Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно проведения проверок в связи с прекращением по заявительному принципу предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей, не имеющих наемных работников)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.03.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 доповнити абзацами такого змісту:

"Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться для фізичних осіб - підприємців за скороченою процедурою виключно у разі наявності за 3 останні календарні роки одночасно таких умов:

а) платником податку подано податкову звітність з нульовими показниками у встановлені законодавством терміни;

б) платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість;

в) в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо:

- використання праці найманих фізичних осіб;

- відкритих рахунків у банках та інших фінансових установах;"

2. Пункт 82.2 статті 82 після цифри та слів " 5 робочих днів," доповнити словами та цифрами "для фізичних осіб - підприємців, зазначених у частині другій підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, - 3 робочих дні,".

II. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників)" (далі - законопроект) розроблено на виконання завдання, визначеного пунктом 72.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012.

Однією зі складових програми реалізації економічних реформ є зменшення впливу державних органів на діяльність суб'єктів господарювання.

Під час припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем нормами чинного законодавства передбачено здійснення заходів податкового контролю, зокрема проведення документальної позапланової перевірки. Законопроектом передбачено запровадження спрощеної процедури проведення таких перевірок під час здійснення процедури припинення підприємницької діяльності для фізичної особи - підприємця та скорочення термінів проведення для фізичних осіб - підприємців, які не використовували працю найманих фізичних осіб та не вели господарську діяльність за встановлені попередні терміни.

Зазначені підстави обумовлюють можливість вдосконалення процедури проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю законопроекту є вдосконалення норм податкового законодавства в частині проведення перевірок у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, зокрема шляхом встановлення спрощеної процедури проведення таких перевірок та скорочення строків їх проведення.

3. Аналіз альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Внесення змін, які передбачені законопроектом, відповідає принципу соціальної справедливості, на якому згідно зі статтею 4 Податкового кодексу України має ґрунтуватися податкове законодавство, та є єдиною можливістю вирішення порушеної проблеми

Залишити без змін існуюче законодавство, що регулює зазначене питання, таким чином не буде можливості скоротити витрати часу фізичних осіб - підприємців, які добровільно бажають вийти з бізнесу та не мали суттєвих обставин щодо здійснення до них заходів податкового контролю в повному обсязі, тобто унеможливить проведення перевірок за скороченою процедурою

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Законопроектом запроваджується спрощення процедури проведення перевірок під час здійснення процедури припинення підприємницької діяльності за заявницьким принципом та скорочення термінів проведення таких перевірок для фізичних осіб - підприємців, які не використовували працю найманих фізичних осіб та не вели господарську діяльність за встановлені попередні терміни.

Виходячи з змісту проекту, його реалізація передбачає внесення зміни до Податкового кодексу України шляхом внесення доповнення до статей 78 та 82.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників)" забезпечить спрощення процедури добровільного припинення господарської діяльності фізичних осіб - підприємців, що не використовували працю найманих осіб за встановлені попередні терміни.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття законопроекту удосконалює механізм здійснення заходів податкового контролю під час здійснення процедури припинення підприємницької діяльності для фізичної особи - підприємця

Відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття законопроекту забезпечить спрощення процедури добровільного припинення господарської діяльності фізичної особи - підприємця, що не використовувала працю найманих осіб, зокрема зменшить затрати часу фізичних осіб - підприємців

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Відсутні

Відсутні

7. Термін дії акта

Термін дії законопроекту не обмежується.

8. Показники результативності акта

1) прийняття законопроекту відповідатиме реалізації єдиної державної політики у сфері оподаткування;

2) рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному сайті Державної податкової служби України, ознайомленням з запропонованими положеннями акта суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

3) реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності зазначеного законопроекту здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності здійснюється до закінчення двох років після набрання ним чинності шляхом моніторингу результатів реалізації.

Вказаний регуляторний акт публікується у офіційних виданнях країни, а також у електронному вигляді на відповідних сайтах.

 

Голова Державної податкової
служби України

О. В. Клименко

Опрос