Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения лицензирования автомобильных перевозок)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.03.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування ліцензування автомобільних перевезень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Внести до Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273) такі зміни:

1) абзац двадцять п'ятий статті 1 викласти у такій редакції:

"внутрішні перевезення - перевезення пасажирів і вантажів територією України;";

2) У статті 1 абзац тридцять п'ятий виключити;

3) У статті 6:

у частині сьомій:

у абзаці шостому слова "та ліцензійних карток на транспортні засоби" виключити;

4) У статті 9:

частину сьому виключити;

доповнити новими частинами такого змісту:

"До ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів на кожен транспортний засіб (крім причепів та напівпричепів) оформлюється фотокопія ліцензії, яка завіряється ліцензіатом.

У фотокопії ліцензії зазначаються: реєстраційний номер транспортного засобу, дата реєстрації, номер реєстраційного документу, марка і тип транспортного засобу.";

5) У статті 19:

у частині п'ятій слова "і мають ліцензійну картку" виключити;

6) У статті 20:

у частині четвертій слова "ліцензійна картка" замінити словами "фотокопія ліцензії";

7) у частині першій статті 35 слово "перевезення" замінити словами "внутрішніх перевезень";

8) У статті 39:

у частині другій, третій, четвертій, п'ятій, шостій, сьомій та восьмій:

у абзаці третьому слова "ліцензійна картка" замінити словами "фотокопія ліцензії";

9) У статті 46:

у частині першій:

у абзаці третьому слова "копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті" замінити словами "завірений перевізником список автобусів, які будуть використовуватися на автобусному маршруті";

10) У статті 48:

у частині другій та третій:

у абзаці третьому слова "ліцензійна картка" замінити словами "фотокопія ліцензії".

11) у назві статті 49 слова "перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні" замінити словами "наданні послуг з внутрішніх перевезень вантажу";

12) У статті 53:

у частині третій та четвертій:

абзац третій викласти у такій редакції:

"фотокопію ліцензії на транспортний засіб";

13) У статті 60:

у частині першій:

у абзаці четвертому слова "ліцензійна картка" замінити словами "фотокопія ліцензії".

2. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни:

1) Статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі, якщо органом ліцензування відповідного виду господарської діяльності визначено як центральний орган виконавчої влади так і місцеві органи виконавчої влади, ліцензійні умови затверджуються центральним органом виконавчої влади та є обов'язковими до виконання ліцензіатами, які отримали ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.";

2) У статті 14 частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"До ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на кожен транспортний засіб (крім причепів та напівпричепів) оформлюється фотокопія ліцензії, яка завіряється ліцензіатом.";

доповнити новою частиною такого змісту:

"У фотокопії ліцензії зазначаються: реєстраційний номер транспортного засобу, дата реєстрації, номер реєстраційного документу, марка і тип транспортного засобу.".

3. У статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 51, ст. 446 із наступними змінами):

частину третю викласти у такій редакції:

"На підставі отриманої ліцензії на кожний автомобільний транспортний засіб (крім причепів та напівпричепів) оформлюється фотокопія ліцензії, яка засвідчується ліцензіатом, з внесеними даними про реєстраційний номер транспортного засобу, дату реєстрації транспортного засобу, марку і тип транспортного засобу та номер свідоцтва про реєстрацію."

4. Внести до Кодексу про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 126:

у частині першій слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" замінити словами "фотокопії ліцензії на транспортний засіб (крім причепів та напівпричепів)";

2) у статті 128:

у частині першій слова "чи без ліцензійної картки на транспортний засіб" замінити словами "а у випадках, передбачених законодавством, без фотокопії ліцензії на транспортний засіб (крім причепів та напівпричепів)";

3) у статті 260:

у частині першій та другій слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;

4) у статті 2653:

у назві статті слова "або ліцензійної картки" виключити;

частину другу виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"Про тимчасове вилучення талона про проходження державного технічного огляду складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення талона про проходження державного технічного огляду визначається Кабінетом Міністрів України.";

5) У статті 267:

у частині першій слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити.

5. Внести до Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1999 р., N 19, ст. 173; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 317; 2005 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 116; 2006 р., N 22, ст. 184; N 586-VI від 24.09.2008 р.) такі зміни:

1) У статті 16:

у частині другій абзац другий викласти у такій редакції:

"мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), а у випадках, передбачених законодавством, дорожній (маршрутний) лист, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та фотокопію ліцензії на автомобільний транспортний засіб (крім причепів та напівпричепів);";

2) У статті 52-1:

у частині другій слова "а також ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити.

6. Внести до пункту 21 статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2005 р., N 10, ст. 187; 2007 р., N 15, ст. 194) такі зміни:

абзац перший викласти у такій редакції:

"обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг; зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), дорожні листи і відповідність ван-тажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а у випадках, передбачених законодавством, наявність ліцензії та фотокопії ліцензії (крім причепів та напівпричепів), яка засвідчується ліцензіатом;";

у абзаці другому слова "та ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон України набирає чинності через 60 днів з дня опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінетові Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. Ф. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування ліцензування автомобільних перевезень)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування ліцензування автомобільних перевезень)" (далі - Законопроект) розроблено на виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" щодо дерегулювання підприємницької діяльності та підвищення рейтингу України за критеріями Світового банку1[1].

____________
1[1] за критерієм "легкості" ведення бізнесу Україна в рейтингу Світового банку займає 152 місце із 183 країн.

Пропозиція стосовно прийняття акта обумовлена необхідністю скорочення величезної кількості додаткових і зайвих дозвільних документів - ліцензійних карток на кожну одиницю транспортного засобу (сотні тисяч карток), - що видаються органами ліцензування.

2. Мета та шляхи її досягнення

Основною метою Законопроекту є спрощення ведення бізнесу на транспорті через зменшення корупційних чинників в діяльності представників державної влади та обмеження державного впливу на бізнес шляхом скасування вимоги щодо необхідності наявності ліцензійної картки на кожний транспортний засіб, як зайвого додаткового документа дозвільного характеру.

Для досягнення цієї мети Законопроектом пропонується внести зміни в законодавчі акти України щодо скасування необхідності видачі сотень тисяч вказаних ліцензійних карток органом ліцензування. Через те, що ці ліцензійні карти можуть безпідставно передаватися і на інші транспортні засоби суб'єкта господарювання, на які і не видавалися ці картки (з метою ухилення від відповідальності ліцензіата при невиконанні ним окремих норм ліцензійних умов), то пропонується скасувати взагалі видачу ліцензійних карток. А щоб уникнути можливості ухилення відповідальності ліцензіата за порушення ним певних умов, то пропонується передати відповідальність за порушення ліцензійних умов на ліцензіата шляхом надання йому право видавити завірені ним фотокопії своєї ліцензії на кожний його транспортний засіб із вказанням їх реєстраційних даних.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері є закони України "Про автомобільний транспорт", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує узгодження з Мінекономіки, Мінфіном, Мінінфраструктури та Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки направлений на запобігання вчиненню посадовими особами органів ліцензування корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Запровадження проекту Закону забезпечить зменшення державного втручання в господарську діяльність суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг із перевезень вантажів автомобільним транспортом, що суттєво спростить ведення бізнесу в цій сфері, підвищенню її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості і відповідальності, позитивно вплине на рейтингові показники України та призведе до зменшення корупції в цій сфері.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики

С. Тігіпко

Опрос