Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основных принципах государственного надзора в сфере деятельности рынков (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади державного нагляду у сфері діяльності ринків

Цей Закон визначає правові та організаційні засади провадження торговельної діяльності на роздрібних, оптово-роздрібних або комбінованих ринках.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

адміністративно-господарське приміщення ринку - приміщення, де розташована адміністрація роздрібного, оптово-роздрібного або комбінованого ринку і утримання якого здійснюється виключно за рахунок отриманого адміністрацією (власником) ринку чистого доходу та не може бути віднесене до витрат на утримання і обслуговування території ринку;

адміністрація ринку - керівництво роздрібного, оптово-роздрібного або комбінованого ринку, якому власником надане право виконання адміністративно-розпорядчої діяльності та виключною метою діяльності якого є надання послуг суб'єктам торговельних відносин на ринку із забезпечення їх умовами торгівлі (продажем/купівлею) товарами або послугами відповідно до законодавства;

відкритий торговельний майданчик - торговельні місця, які розташовані поза території роздрібного, оптово-роздрібного або комбінованого ринку на відкритої земельної ділянці, що надана для провадження торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності в порядку, визначеному законом, та оснащена торгово-технологічним обладнанням;

генеральний план території роздрібного, оптово-роздрібного або комбінованого ринку - план території відповідного ринку з позначенням його меж і будівель на ньому, назв прилеглих вулиць, пішохідних і транспортних маршрутів, автомобільних стоянок, схем розміщення торговельних місць та евакуації (при виникненні аварійних або надзвичайних ситуацій);

інвестиції орендаря торговельного місця - додаткові витрати суб'єкта торговельних відносин на ринку у облаштування свого торговельного місця відповідно до договору оренди;

нестаціонарна будівля для торгівлі - споруда чи пересувна споруда, що не має фундаменту (незалежно від приєднання або неприєднання до мереж інженерно-технічного забезпечення);

орендодавець торговельного місця - адміністрація роздрібного, оптово-роздрібного або комбінованого ринку чи суб'єкт торговельних відносин на ринку, що уклав угоду про оренду торговельного місця;

орендна плата - плата за користування торговельним місцем на ринку, розмір якої встановлюється у договорі оренди між адміністрацією відповідного роздрібного, оптово-роздрібного або комбінованого ринку та суб'єктом торговельних відносин на ринку;

роздрібний, оптово-роздрібний або комбінований ринок (ринок) - майновий комплекс, що розташований на спеціально відведеній органом місцевого самоврядування території відповідно до закону для забезпечення здійснення виключно торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності;

плата за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на ринку - кошти, які сплачуються адміністрації ринку суб'єктом торговельних відносин за право зайняття торговельного місця на строк, що не перевищує трьох днів. При цьому адміністрація ринку видає документ про сплату за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на ринку, а договір оренди цього торговельного місця не укладається;

стихійні ринки - земельна ділянка населеного пункту, приміщення чи його частина, або територія, що знаходиться поза межами території ринку, на якій суб'єктами господарювання або фізичними особами здійснюється торгівельна діяльність без наявності договорів оренди та встановлених законами документів дозвільного характеру;

суб'єкт торговельних відносин на ринку - продавець/покупець (фізична особа, суб'єкт господарювання), постачальник та/або виробник (переробник), відносини яких пов'язані з продажем/купівлею товарів на ринку;

суборенда торговельного місця - дія, коли орендар згідно договору суборенди, що укладається між ними, передає, а суборендар бере в тимчасове користування усе чи частину торговельного місця, згідно з умовами цього договору;

територія ринку - земельна ділянка, що відокремлена та відгороджена від проїжджої частини та житлового фонду і яка, відповідно до генерального плану ринку, повинна мати безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення, телефонний зв'язок, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет та облаштовані сміттєвими контейнерами майданчики;

торговельна діяльність - здійснення торгових операцій за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари;

торговельно-виробнича діяльність - діяльність з виробництва продовольчих або непродовольчих товарів, їх переробки чи ремонту та торгівля ними;

торговельне місце на роздрібному, оптово-роздрібному або комбінованому ринку - спеціально неподільне місце, що має торговельне та/або інженерне обладнання для здійснення торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності певного виду товари чи послуг, розміри якого встановлюються відповідно до генерального плану території ринку та договору оренди.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється, крім випадків, вказаних частиною другою цієї статті, на відносини пов'язані з провадженням торговельної та/або виробничо-торговельної діяльності на роздрібних, оптово-роздрібних або комбінованих ринках всіх форм власності, що виникають між суб'єктами господарювання, фізичними особами, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами.

До ринків не належать гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами та супермаркети, що утворені відповідно до законодавства.

Дія цього Закону не поширюється на ті особливі відносини, що виникають під час здійснення торгівлі товаром, торгівля яким заборонена або обмежена законом.

Стаття 3. Принципи провадження діяльності на ринках

Основними принципами провадження господарської діяльності на ринках є забезпечення:

рівності прав всіх суб'єктів торговельних відносин;

збільшення кількості нових робочих місць;

захисту інвестицій орендаря (суб'єкта торговельних відносин на ринку);

недопущення незаконного втручання у діяльність суб'єктів торговельних відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування або їх виконавчих органів, а також їх посадових осіб;

підтримки виробництва місцевих соціально значущих продовольчих товарів.

Порушення принципів провадження господарської діяльності на ринках тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Стаття 4. Особливості державного нагляду за організацією торговельної та/або виробничо-торговельної діяльності на ринках

Порядок провадження торговельної діяльності на ринках встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Власник ринку приватної форми власності повинен мати у власності земельну ділянку, на якій надаються послуги з забезпечення торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності, та об'єкти нерухомості або цілісний майновий комплекс, що розташований на цієї ділянці.

У разі якщо власник ринку приватної форми власності не має у власності земельну ділянку, на якій знаходиться ринок, то він може взяти в оренду або придбати у власність відповідно до закону лише ту частину земельної ділянки цього ринку, на якій знаходяться об'єкти нерухомості, що належать йому у власності та введені до експлуатації до набуття чинності цього Закону.

Правила роботи ринків встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та торгівлі і центральним органом виконавчої влади з забезпечення реалізації державної регуляторної політики із врахуванням вимог законів України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про захист прав споживачів".

Торгівлю на ринку здійснюють громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також суб'єкти господарювання незалежно від форм власності шляхом продажу товарів, у тому числі власного виробництва, або здійснення посередницької діяльності (агентські, комісійні послуг з просування вітчизняних та/або імпортованих споживчих товарів від постачальників до кінцевого покупця).

Суб'єкт господарювання провадить торговельну та виробничо-торговельну діяльність після його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законом, за наявності документів дозвільного характеру, що надають право на провадження торговельної та/або виробничо-торговельної діяльності.

Облаштування території ринку повинна відповідати умовам, що встановлені законодавством.

На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи та графічно виконаний генеральний план території ринку.

Суб'єкти торговельних відносин на ринку зобов'язані:

здійснювати розрахунки з покупцями у порядку, встановленому законом. На вимогу покупця суб'єкт торговельних відносин на ринку, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок, повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: найменування суб'єкта торговельних відносин на ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище та ініціали продавця, за його підписом;

дотримуватися встановленого режиму роботи ринку.

Суб'єкти торговельних відносин на ринку мають право:

отримувати якісні послуги на ринку, перелік яких встановлюється цим Законом;

вимагати від адміністрації ринку письмових підтверджень (квитанцій, чеків, тощо) сплати адміністративних послуг та платежів згідно із договором оренди;

безперешкодного входу до орендованого ним приміщення, торговельного місця, прилавку протягом робочого часу ринку згідно умов договору оренди;

протягом робочого часу безперешкодної видачі товару, що знаходиться на зберіганні у ринку, та передбачених договором зберігання документів;

на відшкодування збитків заподіяних суб'єкту торговельних відносин на ринку з вини адміністрації ринку відповідно до договорів оренди;

укладення письмового договору оренди торговельного місця або споруди відповідно до вимог цього Закону;

здійснювати виставкові заходи (виставки, презентації тощо) з організацією показу зразків товарів, випробувань, дегустації та іншої демонстрації властивостей або якостей товарів з продажем (виставка-продаж) або без продажу таких товарів.

Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах згідно чинного законодавства.

Торгівля свіжим, охолодженим та замороженим м'ясом (зокрема птиці, свинини, яловичини, телятини, баранини), рибою, молоком та молочними продуктами дозволяється на ринках або ярмарках у стаціонарних і нестаціонарних об'єктах з продажу сільськогосподарської продукції за умови забезпечення ветеринарного та/або фіто-санітарного контролю.

Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов'язковим дотриманням відповідних санітарно-епідеміологічних вимог.

Кількість торговельних місць у спеціально відведених органами місцевого самоврядування або його виконавчим органом місцях для проведення торгівлі продуктами або виробами декоративно-вжиткового призначення та образотворчого мистецтва, виготовленими з елементами ручної праці, власного виробництва не може бути менше ніж 10 відсотків загальної кількості торговельних місць на ринку.

Торговельні місця повинні бути безпечними для життя і здоров'я покупців, їх майна та навколишнього природного середовища та пристосовані для покупців з обмеженими фізичними можливостями;

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості.

Вхід до ринку безоплатний.

Адміністрація ринку забезпечує:

підтримку території ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані,

розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащує його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки;

дотримання затвердженого режиму роботи ринку;

суб'єктів торговельних відносин на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, послугами щодо зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються торговцям;

постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень і торговельних місць на ринку;

безпечний та безперешкодний рух людей, здійснює контроль за додержанням вимог щодо паркування транспортних засобів;

надання у користування на договірних відносинах лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення;

недопущення продажу товару, що заборонений;

установлює на доступному місці достатню кількість контрольних вагів із відповідними інформаційними табличками та обов'язковим зазначенням про їхнє місцезнаходження на графічно виконаному генеральному плані території ринку;

здійснює контроль за використанням торговцями торгових місць за призначенням;

розробляє та погоджує з відповідним органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом генеральний план території ринку, в якому зазначається межа території ринку із визначенням схем розміщення торговельних місць, їх розмірів і кількості, площі стоянок (у разі їх наявності) для транспортних засобів (із зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці), а також будівель та споруд на ринку із зазначенням їх функціонального призначення, а також дні і часи роботи ринку. Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган повинен погодити генеральний план ринку та дані про розклад роботи ринку у десятиденний строк;

забезпечує дотримання вимог санітарних норм і правил, правил електро-, пожежобезпечності, екологічної безпеки, безпеки праці, а також створює умови для здійснення постійного контролю за безпекою і якістю товарів, які реалізуються на ринку, з дотриманням вимог законодавства у сфері торговельної діяльності.

На доступному для огляду місці біля входу в адміністративно-господарському приміщенні ринку встановлюється оформлений стенд із розміщенням на ньому:

інформації про порядок та умови надання торгових місць, у тому числі про розмір плати за надання торгового місця;

інформації щодо вільних торгових місць та про їх призначення, а також щодо строків закінчення дії договорів про надання торгових місць;

витягів із Закону України "Про захист прав споживачів" та Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій;

інформації щодо тарифів плати за послуги та правил їх надання;

ветеринарно-санітарних правил для ринків;

інформації щодо переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (відповідно до спеціалізації ринку);

інформації про місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль та нагляд за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки, до яких можна звернутися з питань сертифікації продукції та повірки засобів вимірювальної техніки, місцезнаходження і телефон ринку як суб'єкта господарювання;

інформація, яка встановлена правилами торгівлі на ринках.

Режим роботи ринків комунальної форми власності встановлюється органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом.

Режим роботи ринків інших форм власності встановлюється адміністрацією ринку.

На час проведення мітингів, демонстрацій та інших публічних заходів орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган має право на відповідній території визначати групи товарів, продаж яких обмежується на період проведення таких заходів, та/або час роботи самих ринків.

Органи місцевого самоврядування або його виконавчий орган зобов'язані письмово повідомити суб'єктам торговельних відносин на ринку про прийняте рішення щодо таких обмежень не пізніше ніж за три дні до початку проведення таких заходів.

Стаття 5. Основні вимоги до провадження торговельної та виробничо-торговельної діяльності на ринках

Вимоги до організації діяльності всіх видів ринків встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Рішення про місце розташування ринку та його площу ухвалюється органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом відповідно до містобудівної документації (генерального плану) населеного пункту.

Земельна ділянка для розміщення визначеного типу ринку надається в установленому законом порядку.

Ринки розрізняються за такими основними видами:

за конструкцією - криті, відкриті та комбіновані.

До критих ринків належать побудовані за типовим або індивідуальним проектом будівлі ринків різної поверховості або улаштовані у спеціально обладнаних некапітальних спорудах місткості до 24 квадратних метрів.

Відкритий ринок - це облаштована відкрита територія або майданчик, на яких ринкова торгівля ведеться із столів-прилавків, пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, автомобілів, гужових і ручних візків.

Комбінований ринок - це ринок, частина якого є критою, частина відкритою, відповідно до визначень даної статі.

за часом діяльності - постійно діючі, сезонні або денні, вечірні та нічні.

за режимом роботи - денні, вечірні та нічні.

Постійно діючі ринки - що функціонують безперервно протягом року.

Сезонні ринки діють відповідно до певних кліматичних умов або у сезон виробництва продукції, яка реалізується.

Одноразові ринки (ярмарки чи базари) - одномоментні комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем.

Денні, вечірні та нічні ринки - що діють протягом певних часів доби;

за товарною спеціалізацією - спеціалізовані та змішані.

Спеціалізовані ринки - це продовольчі, непродовольчі, автомобільні, фуражні, тваринні квіткові та інші ринки.

Змішані ринки можуть поєднувати різні напрями товарної спеціалізації - продовольчо-речові, продовольчо-квіткові, худобо-фуражні і таке інше.

При прийнятті рішення про реконструкцію або планового закриття ринку чи його окремих приміщень адміністрація цього ринку зобов'язане не менше ніж за шість місяців до початку проведення таких дій письмово повідомити про це орендарів торговельних місць на цьому ринку.

Адміністрація ринку не пізніше як:

за два тижні повинне повідомити про його закриття громадян (покупців), розмістивши біля входу до цього ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття, й оповістити про це через радіовузол ринку, засоби масової інформації;

за шість місяців до початку проведення робіт з реконструкції (переобладнання) та закриття цього ринку подає до органу місцевого самоврядування або його виконавчого органу заяву про необхідність забезпечення суб'єктів торговельних відносин іншими торговельними місцями. У період до шести місяців адміністрація ринку має право реконструювати одночасно не більше чверті території ринку.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган до початку реконструкції ринку повинен забезпечити суб'єктів торговельних відносин, торговельні місця яких підпадають під реконструкцію, іншими рівноцінними торговельними місцями. У разі незгоди суб'єкта торговельних відносин на ринку отримати нове тимчасове торговельне місце, що пропонує орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, то адміністрація ринку повинна виплатити компенсацію вартості тих витрат, які втрачає орендар від втрати свого облаштованого торговельного місця (будівлі), а у разу неможливості визначити ці втрати - виплатити орендарю компенсацію у сумі двадцять п'ять мінімальних заробітних плат.

Після завершення реконструкції адміністрація ринку повинна поновити договір оренди на ті місця, де була проведена реконструкція або ремонт на колишніх умовах на термін дії попереднього договору, чи надати рівнозначне торговельне місце.

Наступна реконструкція ринку не може проводитися раніше ніж через три роки, після попередньої.

Для провадження суб'єктами господарювання чи фізичними особами торговельної діяльності на ринку більше 30 днів адміністрацією ринку зобов'язано укласти з ними договір оренди торговельного місця на ринку.

Типовий договір оренди торговельного місця на ринку визначається Кабінетом Міністрів України.

У Типовому договорі оренди торговельного місця на ринку повинні бути передбачені такі основні розділи:

умови розпочатку торговельної чи торговельно-виробничої діяльності на ринку та припинення її, отримання в оренду обладнаного чи необладнаного торговельного місця;

строк дії договору, який не може бути меншим за 35 місяців та передбачати умови дострокового розірвання за ініціативою суб'єкта торговельних відносин на ринку;

умови внесення інвестиції суб'єктом торговельних відносин на ринку у обладнання торговельного місця, умови захисту цієї інвестиції, відшкодування збитків та залишення у спадщину;

надання вичерпного переліку і калькуляції платних послуг щодо прибирання, вивезення сміття, прокату торговельного інвентарю, повірки терезів та гир, транспортування, вантажно-розвантажування, тепло- та водопостачання, санвузлів, медичного пункту, охорони та зберігання речей і продуктів у камерах схову;

пільгові умови оплати торговельного місця суб'єктом торговельних відносин на ринку під час його хвороби, травми або відпустці чи находженні у декретній відпустці, при яких розмір плати за оренду торговельним місцем не стягується;

умови дострокового розірвання договору сторонами;

умови вкладання інвестицій суб'єктом торговельних відносин на ринку у торговельне місце.

Адміністрація ринку забезпечує:

укладання договорів оренди торгового місця з суб'єктом торговельних відносин на ринку. Укладання таких договорів оренди через посередників заборонено,

створення та ведення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць,

присвоювання кожному торговельному місцю порядковий номер для постійного використання.

У разі укладення орендарем договору суборенди на своє торговельне місце, то він у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це адміністрації відповідного ринку.

Строк надання торговельного місця у суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди торговельного місця на ринку.

Плата за суборенду торговельного місця на ринку, яку отримує орендар, не повинна перевищувати суми орендної плати орендаря за торговельне місце на цьому ринку, що передається в суборенду, більше, ніж на 5 відсотків. Визначати та отримувати інші платежі за суборенду торговельного місця заборонено.

У разі якщо плата за суборенду перевищує суму, ніж та, що встановлена частиною дев'ять цієї статті, то на орендодателя накладається штраф відповідно до законодавства, і який спрямовується до місцевого бюджету.

Передача орендарем торговельного місця у суборенду не може бути підставою для підвищення адміністрацією ринку розміру орендної плати чи плати за послуги, які надаються орендарю.

Орендар торговельного місця на території ринку має право з письмового дозволу адміністрації цього ринку встановити тимчасові споруди некапітального типу та здійснювати поліпшення торговельного місця виключно для провадження ним торговельної чи торгівельно-виробничої діяльності.

Таки споруди повинні відповідати технічним вимогам, правилам пожежної безпеки та санітарним нормам відповідно до законодавства.

Проекти та плани споруд затверджуються адміністрацією ринку та зберігаються разом з договором оренди торговельного місця та мають бути зафіксовані та описані у ньому як майно орендаря.

Перелік платних послуг, що надаються на ринку:

плата за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на ринку сплачується суб'єктом торговельних відносин після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження. При справлянні плати за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на ринку початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох годин від початку роботи ринку плата за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на ринку сплачується суб'єктом торговельних відносин до зайняття торговельного місця.

Документ про сплату за надання адміністративних послуг повинен зберігатися суб'єктом торговельних відносин на ринку до закінчення торгівлі.

платежі відповідно до типового договору.

Адміністрація ринку контролює сплату суб'єктами торговельних відносин на ринку платежів, відповідно до укладеного договору.

Адміністрація ринку комунальної форми власності контролює сплату суб'єктами торговельних відносин на ринку платежів, відповідно до укладеного договору та перераховує ці платежі до місцевого бюджету в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України.

Адміністрації ринку забороняється нав'язувати суб'єктам господарювання та фізичним особам, які реалізують товари на ринку, інші платні послуги, ніж ті, що вказані в договорі, або примушувати їх придбавати такі послуги в інших осіб.

Передача торговельного місця без санітарних документів та сплати за надання адміністративних послуг забороняється.

Порядок розрахунку розміру плата за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на ринку чи вартості плати за оренду торговельного місця відповідно до типового договору встановлюється спільним наказом центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та державної політики у сфері торгівлі та центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної регуляторної політики.

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють заходи контролю виключно разом (спільною комісією) і не мають права перешкоджати діяльності суб'єктів торговельних відносин на ринку, якщо така діяльність не суперечить вимогам закону.

Стаття 6. Порядок розміщення торговельних місць на ринку та їх облік

Планування розвитку та розміщення торговельних місць здійснюється відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та державної політики у сфері торгівлі мінімальних нормативів щодо забезпечення суб'єктів торговельних відносин на ринку і населення торговельною площею (торговельними місцями на ринку) та соціально значущими товарами, вичерпний перелік яких визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 7. Повноваження центральних органів виконавчої влади

Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного розвитку та державної політики у сфері торгівлі разом з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах трудових відносин та соціального захисту населення:

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері утворення, організації діяльності і ліквідації ринків, розробляє механізми їх державного нагляду, а також здійснює координацію діяльності в цій сфері інших органів виконавчої влади;

здійснює координацію роботи та інформаційно-методологічне забезпечення відповідних підрозділів місцевих органів виконавчої влади у сфері функціонування ринків;

проводить моніторинг та аналіз стану торговельної та виробничо-торговельної діяльності, забезпечує створення та ведення державного реєстру ринків у порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України;

сприяє формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню асортименту товарів та поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення;

розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів та правила здійснення окремих форм торгівлі на ринках;

забезпечує реалізацію програм розвитку ринкової торгівля;

здійснює співробітництво з громадськими організаціями та об'єднаннями суб'єктів торговельних відносин на ринку та залучає їх до участі у формуванні та реалізації державної політики в цієї сфері;

визначати порядок розрахунку розміру плата за адміністративну послугу на право тимчасового зайняття торговельного місця на роздрібному ринку чи вартості плати за оренду торговельного місця відповідно до типового договору (разом з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної регуляторної політики).

Стаття 8. Повноваження місцевих органів виконавчої влади

До повноважень місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування чи його виконавчого органу щодо діяльності їх ринків на їх території належать:

проведення моніторингу за дотриманням вимог законодавства щодо організації торговельної чи торгівельно-виробничої діяльності на ринках;

формування регіональних товарних ресурсів для здійснення товарних інтервенцій у роздрібну торговельну мережу;

сприяння забезпеченню наявності у торговельній мережі соціально значущих продовольчих товарів;

підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування або його виконавчим органам щодо розміщення торговельних місць чи ринків;

розроблення пропозицій щодо необхідності виробництва і реалізації продукції для місцевих потреб;

сприяння місцевим товаровиробникам у реалізації їх продукції під час здійснення торгівлі;

розроблення і реалізація регіональної програми розвитку торгівлі,

контроль наявності генерального плану ринку та дотримання правил торгівлі на території ринку.

Стаття 9. Контроль за додержанням вимог цього Закону

Контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та державної політики у сфері торгівлі та центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів відповідно до їх повноважень, встановлених законом.

Інші органи виконавчої влади забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства лише спільно у межах своєї компетенції, що встановлена законом.

Державний нагляд (контроль) за суб'єктами торгівлі на ринку здійснюється відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Стаття 10. Відповідальність суб'єктів торговельних відносин на ринку, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність

Суб'єкти господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність на ринку, та їх посадові особи несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань чи порушення правил, норм та вимог щодо провадження торговельної та/або виробничо-торговельної діяльності на підставі і в порядку, визначеному законом.

У разі порушення вимог цього Закону суб'єкти торговельних відносин на ринку, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 11. Захист прав і законних інтересів суб'єктів торговельної діяльності на ринках

Центральний органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку залучає об'єднання суб'єктів торговельної діяльності на ринках та об'єднання споживачів до участі у розробленні та реалізації заходів державного нагляду щодо торгівельної і торгівельно-виробничої діяльності.

Суб'єкти торговельної діяльності на ринку мають право звертатися до контролюючих органів із запитом (скаргою) щодо порушення його прав і законних інтересів, які зобов'язані надати обґрунтовану відповідь у строк до 10 днів, або до суду.

У разі якщо контролюючий орган не надав обґрунтовану відповідь на звернення суб'єкта торговельної діяльності на ринку у встановлений строк, то запит (скарга) вважається задоволеною.

Заявник може звертатися до центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регуляторної політики, який зобов'язаний у десятиденний строк накласти штраф на посадову особу відповідного контролюючого органу, що не надала обґрунтованої відповіді, у порядку, встановленому законом.

Порушення посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування або його виконавчого органу вимог цього Закону тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Суб'єкти торгівельної діяльності на ринку мають право на загальних зборах обирати своїх представників для захисту їх прав та законних інтересів і розв'язання спірних питань, що виникають під час провадження торгівельної діяльності на цьому ринку.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган із залученням представників контролюючих органів щоквартально проводять спільні наради з обраними представниками ринку для вирішення спірних питань щодо стану надання послуг стосовно забезпечення торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності на цьому ринку відповідно до порядку проведення спільних нарад.

Типовий порядок проведення таких спільних нарад встановлює центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної регуляторної політики і повинен включати такі вимоги, як утворення робочої групи з підготовки наради, попередній її порядок денний, перелік доповідачів і проект рішення наради із вказанням відповідальних за виконання рішень і строку їх виконання.

У разі не знаходження за результатом спільної наради згоди зі спірного питання кожна з сторін має право звернутися до суду.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дати його офіційного опублікування.

До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення:

статтю 1662 новою частиною такого змісту:

"Укладення угод суборенди торговельного місця на ринку, спрямованих на перевищення обмеження встановленої законом вартості оренди -

тягне за собою накладення штрафу на суб'єктів торговельних відносин на ринку у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який спрямовується до відповідного місцевого бюджету.".

новою статтею 16620 такого змісту:

"Стаття 16620. Порушення законодавства органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування або їх виконавчими органами щодо діяльності суб'єктів господарювання на ринку

Порушення органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування або їх виконавчими органами умов діяльності суб'єктів господарювання на ринку, встановлених спеціальним законом -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Внести зміни до Земельного кодексу України:

доповнити частину третю статті 83 абзацом "є)" такого змісту:

"є) земельна ділянка для розташування ринків.";

доповнити статті 143 абзацом "е)" такого змісту:

"е) невиконання суб'єктами господарювання вимог Закону України "Про основні засади нагляду у сфері діяльності ринків".".

Затвердження нормативів, визначених частиною першою статті 6 цього Закону, не є підставою для перегляду розміщення торговельних місць, будівництво та/або реконструкція яких розпочата чи завершена до затвердження зазначених нормативів.

Органам місцевого самоврядування або його виконавчим органам до набуття чинності цього Закону забезпечити проведення інвентаризації ринків та/або стихійних ринків на своєї території.

У разі якщо у адміністрації ринку відсутні правові акти щодо прав власності на земельну ділянку, на якій розташований ринок, та цілісний майновий комплекс цього ринку, що видані до дати прийняття цього Закону, то діяльність такого ринку вважається зупиненою. А відповідний орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган повинен у місячний строк припинити діяльність такого ринку або забезпечити на цьому місці діяльність ринку комунальної форми власності.

Стихійний ринок у строк до трьох місяців з дати набуття чинності цього Закону повинен бути припинений відповідним органом місцевого самоврядування чи його виконавчим органом.

Кабінету Міністрів України при підготовці проекту закону про перелік адміністративних послуг та плату за їх надання відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" передбачити справляння цієї плати та зарахування надходжень від її справляння до місцевого бюджету;

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про основні засади державного нагляду у сфері діяльності ринків"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про основні засади державного нагляду у сфері діяльності ринків" (далі - Проект акта) розроблено вперше Мінсоцполітики за результатами громадських обговорень з об'єднаннями підприємців, які працюють майже на 2600 ринках, щодо соціальних проблем, що виникають в результаті діяльності ринків, як соціально значимих об'єктів і де працює більше 2000000 підприємців.

На даний час законодавчо не визначено умов діяльності роздрібних, оптово-роздрібних та/або комбінованих ринків (надалі - ринки), що погіршує соціальний стан підприємців через незахищеність як їх підприємницької діяльності так і їх інвестицій, що вони вклали у облаштування свого робочого місця, сприяє появам ознак корупції та втратам для бюджетів всіх рівнів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Проекту акта є визначення базових правових та організаційних засад державного нагляду за діяльністю ринків та відносин суб'єктів торгівельних відносин на ринку при проведенні ними торговельної чи виробничо-торговельної діяльності.

Дія Проекту акта поширюється на діяльність ринків всіх форм власності, відносини між суб'єктами господарювання, фізичними особами, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері торговельної та/або виробничо-торговельної діяльності.

Проект акта складається з одинадцяти статей і спрямований на розвиток торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності на ринках на засадах рівності прав всіх суб'єктів торговельних відносин на ринку, забезпечення добросовісної конкуренції, надання безпечних і якісних послуг, захист інвестицій суб'єкта торговельних відносин у облаштування свого торговельного місця, недопущення незаконного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність суб'єктів торговельних відносин на ринку, дотримання встановлених законодавством вимог щодо умов і правил торгівлі та сплати податків.

Проектом акта передбачено визначення таких базових засад провадження господарської діяльності на ринку:

порядок провадження торговельної діяльності на ринках встановлюються Кабінетом Міністрів України;

правила роботи ринків встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та торгівлі;

рішення про місце розташування ринку та його площу ухвалюється органами місцевого самоврядування відповідно до містобудівної документації (генерального плану) населеного пункту;

вичерпний перелік платних послуг на ринку;

гарантії прав підприємців як суб'єктів торговельних відносин на ринку та їх інвестицій у облаштування робочого місця(зниження соціальної напруженості навколо ринків);

роздрібні ринки, які орендують для торгівлі земельну ділянку у органах самоврядування, повинні змінити форму власності на комунальну;

при прийнятті рішення про реконструкцію або планового закриття ринку керівництво ринку зобов'язана не менше ніж за шість місяці письмово повідомити про це орендарям торговельних місць із забезпечення тимчасовими торговельними місцями і гарантією надання торговельних місць після реконструкції;

плата за суборенду торговельного місця на ринку, яку отримує орендар, не повинна перевищувати не більше, ніж на 5 %, орендну плату орендаря за торговельне місце на ринку, що передається в суборенду;

надходження коштів від оренди торгівельних місць до місцевих бюджетів (зниження навантаження на держбюджет України) тощо.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України,

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України;

закони України:

Про захист прав споживачів;

Про безпечність та якість харчових продуктів;

Указ Президента України від 23.05.2001 року за N 334/2001 "Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих, непродовольчих товарів";

постанови Кабінету Міністрів України:

від 18 листопада 2004 р. N 1582 "Про виділення коштів для покращення функціонування ринків у м. Хмельницькому та створення їх належної інфраструктури",

від 15 червня 2006 р. N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів",

від 5 березня 2009 р. N 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи",

від 24 червня 2009 року за N 632 "Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року",

від 29 липня 2009 р. N 868 "Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків",

від 5 серпня 2009 р. N 828 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року";

наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року за N 57/188/84/105 "Правила торгівлі на ринках".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Проекту акта не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінагрополітики, Держпідприємництвом і Мін'юстом.

Проект акта неодноразово розглядався на засідання під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України С. Л. Тігіпка і обговорювався на громадських слуханнях за участі профільних об'єднань підприємців, діяльність яких пов'язана з торговельної та/або торговельно-виробничої діяльності на ринках.

6. Регіональний аспект

Положення Проекту акта стосуються питань державного нагляду за діяльністю ринків в адміністративних одиницях України. Тому Проект акта надсилається на розгляд Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

7. Запобігання корупції

Проект Закону за ступенем корупційних ризиків підлягає проведенню антикорупційної експертизи, оскільки предметом його регулювання є, зокрема, виконання контрольно-наглядових функцій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

8. Громадське обговорення

Проект виставлений на офіційному сайті Мінсоцполітики (http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish), обговорювався на громадських слуханнях у місті Одесі, надсилався на розгляд заінтересованим профільним громадським організаціям і об'єднанням підприємців, що працюють на ринках, для обговорення та проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект надсилається на розгляд Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України, об'єднанням підприємців, що працюють на ринках.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про основні засади державного нагляду у сфері діяльності ринків" сприятиме впорядкуванню господарської діяльності ринків, як соціально значимих об'єктів, розвитку малого та середнього підприємництва, захисту інвестицій суб'єктів торговельних відносин на ринку у розбудову власних робочих місць, зниженню цін на товари, що реалізуються на ринку, збільшенню надходження коштів від діяльності ринків до місцевих бюджетів, дотриманню гарантій захищеності суб'єкта торговельних відносин на ринку та прав споживачів.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України

С. Л. Тігіпко

"___" ____________ 2012 р.

 

Опрос