Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.12.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2011 р., N 18, ст. 123):

1) абзац другий частини п'ятої статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Порядок поводження з продукцією, яка вилучена з обігу, визначається відповідно до Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції.";

2) пункт 5 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:

"5) реалізацію продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та реалізації (виконання, надання), у тому числі фальсифікованої, - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарювання не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".

2. Статтю 22 "Прикінцеві положення" Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; зі змінами) після пункту 11 доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12. Установити, що норми частини четвертої статті 5 та другого речення абзацу п'ятого частини першої статті 6 цього Закону при здійсненні заходів державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та контролю і нагляду за якістю та безпекою продукції не застосовуються.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

* * *

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (далі - Проект Закону) розроблено на виконання протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 N 86.

Відповідно до діючого законодавства спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях, містах Києві і Севастополі, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів мають право перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції та додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції. Проте, на даний час, у Законі України "Про захист прав споживачів" не урегульовано питання щодо визначення механізму поводження з продукцією, яка знята з реалізації. Крім того необхідно посилити відповідальність виробників і реалізаторів за введення в обіг фальсифікованої продукції.

У 2007 році було прийнято Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), введення норм якого практично ослабило систему профілактики та упередження потрапляння небезпечних, неякісних, фальсифікованих або контрафактних товарів на споживчий ринок.

Так, згідно з частиною четвертою статті 5 Закону органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Така норма суперечить європейським директивам і аналогів такої норми не має у світі.

Закон передбачає проведення позапланового заходу при зверненні фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства тільки за умови наявності згоди центрального органу влади на його проведення, що в свою чергу потребує додаткових витрат бюджетних коштів та часу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основна мета прийняття цього проекту Закону - підвищення ефективності системи профілактики та упередження потрапляння небезпечних, неякісних, фальсифікованих або контрафактних товарів на споживчий ринок. Законопроектом передбачається вилучення норм, що суттєво знижують рівень захисту прав споживачів, а саме:

- щодо попередження за 10 днів про проведення планового заходу;

- щодо необхідності наявності згоди центрального органу у справах захисту прав споживачів на проведення позапланового заходу.

А також законопроектом пропонується визначити механізм поводження з продукцією, яка відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів" знята з реалізації та посилити відповідальність виробників та реалізаторів за введення в обіг фальсифікованої продукції.

3. Правові аспекти

У даній сфері діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закони України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про захист прав споживачів", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження із заінтересованими органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту Закону проведено відповідно до вимог законодавства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не потребує вивчення позицій уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Наслідком прийняття цього Закону стане захист конституційного права споживачів на придбання безпечної та якісної харчової продукції, а також недопущення уникнення відповідальності осіб, які виготовили (реалізували) неякісну та небезпечну продукцію. Економія бюджетних коштів, які витрачаються на отримання згоди спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів на проведення позапланового заходу.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі

В. А. Копилов

Опрос