Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" относительно отмены минимальных цен

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.01.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо скасування мінімальних цін

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 р., N 4, ст. 38, N 35, ст. 482; 2011 р. N 36, ст. 365) такі зміни:

1) у статті 1:

абзаци сьомий і восьмий виключити;

2) у статті 5:

в абзаці першому частини третьої слова "у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом" виключити;

3) статтю 6 виключити;

4) у статті 9:

в абзаці першому частини третьої слова "або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
при впровадженні Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо скасування мінімальних цін"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинним Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі - Закон) передбачений механізм встановлення мінімальних рівнів цін на цукрові буряки та цукор, нижче яких суб'єкти підприємницької діяльності не мають права реалізовувати вказану продукцію на внутрішньому ринку. Законом також передбачено, що у разі реалізації цукру за цінами, нижчими від встановленої мінімальної ціни, з суб'єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснення з порушенням встановленого порядку.

Запровадження вищевказаної норми у 1999 році, мало на меті, в умовах, коли вітчизняне виробництво цукру перевищувало потребу внутрішнього ринку, забезпечити товаровиробникам прибутковість. Однак, як свідчить практика такий механізм виявився недієвим. Ціна на ринку цукру формувалася під впливом попиту і пропозиції. На сьогодні, існування норми щодо обов'язкової реалізації цукру за адміністративно встановленими цінами створює для виробників ускладнення при його реалізації, стримує підприємницьку ініціативу та обмежує конкуренцію на ринку цукру.

Крім того, у 2005 році набрав чинності Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України", яким запроваджено ринковий механізм регулювання цін на об'єкти державного цінового регулювання, до яких належить також і цукор з цукрових буряків. Суть такого механізму полягає у підтримані рівня цін на внутрішньому ринку в межах встановленого цінового діапазону шляхом здійснення аграрних інтервенцій.

2. Цілі державного регулювання

Метою законопроекту є скасування норми щодо встановлення мінімального рівня цін на цукрові буряки та цукор.

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перший спосіб - не вживати ніяких заходів.

Такий спосіб застосовується на сьогодні, і є неефективним, оскільки:

- ціна на ринку цукру формується під впливом попиту і пропозиції;

- існування норми щодо обов'язкової реалізації цукру за адміністративно встановленими цінами створює для виробників ускладнення при його реалізації, стримує підприємницьку ініціативу та обмежує конкуренцію на ринку цукру.

Другий спосіб - прийняти запропонований законопроект, яким пропонується внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо скасування мінімальних цін.

Застосування цього способу сприятиме розвитку конкуренції на ринку цукру та дерегуляції підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Законопроектом передбачається скасувати механізм встановлення мінімальних рівнів цін на цукрові буряки та цукор, нижче яких суб'єкти підприємницької діяльності не мають права реалізовувати вказану продукцію на внутрішньому ринку, відповідальність за не виконання вказаної норми.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо скасування мінімальних цін" сприятиме удосконаленню підходів до державного регулювання ринку цукру.

6. Очікувані результати прийняття акта

Упровадження законопроекту сприятиме розвитку конкуренції на ринку цукру та дерегуляції підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Населення

Немає

Наповнення ринку цукром за доступними цінами

Держава

Немає

Зменшення витрат за рахунок відсутності необхідності здійснювати контроль за реалізацією цукрових буряків та цукру в межах встановлених мінімальних цін.

Суб'єкти підприємницької діяльності

Немає

Зменшення регуляторного впливу держави

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії Закону України не обмежується у часі.

8. Показники результативності акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - додаткових надходжень не передбачається;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - усі суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють на ринку цукрових буряків та цукру;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових фінансових витрат не передбачається;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - достатній: проект акта опубліковано на зовнішньому сайті Мінекономрозвитку;

- обсяг виробництва цукру;

- рівень цін на цукор.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись до набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовими даними.

Відстеження результативності буде проводитись Мінекономрозвитку по показниках результативності цього регуляторного акта.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

Опрос