Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.11.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 3 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України викласти у такій редакції:

"3. Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 - 2014 роках з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів (крім підприємств харчової промисловості, що виробляють продукти харчування соціальної групи, та платників з валовим доходом за 2010 рік до одного мільйона гривень) станом на перше квітня 2011 року є від'ємне значення, то сума цього значення підлягає включенню до витрат:

звітного (податкового) періоду другий - четвертий квартал 2011 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього періоду 2011 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

звітних (податкових) періодів 2012 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних періодів 2012 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних періодів 2013 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних періодів 2014 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

Для підприємств харчової промисловості, що виробляють продукти харчування соціальної групи, та платників з валовим доходом за 2010 рік до одного мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку станом на перше квітня 2011 року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітних періодів після першого квітня 2011 року до повного погашення такого від'ємного значення.

Перелік продуктів харчування соціальної групи та підприємств харчової промисловості, що виробляють такі продукти, встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування.

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю забезпечення додержання прав та законних інтересів суб'єктів господарювання під час застосування положень Податкового кодексу України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є вдосконалення норм Податкового кодексу України, що сприятиме реалізації права платників на врахування збитків минулих років, які виникли станом на 1 квітня 2011 року - дату набрання чинності розділом III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України, у зменшення податку на прибуток.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, якими передбачено:

право суб'єктів малого підприємництва і підприємств, які виробляють продукти харчування соціальної групи, на необмежене врахування збитків минулих років, що виникли станом на 1 квітня 2011 року, у зменшення податку на прибуток;

право великих та середніх платників на рівномірне (протягом чотирьох років) врахування збитків минулих років, що виникли станом на 1 квітня 2011 року, у зменшення податку на прибуток.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акту не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку відбувається у спосіб розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України", яким пропонується викласти пункт 3 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" у новій редакції, якою передбачити механізм врахування від'ємного значення об'єкту оподаткування у 2011 - 2014 роках.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття цього регуляторного акта сприятиме реалізації права платників на врахування збитків минулих років, що виникли станом на 1 квітня 2011 року - дату набрання чинності розділом III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України, у зменшення податку на прибуток. Діючою редакцією Податкового кодексу України обмежено право платників на врахування збитків, що накопичені станом на дату набуття чинності розділом III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України. Так, відповідно до положень підпункту 3 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, у звітних періодах 2011 року можна врахувати лише збитки першого кварталу цього року, а збитки, що виникли до цієї дати не враховуються в умовах кодексу.

Впливу будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію проекту не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Затвердження зазначеного регуляторного акта надасть можливість поліпшити адміністрування податку на прибуток

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Затвердження зазначеного регуляторного акта розширює права платників на врахування збитків, та надасть можливість платникам податку на прибуток правильно нарахувати та сплатити податкові зобов'язання.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" сприятиме забезпеченню додержання прав та законних інтересів суб'єктів господарювання під час застосування положень Податкового кодексу України.

7. Строки дії акта

Зазначений регуляторний акт набирає чинності з дати його опублікування.

8. Показники результативності акта

1. Проект розроблено Державною податковою службою України з метою поліпшення адміністрування податку на прибуток.

2. Коло суб'єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта, є платниками податку на прибуток в яких виникли збитки, що накопичені станом на дату набуття чинності розділом ІІІ "Податок на прибуток підприємств", а також у минулих роках.

3. Збільшення розміру коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, не передбачається.

4. Рівень проінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній, оскільки для інформування суб'єктів господарювання з основних положень акта Державною податковою службою України зазначений акт розміщено на web-сайті ДПС України в мережі Internet.

5. Додаткових надходжень до бюджету від впровадження проекту нормативного акта не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове та повторне відстеження результативності зазначеного акту здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання - платників податку на прибуток, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.

 

Голова ДПС України

В. Ю. Захарченко

Опрос