Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в часть второй статьи 17 Закона Украины "Об архитектурной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.08.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до частини другої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину другу статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 22, ст. 184) викласти в такій редакції:

"Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, та розмір плати за видачу ліцензії, її копії або дубліката, і переоформлення ліцензії визначаються Кабінетом Міністрів України."

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
"___" __________ ____ року
N _____

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до частини другої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" плата за надання адміністративних послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі якщо це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України.

Частиною другою статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - Закон України) визначено, що Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, з метою усунення протиріч в діючих законодавчих нормах Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підготовлено проект Закону України "Про внесення зміни до частини другої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України є усунення протиріч в діючих законодавчих нормах та встановлення правових засад необхідності внесення плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії та переоформлення ліцензії.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Закони України "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", а також постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві".

Проектом Закону України пропонується викласти в новій редакції частину другу статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України направлено на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольного комітету.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено на офіційних сайтах Мінрегіонбуду (www.minregionbud.gov.ua) та Держархбудінспекції (www.dabi.gov.ua) в розділі для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціальної сфери, а тому не потребує погодження із представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України сприятиме удосконаленню державної політики у сфері містобудування і буде одним із кроків її реалізації.

 

Міністр

А. М. Близнюк

"___" __________ 2011

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до частини другої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" плата за надання адміністративних послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі якщо це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України.

Частиною другою статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - Закон України) визначено, що Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, з метою усунення протиріч в діючих законодавчих нормах Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до частини другої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність".

2. Цілі державного регулювання

Проектом Закону України пропонується викласти в новій редакції частину другу статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність", якою буде регламентовано, що Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури та розмір плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії і переоформлення ліцензії визначається Кабінетом Міністрів України.

Прийняття зазначеного проекту Закону України дозволить впорядкувати діюче законодавство України в частині здійснення державою регулюючого впливу на діяльність суб'єктів господарювання у сфері будівництва, сприятиме створенню належних умов провадження господарської діяльності у будівництві.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

У разі не внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" не буде здійснюватися регулюючий вплив на діяльність суб'єктів господарювання та залишаться суперечності в діючому законодавстві. Це призведе лише до поглиблення існуючих проблем і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню.

Тому єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми, є прийняття зазначеного регуляторного акту.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Вирішення проблемних питань, які виникають у процесі ліцензування, шляхом прийняття зазначеного Закону України дасть можливість встановити єдиний перелік видів господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, які підлягають ліцензуванню.

Таким чином, це сприятиме створенню правового простору для справляння плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії та переоформлення ліцензії в рамках законодавчого поля.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України сприятиме удосконаленню державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, та буде одним із кроків виконання завдань щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, передбачених Указом Президента України від 03.09.2007 N 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності".

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Усунення протиріч в діючих законодавчих нормах.
Встановлення на законодавчому рівні необхідності внесення плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії та переоформлення ліцензії.

Додаткові витрати державного бюджету відсутні.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Усунення протиріч в діючих законодавчих нормах.
Встановлення на законодавчому рівні необхідності внесення плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії та переоформлення ліцензії.

Розмір плати за видачу ліцензій, їх копій та дублікатів визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Сфера інтересів громадян

Усунення протиріч в діючих законодавчих нормах.
Встановлення на законодавчому рівні необхідності внесення плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії та переоформлення ліцензії.

Витрати громадян відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня опублікування його в засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Термін його дії не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні показники такі:

- зарахування плати за видачу ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії та переоформлення ліцензії передбачатиметься до місцевого бюджету;

- дія акта буде поширюватись на всі суб'єкти господарювання сфери містобудування, які матимуть намір провадити господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури;

- час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання із прийняттям регуляторного акта, залишаються незмінними;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього. Проект наказу оприлюднено на офіційних сайтах Мінрегіонбуду (www.minregionbud.gov.ua) та Держархбудінспекції (www.dabi.gov.ua) у розділі для громадського обговорення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності наказу здійснюється впродовж двох років після набрання ним чинності шляхом здійснення моніторингу після прийняття запропонованої норми.

Періодичне відстеження результативності наказу здійснюється через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

Міністр

А. М. Близнюк

"___" ___________ 2011

 

Опрос