Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления государственных закупок работ по содержанию объектов благоустройства (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою

Цей Закон визначає особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України "Про здійснення державних закупівель" та "Про благоустрій населених пунктів".

Стаття 2. Процедура закупівлі робіт з утримання об'єктів благоустрою

Закупівля робіт з утримання об'єктів благоустрою здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.

Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов'язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник має право укласти договір про закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п'ять днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Стаття 3. Оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю

Оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю здійснюється у порядку та строки, встановлені Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, передбачених частиною другою цієї статті.

Річні плани закупівель та зміни до них (у разі наявності) обов'язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження. Замовники не зобов'язані надсилати річні плани та зміни до них до Уповноваженого органу, Державної казначейської служби України.

Стаття 4. Договір про закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою

Договір про закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про здійснення державних закупівель" та "Про благоустрій населених пунктів".

Істотними умовами договору про закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою є:

предмет договору (найменування робіт з утримання об'єктів благоустрою);

кількість робіт з утримання об'єктів благоустрою та вимоги щодо їх якості;

порядок здійснення оплати;

сума, визначена у договорі;

строк та місце проведення робіт з утримання об'єктів благоустрою;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального обсягу фінансування видатків;

відповідальність сторін.

Стаття 5. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Процедури закупівлі, розпочаті до дня набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

У другому реченні в абзаці першому частини першої статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49, ст. 517; Офіційний вісник України, 2012 р., N 45, ст. 1730) слова "визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об'єктів" замінити словами "здійснюють згідно із Законом України "Про особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою" закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою, виконавці яких стають балансоутримувачами таких об'єктів.".

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити здійснення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади перегляду і визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою"

1. Обґрунтування підстав та необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою" (далі - законопроект) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання Прикінцевих положень Закону України від 17.05.2012 N 4710-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів" (далі - Закон 4710) з метою належного врегулювання особливостей здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою.

2. Мета прийняття акта і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є виконання вимог Закону 4710 та належне врегулювання особливостей здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою, зважаючи на специфіку правового регулювання відносин щодо цих об'єктів, визначену законодавством у сфері благоустрою населених пунктів, а також вдосконалення механізму визначення на конкурсних засадах балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" у редакції Закону 4710 органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності; у разі відсутності таких підприємств органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об'єктів.

Також, згідно із цією ж статтею орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів; орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності, зважаючи на форму власності та організаційно-правову форму може бути віднесено до комунальних або державних унітарних підприємств.

Згідно зі статтею 73 Господарського кодексу України державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління; майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління.

З огляду на це у законопроекті пропонується передбачити, що замовник здійснює закупівлі робіт з утримання об'єктів благоустрою із застосуванням процедур закупівель у одного учасника, передбачених статтею 39 Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Зважаючи на положення статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" щодо визначення на конкурсних засадах балансоутримувача об'єкта благоустрою, законопроектом пропонується передбачити процедуру проведення такого конкурсу відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Такий стан правового регулювання дозволить уникнути дублювання конкурсних процедур: конкурсу на підставі Закону України "Про здійснення державних закупівель" та окремого конкурсу, який на сьогодні проводиться за Законом України "Про благоустрій населених пунктів" відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 11.11.2005 N 160, зареєстрованим у Мін'юсті 06.12.2005 за N 1460/11740. Після набрання чинності розробленим законом цей наказ у встановленому порядку буде визнано таким, що втратив чинність.

Законопроектом передбачено, що договір про закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про здійснення державних закупівель" та "Про благоустрій населених пунктів".

З метою оптимізації процедури визначення виконавця робіт з утримання об'єкта благоустрою (зважаючи на необхідність оформлення також відповідного рішення органу місцевого самоврядування чи органу державної влади) законопроектом пропонується передбачити, що замовник має право укласти договір про закупівлю робіт з утримання об'єктів благоустрою за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п'ять днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника та обов'язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження.

Також, замовники не зобов'язані надсилати річні плани та зміни до них до Уповноваженого органу, Державної казначейської служби України.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють зокрема такі акти законодавства:

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України;

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про управління об'єктами державної власності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про здійснення державних закупівель" та інші.

Реалізація акта потребує визнання наказу Держжитлокомунгоспу від 11.11.2005 N 160 "Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зареєстрованого у Мін'юсті 06.12.2005 за N 1460/11740, таким, що втратив чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта стосується інтересів інших органів та потребує погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, Антимонопольного комітету, Мін'юсту, Державною службою регуляторної політики та розвитку підприємництва, Асоціацією міст України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не передбачає правил або процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті сайті Мінрегіону. Пропозицій та зауважень громадськості до проекту акта не надходило.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Метою прийняття акта є виконання вимог Закону 4710 та належне врегулювання особливостей здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою, зважаючи на специфіку правового регулювання відносин щодо цих об'єктів, визначену законодавством у сфері благоустрою населених пунктів, а також вдосконалення механізму визначення на конкурсних засадах балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

держави;

ринкового середовища, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з утриманням об'єктів благоустрою;

громадян.

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

1. Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів
2. Удосконалення нормативно-правової бази
3. Поліпшення умов для розвитку підприємництва у сфері благоустрою населених пунктів

Ринкове середовище, суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана зі сферою зеленого господарства

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов'язані з дотримання цих вимог під час своєї діяльності

1. Стимулювання підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання
2. Ліквідація дублювання конкурсних процедур при визначенні балансоутримувачів об'єктів благоустрою
3. Оптимізація процедури залучення підприємств до виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою

Громадяни

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов'язаної із виконанням вимог регуляторного акта

1. Поліпшення стану благоустрою населених пунктів
2. Прозорість процедури визначення суб'єкта господарювання для утримання об'єктів благоустрою
3. Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров'ю

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Виконання вимог Закону 4710 щодо розроблення окремого законопроекту стосовно особливостей закупівлі робіт з утримання об'єктів благоустрою є доцільним, оскільки дозволить правильно застосовувати законодавство у відповідній сфері регулювання, а отже і досягти бажаних правових наслідків

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним та ринковим вимогам (створення належних правових умов для закупівлі робіт з утримання об'єктів благоустрою) з урахуванням усіх прийнятних альтернатив

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки поліпшенню стану благоустрою населених пунктів

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики у частині забезпечення належного рівня надходжень компенсаційних витрат з урахуванням наявного рівня інфляції (розроблення проекту акта передбачено Планом діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік); суб'єкти господарювання можуть здійснювати планування своєї діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Під час підготовки проекту акта було забезпечено відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій Мінрегіону на всіх етапах його регуляторної діяльності; ініціатив, зауважень та пропозицій фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями до проекту акта не надано

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить:

виконати вимоги пункту 2 Прикінцевих положень Закону 4710;

ліквідувати прогалину законодавства щодо врегулювання особливостей здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою;

забезпечити прозорість процедури конкурсного відбору балансоутримувачів об'єктів благоустрою та припинити дублювання конкурсних процедур.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

___ ____________ 20__ р.

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою"

1. Визначення та актуальність проблеми

Проект Закону України "Про особливості здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою" (далі - законопроект) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання Прикінцевих положень Закону України від 17.05.2012 N 4710-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів" (далі - Закон 4710) з метою належного врегулювання особливостей здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття акта є виконання вимог Закону 4710 та належне врегулювання особливостей здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою, зважаючи на специфіку правового регулювання відносин щодо цих об'єктів, визначену законодавством у сфері благоустрою населених пунктів, а також вдосконалення механізму визначення на конкурсних засадах балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/ аргументи щодо переваги обраного способу

1. Залишення наявного стану правового регулювання

У такому разі триватиме наявність прогалини у законодавстві щодо відсутності окремого закону стосовно особливостей закупівлі робіт з утримання об'єктів благоустрою

Спосіб є неприйнятним, оскільки залишаються прогалини законодавства;

2. Внесення змін до інших чинних регуляторних актів та надання додаткових роз'яснень

Надзвичайно велика кількість чинних на даний час у цій сфері регуляторних актів; потребуватиме великих часових та трудових витрат державних органів

Спосіб є неприйнятним, оскільки є значно трудомістким та часомістким

3. Обраний спосіб (внесення змін до Порядку)

Удосконалює законодавство шляхом ліквідації прогалин; ліквідовує недосконалості механізму конкурсного відбору балансоутримувачів об'єктів благоустрою

Спосіб є прийнятним. Дає змогу уникнути багатьох неузгодженостей, удосконалює законодавство та забезпечує належні умови для здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідних заходів

Основним принципом досягнення мети державного регулювання є безумовне дотримання вимог законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про здійснення державних закупівель" та розробленого закону:

визначення балансоутримувачів об'єктів благоустрою на конкурсних засадах відповідно до статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" шляхом застосування процедури закупівлі у одного учасника/

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні чинники: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Зазначені чинники позначаться на ефективності роботи підприємств у сфері благоустрою населених пунктів і на діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення добробуту та платоспроможності населення, дотримання органами місцевого самоврядування та відповідними суб'єктами господарювання вимог законодавства.

Можливість виконання акта з боку органів державної виконавчої влади висока.

Виконання акта з боку фізичних осіб не оцінюється, оскільки його дія на фізичних осіб не поширюється.

Можливість виконання акта суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів є високою, оскільки самі суб'єкти господарювання зацікавлені у вдосконаленні правового регулювання відповідних відносин (у т. ч. ліквідації дублювання конкурсних процедур) та забезпеченні законності у цій сфері.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами прийняття запропонованого механізму не очікується.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснюватися органами прокуратури (за правомірністю дій органів місцевого самоврядування) і у межах компетенції Рахунковою палатою України, Антимонопольним комітетом України, Державною фінансовою інспекцією України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з утриманням об'єктів благоустрою;

фізичних осіб.

Витрати

Вигоди

Органи виконавчої влади або органів місцевого самоврядування

Відсутні

1. Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів та державних закупівель
2. Удосконалення нормативно-правової бази
3. Створення умов для запобігання зловживанням

Суб'єкти господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов'язані з дотримання цих вимог під час своєї діяльності

1. Стимулювання підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання
2. Створення належних правових підстав та умов для участі у здійсненні державних закупівель
3. Підвищення рівня законності у сфері благоустрою населених пунктів та здійснення державних закупівель, зокрема припинення дублювання конкурсних процедур

Фізичні особи

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов'язаної із виконанням вимог регуляторного акта

1. Поліпшення стану благоустрою населених пунктів
2. Підвищення ефективності громадського контролю за визначенням балансоутримувачів об'єктів благоустрою
3. Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров'ю

Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигід над витратами.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений, внесення змін до закону буде здійснюватися тільки за умов внесення відповідних змін до чинного законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності проекту акта є підвищення законності у сферах благоустрою населених пунктів та здійснення державних закупівель.

Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками, використовуючи виключно статистичні дані:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не розраховується;

2) кількість суб'єктів господарювання - балансоутримувачів об'єктів благоустрою;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта - для впровадження такого регуляторного акта додаткових фінансових витрат з боку суб'єктів господарювання не потрібно, оскільки його розроблено з урахуванням практики визначення виконавців робіт з утримання об'єктів благоустрою.

Додаткові витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов'язані з дотримання цих вимог під час його реалізації, будуть залежати від рішень власне суб'єкта господарювання та органів місцевої влади;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта - проект закону та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в мережі Інтернет (www.minregion.gov.ua).

9. Від стеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

О. М. Аліпов

Опрос