Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно усовершенствования порядка получения правоохранительными органами информации о потребителях телекоммуникационных услуг и предоставленных телекоммуникационных услугах и порядка приобретения идентификационных телекоммуникационных карточек потребителями (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.07.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами

I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2007 р., N 14, ст. 167; 2010 р., N 10, ст. 105, N 38, ст. 504; 2011 р., N 18, ст. 126, ст. 127; 2012 р., N 5, ст. 35, N 19 - 20, ст. 176; Офіційний вісник України, 2012 р., N 28, ст. 1034) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"ідентифікаційна телекомунікаційна картка - засіб, який використовується для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо);".

2. Частину третю статті 34 викласти в такій редакції:

"Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, які він отримав, може надаватись у випадках, визначених законом. Порядок надання інформації про споживача телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги визначається Кабінетом Міністрів України. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.".

3. Частину другу статті 39 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані надавати правоохоронним органам інформацію про споживача телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги в обсягах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.".

4. Частину другу статті 63 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) надання телекомунікаційних послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток здійснюється на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом і прийняття ними нормативно-правових актів, які випливають із цього Закону.

____________

Опрос