Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О рекламе", "Об автомобильных дорогах" и "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" (относительно выдачи разрешительных документов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац третій частини першої статті 16 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3) викласти в такій редакції:

"Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування проводиться відповідно до цього Закону та Закону України "Про автомобільні дороги".".

2. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2010 р., N 30, ст. 401):

1) у статті 1:

доповнити статтю після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

"інженерні мережі - зовнішні мережі водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки, які потребують додаткового будівництва;

тимчасова споруда у сфері дорожнього господарства - об'єкт дорожнього сервісу торговельно-побутового призначення для провадження господарської діяльності площею до 30 кв. метрів та заввишки до 4 метрів, який виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим;

в абзаці одинадцятому замінити слова "малі архітектурні форми" словами "тимчасові споруди";

доповнити статтю після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"мобільна споруда - об'єкт дорожнього сервісу, який можна переміщувати без його пошкодження (елемент торгівлі);".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;

доповнити статтю після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

"рекламоносії - спеціальні тимчасові та стаціонарні конструкції або споруди (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, у тому числі арочного типу), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;";

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим;

2) пункт 4 частини першої статті 13 після слова "рекламоносіїв" доповнити словами ", які розташовані у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування";

3) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах

Розміщення, реконструкція споруд, об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, та виконання робіт, які можуть впливати на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, а також влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель, здійснюються згідно з дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та за попереднім погодженням з власниками доріг, а також відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, передбаченому законодавством України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті видає за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України дозволи, визначені частиною першою цієї статті, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті у 30-денний строк приймає рішення про видачу дозволу, визначеного частиною першою цієї статті, або про відмову у видачі такого дозволу.

Дозвіл є підставою для:

розробки проектно-кошторисної документації на прокладення та реконструкцію інженерних мереж та виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування;

розміщення, реконструкції споруд, об'єктів дорожнього сервісу та виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування.

Видача такого дозволу здійснюється на платній основі.

Плата, у встановленому Кабінетом Міністрів України розмірі, зараховується до Державного бюджету України.

Кошти, отримані від надання дозволів, спрямовуються на обслуговування, реконструкцію та розвиток автомобільних доріг загального користування.

Затвердження проектно-кошторисної документації на прокладення інженерних мереж та виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, розміщення мобільної споруди на землях дорожнього господарства, розміщення, реконструкцію споруд, об'єктів дорожнього сервісу та уведення об'єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Підставами для відмови у видачі даного дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

попереднє визначення відповідної ділянки дороги для іншого об'єкта або споруди;

віднесення ділянки дороги до аварійно небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;

невідповідність місця розташування об'єкта дорожнього сервісу вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил;

наявність програм розвитку дорожнього господарства, перспективних планів реконструкції або розширення автомобільної дороги, реалізація яких призведе до демонтажу споруд.

Підставами для анулювання дозволу є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (крім перетворення);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження діяльності, яке негативно впливає на безпеку дорожнього руху, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг;

віднесення ділянки дороги до місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Дозвіл видається строком на п'ять років з урахуванням діючої програми розвитку дорожнього господарства. Дозвіл анулюється достроково в разі затвердження Кабінетом Міністрів України нової програми розвитку дорожнього господарства, якою передбачається проведення робіт у межах ділянки дороги, попередньо визначеної для проведення діяльності, передбаченої частиною першою цієї статті.

Переоформлення дозволу, видача його дубліката здійснюється з підстав та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", за плату, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.

Усі спори, пов'язані з провадженням виробничої діяльності на автомобільних дорогах, вирішуються в судовому порядку.

Технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Нормативи та методики визначення витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.";

4) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг

Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування здійснюється відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, протягом 30 днів з дати надходження необхідних документів видає погодження на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування або письмове повідомлення про відмову у їх видачі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Погодження на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування видаються на платній основі. Плата у встановленому Кабінетом Міністрів України розмірі зараховується до Державного бюджету України.

Строк дії погодження на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування становить три роки.

Переоформлення погодження, видача його дубліката здійснюється з підстав та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", за плату, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кошти, отримані від надання погодження, переоформлення погодження та видачі його дубліката, спрямовуються на обслуговування, реконструкцію та розвиток автомобільних доріг загального користування.

Підставами для відмови у видачі погодження на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання погодження, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

попереднє визначення відповідної ділянки дороги для іншого рекламоносія;

віднесення ділянки дороги до аварійно небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;

невідповідність місця розташування рекламоносія вимогам цього Закону;

наявність програм розвитку дорожнього господарства, перспективних планів реконструкції або розширення автомобільної дороги, реалізація яких призведе до демонтажу рекламоносія.

Підставами для анулювання погодження на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;

припинення юридичної особи (крім перетворення);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження діяльності, яке негативно впливає на безпеку дорожнього руху, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг;

віднесення ділянки дороги до місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод.

У разі анулювання погодження на розміщення рекламоносія у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування власник такого рекламоносія зобов'язаний самостійно, протягом трьох діб, демонтувати рекламоносій та привести смугу відведення, в місці його встановлення, в стан, придатний для її використання за цільовим призначенням.

Рекламоносії, встановлені у смузі відведення автомобільних доріг загального користування без погодження або встановлені з порушенням вимог погодження, підлягають демонтуванню. Рішення щодо демонтування таких рекламоносіїв приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Рекламоносії повинні відповідати таким вимогам:

розміщуватись з дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

наземні рекламоносії, що розміщені збоку від дороги, повинні мати прозору конструкцію на висоту не менше ніж 2 метри від поверхні землі, розміщуватись паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше ніж 45° до осі проїзної частини;

освітлення рекламоносіїв не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

поза межами населених пунктів фундаменти наземних рекламоносіїв повинні бути на одному рівні з поверхнею землі;

у межах населених пунктів фундаменти наземних рекламоносіїв, що виступають над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені;

опори наземних рекламоносіїв, що розташовані вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, рекламоносії можуть розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

Забороняється розташовувати рекламоносії:

в одному перерізі з дорожніми знаками і світлофорними об'єктами;

на тротуарах, пішохідних доріжках, алеях, штучних спорудах (мостах, шляхопроводах), у зоні транспортних розв'язок;

ближче ніж 50 м до перехресть вулиць та пішохідних переходів;

ближче ніж 150 м до перехресть, шляхопроводів, мостів на автомобільних дорогах загального користування;

на розділювальних смугах автомобільних доріг загального користування;

на аварійно небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод;

на стояках дорожніх знаків, опорах ліній електропередач, освітлення, зв'язку;

на зупинках маршрутних транспортних засобів та ближче ніж 20 м у межах видимості в обидва боки тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку;

ближче ніж 100 м від залізничних переїздів;

над проїжджою частиною автомобільних доріг загального користування;

на відстані менш ніж 5 метрів від краю проїжджої частини.

Рекламоносії встановлюються в населених пунктах на відстані не ближче 50 метрів від сусідніх рекламоносіїв та дорожніх знаків, а поза межами населених пунктів - не ближче 300 метрів.

Розміщення рекламоносіїв на пам'ятках та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з центральними або місцевими органами виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення рекламоносіїв, встановлений цим Законом, є вичерпним.";

5) доповнити Закон статтею 391 такого змісту:

"Стаття 391. Контроль за дотриманням встановлених вимог та відповідальність

Контроль за відповідністю розміщення споруд та об'єктів дорожнього сервісу, а також за відповідністю прокладення інженерних мереж, виконання робіт, які можуть впливати на реалізацію планів (програм) розвитку інфраструктури дорожнього сервісу, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, до затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та вимог дозвільних документів, передбачених законодавством, здійснюють в межах компетенції центральний орган виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, власники автомобільних доріг та Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.

Об'єкти дорожнього сервісу, зокрема мобільні споруди, рекламоносії або інженерні мережі, розміщені чи прокладені з порушенням встановлених вимог, підлягають демонтажу або знесенню їх власниками чи дорожньо-експлуатаційними організаціями. Витрати, пов'язані з демонтажем або знесенням, несуть власники зазначених об'єктів.".

3. У Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532):

1) пункт 64 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності викласти у наступній редакції:

"64. Дозвіл на розміщення, реконструкцію споруд, об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж та виконання робіт, які можуть впливати на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, а також влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель.";

2) пункт 110 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності викласти у наступній редакції:

"110. Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

2. Дозволи, видані та погоджені до набрання чинності цим Законом, застосовуються до закінчення строку їх дії.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)" розроблено Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті на виконання протокольних рішень нарад, що відбулись у Міністерстві інфраструктури України 20.09.2011, 28.09.2011 та 13.10.2011 з питань забезпечення виконання вимог Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та приведення нормативно-правових актів у сфері транспорту у відповідність до законодавства України з питань дозвільного характеру.

У результаті проведення адміністративної реформи та затвердження Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 387/2011 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (далі - Укртрансінспекція) до повноважень указаної інспекції передано ряд функцій, що стосуються надання платних адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів, які раніше належали Укравтодору.

Цим Положенням передбачено, що Укртрансінспекція у сфері дорожнього господарства видає за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію і функціонування споруд, об'єктів дорожнього сервісу, пересувних об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та улаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель.

Необхідність розробки законопроекту зумовлена приведенням норм Законів України "Про рекламу" та "Про автомобільні дороги" у відповідність до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також забезпеченням безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є приведення норм Законів України "Про рекламу" та "Про автомобільні дороги" до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 387/2011 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті".

3. Правові аспекти

Законопроектом передбачається внесення змін до Законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" шляхом визначення загальних умов розміщення об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та рекламоносіїв, введення термінів "рекламоносії", "тимчасова споруда у сфері дорожнього господарства" та "мобільна споруда".

Передбачено видачу протягом 30 робочих днів дозволів на розміщення, реконструкцію споруд, об'єктів дорожнього сервісу, зокрема мобільних споруд, прокладення інженерних мереж, виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг біля об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель та погоджень на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Встановлюються строки дії документів дозвільного характеру на діяльність у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Також визначаються підстави для відмови у видачі дозволів та випадки видачі дублікатів вищевказаних дозволів.

Передбачається видача на платній основі погоджень на розміщення рекламоносіїв, кошти за які зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

У цій сфері державного регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Земельний кодекс України;

- Закон України "Про рекламу";

- Закон України "Про автомобільні дороги";

- Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

- Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

- Указ Президента України від 6 квітня 2011 року N 387/2011 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті";

- Державний стандарт України "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану" ДСТУ 3587-97.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект підлягає погодженню з Міністерством інфраструктури України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональні аспекти

Цей законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Укртрансінспекції.

9. Позиція соціальних партнерів

Даний законопроект не стосується соціально-трудової сфери, тому не підлягає погодженню з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Основною метою державного регулювання у зазначеній сфері є:

- врегулювання процедури подання документів та отримання дозволів на провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах та погодження розміщення рекламоносіїв;

- забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках автомобільних доріг загального користування в районі розміщення об'єктів;

- мінімізація кількості випадків перенесення рекламоносіїв, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних планів капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- підвищення кількості та якості послуг населенню (учасникам дорожнього руху);

- створення всіх умов для наближення якості автодоріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів.

Аналіз регуляторного впливу буде направлено до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Реалізація цього Закону дозволить забезпечити безпеку дорожнього руху автомобільними дорогами загального користування.

 

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)"

1. Визначення та аналіз проблем, які будуть розв'язані шляхом державного регулювання

Шляхом державного регулювання передбачається розв'язати проблеми, які виникають під час прийняття рішень щодо розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування у площині врегулювання взаємовідносин між заявником (або власником рекламоносія) та власником автомобільних доріг (державою), в тому числі при здійсненні державних програм розвитку автомобільних доріг загального користування.

Проект Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)" розроблено Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті на виконання протокольних рішень нарад, що відбулись у Міністерстві інфраструктури України 20.09.2011, 28.09.2011 та 13.10.2011 з питань забезпечення виконання вимог Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 N 3392-VI та приведення нормативно-правових актів у сфері транспорту у відповідність до законодавства України з питань дозвільного характеру.

Необхідність розробки цього законопроекту зумовлена врегулюванням відносин між заявниками, які бажають отримати дозволи на провадження діяльності або розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування.

В результаті проведення адміністративної реформи та затвердження Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 387/2011 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (далі - Укртрансінспекція) до повноважень вказаної інспекції передано ряд функцій, що стосуються надання платних адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів, які раніше виконувалися Укравтодором.

Цим Положенням передбачено, що Укртрансінспекція України у сфері дорожнього господарства видає за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію і функціонування споруд, об'єктів дорожнього сервісу, пересувних об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та улаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель.

Досвід розвинених країн Європи свідчить про те, що відсутність на автомобільних дорогах рекламоносіїв забезпечує значне зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Рекламоносії, а саме тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції та ін.), які використовуються для розміщення реклами, та реклама, що розміщується на них.

Вони, як правило, розміщуються в межах смуги відведення автомобільних доріг.

Правильність розміщення усіх вищезазначених об'єктів вздовж автомобільних доріг суттєво впливає на безпеку дорожнього руху, земельні відносини, раціональне використання земель дорожнього господарства, екологію, технічний та санітарний стан доріг, кількість та якість послуг, що надаються учасникам дорожнього руху.

При цьому визначені такі протиріччя:

- між територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, які повинні надавати дозволи, центральним органом державного управління автомобільними дорогами та землекористувачами (службами автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі), які повинні використовувати державні землі за прямим цільовим призначенням, і суб'єктами підприємницької діяльності, метою яких є отримання прибутку від використання земельних ділянок вздовж автомобільних доріг, оскільки їх бізнес безпосередньо пов'язаний з рухом транспорту на автомобільних дорогах;

- між нормативними актами, які чітко регламентують параметри розміщення рекламоносіїв та об'єктів дорожнього сервісу, та прагненнями деяких суб'єктів підприємницької діяльності до розміщення таких об'єктів якнайближче до проїзної частини дороги, що впливає на безпеку дорожнього руху.

Проект Закону України надається згідно з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання у зазначеній сфері є:

- забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху;

- введення термінів "рекламоносії", "тимчасова споруда" та "мобільна споруда";

- встановлення строків дії документів дозвільного характеру на діяльність у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- визначаються підстави для відмови у наданні, переоформленні, анулюванні та випадки видачі дублікатів вищевказаних дозволів;

- зменшення негативного впливу рекламоносіїв на користувачів автомобільних доріг;

- забезпечення безпеки дорожнього руху в місці розташування рекламоносіїв;

- зведення до мінімуму кількості випадків необхідності перенесення рекламоносіїв, розташованої вздовж автомобільних доріг, що може відбуватись внаслідок капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- зведення до мінімуму можливості порушення власниками зовнішньої реклами норм та технічних вимог при будівництві, реконструкції та експлуатації таких об'єктів;

- значне підвищення кількості та якості послуг населенню (учасникам дорожнього руху) та наближення їх до європейських стандартів.

3. Аргументація переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Наданий проект Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)" систематизує вимоги чинного законодавства України щодо видачі документів дозвільного характеру та розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг.

Варіант 1. Розробка окремого законопроекту, який визначатиме встановлення строків дії документів дозвільного характеру на діяльність у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- визначення підстав для відмови у наданні, переоформленні, анулюванні та випадки видачі дублікатів вищевказаних дозволів.

Реалізація даного варіанту займе багато часу та створить додаткові суперечності із діючим законодавством, яке дозволяє розміщення таких рекламоносіїв.

Тому такий варіант не є прийнятним.

Варіант 2. Внесення змін до діючої нормативної бази.

На даний час діють такі основні законодавчі акти, що регулюють питання розміщення об'єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування:

- Закон України "Про автомобільні дороги";

- Закон України "Про рекламу".

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху а також зменшення негативного впливу рекламоносіїв на користувачів автомобільних доріг. Буде створено всі умови для наближення якості автомобільних доріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів.

Також прийняття даного законопроекту систематизує норми чинного законодавства.

Таким чином, для забезпечення безпеки дорожнього руху оптимальним є другий варіант.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Відповідно до регуляторного акта відносини територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, власників автомобільних доріг загального користування та суб'єктів господарювання, пропонується доповнити наступною нормою:

"Розміщення, реконструкція споруд, об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, та виконання робіт, які можуть впливати на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, а також влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель, здійснюються згідно з дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та за попереднім погодженням з власниками доріг, а також відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, передбаченому законодавством України".

Законопроектом передбачено підстави для відмови у наданні дозволів на провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах, погоджень розміщення рекламоносіїв а також випадки анулювання, переоформлення та видачі їх дублікатів.

Законопроектом передбачається запровадження нової статті у Законі України "Про автомобільні дороги" а саме "Стаття 391. Контроль за дотриманням встановлених вимог та відповідальність".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Встановлення однозначних процедур та чітких правил поведінки сторін (заявника (власника об'єкта) та територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, власників автомобільних доріг та органів з безпеки дорожнього руху обґрунтовує можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття цього регуляторного акта.

Зовнішніми факторами, які можуть впливати на дію регуляторного акта, можуть бути:

а) негативні обставини:

- зміни до законодавства, які суперечитимуть нормам викладеним у даному акті;

- політична нестабільність;

- наявність суб'єктів господарювання, які будуть розміщувати рекламоносії без будь-яких погоджень;

- наявність пропаганди прибічників реклами та представників рекламного бізнесу, які, критикуючи норми закону, ставлять на перше місце комерційний рекламний інтерес.

б) позитивні обставини:

- законодавче врегулювання специфічних відносин щодо провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах та розміщення рекламоносіїв;

- завдяки платності дозволів на об'єкти дорожнього сервісу та погоджень на розміщення рекламоносіїв буде створено додаткове джерело надходження коштів до державного бюджету.

Можливість впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування буде позитивною, адже законопроектом передбачено додаткові можливості органів влади щодо відмови у наданні дозволу на провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах та погоджень на розміщення рекламоносіїв а також випадки коли дозвіл анулюється.

Виконання вимог законопроекту фізичними та юридичними особами буде позитивним, адже ним передбачено вичерпний перелік для відмови та анулювання дозвільного документа.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди, яка може виникнути у разі настання наслідків дії акта, виключає настання шкоди у зв'язку з тим, що цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. До набрання чинності цим Законом видані дозволи та погодження на розміщення рекламоносіїв є дійсними до закінчення строку їх дії.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися постійною

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

В результаті впровадження Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)" буде досягнуто таких результатів:

- врегульовано процедуру подання документів та отримання дозволів на провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах та розміщення рекламоносіїв;

- забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках автомобільних доріг загального користування в районі розміщення об'єктів;

- мінімізована кількість випадків перенесення рекламоносіїв, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних планів капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- значно підвищено кількість та якість послуг населенню (учасникам дорожнього руху);

- створено всі умови для наближення якості автодоріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів.

Визначення очікуваних результатів за методом аналізу вигод та витрат у простій формі:

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- забезпечення економічних та комфортних умов дорожнього руху;
- зменшення негативного впливу рекламоносіїв на користувачів автомобільних доріг;
- створення умов для наближення якості автомобільних доріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів;
- платність дозволів на об'єкти дорожнього сервісу та погоджень на розміщення рекламоносіїв створює додаткове джерело надходження коштів до державного бюджету

Проведення постійного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Підприємства, установи та організації, що отримують згоду або погодження дозволу

Вичерпний перелік випадків для відмови та анулювання дозвільного документа.
Зменшення кількості випадків перенесення рекламоносіїв, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних планів капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування

Зменшення місць дозволених для розміщення рекламоносіїв

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З моменту набрання чинності проектом Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)" термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

За результатами дії регуляторного акта обов'язковими показниками результативності регуляторного акта будуть:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

Платність дозволів на об'єкти дорожнього сервісу та погодження на розміщення рекламоносіїв створює додаткове джерело надходження коштів до державного бюджету.
На даний час неможливо вказати розмір надходжень, адже невідомо, скільки буде звернень від суб'єктів господарювання.
Розмір коштів буде відомий після року з моменту вступу у дію законопроекту

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

Невизначена у зв'язку з тим, що у процесі будівництва нових автомобільних доріг загального користування буде різна кількість заявників на отримання дозвільних документів

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

На даний час неможливо вказати розмір надходжень, адже невідомо, скільки буде звернень від суб'єктів господарювання.
Розмір коштів буде відомий після року з моменту вступу у дію законопроекту.
Розміщення, будівництво, реконструкція і функціонування споруд, об'єктів дорожнього сервісу, зокрема пересувних об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, а також виконання інших робіт, які можуть впливати на реалізацію планів (програм) розвитку інфраструктури дорожнього сервісу, реконструкції, ремонту та утримання доріг, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, стан навколишнього природного середовища, на технічний та санітарний стан доріг, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, у межах смуги відведення автомобільних доріг та влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг біля об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель, здійснюються на підставі дозволу, виданого відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Середній.
Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Укртрансінспекції

За результатами дії регуляторного акта:

- регулюються юридичні та технічні аспекти відносин між суб'єктами господарювання під час отримання дозволів на розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування;

- створюються всі умови для мінімізації кількості випадків аварій та ДТП на автомобільних дорогах загального користування, що трапляються внаслідок недбалого ставлення суб'єктів підприємницької діяльності (власників рекламоносіїв) до дотримування технічних та інших вимог стосовно розміщення рекламоносіїв вздовж доріг загального користування;

- створюються всі умови для мінімізації кількості випадків необхідності перенесення рекламоносіїв, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних програм (планів) капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- створюються умови для значного підвищення кількості та якості послуг, що надаються населенню (учасникам дорожнього руху), та наближення автодоріг України до європейських стандартів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону України "Про внесення змін до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо видачі дозвільних документів)" здійснюватиметься до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів, на яких поширюватиметься дія даного Закону.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз у три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

Опрос