням змін) та з метою удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності внесено зміни до згаданої статті Закону.

Крім того, згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється тільки за наявності відповідної ліцензії.

При цьому відповідно до Інструкцій про заповнення ліцензії на імпорт, експорт та форм ліцензій на імпорт, експорт товарів (далі - Інструкції), затверджених наказами Мінекономіки від 14.09.2007 р. N 302 та від 09.09.2009 р. N 991 відповідно, одним із реквізитів ліцензії є назва митниці, де буде здійснюватися митне оформлення товару.

Проте положеннями частини третьої статті 247 Кодексу встановлено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому митному органі з пред'явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

З позиції Державної митної служби України вищезазначені норми наказів Мінекономіки від 14.09.2007 N 302 та від 09.09.2009 р. N 991, згідно з якими суб'єкт господарської діяльності має подавати митну декларацію у конкретному митному органі, суперечать згаданим положенням статті 247 Митного кодексу України. Згідно з цим, з позиції Держмитслужби, підстави для відмов у митному оформленні товарів, в ліцензіях на імпорт (експорт) яких вказано інший митний орган, ніж той, де ці товари пред'являються до митного оформлення, відсутні, у зв'язку з чим існує необхідність внесення відповідних змін до Інструкцій.

У зв'язку з тим, що у статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" код і назва митниці визначено у переліку даних, які необхідно вказувати у заявці на одержання ліцензії, а також у статті 15 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" визначено митний пункт і дату ввезення в Україну та перелік засобів транспортування у переліку відомостей, які необхідно вказувати у заяві на одержання дозволу на імпорт, вносяться відповідні зміни до зазначених Законів України щодо їх виключення.

Крім того, враховуючи положення статей 33 та 197 Кодексу, внесено відповідні зміни до статей 16, 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та статей 15, 16 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" стосовно, надання оформлених ліцензій та дозволів на імпорт митним органам в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Всі вищеперераховані зміни вносяться шляхом розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів" (далі - проект Закону).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України, забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів, а також сприяння удосконаленню системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

не забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
не відповідає потребам у вирішенні проблеми

чинне законодавство не вирішить проблему у зв'язку із відсутністю в ньому відповідних положень

Обраний спосіб

є оптимальним для вирішення проблем; забезпечує приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України; сприятиме удосконаленню системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; забезпечить досягнення цілей державного регулювання

повністю розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі;
забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону вносяться зміни:

1) до статей 16, 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" в частині доповнення такими положеннями, як обов'язкового дотримання умов, зазначених у реквізитах ліцензії, під час митного оформлення, якщо інше не передбачено в реквізиті ліцензії "особливі умови"; переоформлення ліцензії у разі внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), який був підставою для її видачі; виключення коду і назви митниці у переліку даних, які необхідно вказувати у заявці на одержання ліцензії з метою необхідності внесення відповідних змін до Інструкцій про заповнення ліцензії на імпорт і експорт та форм ліцензій на імпорт і експорт товарів, затверджених наказами Мінекономіки від 14.09.2007 N 302 та від 09.09.2009 р. N 991; митне оформлення товарів в митному режимі імпорту, експорту, реекспорту, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису; в разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або до іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальної санкції індивідуального режиму ліцензування, митне оформлення експорту (імпорту) товарів в митному режимі імпорту, експорту, реекспорту здійснюється за наявності разової (індивідуальної) ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

2) до статей 15, 16 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" щодо надання органом виконавчої влади з питань економічної політики оформлених ліцензій та дозволів на імпорт митним органам в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису, а також вносяться зміни щодо виключення абзацу "митний пункт і дата ввезення в Україну та перелік засобів транспортування" у переліку відомостей, які необхідно вказувати у заяві на одержання дозволу на імпорт.

3) до статей 14, 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", якими, серед іншого, буде передбачено, що митне оформлення експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів в митному режимі експорту, імпорту здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається митним органам органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Крім того, з метою координації взаємодії Мінекономрозвитку та Держмитслужби в процесі ефективного державного контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів внесено зміни до статей 14 та 15 зазначеного Закону України, якими буде передбачено щомісячний обмін інформацією між центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в частині щодо оформлених ліцензій на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також про фактичні обсяги експорту (імпорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за відповідними оформленими ліцензіями.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта.

Оцінка можливості впровадження проекту Закону і виконання його вимог органами державної виконавчої влади та суб'єктами господарювання є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України, забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів, а також сприяння удосконаленню системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не можуть завдати шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

удосконалення чинної нормативно-правової бази, приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень Митного кодексу України, удосконалення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ефективність державного контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

Відсутні

Суб'єкти господарювання

прозорість та інформативність нормативної бази щодо оформлення та переоформлення ліцензій на імпорт/експорт товарів; відсутність коду і назви митниці у переліку даних, які необхідно вказувати у заявці на одержання ліцензії - можливість митного оформлення товарів в будь-якому митному органі

Сплата за переоформлення ліцензії у розмірі, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1111 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі, підприємствами та організаціями, що належать до сфери його управління, і розміру плати за їх надання"

Населення

Наказ не стосуватиметься безпосередньо громадян України

Відсутні

7. Термін дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

Визначення результативності акта буде здійснюватись за такими показниками:

1. Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта.

Дія акта поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання, які оформлюють дозвільні документи на експорт/імпорт товарів.

2. Кількісним показником результативності акта будуть кількість оформлених та переоформлених ліцензій на експорт/імпорт товарів; обсяги експорту (імпорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за виданими ліцензіями.

3. Розмір витрат грошових коштів і часу суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог запропонованого акта.

Виконання вимог проекту Закону потребуватиме від суб'єктів господарювання у разі переоформлення ліцензії на експорт/імпорт товарів витрати коштів у розмірі, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1111 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі, підприємствами та організаціями, що належать до сфери його управління, і розміру плати за їх надання", та часу, який необхідний для переоформлення ліцензії.

4. Загальний обсяг грошових надходжень до відповідного бюджету.

Надходження до відповідного бюджету, пов'язаних із вступом в дію цього акта, збільшуватимуться у разі подання суб'єктом господарювання документів щодо переоформлення ліцензії на експорт/імпорт товарів.

5. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень проекту акта, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект Закону та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів".

В повідомленні про оприлюднення зазначені електронні адреси, за якими всі бажаючі можуть надати зауваження та пропозиції до проекту Закону.

Після прийняття цього акта його буде офіційно опубліковано.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту Закону буде здійснюватися після набрання ним чинності, оскільки для цього будуть використані статистичні дані.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим актом шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

О. І. Пінський

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос