Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с металлоломом (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.10.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з металобрухтом

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2006 р., N 22, ст. 184; 2007 р., N 9, ст. 73, N 34, ст. 448, 2011 р., N 25, ст. 185):

1) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку;

2) у тексті Закону слова "побутовий", "промисловий" в усіх відмінках виключити;

3) у статті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"металобрухт - вироби або частини цих виробів, які непридатні для прямого використання або втратили свої експлуатаційні та споживчі властивості, що містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, шлаки, що утворилися в процесі виробництва виробів з кольорових і (або) чорних металів та їх сплавів, а також непоправний брак, що виник у процесі виробництва зазначених виробів;";

абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий виключити;

доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"шлаки - побічний продукт металургійного виробництва та переробки, що утворюється звичайно у вигляді суміші оксидів з іншими компонентами металургійного процесу, придатний для подальшого вилучення металевої складової з нього.";

4) у статті 4:

частину восьму викласти в такій редакції:

"Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється при обов'язковому оформленні акта приймання. Акт приймання є первинним документом. Акт може бути складений на паперовому або машинному носієві і повинен мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

опис металобрухту;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посаду та інші дані особи, відповідальної за приймання металобрухту. ";

частини дев'яту та десяту виключити;

5) у частині третій статті 6 слова "Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з металобрухтом" виключити;

6) статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту:

"Експорт (вивезення) шлаків, які утворюються в процесі металургійної переробки брухту кольорових металів та виробництва продукції з них, здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких вони утворилися.".

2. Абзац перший частини другої статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011 р., N 23, ст. 160) після слів "обов'язкові реквізити" доповнити словами ", якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо операцій з металобрухтом)

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" від 27.07.2011 N 798 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) визначено органом ліцензування, зокрема, господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

З прийняттям Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" і від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" Мінекономрозвитку стало правонаступником Міністерства промислової політики України в частині формування та реалізації промислової політики, зокрема як органу ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів. Тому виникла необхідність внесення змін до деяких законодавчих актів, якими регулюються операції з металобрухтом, зокрема до Закону України "Про металобрухт", в частині законодавчого визначення Мінекономрозвитку органом ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом.

Водночас деякі положення Закону України "Про металобрухт", зокрема в частині визначення побутового та промислового металобрухту, втратили свою актуальність. Також є необхідність внесення змін, спрямованих на лібералізацію операцій з металобрухтом та запобігання неконтрольованому ("прихованому") вивезенню за межі України брухту кольорових металів, які здебільшого в Україні не виробляються, під виглядом відходів.

З огляду на наведене, з метою узгодження положень деяких законів України щодо операцій з металобрухтом з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" та з положеннями статей 6, 8 та 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", лібералізації операцій з металобрухтом та запобігання неконтрольованому вивезенню за межі України цінної для металургійної промисловості сировини, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо операцій з металобрухтом).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття законопроекту є забезпечення реалізації положень Закону України від 25.06.2009 N 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" і Указу Президента України від 31.05.2011 N 634/2011 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" стосовно здійснення Мінекономрозвитку своїх функцій як органу ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом, лібералізація операцій з металобрухтом та запобігання неконтрольованому вивезенню за межі України цінної для металургійної промисловості сировини.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

не забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
не відповідає потребам у вирішенні проблеми

законодавство у сфері операцій з металобрухтом залишається неузгодженим

Обраний спосіб

відповідає вимогам чинного законодавства;
забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
відповідає потребам у вирішенні проблеми

повністю розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі;
забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом Закону вносяться зміни до деяких законодавчих актів, якими регулюються операції з металобрухтом, зокрема до Законів України "Про металобрухт" і "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині здійснення Мінекономрозвитку своїх функцій як органу ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом.

Також, законопроектом виключаються визначення побутового та промислового металобрухту як такі, що втратили актуальність, спрощується процедура прийому металобрухту від фізичних осіб (акт приймання з вичерпним переліком обов'язкових реквізитів) та, з метою запобігання неконтрольованому ("прихованому") вивезенню під виглядом відходів за межі України брухту кольорових металів, які здебільшого в Україні не виробляються, вноситься визначення шлаків, як побічного продукту, що в подальшому може бути використаний в металургійному виробництві та переробці, та визначається коло суб'єктів господарської діяльності які можуть здійснювати їх експорт.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Результатами прийняття акта буде узгодження положень законодавства стосовно операцій з металобрухтом з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності", указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 N 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" в частині здійснення Мінекономрозвитку своїх функцій як органу ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

немає

удосконалення та узгодження законодавства щодо ліцензування операцій з металобрухтом

Суб'єкти підприємницької діяльності

немає

прозорість та інформативність нормативно-правової бази щодо ліцензування операцій з металобрухтом

Громадяни

немає

прозорість та інформативність нормативної бази щодо ліцензування операцій з металобрухтом

7. Строк дії регуляторного акта

Постійний.

8. Показники результативності акта

Основним показником результативності акта є приведення нормативно-правової бази щодо ліцензування операцій з металобрухтом із положеннями чинного законодавства.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта високий за рахунок розміщення повідомлення про оприлюднення аналізу регуляторного впливу та проекту акта на офіційному веб-сайті Міністерства.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності законодавчого акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом опитування суб'єктів господарювання.

Повторне відстеження здійснюватиметься через 9 місяців після набуття чинності цим наказом шляхом опитувань суб'єктів господарювання, щодо яких застосовуватимуться норми зазначених актів Міністерства, порівняно з базовим відстеженням та аналізуватиметься інформація щодо практичної реалізації запропонованих норм.

Строк виконання заходів з повторного відстеження - 30 днів.

За результатами повторного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

В. П. Павленко

"___" ____________ 2011 р.

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо операцій з металобрухтом)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" від 27.07.2011 N 798 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) визначено органом ліцензування, зокрема, господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

З прийняттям Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" і від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" Мінекономрозвитку стало правонаступником Міністерства промислової політики України в частині формування та реалізації промислової політики, зокрема як органу ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів. Тому виникла необхідність внесення змін до деяких законодавчих актів, якими регулюються операції з металобрухтом, зокрема до Закону України "Про металобрухт", в частині законодавчого визначення Мінекономрозвитку органом ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом.

Водночас деякі положення Закону України "Про металобрухт", зокрема в частині визначення побутового та промислового металобрухту, втратили свою актуальність. Також є необхідність внесення змін, спрямованих на лібералізацію операцій з металобрухтом та запобігання неконтрольованому ("прихованому") вивезенню за межі України брухту кольорових металів, які здебільшого в Україні не виробляються, під виглядом відходів.

З огляду на наведене, з метою узгодження положень деяких законів України щодо операцій з металобрухтом з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" та з положеннями статей 6, 8 та 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", лібералізації операцій з металобрухтом та запобігання неконтрольованому вивезенню за межі України цінної для металургійної промисловості сировини, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо операцій з металобрухтом).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є забезпечення реалізації положень Закону України від 25.06.2009 N 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" і Указу Президента України від 31.05.2011 N 634/2011 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" стосовно здійснення Мінекономрозвитку своїх функцій як органу ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом шляхом внесення відповідних змін до деяких законів України щодо операцій з металобрухтом.

Також, законопроектом виключаються визначення побутового та промислового металобрухту як такі, що втратили актуальність, спрощується процедура прийому металобрухту від фізичних осіб (акт приймання з вичерпним переліком обов'язкових реквізитів) та, з метою запобігання неконтрольованому ("прихованому") вивезенню під виглядом відходів за межі України брухту кольорових металів, які здебільшого в Україні не виробляються, вноситься визначення шлаків, як побічного продукту, що в подальшому може бути використаний в металургійному виробництві та переробці, та визначається коло суб'єктів господарської діяльності які можуть здійснювати їх експорт.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення законопроекту є Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності", укази Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 N 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування".

Також у цій сфері діють:

Закони України від 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт", від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень акта здійснюється в межах діючих повноважень органів виконавчої влади та не потребує виділення коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону стосується інтересів Держкомпідприємництва, Міністерства фінансів та Міністерства юстиції України. Проект надсилається на погодження до вище перелічених заінтересованих органів, позиція яких щодо проекту акта буде виявлена в процесі погодження.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект Закону не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою ознайомлення суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта та отримання пропозицій його проект розміщено на сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Результатами прийняття акта буде узгодження положень законодавства стосовно операцій з металобрухтом з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності", указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 N 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" в частині здійснення Мінекономрозвитку своїх функцій як органу ліцензування та державного регулювання операцій з металобрухтом.

 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

В. П. Павленко

"___" ____________ 2011 р.

 

Опрос