Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР

Цей Закон встановлює правові засади визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у віданні, володінні та/або користуванні загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

загальносоюзні громадські об'єднання (організації) колишнього Союзу РСР - добровільні громадські організації та/або регіональні організаційні структури із статусом чи без статусу юридичної особи, які діяли на території Української РСР;

майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) - розташовані на території України цілісні майнові комплекси, будівлі, споруди, нежитлові приміщення, інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій, які станом на 24 серпня 1991 року перебували у віданні, володінні та/або користуванні загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Стаття 2. Правовий режим майна громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР

1. Розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР і тимчасово перебуває у володінні та/або користуванні громадських організацій України або будь-яких інших осіб, а також територіальних громад, є державною власністю.

Майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР в Україні, яке створено (поліпшено) із залученням фінансових чи матеріально-технічних ресурсів держави та відповідної громадської організації Союзу РСР, є спільною частковою власністю держави та відповідної громадської організації України з визначенням їх часток у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2. Майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, набуте ними до 24 серпня 1991 року за рахунок власних коштів та на інших підставах, передбачених законодавством колишніх Союзу РСР та Української РСР, є власністю відповідних громадських організацій України - правонаступників громадських організацій колишнього Союзу РСР.

Стаття 3. Витребування майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР з чужого незаконного володіння

1. Майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною першою статті 2 цього Закону є державною власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у будь-яких осіб, а також територіальних громад, за винятком майна громадських організацій України - правонаступників громадських організацій колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною другою статті 2 цього Закону є їх власністю, підлягає витребуванню в судовому порядку.

2. Правочин, наслідком якого стало відчуження майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, зазначеного у частині першій статті 2 цього Закону, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні, підлягає оскарженню до суду з метою визнання його недійсним з подальшим витребуванням такого майна в судовому порядку.

3. Заходи, передбачені частиною другою статті 3 цього Закону та щодо витребування майна з чужого незаконного володіння, здійснює спеціально уповноважений орган державної влади.

4. Порядок повернення у володіння держави відчуженого майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, витребуваного в судовому порядку, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розмір та порядок розрахунків при витребуванні такого майна з чужого незаконного володіння визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 4. Визнання недійсним рішення про створення юридичної особи

1. Правочини щодо створення після 24 серпня 1991 року на базі майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР підприємств, установ та організацій можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.

2. До оформлення права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР відповідним громадським організаціям України, підпорядкованим їм підприємствам, установам та організаціям, господарським товариствам, утвореним за їх участю, забороняється здійснювати продаж, безоплатну передачу, обмін, відчуження в інший спосіб, списання майна, випуск і придбання цінних паперів, надавати та одержувати кредити у розмірах, що перевищують середньорічний обсяг таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції.

Стаття 5. Переважне право користувачів майна

1. Особа, яка добросовісно користується майном загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, має переважне право на укладення договору найму (оренди) такого майна.

2. У разі продажу державою майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР протягом одного року після його витребування особа, яка до цього добросовісно користувалася таким майном, має переважне право на його купівлю за ціною продажу та на інших рівних умовах.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такі зміни:

доповнити частину першу статті 268 пунктом 7 такого змісту:

"7) на вимогу стосовно оскарження до суду правочину, наслідком якого стало відчуження майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, зазначеного у частині першій статті 2 Закону України "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР", з метою визнання його недійсним та/або щодо витребування цього майна з чужого незаконного володіння, спеціально уповноваженого органу державної влади.";

доповнити статтю 344 частиною п'ятою такого змісту:

"5. Набувальна давність не поширюється на випадки володіння та користування майном загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні.".

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти передбачені ним нормативно-правові акти та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити здійснення у дворічний строк з дня набрання чинності цим Законом заходів щодо витребування переліченого в статті 3 цього Закону майна і визначити суб'єктів управління таким майном;

забезпечити проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР та ведення його обліку.

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
при впровадженні Закону України "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР"

1. Опис проблеми

Проект Закону розроблено Мінекономрозвитку на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.04.2010 N 22494/1/1-10 та доопрацьовано відповідно до доручень Прем'єр-міністра України від 12.08.2011 N 31604/4/1-11, доручень Кабінету Міністрів України від 18.04.2011 N 22494/12/1-10, від 12.08.2011 N 8748/0/2-11 та від 14.03.2012 N 22494/21/1-10.

Підставою для розроблення проекту Закону є Постанова Верховної Ради України від 04.02.94 N 3943 "Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР", якою визначено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб'єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

На сьогодні це питання законодавчо не врегульовано, незважаючи на те, що відповідні проекти (розроблені як Кабінетом Міністрів України так і народними депутатами України) неодноразово подавалися на розгляд Верховної Ради України.

Наслідком відсутності відповідного закону є перехід до недержавних структур більшої частини майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, що переважно створювалося за рахунок державних капітальних вкладень.

Зазначене суперечить інтересам держави та потребує врегулювання на законодавчому рівні.

2. Цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту Закону є забезпечення збереження законних інтересів держави щодо розміщеного на території України майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, визначення правонаступників зазначеного майна.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Існує два альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

3.1. Не прийняття проекту Закону.

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки подальша відсутність законодавчого врегулювання статусу майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, визначення правонаступників зазначеного майна сприятиме його відчуженню поза межами законодавства з питань приватизації.

Досягнення поставлених цілей неможливе за допомогою чинних регуляторних актів;

3.2. Прийняття проекту Закону.

Досягнення встановлених цілей можливо лише шляхом законодавчого врегулювання статусу майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Зазначений спосіб сприятиме забезпеченню захисту законних інтересів держави щодо розміщеного на території України майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР та ефективному виконанню державою своїх функцій щодо контролю за збереженням і використанням цього майна.

Таким чином, вирішення зазначених проблем можливе лише шляхом прийняття проекту Закону.

4. Механізми, які застосовуються для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону передбачається встановити правові засади визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно, яке станом на 24.08.91 перебувало у віданні, володінні та/або користуванні загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Відповідне майно пропонується визначити державною власністю та встановити, що майно, яке є державною власністю та перебуває в інших юридичних та фізичних осіб, підлягає витребуванню в судовому порядку.

Законопроектом передбачається визначити Фонд державного майна спеціально уповноваженим органом державної влади, який здійснює заходи щодо витребування майна з чужого незаконного володіння.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого акта

Прогнозується позитивна оцінка впровадження проекту Закону.

Впровадження проекту Закону забезпечить:

реалізацію права власності держави на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР і його збереження в інтересах громадян України.

упорядкування об'єктів державної власності та контроль за їх управлінням;

Впливу зовнішніх факторів на дію запропонованого акта не очікується.

Реалізація запропонованого акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого акта

Прийняття Закону дозволить врегулювати статус майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, забезпечити реалізацію державою права власності на розташоване на території України відповідне майно та зберегти його в інтересах громадян України.

7. Обґрунтування строку чинності запропонованого акта

Передбачається, що Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Обмеження строку дії акту немає.

8. Показники результативності запропонованого акта

Показниками результативності Закону є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - на даному етапі визначити неможливо, оскільки запропоноване проектом Закону врегулювання питання визначення статусу майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР не передбачає збільшення надходження коштів до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта - невизначена;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - реалізація акту має забезпечуватись без додаткових витрат часу, матеріальних та інших витрат.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - достатній, оскільки дотримано вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", проект акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua).

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності запропонованого акта здійснюватиметься до набрання чинності шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які отримає Мінекономрозвитку до його змісту від уповноважених органів управління та суб'єктів господарювання.

Повторне відстеження результативності запропонованого акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності Законом.

Періодичне відстеження результативності запропонованого акта здійснюватиметься через три роки після набрання чинності Законом.

Метод одержання результатів - статистичні дані та дані Фонду державного майна, як спеціально уповноваженого органу державної влади, який здійснюватиме заходи щодо витребування майна з чужого незаконного володіння.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом відносин власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, тел. 253-23-34).

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Опрос