Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 268 Налогового кодекса Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 268 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 268.3.1 пункту 268.3 викласти у такій редакції:

"268.3.1. Ставки збору встановлюються сільською, селищною або міською радою за один день проживання (ночівлі) в таких розмірах:

а) для готелів, залежно від їх категорій ("п'ять зірок", "чотири зірки", "три зірки", "дві зірки", "одна зірка"), - від 0,5 до 4 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

б) для інших об'єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі для мотелів, пансіонатів, будинків відпочинку, туристичних баз, кемпінгів, залежно від рівня обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий, п'ятий рівні), - від 0,2 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.".

2. У пункті 268.4:

підпункт 268.4.1 викласти у такій редакції:

"268.4.1. Базою справляння є період проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.";

підпункт 268.4.2 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України" розроблено у зв'язку зі зверненнями органів місцевого самоврядування з проблемних питань справляння туристичного збору, що виникають через ухилення суб'єктів господарювання, які надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі), від повноти перерахування туристичного збору, шляхом заниження вартості надання послуги з тимчасового проживання.

2. Цілі державного регулювання

Основним завданням проекту є спрощення процедури визначення та сплати туристичного збору при наданні послуг із тимчасового проживання (ночівлі).

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Внесення запропонованих змін до Податкового кодексу дозволить спростити процедуру визначення та сплати туристичного збору при наданні послуг з тимчасового проживання (ночівлі)

Залишити без змін діючі норми Податкового кодексу України. При цьому порушені питання не будуть вирішені

Реалізація положень проекту закону удосконалить проведення контролю за сплатою збору з боку податкових органів та забезпечить повноту перерахування туристичного збору до місцевих бюджетів

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Основним завданням проекту є спрощення процедури визначення та сплати туристичного збору при наданні послуг із тимчасового проживання (ночівлі).

Проектом Закону пропонується встановити ставки туристичного збору за один день проживання (ночівлі) в таких розмірах:

а) для готелів, залежно від їх категорій ("п'ять зірок", "чотири зірки", "три зірки", "дві зірки", "одна зірка"), - від 0,5 до 4 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

б) для інших об'єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі для мотелів, пансіонатів, будинків відпочинку, туристичних баз, кемпінгів, залежно від рівня обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий, п'ятий рівні), - від 0,2 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту закону дозволить органам ДПС більш ефективно проводити контроль за сплатою збору та забезпечить повноту перерахування туристичного збору до місцевих бюджетів

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Реалізація норм законопроекту дозволить спростити процедуру визначення та сплати туристичного збору при наданні послуг із тимчасового проживання (ночівлі)

Витрати у суб'єктів господарювання відсутні.

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Термін дії акта

Строк дії цього акта може бути обмежено у разі втрати чинності статті 268 розділу XII Податкового кодексу України.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту Закону сприятиме забезпеченню надходжень туристичного збору та покращенню адміністрування цього збору; запобігатиме виникненню непорозумінь та позитивно вплине на поліпшення партнерських відносин між органами державної податкової служби та податковими агентами зі сплати туристичного збору.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень до проекту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульовані та проблемні питання будуть виправлені шляхом внесення відповідних змін.

____________

Опрос