Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке исчисления времени на территории Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок обчислення часу на території України

Цей Закон визначає організаційно-правові засади обчислення часу та поширення інформації про точне значення часу і календарну дату на території України.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

григоріанський календар - система обчислення часу, в основу якої покладено період обертання Землі навколо Сонця, що дорівнює 365,2425 доби, і яка містить 97 високосних років на 400 років;

державний первинний еталон одиниць часу і частоти - еталон, що забезпечує відтворення, зберігання і передачу одиниць часу і частоти та національної шкали часу України з найвищою в Україні точністю, визнаний центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології, як основа для встановлення значень усіх наявних у державі еталонів даної одиниці вимірювання;

календарна дата - порядковий номер календарного дня, порядковий номер або назва календарного місяця та порядковий номер календарного року;

календарний день (доба) - проміжок часу, який триває 24 години;

календарний місяць - період часу тривалістю від 28 до 31 календарного дня, що має назву і порядковий номер у календарному році;

календарний рік - проміжок часу з 1 січня по 31 грудня, який триває 365 або 366 (у високосному році) календарних днів;

шкала Всесвітнього часу UT - шкала часу, що визначається положенням Сонця (середнього) відносно нульового (Гринвіцького) меридіана;

шкала Всесвітнього координованого часу UTC - шкала часу, що узгоджена певним чином із шкалою Всесвітнього часу UT;

національна шкала координованого часу України UTC (UA) - шкала часу, що відтворюється державним первинним еталоном одиниць часу і частоти та синхронізована із шкалою Всесвітнього координованого часу UTC.

Стаття 2. Законодавство про обчислення часу

1. Правовою основою обчислення часу є Конституція України, Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", цей Закон та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері обчислення часу, а також міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 3. Обчислення календарної дати

1. На території держави для обчислення календарної дати використовується григоріанський календар.

2. Початковою точкою для обчислення календарної дати є 00 годин 00 хвилин 00 секунд 1 січня 1 року.

Стаття 4. Обчислення часу на території України

1. На території України обчислення часу здійснюється відповідно до другого годинного поясу міжнародної системи годинних поясів (київський час) і є єдиним для всієї території України.

2. Київський час обчислюється шляхом збільшення на дві години часу за національною шкалою координованого часу України UTC (UA).

3. Час календарного дня обчислюється годинами, хвилинами та секундами. За початкову точку календарної доби береться момент часу, що відповідає 00 годинам 00 хвилинам 00 секундам. Закінченням календарного дня вважається момент часу, що відповідає 24 годинам 00 хвилинам 00 секундам.

4. Обчислення годин, хвилин і секунд протягом календарного року не змінюється, крім можливої корекції секунд, пов'язаної із зміною швидкості обертання Землі навколо власної осі. Заходи, пов'язані із зазначеною корекцією, здійснює Державна служба єдиного часу і еталонних частот.

Стаття 5. Обчислення часу у сфері транспорту та зв'язку

1. Для єдиної транспортної системи та сфери телекомунікацій установлюється єдиний звітно-обліковий час - київський.

2. Обчислення суднового часу в морі здійснюється за міжнародною системою годинних поясів. Під час перебування суден на рейдах (у портах) іноземних держав використовується час, який установлено на відповідних рейдах (у портах).

Стаття 6. Поширення інформації про точний час і календарну дату

1. Державна служба єдиного часу і еталонних частот поширює інформацію про точне значення часу і календарну дату, а також еталонні сигнали часу та частоти, сигнали синхронізації з національною шкалою координованого часу України UTC (UA) з використанням комп'ютерних мереж, наземних і супутникових систем зв'язку, систем радіозв'язку (включаючи спеціалізовані радіостанції), радіомовлення та телебачення (включаючи супутникове) згідно із зазначеною шкалою.

2. Інформація про значення часу технічної точності і календарної дати, що поширюється Державною службою єдиного часу і еталонних частот, є офіційною та відкритою.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2013 року.

2. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забезпечити встановлення на підприємствах, в установах і організаціях, що розташовані на відповідній території, місцевих графіків початку робочого дня.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про порядок обчислення часу на території України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про порядок обчислення часу на території України" (далі - проект Закону) розроблено на виконання витягу з протоколу N 77 засідання Кабінету Міністрів України від 24.10.2011 до Постанови Верховної Ради України від 18.10.2011 N 3914-VI "Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про зміну порядку обчислення часу на території України" стосовно подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо порядку обчислення часу на території України.

На сьогодні порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 509, відповідно до якої запроваджено такий порядок обчислення часу на території України: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щороку годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Проектом Закону на території України запроваджується час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

Установлення вищезазначеного порядку обчислення часу спрямоване на забезпечення покращення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є визначення організаційно-правових засад обчислення часу на території України та поширення інформації про точне значення часу і календарну дату на території держави.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 509 "Про порядок обчислення часу на території України", Постанова Верховної Ради України від 18.10.2011 N 3914-VI "Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про зміну порядку обчислення часу на території України", постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.98 N 1121 "Про затвердження Положення про Державну службу єдиного часу і еталонних частот", постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 566 "Питання Державної комісії єдиного часу і еталонних частот", Указ Президента України від 26.04.95 N 334/95 "Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону було погоджено Мінфіном, МОЗ, Національною академією медичних наук без зауважень, Мін'юстом - із зауваженнями, які враховано.

МНС та Державною комісією єдиного часу і еталонних частот надіслано власні законопроекти. Проект Закону враховує частково положення запропонованих законопроектів.

На засіданні Кабінету Міністрів України 25.01.2012 зазначений проект Закону було розглянуто та схвалено.

За результатами наради з питань обчислення часу на території України під головуванням Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. 30.01.2012 та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.02.2012 N 4631/0/1-12 Мінекономрозвитку та Національною академією наук України проект Закону було доопрацьовано і 10.02.2012 подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Проект Закону зареєстрований Верховною Радою України 27.02.2012 за N 10125.

11 квітня 2012 року Комітет з питань науки і освіти розглянув проект Закону та рекомендував Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу.

У пункті 1 Прикінцевих положень проекту Закону змінено дату набрання чинності "з 1 листопада 2012 року" на "з 1 березня 2013 року", щоб не переходити навесні 2013 року на літній час (остання неділя березня), про що було вирішено на нараді у Кабінеті Міністрів України 30 січня 2012 року.

Відповідно до статті 105 Регламенту Верховної Ради України проект Закону на сьогодні вважається відкликаним та не втратив своєї актуальності.

У зв'язку із зміною складу Уряду проект Закону потребує погодження із Мінфіном, МОЗ, Мін'юстом, Національною академією наук України, Національною академією медичних наук.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Питання обчислення часу обговорювалося 11.10.2011 учасниками круглого столу, який відбувся у МНС. Результати обговорення враховано при розробленні проекту Закону.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні відповідно до міжнародних правил обчислення часу та географічного розташування України. Це забезпечить покращення стану здоров'я громадян, зменшення кількості аварій та сприятиме підвищенню рівня працездатності населення.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України

А. А. Максюта

___ ____________ 2013 року

 

Опрос