Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования разрешительных процедур во внешнеэкономической деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.11.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у зовнішньоекономічній діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 1 статті 197 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38- 39, ст. 288) викласти в такій редакції:

"1) митному органу подано дозвіл, виданий центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики чи органом, визначеним міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, на реекспорт товарів.

Перелік товарів, реекспорт яких здійснюється виключно за наявності дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України;".

2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2005 р., N 3, ст. 78; 2007 р., N 3, ст. 29; 2009 р., N 27, ст. 349):

1) у статті 1:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митної території України;";

доповнити статтю після абзацу сорок п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Реекспорт - реекспорт товарів іноземного походження або реекспорт товарів українського походження;

Реекспорт товарів іноземного походження - продаж українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності товарів іноземного походження, що були раніше імпортовані на митну територію України, та вивезення їх за межі митної території України;

Реекспорт товарів українського походження - вивезення товарів українського походження з митної території іноземної держави на митну територію третіх держав;".

У зв'язку з цим абзаци сорок шостий - п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - п'ятдесят шостим;

2) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Реекспорт

Для здійснення реекспорту товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності, місцезнаходження та/або місця реєстрації повинен отримати письмовий дозвіл центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики чи органу, визначеного міжнародним договором України, який видається безоплатно.

Перелік товарів, реекспорт яких здійснюється виключно за наявності дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Підстави для переоформлення, видачі дублікатів дозволів на реекспорт товарів визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Порядок видачі дозволів на реекспорт товарів або відмови у їх видачі, переоформлення, видача дублікатів або анулювання дозволів на реекспорт товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Строк видачі або відмови у видачі зазначеного дозволу становить 15 робочих днів після подання відповідних документів центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики чи органу, визначеному міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку.

Строк дії дозволів на реекспорт товарів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики чи органом, визначеним міжнародним договором України, і не може перевищувати 90 календарних днів.

Підставами для відмови у видачі дозволу на реекспорт є:

подання не в повному обсязі суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності документів, передбачених порядком видачі дозволів на реекспорт товарів;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

застосування цін, які не відповідають цінам, що склалися на відповідний товар на ринку країни ввезення товару на момент проведення операції з урахуванням умов постачання та порядку здійснення розрахунків;

наявність заборон або обмежень з боку третіх держав щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів;

застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 цього Закону;

невідповідність платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) вимогам законодавства України (для реекспорту товарів іноземного походження).

Дозвіл на реекспорт анулюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики чи органом, визначеним міжнародним договором України, в разі виникнення обставин, передбачених абзацами третім і п'ятим частини шостої цієї статті, та в інших випадках, зазначених у частині сьомій статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

3) доповнити статтею 301 такого змісту:

"Стаття 301. Інвестування майнових цінностей за межі України

Інвестування майнових цінностей за межі України підлягає ліцензуванню. Інвестиції за кордон можуть здійснюватися у вигляді майнових прав та майна, крім сировини, комплектуючих виробів і запасних частин, товарів народного споживання, житла, що належить резидентам на праві приватної власності, та товарів, стосовно експорту яких передбачено ліцензування, квотування або спеціальний режим.

Підстави для переоформлення, видачі дублікатів індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України, або відмови у їх видачі, анулювання, переоформлення, видача їх дублікатів а також порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межі України, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення та пропуск через митний кордон України майна, яке вивозиться резидентами з метою інвестування відповідно до цієї статті, здійснюється тільки за наявності індивідуальної ліцензії.

Продаж майнових цінностей, інвестованих відповідно до цієї статті, є експортом товарів. При цьому виручка в іноземній валюті, одержана в результаті їх продажу, підлягає зарахуванню на рахунки резидентів в уповноважених банках у строки, передбачені Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Дія цієї статті не поширюється на інвестування валютних цінностей за межі України.

Видачу індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики. За видачу ліцензії справляється збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних із застосуванням процедури ліцензування.

Строк видачі або відмови у видачі індивідуальної ліцензії становить 15 робочих днів після подання відповідних документів центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Строк дії індивідуальної ліцензії встановлюється виходячи з необхідних для здійснення майнових інвестицій за межами України термінів, визначених у розрахунку, поданому резидентом для отримання індивідуальної ліцензії.

Підставами для відмови у видачі індивідуальної ліцензії є:

подання не в повному обсязі документів, передбачених порядком видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

порушення щодо заявника провадження у справі про банкрутство або визнання його в установленому законодавством порядку банкрутом, ліквідації;

перебування майна заявника в податковій заставі у зв'язку із заборгованістю із сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

наявність заборон або обмежень щодо здійснення іноземних інвестицій, передбачених законодавством України та/або законодавством країни, де розміщуються інвестиції;

застосування до суб'єкта або об'єкта інвестиційної діяльності, спеціальної санкції відповідно до статті 37 цього Закону.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

2. Дозволи на реекспорт товарів та індивідуальні ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України, видані у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, діють на території України до закінчення встановлених у них строків.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у зовнішньоекономічній діяльності"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинні угоди про вільну торгівлю містять положення щодо надання країнами-учасницями дозволу на реекспорт товарів походженням з території інших країн. Статтею 197 Митного кодексу України встановлено необхідність отримання дозволу на реекспорт товарів, що походять з інших країн. Разом з цим необхідність одержання дозволу на реекспорт товарів українського походження з території інших держав не відображено у національному законодавстві. У зв'язку із цим виникає потреба законодавчого визначення реекспорту товарів іноземного та українського походження.

Крім того, згідно із змінами до статті 197 Митного кодексу України, внесеними Законом України від 07.10.2010 N 2592-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" у зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України Рішення про визнання неконституційним Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, орган, уповноважений видавати дозволи на реекспорт, визначається Президентом України. Тобто видаватиметься відповідний указ Президента України щодо визначення уповноваженого органу. Однак відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" необхідність отримання документа дозвільного характеру та дозвільний орган встановлюються виключно законом. Таким чином, існує правова колізія щодо права визначення органу виконавчої влади, що видає дозвіл на реекспорт.

З огляду на зазначене законопроектом пропонується встановити, що видачу дозволів на реекспорт здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, та внести відповідні зміни до Митного кодексу України, а також регламентувати основні моменти видачі та дії дозволів на реекспорт. Крім того, згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" законом необхідно визначити безоплатність видачі документа дозвільного характеру, строк його дії, строк видачі або надання відмови у видачі та вичерпний перелік підстав для відмови.

Указом Президента України від 13.09.95 N 839/95 "Про інвестування майнових цінностей за межами України" передбачено ліцензування інвестування резидентами майнових цінностей за межі України. Указ було прийнято в рамках Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України". Передбачалося, що після прийняття Конституції України питання інвестування резидентами майнових цінностей за межі України регулюватиметься на рівні закону, однак цього з ряду причин не було здійснено. Крім того, на сьогодні згідно з нормами частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" необхідність отримання індивідуальної ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України, основні аспекти її видачі та дії повинні встановлюватися виключно законом, через що виникає потреба у розробці відповідних законодавчих положень.

Оскільки норми щодо реекспорту товарів у статті 30 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" є застарілими, пропонується змінити назву цієї статті та викласти у новій редакції питання реекспорту. Питання ж регулювання здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України пропонується викласти в окремій статті.

Законопроект не змінює рівня регуляторного впливу в цій сфері.

Проект Закону розроблено на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 4340/95/1-11 та від 27.05.2011 N 18434/78/1-11.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є приведення законодавчої бази щодо видачі дозволів на реекспорт товарів та індивідуальних ліцензій у відповідність із вимогами законодавства у сфері дозвільної системи.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" як до спеціального закону у цій сфері, та шляхом внесення змін до Митного кодексу України - щодо окремих питань видачі дозволів на реекспорт. Здійснювати розробку нових законодавчих актів з цих питань недоцільно, оскільки регламентування видачі документів дозвільного характеру у зовнішньоекономічній сфері доцільніше зосередити в одному законі - Законі України "По зовнішньоекономічну діяльність".

Інший варіант - не приймати жодного регуляторного акта. У такому разі необхідність отримання дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій та основні аспекти регулювання їх видачі і дії не визначатимуться законом. Зазначені питання не можуть бути вирішені шляхом ринкового саморегулювання без прийняття регуляторного акта.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується:

дати визначення термінам "реекспорт товарів іноземного походження" та "реекспорт товарів українського походження";

покласти повноваження на центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щодо здійснення видачі дозволів на реекспорт;

визначити основні аспекти видачі та дії дозволів на реекспорт;

визначити основні аспекти видачі та дії індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття законопроекту

У разі прийняття законопроекту питання видачі дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій регулюватимуться законом, і Мінекономрозвитку матиме можливість здійснювати видачу цих дозвільних документів в установленому порядку.

6. Очікувані результати прийняття акта

Результатами прийняття акта буде приведення законодавчої бази щодо видачі дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій у відповідність із вимогами законодавства у сфері дозвільної системи.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

удосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

відсутні

Суб'єкти господарювання

регламентація порядку видачі дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій

відсутні

Населення

стабільність функціонування ринку

відсутні

7. Термін дії акта

Постійний. Протягом дії Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Митного кодексу України.

8. Визначення показників результативності акта

Визначення результативності акта буде здійснюватись за такими показниками:

1. Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта. Дія акта поширюватиметься на всіх суб'єктів, що здійснюватимуть реекспорт окремих товарів або інвестуватимуть майнові цінності за межі України.

2. Кількісним показником результативності акта буде кількість виданих дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій. Протягом 2011 року дозволи на реекспорт не видавались. У 2010 році було видано 4 індивідуальні ліцензії, у 2011 році - 4.

3. Витрати часу, необхідні для отримання документа. Строк видачі дозволу на реекспорт та індивідуальної ліцензії пропонується встановити в кількості 15 робочих днів.

4. Розмір грошових витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог запропонованого акта. Видача дозволів на реекспорт здійснюється безоплатно. Державний збір за видачу індивідуальної ліцензії становить 384,16 грн.

5. Загальний обсяг грошових надходжень до державного бюджету.

Надходження до місцевих бюджетів у зв'язку з видачею індивідуальних ліцензій передбачається в обсязі 1536 - 3840 грн. щорічно.

6. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень законопроекту, оскільки повідомлення про оприлюднення, законопроект та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

Після прийняття законопроекту його буде в установленому порядку офіційно опубліковано.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності Закону буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Опрос