Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 24 Закона Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.12.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2012 року N 5037-VI) такі зміни:

1) частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:

"7) земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер";

2) в абзаці першому частини третьої після цифр "4, 52 - 56" доповнити цифрою ", 7".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 1 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (далі - Закон) надано визначення Державного земельного кадастру, як єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;

Законом визначено, що державна реєстрація земельної ділянки є внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

Враховуючи, що Державний земельний кадастр є інформаційно-правовою основою в Україні для врегулювання питань державного управління землями та земельними ділянками, зокрема в питаннях набуття та реалізації права на земельні ділянки, особливості зміни їх цільового призначення, інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених фізичних та юридичних осіб, його ведення спрямовується на забезпечення повноти відомостей про кількісний, якісний економічний та правовий статус земельних ділянок, а це може бути забезпечено за умови застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації об'єктів Державного земельного кадастру.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект спрямований на реалізацію положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо створення єдиної на всій території України системи кадастрової нумерації земельних ділянок, яка гарантуватиме захист прав власників і землекористувачів земельних ділянок, забезпечить облік цінних земель у складі природних ресурсів; інформаційне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених фізичних та юридичних осіб актуальними відомостями про зареєстровані земельні ділянки.

Законопроектом передбачається затвердити обов'язковість державної реєстрації земельних ділянок шляхом відмови у державній реєстрації права на нерухоме майно за відсутності кадастрового номера на земельну ділянку.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інші закони України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація, передбачених законопроектом заходів, не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект потребує громадського обговорення. З цією метою проект акта розміщується на офіційному веб-сайті Держземагентства України для отримання пропозицій та зауважень.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект врегулює питання ведення Державного земельного кадастру, обліку земель і земельних ділянок, виступатиме підґрунтям забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і Держави.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" забезпечить реалізацію положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо створення уніфікованої системи обліку земельних ділянок на основі кадастрового номера земельної ділянки - універсального ідентифікатора земельних ділянок.

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 1 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (далі - Закон) надано визначення Державного земельного кадастру, як єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;

Законом визначено, що державна реєстрація земельної ділянки є внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

Враховуючи, що Державний земельний кадастр є інформаційно-правовою основою в Україні для врегулювання питань державного управління землями та земельними ділянками, зокрема в питаннях набуття та реалізації права на земельні ділянки, особливості зміни їх цільового призначення, інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених фізичних та юридичних осіб, його ведення спрямовується на забезпечення повноти відомостей про кількісний, якісний економічний та правовий статус земельних ділянок, а це може бути забезпечено за умови застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації об'єктів Державного земельного кадастру.

2. Цілі державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Законопроект) спрямований на реалізацію положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо створення єдиної на всій території України системи кадастрової нумерації земельних ділянок, яка гарантуватиме захист прав власників і землекористувачів земельних ділянок, забезпечить облік цінних земель у складі природних ресурсів; інформаційне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених фізичних та юридичних осіб актуальними відомостями про зареєстровані земельні ділянки.

3. Визначення та оцінки альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Немає альтернативних способів досягнення встановлених цілей щодо обов'язковості наявності державної реєстрації земельної ділянки (тобто, кадастрового номера земельної ділянки) під час реєстрації прав на земельну ділянку, крім як внесення змін до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

4. Механізм і заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Даним законопроектом передбачається затвердити обов'язковість державної реєстрації земельних ділянок шляхом відмови у державній реєстрації права на нерухоме майно за відсутності кадастрового номера на земельну ділянку.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям законопроекту земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні фізичних і юридичних осіб та не мають кадастрових номерів, будуть проходити державну реєстрацію у державному реєстрі земель відповідно до законодавства.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України дозволить привести у відповідність акти чинного законодавства України.

Очікуваними результатами прийняття регуляторного акта є забезпечення законних прав та інтересів громадян та юридичних осіб.

Разом з тим, регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Цей регуляторний акт має необмежений термін дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прийняття законопроекту сприятиме посиленню захисту прав громадян і юридичних осіб на земельні ділянки, забезпечить чіткий порядок ідентифікації земельних ділянок в державному реєстрі земель, сприятиме виявленню порушень щодо ухилення від сплати податку на землю, орендної плати за землю, забезпечить отримання дієвого механізму обліку земель у користуванні.

Основним показником результативності регуляторного акта є кількість заяв про визначення кадастрових номерів земельних ділянок та державної реєстрації земельних ділянок, право власності або право користування на які було оформлено без державної реєстрації земельних ділянок.

Ризиків немає.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше ніж через 2 роки після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Опрос