Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" относительно упрощения механизма государственной регистрации прекращения субъектов хозяйствования" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.09.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання"

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункти 2 - 4, 7 - 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 37, ст. 498; 2011 р., N 46, ст. 52) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Згідно з розділом II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 01 липня 2010 року N 2390-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання" (далі - Закон N 2390), 03 березня 2012 року завершився процес включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року.

Водночас Законом N 2390 передбачено проведення звірення даних реєстрів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, за результатами якого готується аналітична інформація для тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій, утворених з метою проведення в Автономній Республіці Крим та відповідних областях інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру. Проте, враховуючи велику кількість записів та складність обробки даних, робота тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій може затягнутись на невизначений термін.

До того ж, існує колізія між нормами законів, що регламентують процес включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, оскільки пунктом 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено, що державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки зобов'язаний, відповідно до вимог статті 19 цього Закону, провести включення відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб - підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру.

Розв'язання більшості із зазначених проблем можливо шляхом продовження терміну включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного реєстру та усунення колізій між нормами пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2390 шляхом внесення відповідних змін.

1.2. Обґрунтування неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта

Оскільки, на сьогоднішній день термін процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року встановлений законодавчим актом, вищевказана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного акта.

1.3. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

- юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані до 01 липня 2004 року та відомості яких не включені до Єдиного державного реєстру;

- органи державної влади.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Проект Закону спрямований на скасування кінцевого терміну включення до Єдиного державного реєстру відомостей про суб'єктів господарювання та усунення колізій між нормами законодавства.

3. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту Закону є продовження процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані до 01 липня 2004 року та до цього часу не подали державному реєстратору відомості про себе, для їх включення до Єдиного державного реєстру та усунення суперечностей у чинному законодавстві.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки нормативно-правового акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Збереження так званого "статусу кво", що не розв'яже вищевказаної проблеми. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

2. Прийняття Закону дозволить продовжити процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані до 01 липня 2004 року та до цього часу не подали державному реєстратору про себе відомості, для їх включення до Єдиного державного реєстру та усунути суперечності у чинному законодавстві. Тому обраний спосіб досягнення встановлених цілей є доцільним способом у вирішені ситуації та відповідає вимогам чинного законодавства і потребам у вирішенні проблеми.

5. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставлених цілей, проектом Закону передбачається внести зміни до Закону України "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

6. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону забезпечить продовження процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані до 01 липня 2004 року та до цього часу не подали державному реєстратору про себе відомості, для їх включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних наслідків у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог органами державної влади, суб'єктами господарювання висока.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачає нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує фінансування з Державного бюджету України.

7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття регуляторного акта забезпечить продовження включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані до 01 липня 2004 року та до цього часу не подали державному реєстратору про себе відомості.

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Створення сприятливих умов для ведення та припинення бізнесу в Україні.
3. Наповнення Єдиного державного реєстру відомостями про діючі суб'єкти господарювання.

Витрати відсутні.

Інтереси суб'єктів господарювання

1. Можливість включення до Єдиного державного реєстру відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Відсутність обмежень щодо терміну включення до Єдиного державного реєстру відомостей про суб'єктів господарювання.
3. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб'єктам господарювання і обмеження їх прав.

Витрати відсутні.

8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії даного регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. Оскільки, проект Закону спрямований на продовження процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані до 01 липня 2004 року, необхідність у дії цього акта є постійною.

9. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

- надходження до державного та місцевих бюджетів, пов'язані із дією акта, не передбачені;

- дія акта буде поширюватись на юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

- час на виконання вимог акту витрачатися суб'єктами господарювання та органами державної влади не буде;

- рівень інформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - вище середнього.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть здійснюватись статистичним методом.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної реєстраційної служби України на відповідний рік.

 

Міністр

О. Лавринович

"12" вересня 2012 р.

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно з розділом II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 01 липня 2010 року N 2390-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання" (далі - Закон N 2390), 03 березня 2012 року завершився процес включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року.

Водночас Законом N 2390 передбачено проведення звірення даних реєстрів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, за результатами якого готується аналітична інформація для тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій, утворених з метою проведення в Автономній Республіці Крим та відповідних областях інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру.

Проте, враховуючи велику кількість записів та складність обробки даних, робота тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій може затягнутись на невизначений термін.

До того ж, існує колізія між нормами законів, оскільки пунктом 2 розділу VIII "Прикінцеві положенням" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено, що державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки зобов'язаний провести включення відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб - підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність виключити розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2390, яким передбачено завершення строку включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є продовження процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані до 01 липня 2004 року та до цього часу не подали державному реєстратору про себе відомості, та усунення колізій у законодавстві.

Для досягнення цієї мети проектом вносяться зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 01 липня 2010 року N 2390-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання", які дозволять проводити включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного реєстру.

3. Правові аспекти

Відносини є предметом регулювання Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання", наказу Міністерства юстиції України "Про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Проект Закону України відповідає Конституції України та узгоджується з актами такої ж юридичної сили.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного Закону не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону підлягає погодженню з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону його текст підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально - трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону дозволить продовжити термін включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта:

Сфери впливу

Вигоди

Інтереси держави

1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Створення сприятливих умов для ведення та припинення бізнесу в Україні.

Інтереси суб'єктів господарювання

1. Можливість включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
2. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб'єктам господарювання і обмеження їх прав.

Інтереси громадян

Відсутні

Проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Реалізація положень дозволить продовжити термін включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного та усуне колізії між нормами пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2390.

 

Міністр

О. Лавринович

"12" вересня 2012 року

 

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо
спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів
господарювання"

У "Прикінцевих та перехідних положеннях" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

II. Прикінцеві та перехідні положення

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, завершується через рік, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Виключити

3. Усі юридичні особи та фізичні особи - підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, зобов'язані у встановлений пунктом 2 цього розділу строк подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки зобов'язаний, відповідно до вимог статті 19 цього Закону, провести включення відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб - підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру.

 

4. Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, після настання встановленого пунктом 2 цього розділу строку вважаються недійсними.

 

5. Державна реєстрація припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що проведена на підставі судового рішення про скасування (визнання недійсною) їх державної реєстрації, яка проведена до 1 липня 2004 року, у зв'язку з визнанням таких осіб банкрутом та якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, здійснюється в порядку, встановленому статтями 39 і 50 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з особливостями, визначеними цим пунктом. Судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у зв'язку з визнанням таких осіб банкрутом може бути подано державному реєстратору відповідним органом державної податкової служби або іншим відповідним органом.

5. Державна реєстрація припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що проведена на підставі судового рішення про скасування (визнання недійсною) їх державної реєстрації, яка проведена до 1 липня 2004 року, у зв'язку з визнанням таких осіб банкрутом та якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, здійснюється в порядку, встановленому статтями 39 і 50 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з особливостями, визначеними цим пунктом. Судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у зв'язку з визнанням таких осіб банкрутом може бути подано державному реєстратору відповідним органом державної податкової служби або іншим відповідним органом.

6. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у разі її смерті до набрання чинності цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому статтею 48 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

6. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у разі її смерті до набрання чинності цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому статтею 48 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

7. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації протягом місяця з дати завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, передає відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, включених до Єдиного державного реєстру, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування (далі - уповноважені органи), які в межах своїх повноважень ведуть облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або проводять реєстрацію юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та фізичних осіб - підприємців.
Уповноважені органи протягом місяця з дня отримання від спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, включених до Єдиного державного реєстру, проводять звірення даних реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), що ведуться ними, з даними Єдиного державного реєстру. За результатами звірення уповноважені органи подають спеціально уповноваженому органу з питань державної реєстрації відомості з відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо) про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру.
За результатами проведеного звірення уповноважені органи оприлюднюють у спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та/або на відомчих веб-сайтах відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру.

Виключити

8. Після закінчення передбаченого для включення відомостей до Єдиного державного реєстру строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, уповноважені органи у місячний строк проводять остаточне звірення даних відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), за результатами якого готують аналітичну інформацію для передачі її тимчасовим міжвідомчим спеціальним комісіям, утвореним з метою проведення в Автономній Республіці Крим та відповідних областях інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, відомості про яких до строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, не включені до Єдиного державного реєстру.
За результатами проведеної тимчасовими міжвідомчими спеціальними комісіями роботи відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, включаються до Єдиного державного реєстру з відміткою про те, що свідоцтва про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, вважаються недійсними.

 

9. Порядок утворення, а також завдання та повноваження тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос