Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.12.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У розділі V:

1.1. Підпункт 1 пункту 180.1 статті 180 викласти у такій редакції:

"1) будь-яка особа, що провадить або буде провадити господарську діяльність в майбутньому і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;";

1.2. Пункт 182.1 статті 182 викласти у такій редакції:

"182.1. Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою";

1.3. Пункт 183.1 статті 183 викласти у такій редакції:

"183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.";

1.4. Пункт 183.3 статті 183 викласти у такій редакції:

"183.3 У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу, реєстраційна заява подається згідно з підпунктом 183.7 цього пункту не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.";

1.5. Пункт 183.7 статті 183 викласти у такій редакції:

"183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

Платники податків, які уклали з відповідним органом державної податкової служби договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому для подання звітності в електронному вигляді.

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, дані заяви передаються державним реєстратором до органів державної податкової служби одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.".

2. У розділі XIV:

2.1. У пункті 298.1 статті 298:

доповнити підпункт 298.1.1 абзацом такого змісту:

"Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

г) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з врахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, дані заяви передаються державним реєстратором до органів державної податкової служби одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";

2.2. У статті 299:

підпункт 299.1 викласти у такій редакції:

"299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав заяву:

щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування до органу державної податкової служби;

щодо обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору під час подання документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця";

підпункт 299.6 викласти у такій редакції:

"299.6. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається:

у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування;

не пізніше наступного робочого дня з дня отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, даних заяви одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява була додана до реєстраційної картки.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. М. ЛИТВИН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено Міністерством фінансів України на виконання підпункту 69.1.2 пункту 69 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю законопроекту є спрощення процедур започаткування бізнесу.

Законопроектом передбачено можливість подання заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість або обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору як додатка до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки реєстрація платником податку на додану вартість та засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності встановлені Податковим кодексом України (далі - Кодекс), а питання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон), забезпечення зазначених цілей державного регулювання можна досягти лише способом внесення змін до Кодексу та Закону.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Законопроектом передбачено можливість подання заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість або обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору як додатка до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, дані заяви передаються державним реєстратором до органів державної податкової служби одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту надасть змогу спростити процедури започаткування бізнесу.

Для впровадження та виконання вимог акта державними реєстраторами, органами державної податкової служби чи платниками податків перешкоди відсутні.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Поліпшення рівня обслуговування суб'єктів господарювання

Виконання вимог акта не передбачає додаткових витрат державних реєстраторів та органів державної податкової служби

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Спрощення процедур започаткування бізнесу
Зменшення часових ресурсів суб'єктів господарювання для надання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість до органів ДПС (надається можливість подання такої заяви державному реєстратору як додатка до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

 

Норми регуляторного акта стосуються фізичних осіб - підприємців та відповідають сфері інтересів суб'єктів господарювання

Витрати громадян відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Строк чинності законопроекту не обмежений.

Оскільки законопроект є актом, яким вносяться зміни до основного Закону, законопроект може втратити чинність у разі втрати чинності основним Законом.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Прийняття законопроекту сприятиме спрощенню процедур започаткування бізнесу.

Дія законопроекту поширюється на всіх новоутворених суб'єктів господарювання, які виявили бажання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності або добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість.

Витрати суб'єктів господарювання, пов'язані з виконанням вимог законопроекту, фактично зменшаться. Заява щодо обрання спрощеної системи оподаткування або про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість може бути подана не до органів ДПС, а державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних витрат державних реєстраторів та органів ДПС.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній, оскільки законопроект з метою громадського обговорення оприлюднено на веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

У разі прийняття законопроекту послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до 20 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності регуляторним актом, станом на 1 число такого місяця. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Перший заступник Міністра

А. І. Мярковський

Опрос