Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 47, ст. 532, 2012, N 17, ст. 155, 2012, N 23, ст. 238), пунктом 154 у такій редакції:

 

Назва документа дозвільного характеру

Законодавчий акт України

154

Дозвіл на провадження діяльності суб'єктами господарювання - роботодавцями, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 N 5067-VI

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

1. Визначення проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблено з метою реалізації статті 39 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 N 5067-VI (далі - Закон України "Про зайнятість населення") щодо видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, суб'єктам господарювання-роботодавцям, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів дозволів на право здійснення такого виду діяльності та для узгодження процедури видачі таких дозволів з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" дозвільними органами є органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до чинного законодавства видавати документи дозвільного характеру.

Статтею 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 N 3392-VI, із змінами, встановлена заборона щодо вимоги отримання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру, якщо такі документи не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Проект Закону України розроблений з метою включення до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", дозволів на провадження діяльності суб'єктами господарювання - роботодавцями, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів

2. Визначення цілей державного регулювання

Основним завданням законопроекту є нормативне врегулювання видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, суб'єктам господарювання - роботодавцям, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів дозволів на право здійснення такого виду діяльності та виконання основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не вирішує існуючої проблеми

Не забезпечує реалізацію статті 39 Закону України "Про зайнятість населення"

Обраний спосіб

Є єдиним способом вирішення проблеми, оскільки спрямований на забезпечення врегулювання діяльності суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

Відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечує досягнення державного регулювання

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Запропонованим проектом акта передбачається ввести у правове поле України дозвіл на провадження діяльності суб'єктами господарювання - роботодавцями, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, який надаватиме відповідно до статті 39 Закону України "Про зайнятість населення" право суб'єктам господарювання-роботодавцям на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запропонований акт дозволить забезпечити досягнення визначених цілей, оскільки регуляторний акт спрямований на реалізацію статті 39 Закону України "Про зайнятість населення" та нормативне врегулювання процесів найму працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця, а також сприятиме підвищенню відповідальності роботодавців у разі застосування найманої праці без отримання відповідного дозволу.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

Державний нагляд за додержанням вимог цього акта здійснюватиметься Міністерством соціальної політики України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевого бюджетів відсутні.

Прийняття проекту Закону надасть змогу реалізувати норми Закону України "Про зайнятість населення" щодо видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, дозволів суб'єктам господарювання - роботодавцям на найм робочої сили для подальшого виконання робіт в Україні у інших роботодавців, що сприятиме врегулюванню відповідної господарської діяльності.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Витрати суб'єктів господарювання відсутні.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дасть змогу суб'єктам господарювання - роботодавцям реалізувати своє право на найм робочої сили для подальшого виконання нею роботи в Україні в іншого роботодавця.

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян відсутні.

Реалізація акта сприятиме захисту прав найманих працівників.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" дасть змогу нормативно врегулювати процеси пов'язані із найманням працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця, сприятиме захисту прав найманих працівників, а також підвищенню відповідальності роботодавців у разі здійснення вказаної діяльності без отримання відповідного дозволу.

7. Термін дії акта

Термін дії регуляторного акту пропонується не обмежувати у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Впровадження регуляторного акту не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Рівень поінформованості середній, оскільки постанова оприлюднена в мережі системи Інтернет на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України: (http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/, проекти нормативно-правових актів).

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу суб'єктами господарювання.

Дія акту поширюється на центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення та суб'єктів господарювання - роботодавців, які здійснюють найм робочої сили для подальшого виконання працівниками роботи в Україні у іншого роботодавця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надаватиме суб'єктам господарювання - роботодавцям та найманим працівникам відповідні консультації та роз'яснення.

Показники результативності регуляторного акта будуть визначатися на підставі наявної у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції інформації щодо кількості виданих дозволів на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у іншого роботодавця, кількості прийнятих рішень про анулювання дозволів та кількості виявлених порушень щодо здійснення відповідними суб'єктами господарювання - роботодавцями діяльності без отримання відповідного дозволу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитись базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту наказу на сайті Міністерства соціальної політики (http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/, проекти нормативно-правових актів).

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності актом, але не пізніше ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, на підставі наявної у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції інформації щодо кількості виданих дозволів на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у іншого роботодавця, кількості прийнятих рішень про анулювання дозволів та кількості виявлених порушень щодо здійснення відповідними суб'єктами господарювання - роботодавцями діяльності без отримання відповідного дозволу.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державним центром зайнятості Міністерства соціальної політики України.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблено з метою реалізації статті 39 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 N 5067-VI щодо видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, суб'єктам господарювання - роботодавцям, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів дозволів на право здійснення такого виду діяльності та для узгодження процедури видачі таких дозволів з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) дозвільними органами є органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до чинного законодавства видавати документи дозвільного характеру.

Статтею 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 N 3392-VI, із змінами, встановлена заборона щодо вимоги отримання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру, якщо такі документи не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Проект Закону України розроблений з метою включення до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", дозволів на провадження діяльності суб'єктами господарювання - роботодавцями, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основним завданням законопроекту є нормативне урегулювання видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, суб'єктам господарювання-роботодавцям, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів дозволів на право здійснення такого виду діяльності та виконання основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Прийняття даного проекту Закону надасть змогу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, реалізувати відповідно до законів України "Про зайнятість населення" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" функцію щодо видачі дозволів на провадження діяльності суб'єктами господарювання - роботодавцями, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Питання, які вирішуються цим проектом Закону, регулюються частиною третьою статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", статтею 39 Закону України "Про зайнятість населення" та Законом України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього акта не потребує додаткових бюджетних витрат.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною податковою службою України, Державною реєстраційною службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством юстиції України та Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

7. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

8. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

10. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери, тому потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить дотримання вимог законів України "Про зайнятість населення", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також сприятиме нормативно-правовому регулюванню діяльності суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

"___" ____________ 2013 р.

 

Опрос