Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.05.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65; N 10 - 11, ст. 86; N 33 - 34, ст. 267; 2004 р., N 2, ст. 6; N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162; N 17, N 18 - 19, ст. 267; N 34, ст. 441; 2006 р., N 9, N 10 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., N 5 - 6, N 7 - 8, ст. 78; N 27 - 28, ст. 253; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; N 31, ст. 301) такі зміни:

1) у статті 1:

частину першу доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють визначені цим законом господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах.

Перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

частину другу після слів "рухомого зв'язку" доповнити словами:

", які здійснюють визначені цим законом операції з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах, на загальних підставах.";

2) у статті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Об'єктом збору є:";

абзац п'ятий пункту 9 викласти у такій редакції:

"Не може бути об'єктом збору:";

доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:

"10) для платників збору, визначених пунктом 11 статті 1 цього Закону:

сума грошових коштів, що підлягають перерахуванню на користь нерезидента, зареєстрованого в офшорній зоні (у тому числі на рахунки, відкриті в банках України), у тому числі при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюються такі розрахунки безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів;

сума грошових коштів, що перераховується іншій особі (у тому числі не зареєстрованій в офшорній зоні) за зобов'язанням перед нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні з використанням будь-яких форм розрахунків;

сума грошових коштів, що підлягають перерахуванню на рахунок, відкритий в офшорній зоні (у тому числі на рахунки резидента України або нерезидента, який не зареєстрований в офшорній зоні);

вартість зобов'язання перед нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні, що виконується безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів в негрошовій формі у тому числі шляхом: передачі майна чи майнових прав у власність чи користування; поставки товарів; виконання робіт; надання послуг; здійснення певних дій чи утримання від дій; відступлення права вимоги тощо.

Не є об'єктом збору:

суми грошових коштів, які перераховуються державними органами та установами відповідно до зобов'язань перед міжнародними організаціями за міждержавними і міжурядовими угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

суми грошових коштів, які перераховуються банківськими установами за міжбанківськими розрахунками за власними операціями;

сума зобов'язання за рішенням суду, зокрема з відшкодування шкоди, сплати неустойки тощо;

сума грошових коштів або вартість майна, що були раніше одержані платником збору від нерезидента, зареєстрованого в офшорній зоні, та повертається такому нерезиденту, зокрема при поверненні основної суми кредиту (позики), попередньої оплати, предмета оренди (лізингу) тощо;

будь-які операції з визначених у абзацах 2 - 5 цього пункту, у разі якщо на дату набрання чинності цим Законом однією із сторін договору господарські зобов'язання виконано повністю. У разі якщо на дату набрання чинності цим Законом однією із сторін договору господарські зобов'язання виконано частково, господарські зобов'язання платника збору пропорційні такій частині виконаних зобов'язань його контрагента не є об'єктом збору.

Положення щодо виключення транзакцій з числа об'єктів збору застосовується виключно при наданні платником документів, які підтверджують наявність встановлених цим Законом умов для такого виключення.";

3) у статті 3:

в абзаці третьому цифри "9 і 10" замінити цифрами "9, 10 і 11";

доповнити новими абзацами четвертим - восьмим такого змісту:

"При цьому нарахування та сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, визначеними у пункті 11 статті 1 цього Закону, здійснюється в національній валюті України за курсом Національного банку на дату сплати такого збору з урахуванням таких особливостей:

щодо сум грошових коштів, у випадках, визначених пунктом 10 статті 2 цього Закону, збір сплачується при перерахуванні таких грошових коштів. Банки приймають платіжні документи на перерахування таких грошових коштів лише за умови одночасного подання платником збору розрахункових документів про перерахування коштів для сплати цього збору або документи, що підтверджують фактичну сплату до бюджету таких сум, у встановленому порядку;

щодо зобов'язання в негрошовій формі, у випадках, визначених пунктом 10 статті 2 цього Закону, збір сплачується на дату оформлення первинних документів, що підтверджують виконання такого зобов'язання, або при одержанні попередньої оплати за такими зобов'язаннями, в залежності від того, яка з цих подій сталася раніше. Банки проводять зарахування коштів на рахунки платника збору за операціями, визначеними пунктом 10 статті 2 цього Закону (крім операцій з вивезення товарів за межі митної території України), виключно після пред'явлення платником відповідного платіжного документа про сплату збору до бюджету у встановленому порядку або надання документів, що підтверджують, що сума таких коштів не є об'єктом збору відповідно до цього Закону. Митні органи здійснюють проведення митних процедур щодо вивезення товарів (послуг) за межі митної території України лише за умови подання платником збору документів, що підтверджують фактичну сплату збору до бюджету у встановленому порядку, або подання документів, що підтверджують, що сума таких коштів не є об'єктом збору відповідно до цього Закону.

Нарахування та сплата збору здійснюється в національній валюті України за курсом національної валюти до валюти відповідного зобов'язання, встановленим Національним банком на дату перерахування грошових коштів або, відповідно, на дату оформлення первинних документів, що підтверджують виконання негрошового зобов'язання.

Вартість негрошового зобов'язання, що є об'єктом збору, визначається виходячи з ціни відповідного договору між платником збору та відповідним нерезидентом.";

у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

4) статті 4 доповнити новими пунктами 12, 13 такого змісту:

"12) для платників збору, визначених пунктом 11 статті 1 цього Закону - 12 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 10 статті 2 цього Закону (крім перерахування процентів, дивідендів та роялті, на користь нерезидента, зареєстрованого в офшорній зоні);

13) для платників збору, визначених пунктом 11 статті 1 цього Закону - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, у вигляді перерахування процентів, дивідендів та роялті, на користь нерезидента, зареєстрованого в офшорній зоні.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України щороку під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у складі джерел формування доходів спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням відповідних коштів у повному обсязі на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, а також підвищення пенсій, призначених до 2008 року.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Урядом країни активно здійснюється пошук шляхів вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду України, який сягає за попередніми розрахунками 2011 року близько 17 млрд. гривень.

Чинним законодавством у сфері державного пенсійного страхування передбачено обкладання відповідним додатковим збором окремих видів діяльності та операцій, що мають ознаки високорентабельних (престижних) - торгівля ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння; купівля нерухомого майна та автомобілів; користування послугами стільникового рухомого зв'язку.

В Україні одним із найпоширених методів податкового планування, отримання додаткової рентабельності (прибутків) є використання офшорних юрисдикцій. Разом з тим, відсутність у законодавчому полі правил контролю за трансфертним ціноутворенням дозволяє таким операціям нести певні ризики для бюджету у зв'язку з високою вірогідністю перетоку прибутків до юрисдикцій з більш низьким рівнем податкового навантаження ніж в Україні.

Запровадження збору на офшорні операції дозволить частково компенсувати втрати бюджету та збільшити надходження до Пенсійного фонду України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Залучення додаткових джерел наповнення Пенсійного фонду України з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України в умовах реформування системи пенсійного забезпечення.

Законопроектом передбачається введення пенсійного збору з операцій, які проводяться резидентами України з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах.

Перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Платниками збору визначаються підприємства, установи та організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Об'єктом збору є:

- перерахування грошових коштів нерезиденту, зареєстрованому в офшорній зоні, або на рахунок, відкритий в офшорній зоні;

- вартість зобов'язання перед нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні, в негрошовій формі, у тому числі шляхом: передачі майна чи майнових прав у власність чи користування; поставки товарів; виконання робіт; надання послуг; здійснення певних дій чи утримання від дій; відступлення права вимоги тощо.

Ставка збору встановлюється в розмірі 12 % бази оподаткування.

Ставка збору за перерахування процентів, дивідендів та роялті на користь нерезидента, зареєстрованого в офшорній зоні, становить 5 % бази оподаткування.

3. Правові аспекти

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Додаткові надходження до Пенсійного фонду України від прийняття законопроекту очікуються у розмірі близько 2 млрд. гривень щорічно.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження із Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, Державною податковою службовою та Державною митною службою.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не відноситься до проекту нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Законопроект підлягає обговоренню з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Запровадження збору сприятиме повноцінному фінансуванню з боку держави пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України

С. Тігіпко

"___" грудня 2011 р.

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта обумовлено необхідністю запровадження збору на офшорні операції, що дозволить частково компенсувати втрати бюджету та збільшити надходження до Пенсійного фонду України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є сприяння повноцінному фінансуванню з боку держави пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

В умовах реформування системи пенсійного забезпечення необхідно передбачити залучення додаткових джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України.

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом введення пенсійного збору з операцій, які проводяться резидентами України з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку відбувається у спосіб розробки проекту Закону України, яким передбачається введення пенсійного збору з операцій, які проводяться резидентами України з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах.

Перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Об'єктом збору є:

- перерахування грошових коштів нерезиденту, зареєстрованому в офшорній зоні, або на рахунок, відкритий в офшорній зоні;

- вартість зобов'язання перед нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні, в негрошовій формі, у тому числі шляхом: передачі майна чи майнових прав у власність чи користування; поставки товарів; виконання робіт; надання послуг; здійснення певних дій чи утримання від дій; відступлення права вимоги тощо.

Ставка збору встановлюється в розмірі 12 % бази оподаткування.

Ставка збору за перерахування процентів, дивідендів та роялті на користь нерезидента, зареєстрованого в офшорній зоні, становить 5 % бази оподаткування.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття цього регуляторного акта сприятиме залученню додаткових джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України в умовах реформування системи пенсійного забезпечення.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Затвердження зазначеного регуляторного акту сприятиме повноцінному фінансуванню з боку держави пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Затвердження зазначеного регуляторного акта встановлює чіткий перелік офшорних юрисдикцій для цілей справляння пенсійного збору.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строки дії акта

Норми цього регуляторного акта набувають чинності з дня опублікування Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

8. Показники результативності акта

1. Проект розроблено з метою сприяння повноцінному фінансуванню з боку держави пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.

2. Збільшення розміру коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, не передбачається.

3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній, оскільки для інформування суб'єктів господарювання з основних положень акта Міністерством соціальної політики України зазначений акт розміщено на web-сайті Міністерства в мережі Internet.

4. Додаткові надходження до бюджету від впровадження проекту нормативного акта передбачаються в сумі біля 3 млрд. гривень.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитись шляхом здійснення контролю органами Пенсійного фонду України за правильністю дотримання відповідних норм Закону та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування", а також моніторингу відповідних звернень платників пенсійного збору.

Повторне відстеження буде здійснюватись через один рік після набрання чинності законом та розпорядженням шляхом аналізу якісних показників дії цих актів. У разі виявлення, неврегульовані та проблемні питання будуть вирішуватись шляхом внесення відповідних змін.

 

Перший заступник Міністра

В. Надрага

Опрос