Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об объединении территориальных общин (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.11.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про об'єднання територіальних громад

Цей Закон встановлює порядок об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки такому об'єднанню.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі об'єднання територіальних громад відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 2. Принципи об'єднання територіальних громад

1. Об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється на принципах:

конституційності та законності;

гуманістичності;

добровільності;

економічної ефективності;

державної підтримки об'єднаних територіальних громад;

прозорості та відкритості процесу об'єднання територіальних громад.

Стаття 3. Суб'єкти об'єднання територіальних громад

1. Суб'єктами об'єднання територіальних громад є сусідні територіальні громади, які відповідають умовам, визначеним цим Законом.

2. Об'єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто є міською, селище - селищною, село - сільською громадою.

Стаття 4. Основні умови об'єднання територіальних громад

1. Об'єднання територіальних громад здійснюється за таких основних умов:

1) об'єднана територіальна громада включає сусідні територіальні громади.

а) у складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

б) територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривно,

межі об'єднаної територіальної громади мають збігатися з межами сусідніх територіальних громад;

в) розташування об'єднаної територіальної громади має бути в межах території лише одного району, області;

г) якщо в об'єднаній територіальній громаді є територіальна громада, яка розміщується на території сусіднього району в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України вносяться пропозиції про зміну меж відповідних районів;

2) відстань від адміністративного центру об'єднаної територіальної громади до найвіддаленішого населеного пункту цієї громади не може перевищувати 30 кілометрів шляхами сполучення з твердим покриттям;

3) об'єднана територіальна громада вкладається в межі Перспективного плану формування громад, передбаченого цим Законом;

4) при об'єднанні територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади.

2. Адміністративним центром об'єднаної територіальної громади визначається населений пункт, який має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру об'єднаної територіальної громади.

3. При об'єднанні територіальних громад статус населених пунктів сіл, селищ, міст, що увійшли до об'єднаної територіальної громади, не змінюється.

4. Назва об'єднаної територіальної громади, як правило, є похідною від найменування того населеного пункту, який стає її адміністративним центром.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 5. Договір про об'єднання територіальних громад

1. Сільський, селищний, міський голова будь-якої територіальної громади за результатами місцевого референдуму або на підставі рішення відповідної ради, прийнятого за результатами обговорення на громадських слуханнях або загальних зборах, звертається до сусідніх місцевих рад з пропозицією розпочати переговори про об'єднання територіальних громад відповідно до Перспективного плану формування громад.

Таке рішення ради підлягає безумовному оприлюдненню не пізніше ніж наступного дня після його прийняття, а результати місцевого референдуму в установленому законом порядку.

До результатів місцевого референдуму або рішення ради про об'єднання територіальних громад додається проект договору про об'єднання територіальних громад.

2. Договір про об'єднання територіальних громад повинен містити:

1) перелік територіальних громад, що формують об'єднану територіальну громаду;

2) план організаційних заходів з підготовки об'єднання територіальних громад;

3) визначення адміністративного центру об'єднаної територіальної громади;

4) механізми покращення надання послуг населенню об'єднаної територіальної громади;

5) схематичну карту території об'єднаної територіальної громади.

3. Форма типового договору затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Укладенню договору про об'єднання територіальних громад повинно передувати рішення відповідних територіальних громад, прийняте на референдумі, або рішення відповідних місцевих рад, прийняте за підсумками громадських слухань чи загальних зборів громадян.

5. Договір про об'єднання територіальних громад підписується відповідними сільськими, селищними, міськими головами та вноситься на затвердження відповідних місцевих рад.

6. Договір набирає чинності у разі його затвердження усіма місцевими радами територіальних громад, що є суб'єктами процесу об'єднання.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація сприяє проведенню організаційних заходів щодо об'єднання територіальних громад, узагальнює їхні пропозиції щодо формування відповідної інфраструктури об'єднаної територіальної громади.

8. По одному оригінальному примірнику договору та належним чином завірені копії рішень місцевих рад про затвердження договору надсилаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим та Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній обласній державній адміністрації та обласній раді.

9. Оскарження рішення ради про затвердження договору про об'єднання територіальних громад або результатів референдуму здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стаття 6. Утворення об'єднаної територіальної громади

1. Об'єднана територіальна громада вважається утвореною з дня затвердження договору про об'єднання територіальних громад Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.

2. Водночас із затвердженням договору про об'єднання територіальних громад Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою:

- призначаються вибори сільського, селищного, міського голови та депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади;

- у разі необхідності приймається рішення про зміну меж сіл, селищ або про внесення пропозицій на розгляд Верховної Ради України щодо зміни меж районів, міст;

- приймається рішення про припинення відповідних сільських, селищних, міських рад як юридичних осіб.

3. Обрана сільська, селищна, міська рада об'єднаної територіальної громади підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

4. Об'єднана територіальна громада та її органи місцевого самоврядування є правонаступниками прав і обов'язків територіальних громад, що об'єдналися, та їхніх органів місцевого самоврядування.

Стаття 7. Припинення сільської, селищної, міської ради та їх виконавчих органів як юридичних осіб

1. До обрання сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади та формування її виконавчих органів відповідні органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об'єдналися, продовжують здійснювати свої повноваження.

2. Органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об'єдналися, як юридичні особи припиняються в результаті передання органам місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади всього свого рухомого і нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, інших коштів, землі, природних ресурсів, що є у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, їхньої частки у спільній власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районної і обласної рад, а також прав, обов'язків та зобов'язань.

3. Органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об'єдналися, вважаються такими, що припинилися, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх припинення в установленому законом порядку.

4. Організаційні, кадрові, майнові та фінансові питання припинення сільських, селищних, міських рад відповідно до законодавства вирішує ліквідаційна комісія, голову якої призначає обласна рада.

5. Рішення про припинення сільської, селищної, міської ради приймає обласна рада.

6. Голова ліквідаційної комісії затверджує в триденний строк її персональний склад.

7. Право підписувати документи, пов'язані з ліквідацією органів місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об'єдналися, надається голові ліквідаційної комісії до дня внесення запису про державну реєстрацію припинення органу місцевого самоврядування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Стаття 8. Управління об'єктами комунальної власності об'єднаної територіальної громади

1. Об'єкти комунальної власності, а саме: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що об'єднались, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, є власністю об'єднаної територіальної громади на правах правонаступника.

2. У період між прийняттям рішення відповідною місцевою радою чи місцевим референдумом про об'єднання територіальних громад до формування єдиних органів місцевого самоврядування будь-яке відчуження, передача в оренду (концесію) об'єктів комунальної власності територіальних громад, що об'єднуються, забороняється, крім випадків, коли це необхідно для виконання рішення суду.

РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 9. Форми державної підтримки об'єднання територіальних громад

1. Держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку об'єднання територіальних громад.

2. Спрямування та координацію заходів органів виконавчої влади з надання підтримки об'єднанням територіальних громад здійснює Кабінет Міністрів України.

3. Методичне забезпечення об'єднання територіальних громад, визначення обсягів та форм підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

4. Організаційну підтримку та сприяння в об'єднанні територіальних громад здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні адміністрації.

Стаття 10. Фінансова підтримка державою об'єднання територіальних громад сіл та селищ

1. Держава здійснює фінансову підтримку об'єднання територіальних громад шляхом надання коштів об'єднаній територіальній громаді на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, якщо вона повністю вкладається в межі територіальної громади, визначеної Перспективним планом формування громад.

2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об'єднаній територіальній громаді подають Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація за поданням місцевої ради об'єднаної територіальної громади не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами новостворених територіальних громад пропорційно до площі новоутвореної територіальної громади та кількості сільського населення такої громади з рівною вагою обох цих чинників.

Порядок фінансової підтримки з державного бюджету об'єднаній територіальній громаді встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Перспективний план формування громад

1. Перспективний план формування громад розробляється на єдиній методичній основі, встановленій центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, для забезпечення інтересів населення територіальних громад у реалізації права на об'єднання, укрупнення і створення дієздатних територіальних громад, головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб людей, оперативне та якісне надання їм соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів.

2. Перспективний план формування громад враховує інтереси суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет та територіальну цілісність України, безпеку особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

3. Перспективний план формування громад:

розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією та охоплює всю територію Автономної Республіки Крим та областей;

схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації;

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації.

РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

2. Фінансова підтримка об'єднання територіальних громад відповідно до цього Закону здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним радам рекомендувати протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти рішення щодо схвалення Перспективних планів формування громад та подати їх на затвердження Кабінету Міністрів України.

4. Внести такі зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) частину першу статті 5 доповнити словами "сільських (селищних) старост";

2) статтю 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Територіальні громади

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об'єднуватися в одну територіальну громаду - сільську, селищну, міську, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

3. Територіальна громада села, селища, міста може здійснити вихід із складу об'єднаної територіальної громади за рішенням референдуму, якщо це не призводить до зниження обсягу та якості послуг, що надаються мешканцям територіальної громади органами місцевого самоврядування.";

3) доповнити статтею 151 у такій редакції:

"Стаття 151. Сільський (селищний) староста

1. У селі (селищі), що входить до складу утвореної відповідно до закону територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, рішенням сільської, селищної, міської ради на строк її повноважень призначається сільський (селищний) староста, який є представником виконавчих органів ради у даному селі (селищі).

2. Староста територіальної громади не є посадовою особою місцевого самоврядування і здійснює свої функції за контрактом, укладеним між ним та виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради.

3. Контрактом визначаються обсяг функцій старости, розмір оплати його праці, інші умови за згодою сторін.

4. Староста бере участь у засіданнях виконавчого комітету ради під час розгляду питань, що стосуються територіальної громади, яку він представляє, з правом дорадчого голосу.".

5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення у відповідність з цим Законом інших законів України;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос