Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно определения и анализа соответствующих рынков услуг отрасли электронных коммуникаций, которые являются потенциальным предметом ожидаемого регулирования и создания эффективных механизмов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.09.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, 2010 р., N 10, ст. 105, 2010 р., N 34, ст. 482, 2010 р., N 38, ст. 504):

1) статтю 1 доповнити термінами такого змісту:

"ефективно конкурентний ринок послуг - ринок, що характеризується з одного боку присутністю на ньому певної кількості операторів телекомунікацій, можливістю для них вільно входити на ринок і залишати його, однаковими умовами доступу до телекомунікаційних мереж, подібних послуг та відповідної інформації, а з іншого боку - забезпеченням вільного вибору споживачем оператора телекомунікацій і потрібних йому виду та кількості послуг за прийнятною ціною та якістю";

"ринок оптових телекомунікаційних послуг (оптовий ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються операторами телекомунікацій операторам телекомунікацій для надання ними телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам";

"ринок роздрібних телекомунікаційних послуг (роздрібний ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються оператором, провайдером телекомунікацій кінцевим споживачам";

абзац тридцять перший статті 1 викласти у такій редакції:

"оператор (провайдер) телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку телекомунікаційних послуг - оператор (провайдер) телекомунікацій, частка валового доходу якого на визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ринку певних телекомунікаційних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків від сумарного валового доходу всіх операторів (провайдерів) отриманого на цьому ринку за той самий період часу";

2) у статті 18:

пункт 101 викласти у такій редакції:

"101) визначає ринки певних телекомунікаційних послуг";

доповнити статтю пунктами 102 - 105 такого змісту:

"102) здійснює аналіз ринків телекомунікаційних послуг з метою їх попереднього регулювання для забезпечення ефективної конкуренції на ринку;

103) визначає операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках, де відсутня ефективна конкуренція;

104) накладає, змінює, скасовує або залишає чинними регуляторні зобов'язання для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою;

105) встановлює порядок визначення ринків телекомунікаційних послуг та здійснення їх аналізу, визначення операторів з істотною ринковою перевагою, а також порядок накладання на таких операторів регуляторних зобов'язань";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14) передає до Антимонопольного комітету України матеріали, які можуть містити ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції";

3) пункт 4 частини другої статті 37 викласти у такій редакції:

"4) недопущення дискримінаційних дій з боку операторів (провайдерів) телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках телекомунікаційних послуг проти інших суб'єктів цих ринків";

4) доповнити Закон статтею 391 наступного змісту:

"Стаття 391 Регуляторні зобов'язання для операторів з істотною ринковою перевагою

1. На оптових ринках телекомунікаційних послуг національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації може накладати на операторів з істотною ринковою перевагою одне або декілька регуляторних зобов'язань щодо:

1) забезпечення прозорості стосовно взаємоз'єднання мереж та/або доступу до телекомунікаційних мереж, в тому числі шляхом оприлюднення в обсягах та порядку, установлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інформації щодо характеристик телекомунікаційної мережі, організаційних, технічних, економічних умов доступу до неї, умов надання та якості оптових телекомунікаційних послуг тощо;

2) забезпечення рівноправного ставлення (недопущення дискримінаційних дій) до операторів (провайдерів) телекомунікацій, в тому числі застосування рівних умов в аналогічних ситуаціях щодо взаємоз'єднання та/або доступу до всіх операторів, провайдерів телекомунікацій;

3) забезпечення доступу операторів, провайдерів до телекомунікаційних мереж, операторів з істотною ринковою перевагою, в тому числі:

- надання доступу до технічних засобів та телекомунікаційної інфраструктури, взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів;

- не скасування вже наданого доступу та взаємоз'єднання;

- надання доступу до технічних інтерфейсів, протоколів, інших технологій, що необхідні для взаємної експлуатації телекомунікаційних мереж;

- надання в користування каналів електрозв'язку;

- надання можливості для спільного розташування технічних засобів та спільного використання телекомунікаційної інфраструктури;

- надання послуг роумінгу.

4) ведення роздільного обліку доходів та витрат за певними видами телекомунікаційних послуг з урахуванням вимог, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

5) зобов'язання щодо взаємоз'єднання мереж та/або доступу до телекомунікаційних мереж операторів за економічно обґрунтованими цінами (тарифами), які визначаються відповідно до вимог, що встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

2. На роздрібних ринках телекомунікаційних послуг національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації може накладати на операторів з істотною ринковою перевагою одне або декілька регуляторних зобов'язань щодо:

1) встановлення економічно обґрунтованих цін (тарифів) на телекомунікаційні послуги, відповідно до порядку, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

2) не створення перешкод для входження на ринок іншим операторам, провайдерам;

3) ведення роздільного обліку доходів та витрат за певними видами роздрібних телекомунікаційних послуг з урахуванням вимог, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5) у статті 57:

пункти 3 та 4 частини першої викласти у такій редакції:

"3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання з телекомунікаційними мережами операторів з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг регулюються в порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

4) розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг установлюються в порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не мають істотної ринкової переваги на ринках певних телекомунікаційних послуг не можуть бути нижчими за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від їхніх мереж до мереж операторів телекомунікацій з істотною перевагою на цьому ринку";

6) у частині другій статті 59 слова "які займають монопольне (домінуюче) становище" замінити словами "з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг";

7) у частині п'ятій статті 60 слова "Оператор телекомунікацій, що займає монопольне (домінуюче) становище, а також оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою не мають" замінити словами "Оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг не має";

8) у частині п'ятій статті 64 слова "телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг" замінити словами "(провайдерів) телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг";

9) у статті 66:

у пункті 2 частини другої слова ",які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг" замінити словами "з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг";

у пункті 3 частини другої слова "на певному ринку послуг пропуску трафіка або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій" замінити словами "на ринках певних телекомунікаційних послуг".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос