Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения прекращения предпринимательской деятельности и усовершенствования государственной регистрации

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.03.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення припинення підприємницької діяльності і удосконалення державної реєстрації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356; із наступними змінами):

1) статтю 501 виключити;

2) у статті 105:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення, якщо інший строк не встановлений таким рішенням, а суд - з дати набрання рішенням законної сили, письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Рішення щодо припинення юридичної особи оприлюднюється в порядку, встановленому законом. З дня оприлюднення рішення щодо ліквідації юридичної особи строки виконання нею зобов'язань вважаються такими, що настали.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Якщо учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, не призначив комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, то виконання повноважень такої комісії або ліквідатора здійснює орган управління юридичної особи.";

у частині четвертій слова "комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)" замінити словами "ліквідаційної комісії юридичної особи", слова "від імені юридичної особи, яка припиняється" замінити словами "від її імені";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор вживає всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та не пізніше, ніж через десять днів з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи письмово повідомляє відомих кредиторів юридичної особи про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи.";

3) статтю 111 викласти у такій редакції:

"Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи

1. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає всіх можливих заходів щодо виявлення майна юридичної особи, що ліквідується, звертається з позовними заявами від її імені.

2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

3. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 112 цього Кодексу.

У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює продаж майна юридичної особи.

4. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи.

5. Доля майна юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, визначається за згодою всіх учасників, якщо інше не встановлено законом. Якщо учасники не дійшли згоди щодо розподілу майна, ліквідаційна комісія (ліквідатор) продає майно, а кошти передає учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.";

4) у статті 112:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Якщо кредитор звернувся до суду з позовом після спливу місячного строку з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про відмову ліквідаційної комісії (ліквідатора) у задоволенні його вимог, такі вимоги задовольняються в порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті.";

частину п'яту виключити.

2. Статтю 59 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144; із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання

1. Припинення суб'єкта господарювання здійснюється відповідно до закону.".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; із наступними змінами):

1) у статті 1666:

частину сьому виключити.

У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати частинами сьомою - дев'ятою;

у частинах восьмій - десятій слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" всюди виключити;

2) у статті 221 слова "дев'ятою та десятою статті 1666" замінити словами "восьмою та дев'ятою статті 1666";

3) у частині першій статті 2341 слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 1666)" замінити словами "(частини третя - шоста статті 1666)";

4) у частині першій статті 2342 слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 1666)" замінити словами "(частини третя - шоста статті 1666)";

5) у частині першій статті 2343 слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 1666)" замінити словами "(частини третя - шоста статті 1666)";

6) у пункті 1 частини першої статті 255 слова "дев'ята та десята статті 1666" замінити словами "восьма та дев'ята статті 1666".

4. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; із наступними змінами):

1) в абзаці одинадцятому частини першої статті 1 слова "або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем" виключити;

2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 6 слова "та фізичною особою - підприємцем" та слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити;

3) абзаци сімнадцятий - двадцятий частини четвертої статті 11 виключити;

4) у частині четвертій статті 17:

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"дані про провадження (припинення) підприємницької діяльності, дані щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;";

абзац дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у тому числі дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку в цих органах;";

абзаци двадцять четвертий - двадцять восьмий виключити;

5) у статті 22:

у частині першій слова "подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця," та слова "про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди," виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи, втрату оригіналів установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) абзац п'ятий частини другої статті 35 виключити;

7) в абзаці сьомому частини дев'ятої статті 36 слова "(власником)" виключити;

8) абзац сьомий частини восьмої статті 37 викласти у такій редакції:

"в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична особа, яка припиняється в результаті поділу, має частки у статутному капіталі інших юридичних осіб або не закриті відокремлені підрозділи, доля яких розподільчим балансом не визначена;";

9) статтю 47 викласти у такій редакції:

"Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

1. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

2. Документ, поданий для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, приймається за описом, копія якого в день надходження документу видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату його надходження.

3. Дата надходження документу, поданого для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

4. Державний реєстратор залишає документ, поданий для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, без розгляду, якщо:

документ поданий за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності;

документ не відповідає вимогам цього Закону.

5. Про залишення документу, поданого для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, без розгляду заявнику в день надходження документу державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документу без розгляду разом з цим документом.

6. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документу, поданого для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, без розгляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цього документу внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням) їй виписку з Єдиного державного реєстру.";

10) у статті 49:

в абзаці першому частини першої слова "для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з постановленням судового рішення, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з постановленням судового рішення та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням) такій фізичній особі виписку з Єдиного державного реєстру.";

частини четверту та п'яту виключити;

11) статтю 491 виключити;

12) у статті 51:

назву після слова "припинення" доповнити словами "підприємницької діяльності";

частину першу після слів "у день державної реєстрації припинення" доповнити словами "підприємницької діяльності".

5. Абзац шостий частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) викласти у такій редакції:

"Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється Пенсійним фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, платників єдиного внеску, зазначених в абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку".

6. Частини другу і третю статті 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; із наступними змінами) виключити.

7. У частині першій статті 32 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658; 2001 р., N 31, ст. 146; 2003 р., N 30, ст. 247):

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Припинення підприємства проводиться за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів підприємства або суду.";

абзац другий виключити.

8. Абзаци перший та другий частини другої статті 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2003 р., N 30, ст. 247) викласти в такій редакції:

"2. Ліквідація кооперативу здійснюється за рішенням загальних зборів членів кооперативу, суду або уповноваженого органу.

Ліквідація об'єднання здійснюється за рішенням зборів уповноважених представників кооперативів, суду або уповноваженого органу.";

9. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440; із наступними змінами):

1) у преамбулі слова "суб'єкта підприємницької діяльності -" виключити;

2) у статті 1:

в абзаці другому слова "суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словом "боржника";

абзац третій викласти у такій редакції:

"боржник - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможна виконати свої грошові зобов'язання, або фізична особа, неспроможна виконати свої грошові зобов'язання, що виникли у зв'язку із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності, у тому числі зобов'язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати;";

в абзаці п'ятому слово "- підприємці" та слова "безпосередньо у фізичної особи" виключити, після слова "такою" доповнити словом "фізичною";

в абзаці сьомому слово "- підприємця" та слова "безпосередньо у фізичної особи" виключити;

в абзаці двадцять третьому слова "підприємцем (фізичною особою)" замінити словами "фізичною особою";

3) у частині третій статті 5 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словом "боржників";

4) у частині першій статті 7 слова "громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його" замінити словами "фізичною особою (її";

5) у частині другій статті 8:

абзац другий викласти у такій редакції:

"боржник - юридична особа не включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або зобов'язання боржника - фізичної особи виникли не у зв'язку із здійсненням нею підприємницької діяльності;";

в абзаці четвертому слова "юридичної чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності" виключити;

6) пункт перший частини першої статті 40 викласти у такій редакції:

"1) боржник - юридична особа не включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або зобов'язання боржника - фізичної особи виникли не у зв'язку із здійсненням нею підприємницької діяльності;";

7) у назві розділу VI слова "СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" замінити словом "БОРЖНИКІВ";

8) у статті 41 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словом "боржників";

9) у статті 47:

у частині першій слова "громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності (далі - громадянина-підприємця)" замінити словами "фізичної особи";

у частині другій:

в абзаці першому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи", слова "суд громадянином-підприємцем, який" замінити словами "фізичною особою, яка";

в абзаці другому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

у частині третій в абзаці першому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

у частині четвертій в абзаці третьому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

у частині п'ятій слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

у частині сьомій слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

у частині восьмій слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

у частині дев'ятій слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

10) у статті 48:

у назві слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

у частині першій слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

у частині другій слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи", слова "громадянином-підприємцем" замінити словами "фізичною особою";

у частині третій слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

у частині четвертій слова "громадянин-підприємець не подав" замінити словами "фізична особа не подала", слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичну особу";

у частині п'ятій слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

в абзаці другому слова "громадянина-підприємця, визнаного" замінити словами "фізичної особи, визнаної";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

в абзаці другому слова "громадянина-підприємця, визнаного" замінити словами "фізичної особи, визнаної", слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

в абзаці третьому слова "громадянина-підприємця, визнаного" замінити словами "фізичної особи, визнаної", слово "нього" замінити словом "неї", слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичну особу";

11) у статті 49:

у назві слова "громадянина-підприємця, визнаного" замінити словами "фізичної особи, визнаної";

у частині першій:

в абзаці першому після слова "банкрутство" слова "громадянина-підприємця" виключити, після слова "визнання" слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

в абзаці третьому слова "громадянин-підприємець" замінити словом "банкрут";

в абзаці п'ятому слова "громадянина-підприємця" замінити словом "банкрута";

у частині другій:

в абзаці першому слова "громадянин-підприємець, визнаний" замінити словами "фізична особа, визнана", слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

в абзаці другому слова "громадянином-підприємцем" замінити словом "банкрутом", слова "громадянина-підприємця" всюди замінити словами "фізичної особи";

у частині третій:

в абзаці першому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи";

в абзаці другому слова "громадянина-підприємця" замінити словами "фізичної особи", слова "такий громадянин-підприємець" замінити словами "така фізична особа";

12) в абзаці першому частини другої статті 50 слово "підприємця -" виключити;

13) у частині першій статті 52 слова "громадянин-підприємець" замінити словами "фізична особа".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Якщо до набрання чинності цим Законом від фізичної особи - підприємця надійшла заява про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, але не надійшла реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, то державний реєстратор зобов'язаний не пізніше місяця з дня набрання чинності цим Законом заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та видати (надіслати поштовим відправленням) такій фізичній особі виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення припинення підприємницької діяльності і удосконалення державної реєстрації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" від 19 травня 2011 року N 3384-VI, який набув чинності 19.12.2011 р., передбачено істотне спрощення процедур припинення юридичних осіб за рахунок запровадження принципу мовчазної згоди у сфері державної реєстрації. Водночас застосування цього принципу до процедур припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців не є оптимальним, бо такі процедури залишаються довготривалими і обтяжливими. Крім того, застосування принципу мовчазної згоди до процедур припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців може призвести до порушення прав кредиторів, бо передбачає погашення їх вимог.

Водночас існує і можливість, і нагальна потреба істотно спростити таку процедуру, знизивши її строк до одного дня. Це є дуже важливим, зокрема, для дрібних підприємців, якщо вони не змогли організувати бізнес і мають шукати роботу або зареєструватися як безробітні та отримувати допомогу.

Крім того, нещодавно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" внесені зміни (Законом від 22.09.2011 N 3795-VI), направлені на те, щоб набуття фізичною особою статусу суб'єкта підприємницької діяльності не призводило до можливості застосування процедури банкрутства до боргів, які виникли не у зв'язку із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності. Водночас не менш важливою є необхідність встановлення правила про те, що у разі втрати фізичною особою статусу суб'єкта підприємницької діяльності до її боргів, які виникли саме у зв'язку із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності, можна було б застосувати процедури банкрутства.

Це є дуже важливим як для кредиторів (аби не дати можливості боржнику уникнути банкрутства шляхом реєстрації ним припинення підприємницької діяльності), так і для самого боржника (якщо після припинення ним підприємницької діяльності з'ясувалося, що він неспроможний сплатити всі підприємницькі борги).

Існують також істотні прогалини в регулюванні припинення юридичних осіб, зокрема порушуються права кредиторів. Так, якщо така юридична особа - боржник має зобов'язання, строк виконання яких ще не настав, то ця обставина заважає кредиторам заявити свої вимоги у процедурі ліквідації; існує дискримінаційне правило про погашення вимог кредиторів, які у місячний строк після відмови ліквідаційної комісії не звернулись до суду; зник обов'язок ліквідаційної комісії повідомляти відомих кредиторів про ліквідацію тощо.

З цього випливає потреба у прийнятті цього акта.

2. Мета та шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є істотне полегшення процедур, що застосовуються під час припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, а також удосконалення процедур припинення юридичних осіб та державної реєстрації такого припинення.

Загальна характеристика і основні положення проекту акта

У проекті пропонується кардинально полегшити процедуру припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців таким чином, що підприємцю досить буде лише заявити реєстратору про припинення підприємницької діяльності, і таке припинення негайно буде зареєстроване.

Ідеологія пропонованих змін базується на тому, що фізична особа, яка припиняє свою підприємницьку діяльність, на відміну від випадку ліквідації юридичної особи, нікуди не зникає. Тому фізична особа і після припинення підприємницької діяльності має продовжувати відповідати за своїми боргами, а обсяг такої відповідальності жодним чином не повинен змінюватися. Це стосується, зокрема, й сплати податків і зборів (так, у п. 65.10.8 Податкового кодексу України зазначено, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання. Цьому правилу суперечить ч. 4 ст. 501 ЦК України).

Така ситуація є природною і загальноприйнятою у світі. У багатьох країнах навіть немає поняття "фізична особа - підприємець" - будь-яка фізична особа може здійснювати підприємницьку діяльність, якщо бажає, і сплачувати податки - це тільки вітають. Відтак, немає ніяких підстав вимагати від фізичної особи надання будь-яких довідок від контролюючих органів, це не повинно бути умовою реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою. Тому пропонується здійснювати таку реєстрацію негайно після одержання від фізичної особи відповідного волевиявлення (у формі реєстраційної картки).

Для цього пропонуються зміни до низки статей Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у першу чергу до ст. ст. 47, 49, а також виключити ст. 491, бо передбачена цією статтею спрощена процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є значно складнішою загальної процедури, що пропонується. Також вносяться зміни до ст. 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо зняття Пенсійним фондом України фізичних осіб - підприємців з обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування лише після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

Слід зазначити, що припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців без надання довідок від державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості жодним чином не може призвести до порушення прав працівників, які уклали трудові договори з фізичною особою - підприємцем (зокрема, щодо невиплати заробітної плати, своєчасного попередження про вивільнення тощо), бо обов'язки фізичної особи щодо найманих працівників не залежать від того, чи має фізична особа статус підприємця, чи ні.

Зазначені зміни потребують і технічних змін до інших статей зазначеного Закону, і до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і виключення ст. 501 ЦК України. Проектом також пропонуються деякі зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", які дозволять застосування процедури банкрутства до боргів, які виникли у зв'язку із здійсненням фізичною особою підприємницької діяльності, навіть у разі втрати такою особою статусу підприємця.

Одночасно передбачається внести і зміни, направлені на удосконалення процедури припинення юридичних осіб. Так, до нещодавно прийнятої в новій редакції статті 105 Цивільного кодексу України не увійшло правило абзацу другого частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України у попередній редакції щодо вжиття комісією усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмового повідомлення їх про припинення юридичної особи.

Водночас скасування зазначеного обов'язку дозволить скористатись замовчуванням інформації про майбутнє припинення юридичної особи, штучного створення тим самим передумов для пропуску кредиторами строку пред'явлення претензій, і загалом створює законні підстави для ухилення юридичною особою, що припиняється, від сплати боргів кредиторам. Такий підхід потребує корегування.

Крім того, у ч. 1 зазначеної статті пропонується уточнити, що строк повідомлення реєстратора рішенням учасників може бути встановлений більшим за 3 дні. Це необхідно особливо для підприємств із значною кількістю учасників, яким важко зголоситись на загальні збори. Слід надати їм можливість призначити певний строк після прийняття рішення про ліквідацію для того, щоб можна було завершити виробничий цикл, а вже потім приступати до ліквідації.

Пропонується також встановити важливе правило про те, що з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи строки виконання нею зобов'язань вважаються такими, що настали. Без такого правила кредитори не можуть вчасно пред'явити свої вимоги. Пропонується також вирішити проблему невизначеності, якщо учасники або суд не змогли призначити ліквідаційну комісію - у цих випадках ліквідація здійснюватиметься виконавчим органом юридичної особи.

Передбачається скасувати наділення комісії з реорганізації повноваженнями виконавчого органу юридичної особи - адже в разі реорганізації, на відміну від ліквідації, господарська діяльність має здійснюватись у нормальному режимі, і керувати нею має не комісія з реорганізації, а виконавчий орган.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" від 19 травня 2011 року N 3384-VI передбачено викласти статтю 111 Цивільного кодексу України у новій редакції, яка не повною мірою відповідає предмету регулювання Цивільного кодексу України, зокрема в частині встановлення правил щодо податків, платежів до Пенсійного фонду; подання звітності; здачі документів на зберігання архівним установам; повернення ліцензій, документів дозвільного характеру, інших документів, печаток та штампів, тощо.

До того ж правила про повернення ліцензій, документів дозвільного характеру, інших документів, печаток та штампів є не тільки зайвими, а й шкідливими та обтяжливими, бо з припиненням юридичної особи вони втрачають своє значення, тобто встановлюються правила, що не полегшують, а ускладнюють процедуру припинення.

Крім того, наявне дублювання (зокрема, в частині закриття філій дублюється Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"), встановлюється зайве та обмежувальне правило про стягнення дебіторської заборгованості (таку заборгованість у певних випадках легше продати, ніж стягнути, до того ж її в принципі неможливо стягнути, якщо строк сплати не настав - наприклад, за строковим депозитом), зайве та обтяжливе правило про повідомлення учасників або суд про участь в інших юридичних особах або про створені господарські товариства, дочірні підприємства (учасникам та суду нема чого робити з такою інформацією), необґрунтоване обмежувальне правило про залишення одного рахунку, зайве правило про інвентаризацію, яке до того ж не переслідує самостійної юридичної мети (якщо майна багато, необхідність інвентаризації випливає з обов'язку реалізувати майно, якщо нічого нема, то незрозуміло, в чому інвентаризація полягатиме), правила, що не створюють регулювання ("У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна"; "відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи"), невиконувані правила про "забезпечення" затвердження документів учасниками юридичної особи або судом тощо.

Тому більшість частин статті 111 ЦК у прийнятій редакції є зайвими та шкідливими, відтак пропонується нова редакція цієї статті. У статті 112 ЦК пропонується замість несправедливого правила про погашення вимог кредиторів, які з тих чи інших причин не звернулись вчасно до ліквідатора чи до суду, встановити, що такі вимоги задовольняються в останню чергу.

Пропонується також виключити з частини другої ст. 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" абзацу п'ятого (щодо заборони з дати внесення до реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи проведення державної реєстрації змін про місцезнаходження юридичної особи). Цінність реєстру - перш за все у достовірності відомостей, що в ньому містяться; подібна заборона підриває довіру до реєстру і створює перешкоди, зокрема і для кредиторів.

3. Правові аспекти

Питання, що пропонується врегулювати у законі, регулюються Цивільним та Господарським кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про господарські товариства", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з заінтересованими центральними органами виконавчої влади - Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить кардинально полегшити припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями, удосконалити процедури припинення юридичних осіб, процедури державної реєстрації такого припинення, що в свою чергу відповідає задекларованим напрямкам Програми економічних реформ Президента України на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" щодо дерегуляції і розвитку підприємництва.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

Опрос