Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно документов строгого учета (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо документів суворого обліку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) у підпункті 14.1.107 пункту 14.1 статті 14 слова "віднесений до документів суворого обліку," виключити;

2) абзац перший підпункту 267.4.4 статті 267 виключити;

3) перше речення пункту 299.2 статті 299 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо документів суворого обліку"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Виготовлення бланків документів суворого обліку є витратною процедурою. Зазначене впливає на вартість відповідного документа чи бланка документа і вартість послуг, що включають видачу таких документів. Відповідні витрати нерідко є невиправданими, оскільки не гарантують співмірного захисту від протиправних посягань на права чи власність кінцевого споживача.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить створити умови для спрощення і здешевлення процедур, пов'язаних з реалізацією прав, свобод і обов'язків людини і громадянина та посиленням прозорості здійснення таких процедур.

Вказаної мети пропонується досягнути через внесення змін до Податкового кодексу України шляхом вилучення положень, які визначають бланки марок акцизного податку, торгових патентів, свідоцтва платника єдиного податку документами суворого обліку.

3. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону спрямований на вилучення положень, які визначають бланки марок акцизного податку, торгових патентів, свідоцтва платника єдиного податку документами суворого обліку.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути пропозицію із залишення положень Податкового кодексу України без змін.

Існування бланків суворого обліку (звітності) провокує виникнення корупційних ризиків, а також є причиною безпідставного стягнення додаткових коштів з особи та ускладнення ведення бізнесу.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Прийняття проекту Закону дозволить спростити та здешевити взаємовідносини особи з державою.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Положеннями проекту Закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу України.

Проект Закону стане законодавчою підставою для скасування віднесення бланків марок акцизного податку, торгових патентів, свідоцтва платника єдиного податку до документів суворого обліку.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект Закону стане законодавчою підставою здешевлення вартості бланків документів, необхідних для реалізації особою своїх прав та обов'язків.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Здешевлення вартості бланків документів, необхідних для реалізації особою її прав та обов'язків

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

У сфері громадян

Прийняття законопроекту забезпечить зменшення плати за надання адміністративних послуг

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Немає.

10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії акта не є обмеженим.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є підвищення рівня доступності отримання адміністративних послуг.

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати введення в дію цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження - через два роки з дня введення в дію акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

Директор Департаменту
конституційного, адміністративного
та соціального законодавства

А. М. Панченко

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо документів суворого обліку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо документів суворого обліку" (далі - законопроект) розроблено Міністерством юстиції на виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року N 456 "Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню". Обґрунтуванням необхідності його прийняття є негативна тенденція до невиправданого ускладнення та збільшення витратності процедур, пов'язаних з реалізацією прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, та непрозорість таких процедур.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою здешевлення вартості бланків документів, необхідних для реалізації особою її прав та обов'язків.

Вказаної мети пропонується досягнути через внесення змін до Податкового кодексу України шляхом вилучення положень, які визначають бланки марок акцизного податку, торгових патентів, свідоцтва платника єдиного податку документами суворого обліку.

Виготовлення бланків документів суворого обліку є витратною процедурою. Зазначене впливає на вартість відповідного документа чи бланка документа і вартість послуг, що включають видачу таких документів. Відповідні витрати нерідко є невиправданими, оскільки не гарантують співмірного захисту від протиправних посягань на права чи власність кінцевого споживача.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Податковий кодекс України;

Закон України від 2 жовтня 2012 року N 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності";

постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року N 456 "Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню";

• накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект надсилається на погодження до Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду і Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою проведення консультацій з громадськістю законопроект буде розміщено на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та на офіційному сайті Міністерства юстиції.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить зменшення плати за надання адміністративних послуг.

 

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова

Опрос