Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.09.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184, 2011 р., N 11, ст. 69):

1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слова "а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;

2) друге речення частини першої статті 12 виключити;

3) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова "а також збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.

2. Пункт 27 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, 2011 р., N 11, ст. 69) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

 

* * *

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття регуляторного акта

З метою виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада", в якій передбачено необхідність скорочення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Міністерством фінансів розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння".

2. Цілі нормативного регулювання

Цілями нормативного регулювання проекту Закону є скасування ліцензування такого виду діяльності як збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

3. Аналіз альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Оскільки види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню в Україні визначаються Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", то скасувати ліцензування діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння можливо лише внесенням відповідних змін до цього Закону та інших законодавчих актів.

З огляду на це, альтернативні способи досягнення цілей нормативно-правового регулювання акту відсутні.

4. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Після набрання чинності запропонованим регуляторним актом очікуються такі результати:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

- обмеження державного регулювання господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

- відсутні

Органи виконавчої влади

забезпечення реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада".

- відсутні

Населення

- відсутні

- відсутні

5. Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого нормативно-правового акта, вирішуються шляхом його прийняття, що надасть можливість Кабінету Міністрів України привести власні нормативно-правові акти у відповідність із законодавством.

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Проект Закону не може привести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють позитивний ефект від її впровадження.

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат державного бюджету. Втрати надходжень державного бюджету від сплати за видачу ліцензій компенсуються за рахунок дерегуляції, що сприятиме розвитку бізнесу.

Прийняття законопроекту може мати опосередкований вплив на доходи державного бюджету у разі скасування видачі ліцензії, що тягне за собою скасування плати за неї у розмірі однієї мінімальної заробітної. Проте, ці кошти будуть компенсовані зменшенням видатків бюджету на витрати, пов'язані із видачею органами ліцензування ліцензій.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта є мінімальним.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності реалізації зазначеного регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширено дію регуляторного акта;

розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання на виконання вимог регуляторного акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.

прогнозні значення обсягів надходжень до державного та місцевих бюджетів.

8.1. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта, становить 161 суб'єкт господарювання, що здійснюють господарську діяльність зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Кількість суб'єктів господарювання може змінюватися внаслідок видачі нових ліцензій або анулювання вже виданих на провадження діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

8.2. Час і кошти на виконання вимог регуляторного акта суб'єктами господарювання не витрачатимуться.

8.3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання середній, досягається шляхом розміщення законопроекту на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

8.4. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів зменшиться, оскільки за видачу ліцензії справляється плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою збору та аналізу зауважень від суб'єктів господарювання.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання ним чинності шляхом використання виключно статистичних даних.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом за результатами порівняння показників базового відстеження та аналізу статистичних даних за попередній рік.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

Опрос