Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 41 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.08.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину сьому статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 735) викласти у такій редакції:

"Посадовим особам інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у разі настання нещасних випадків під час виконання ними службових обов'язків здійснюються компенсаційні виплати з Державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі настання нещасного випадку, який спричинив загибель або смерть посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю під час виконання нею службових обов'язків, компенсаційні виплати здійснюються її спадкоємцям.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
"___" ___________ 2011 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Верховною Радою України 17.02.2011 прийнято Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", який набрав чинності з 12.03.2011. Відповідно до частини сьомої статті 41 цього Закону посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Однак зазначене положення цього Закону суперечить Закону України "Про страхування", яким обов'язкове державне страхування замінене на безпосереднє здійснення потерпілим компенсаційної виплати з Державного бюджету України головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілого.

Окрім того, обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до Закону України "Про страхування". Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені Законом України "Про страхування".

Враховуючи зазначене, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект Закону України "Про внесення зміни до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі - проект Закону України).

2. Визначення цілей державного регулювання

Головною метою запропонованого проекту Закону України є усунення протиріч у законодавчих нормах.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

У якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі не прийняття даного регуляторного акта поглибляться існуючі проблеми, а це жодним способом не сприятиме їхньому вирішенню.

Таким чином, викладені вище пропозиції щодо збереження чинного регулювання визнано такими, що не відповідають сучасному розвитку відносин у сфері містобудування та відхилено.

Тому, єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми є прийняття даного регуляторного акта.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Регуляторний акт містить норми, які усувають протиріччя в законодавстві.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається. Із прийняттям регуляторного акта механізми впливу на юридичних осіб залишаються незмінними, перешкоди та негативні наслідки щодо впровадження та виконання ними вимог регуляторного акта відсутні.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України сприятиме усуненню протиріч у законодавчих нормах.

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Законодавче забезпечення правових прогалин у регулюванні процесу здійснення компенсаційних виплат посадовим особам інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у разі настання нещасних випадків

Витрати за рахунок державного бюджету

У сфері інтересів суб'єктів господарювання

Не передбачені

Витрати відсутні

У сфері інтересів громадян

Не передбачені

Витрати відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прогнозні показники такі:

- додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних із дією акта, не передбачено;

- дія акта буде поширюватись на всі суб'єкти господарювання сфери містобудування;

- час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарської діяльності із прийняттям регуляторного акта, залишаються незмінними;

- рівень інформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - вищий середнього. Проект Закону України оприлюднено на офіційних сайтах Мінрегіону України (www.minregionbud.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua) у розділі для громадського обговорення.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності Закону України здійснюється впродовж двох років після набрання ним чинності шляхом здійснення моніторингу після прийняття запропонованої норми.

Періодичне відстеження результативності Закону України здійснюється через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

"___" ___________ 2011 р. 

 

Опрос